Panalangin upang makahanap ng mga nawawalang bagay

Panalangin upang makahanap ng mga nawawalang bagay Napakahalaga sapagkat maraming beses na nahihirapan natin ang ating mga sarili sa mga sitwasyon na kumplikado ng ilang mga bagay na nawala sa atin tulad ng mga susi ng bahay o mas mahahalagang bagay tulad ng pera. 

Ang katotohanan ay ang pagkakaroon ng pagdarasal na ito ay makakatulong sa amin hindi lamang upang mahanap kung ano ang nawala sa amin ngunit upang mapanatili ang kalmado sa gitna ng buong proseso ng paghahanap dahil maaari itong maging isang panahunan na kung saan ang pasensya at kalmado ay karaniwang kulang ngunit Sa pamamagitan ng panalangin maaari nating mabawi upang mag-isip at kumilos nang epektibo. 

Panalangin upang makahanap ng mga nawawalang bagay Ano ang santo? 

Panalangin upang makahanap ng mga nawawalang bagay

San Antonio Kilala siya ng marami bilang santo ng mga nawalang bagay dahil siya mismo, noong siya ay buhay, ay nakasaksi sa ilang mga kaganapan na napakahirap para sa kamay ng tao.

Ang buhay ng santo na ito ay isang himala mula simula hanggang katapusan at, sa lahat ng ito, siya ay naging mahusay na katulong ng mga tao na nahaharap sa mga problema ng pagkawala ng ilang mga kalakal. 

Ang isa pang mga panalangin na maaaring gawin sa mga kasong ito ay kay San Cucufato dahil ito ay isang mangangaral ng ebanghelyo sa mga liblib na lugar kung saan halos walang nangahas na puntahan.

Maaaring interesado ka:  Panalangin kay San Juan Diego

Ang mga panalangin ay nagsimulang mailagay sa kanya dahil, kasama ang San Antonio, siya ay naging isang malakas na katulong at ang kanyang mga sagot ay tumpak at tiyak na nagulat sila. 

1) Ang panalangin sa San Antonio ay nawala ang mga bagay

"Si Saint Anthony, maluwalhating lingkod ng Diyos, sikat sa iyong mga katangian at makapangyarihang himala, tulungan kaming hanapin ang mga nawawalang bagay; bigyan mo kami ng iyong tulong sa pagsubok, at maliwanagan ang aming isipan sa paghahanap ng kalooban ng Diyos.

Tulungan kaming makahanap muli ng buhay ng biyaya na nawasak ng aming kasalanan, at akayin kami sa pag-aari ng kaluwalhatian na ipinangako ng Tagapagligtas.

Hinihiling namin ito para kay Kristo na aming Panginoon.

Amen. "

Ang panalangin na ito ay maaaring gawin sa anumang oras o sitwasyon dahil si San Antonio ay palaging nakikinig sa mga kahilingan ng kanyang bayan at kung humihingi siya ng isang tiyak na himala ang sagot ay darating nang mas mabilis.

Alalahanin na ang mga panalangin ay makapangyarihan at na sila ay maging isang lihim na sandata na magagamit natin sa tuwing kailangan natin dahil ang tanging kinakailangan ay ang pagkakaroon ng pananampalataya.

2) Panalangin upang makahanap ng mga nawawalang bagay sa San Cucufato

"Nawala ako (sabihin ang nawala), Nais kong mabawi ito, at kung hindi ako namatay bago at gamit ang buhol na ito ginagawa ko ang iyong mga bola ato, San Cucufato, at nakatali ay naiwan, hanggang sa (sabihin ang nawala) sa aking mga kamay ay bumalik ako. Amen ”

Ang San Cucufato ay isa sa mga pinakamalakas na banal kung saan maaari nating mabalik sa mga sandali ng tunay na kawalan ng pag-asa at paghihirap kapag hindi natin nahanap ang ating mga pag-aari.

Kahit gaano kahirap ang hinihiling natin, ang mga ito ay makapangyarihang panalangin na maaaring gawin anumang oras. 

3) Panalangin upang makahanap ng nawala o ninakaw na mga bagay

"O Walang Hanggan Diyos at Makapangyarihang Ama, Panginoon ng Langit at lupa, na sa pamamagitan ni Hesukristo, iyong Anak, ay ipinapakita ang iyong sarili sa mga mahihirap sa mga simple at sa mga mapagpakumbaba, pinasasalamatan ka namin dahil pinuno mo ang mapagpalang Santo Aparicio ng iyong pag-ibig, sa gayon mabuhay nang may pagiging simple ng puso na naghahangad sa mga kalakal ng Langit.

Ipagkaloob sa amin na, sa pamamagitan ng iyong pamamagitan, makamit namin ang hinihiling namin, na ang iyong malakas na kamay ay maihatid sa amin sa lalong madaling panahon kung ano ang nawala o nawala sa amin:

(ulitin kung ano ang nais mong mabawi)

Pinasasalamatan ka namin ng Ama at pinasasalamatan kami dahil alam namin na nakikinig ka sa amin at walang katapusan ang iyong awa, hinihiling namin sa iyo na dumalo sa aming mga kahilingan at tulungan kami sa mga hiniling, kaya't, naaliw sa aming mga pagdurusa, pag-isipan namin ang mga kababalaghan ng iyong kapangyarihan.

Hinihiling din namin sa iyo na dagdagan ang aming pananampalataya at kawanggawa upang, sa pagsunod sa halimbawa ng panalangin at debosyon ng mapagpalang Saint Aparicio, patuloy kaming pupurihin.

Sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Amen. "

Ang panalangin na ito upang makahanap ng nawala o ninakaw na mga bagay ay napakalakas.

Maaaring interesado ka:  Panalangin kay Saint Leonardo ng Porto Mauritius

Itinuturo sa atin ng salita ng Diyos kung paano manalangin, sa kanyang mga talata nakita natin ang hindi mabilang na mga halimbawa ng pananampalataya kung saan, sa isang panalangin lamang, nakuha ang mga kamangha-manghang himala.

Ito ang dahilan kung bakit hindi natin dapat tanggihan ang dalangin sapagkat siya ay napakalakas. Ang tanging bagay na hinihiling para sa isang panalangin upang makuha ang sagot na hinihiling ay gawin ito nang may pananampalataya, sa paniniwalang bibigyan ang hinihiling. 

Mayroong mga nasanay na gumawa ng mga layunin sa panalangin sa loob ng maraming araw o isang tukoy na oras, ngunit ang totoo ay nakasalalay ito sa kung ano ang inayos ng bawat isa sa kanilang puso, sapagkat iyon ang pinakamahalagang bagay. 

Maaari ba akong magpagaan ng kandila kapag nagdarasal ako?

Ang isyu ng mga kandila ay may kahalagahan at ang sagot sa tanong na ito ay isang resounding oo.

Ang mga kandila lamang ay hindi malakas ngunit nakakatulong sila upang gawing mas kaaya-aya ang buong kapaligiran pati na rin bilang mga handog para sa ating mga banal sapagkat ang paggamit nito ay nangangailangan ng isang pamumuhunan na, kahit na minimal, ay isinasaalang-alang bilang isang gawa ng Pananampalataya at pagsuko

Kailan ko magagawa ang pagdarasal upang makahanap ng mga nawawalang bagay?

Ang mga pagdarasal ay dapat gawin sa anumang oras ng araw at kung saan kinakailangan ito.

Walang tiyak na oras Mahusay iyon, gayunpaman, maraming nagsasabing malakas ang panalangin ng maagang umaga.

Nagagawa nating manalangin saanman at kailan man manalangin ang makakaya nating sandata, maaari tayo sa sasakyan, sa trabaho, sa ating bahay o sa ilang pagpupulong at manalangin ng isip at puso at ang dalangin upang makahanap ng mga nawawalang bagay ay kasing lakas ng ginagawa sa simbahan.

Maaaring interesado ka:  Panalangin kay Saint Martin ng Porres

Higit pang mga panalangin:

trick library
Tuklasin Online
Mga tagasunod sa Online
madali itong iproseso
mini manwal
a kung paano gawin
ForumPc
TypeRelax
LavaMagazine
mali-mali