Panalangin upang pagalingin ang pagkabalisa

Panalangin upang pagalingin ang pagkabalisa. Ang pagkabalisa ay ang pakiramdam na nagpapagaling sa mga magagandang bagay sa buhay na pinalala ng mga sanhi ng pag-aalala at pagdurusa. Kung ikaw ay isang taong may pananampalataya o nais na maging isa, ipasok sa iyong pang-araw-araw na buhay a panalangin upang pagalingin ang pagkabalisa. Ito ay maaaring ang pinakamahusay na gamot upang harapin ang mga sandali ng kawalan ng katiyakan at kawalan ng pag-asa.

Indeks ng nilalaman

Panalangin upang pagalingin ang pagkabalisa

Ang pinaka-karaniwang ginagamit na pang-agham na kahulugan para sa pagkabalisa ay: "isang hindi kasiya-siya, prospective, hindi katimbang, pang-emosyonal na estado ng takot sa kalidad ng emosyonal na kakulangan sa ginhawa," ngunit ang mga salitang ito ay hindi palaging ipahayag kung ano ang nararamdaman mo, hindi ba ? Ngunit ngayon dapat mong tanungin ang iyong sarili kung ano ang nakakaabala sa iyo at paano a panalangin upang pagalingin ang pagkabalisa pwede kang tumulong. Ngayon, ang dalawang pangunahing nag-trigger para sa pagkabalisa ay ang mga relasyon sa pag-ibig at pag-ibig, dahil ito ang dalawang lugar ng buhay kung saan kami ay labis na na-overload at mas natatakot kami sa kabiguan. Ang problema ay hindi nababahala, ang problema ay kapag ang labis na pag-aalala at pag-aalay sa trabaho at mga relasyon ay pumipigil sa atin na magkaroon ng mabuting kalusugan, pagtulog ng magandang gabi at kahit na kumakain nang maayos. Ngayon na mas nalalaman mo ang iyong problema at kung paano ito nakakaapekto sa iyong buhay, oras na upang makahanap ng isang paraan upang makontrol ang lahat ng pagkabalisa sa loob mo! Marami ang naghahanap ng medikal na paggamot, sikolohikal, ngunit mayroon ding napakahusay na paraan ng pananampalataya. Maaari ka ring humingi ng tulong medikal, ngunit kung nakakakuha ka ng kama araw-araw kapag nagdarasal ka ng isang panalangin upang pagalingin ang pagkabalisa, tiyak na magiging magaan ang iyong araw, na may higit na kapayapaan sa loob at mas emosyonal na balanse.

Maaaring interesado ka:  Panalangin upang humingi ng pagpapalaya mula sa paghihiwalay

Panalangin para sa nakapagpapagaling na pagkabalisa

"Naniniwala ako, Panginoon, na ikaw ang Diyos na Makapangyarihang Ama, tagalikha ng langit at lupa. Naniniwala ako kay Jesucristo, tagapagligtas ng lahat ng sangkatauhan. Naniniwala ako sa banal na pagpapabanal ng Banal na Espiritu. Lord, ngayon hinihiling namin ang biyaya ng kalayaan mula sa pagkabalisa sa amin. Sa pangalan ni Hesus, palayain mo ako sa paghihirap na ito, palayain mo ako sa pagkabalisa na iyon. Panginoon, nawa’y palayain ng iyong naglayaang kapangyarihan ang anumang diwa ng pagkalungkot, alisin ang lahat ng mga ugnayan at lahat ng anyo ng pagpapakita ng pagkabalisa. Pagalingin, Panginoon, kung saan naayos ang kasamaan na ito, ugat ang problemang ito sa ugat, pagalingin ang mga alaala, negatibong marka. Panginoong Diyos, nawa’y magalak ang labis na kagalakan sa aking pagkatao. Sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan at sa pangalan ni Jesus, muling gawin ang aking kasaysayan, ang aking nakaraan at ang aking kasalukuyan. Palayain mo ako, Panginoon, mula sa lahat ng kasamaan, at upang ako ay mapagaling at mapalaya sa iyong harapan sa mga sandali ng kalungkutan, pag-abanduna at pagtanggi. Tumatalikod ako sa pagpapalaya ng kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo, pagkabalisa, kawalan ng katiyakan, kawalan ng pag-asa, at dumikit ako sa Kanyang kapangyarihan, Panginoon, sa Kanyang biyaya. Bigyan mo ako, Lord, ang biyaya na palayain ka sa pagkabalisa, paghihirap at pagkalungkot. Amen. May isa pa panalangin upang pagalingin ang pagkabalisa na kung saan ay mas maikli. Maaari mong isulat ito sa papel at gawin ito sa tuwing nakakaramdam ka ng pagkabalisa:

Panalangin upang pagalingin ang pananampalataya sa anumang oras

"Makapangyarihang Panginoon, isang magalang na kahilingan at walang masamang pananampalataya. Humihingi ako ng kaunting kapayapaan, iyong pagpapala at pag-aalala. Upang gumaling, hinihiling ko sa iyo na alisin mo ang pagkabalisa na ito. Salamat, palagi akong magpapasalamat hanggang sa huli. Amen.

Maaaring interesado ka:  Panalangin para sa pasasalamat sa mga pagkakataon sa buhay at pag-aaral

Panalangin upang pagalingin ang kagyat na pagkabalisa

"Panginoon, ikaw lamang ang nakakaalam ng aking puso, kaya sa pananampalataya at pagpapakumbaba, hinihiling ko sa iyo ang biyaya na matutunan mong ibigay ang aking mga pagkabalisa at pag-aalala sa iyo. Nais kong talikuran ang aking sarili sa iyong mga bisig, tiwala at mahinahong hinihintay ang iyong pagkilos sa aking buhay! I-save ang aking mga saloobin, damdamin at pandama kaya hindi ako nag-aalala. Tulungan mo akong manatiling nakatuon sa isipan ang mabuti para sa akin at sa iyong Kaharian. Pakabanalin mo ako, upang maaari akong maging isang taong puno ng Banal na Espiritu, nagliliwanag na katahimikan, kalmado at kapayapaan! Bigyan mo ako ng lakas upang mapanatili kong matatag ang aking damdamin at kaisipan sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos. Sir, salamat dahil alam kong inaalagaan mo ako. Susubukan kong sundin ang bawat hakbang na ipinakita mo sa akin ay kinakailangan para sa iyong plano na matupad sa aking buhay. Nagtitiwala ako sa iyo at sa iyong salita. Ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng aking mga pagkabalisa at alalahanin. Pagalingin mo ako sa lahat ng labis na pagkabahala! Nagtitiwala ako at umaasa sa iyo. Amen.
Tuklasin Kung Paano Ito Gawin
Tuklasin ang Nucleus
Mga pamamaraan ng Espanyol at Latin
Mga karagdagan