Panalangin kay Saint Catherine ng Siena

Panalangin kay Saint Catherine ng Siena na may maraming layunin.

Kilala siya bilang isa sa mga doktor ng pananampalatayang Katoliko, samakatuwid ay makakatulong siya sa amin sa mga bagay na may kinalaman sa kalusugan at pisikal, emosyonal at espirituwal na kagalingan. 

Siya ay isang manunulat at mangangaral ng salita ng Diyos sa mundo at laging may mapagbigay na puso na puno ng pag-ibig ng Diyos upang tulungan ang mga nangangailangan. 

Sa paglipas ng mga taon siya ay naging isa sa mga santo na sa paniniwala ng Katoliko ay higit na iginagalang at ito ay dahil sa kanyang dakilang kapangyarihan at kilalang mga himala. 

Panalangin kay Saint Catherine ng Siena Sino si Saint Catherine?

Ipinanganak sa isang malaking pamilya, na ang ika-23 anak na babae ng kasal.

Sila ay kabilang sa isang mas mababang gitnang uri ng lipunan na hindi nagpapahintulot sa kanya na magtamasa ng isang mahusay na edukasyon, gayunpaman noong siya ay 7 ay nagpasya siyang italaga ang kanyang sarili sa pag-mortgage at gumawa ng isang pakta sa kalinisang kanyang tinutupad hanggang sa huli ng kanyang mga araw. 

Nabuhay siya hanggang sa edad na 33 at ito ay si Padre Pius II na nagpahayag sa kanya bilang Santa de ang simbahang katoliko Abril 29, 1461.

Sa susunod na ilang taon siya ay naging patron saint ng Italya, natanggap ang pamagat ng Doctor of the Church at kasunod ay pinangalanang bahagi ng mga Banal na Patron ng Europa.

Iniwan ng Santo ang isang mahalagang pagsulat na hanggang ngayon ay itinuturing na isa sa pinakamahalagang gawa ng Simbahang Katoliko. 

Panalangin kay Saint Catherine para sa proteksyon

Oh maluwalhating birhen na si Catherine ng Siena mabuting babae na lubos na pinagpala ng Diyos!

Ang instrumento ng Kataas-taasan upang gumawa ng mga kababalaghan, maliwanag na siga ng simbahan, nilalang na pinagkalooban ng hindi maihahambing na mga regalo, ng matalinong at masinop na mga birhen na may lakas ng loob at katapangan ng mga paladin.

Ipakita kung gaano kalayo ang iyong kapangyarihan, mga sows ng Diyos, na kumita sa amin ng lahat ng sigasig upang sumulong sa mga banal na ebanghelikal, lalo na sa pagpapakumbaba, pagkaingat, pagtitiis, kabaitan at kasipagan sa pagsasagawa ng mga tungkulin ng aming estado.

Mapalad at minamahal ng Panginoon, banal na Saint Catherine para sa kaligayahan na iyong natanggap mula sa pagiging sumali sa Diyos nang banal at nakuha mo mula sa Kanya ang biyaya ng kakayahang pumabor nang maligaya sa pamamagitan ng iyong patuloy na mga himala sa napakaraming nangangailangan na humiling nito, makinig sa aking mapagpakumbabang mga pagsusumamo at maabot ako sa Ang iyong Banal na kabutihan ay tumutulong sa iyo sa lalong madaling panahon sa aking sentimental na buhay, sa aking pamilya, sa aking tahanan:

(gawin ang kahilingan)

Kunin ang aking malalakas na kamay ang aking nababagabag at desperadong hinihiling at ipakita ito sa ating Panginoo upang ito ay agad na dinaluhan.

Hinihiling ko rin sa iyo na bigyan ako ng proteksyon at proteksyon, at sa pamamagitan ng pagtulad sa iyong mga kabutihan ay maaaring lumago ako sa kaalaman ng nag-iisang tunay na Diyos at nakakamit din ang magandang kapalaran ng mga hinirang.

Amen.

Kung nais mo ng proteksyon, ito ang panalangin sa Saint Catherine ng Siena tama

Maaaring interesado ka:  Panalangin para sa isang paghahatid nang walang mga komplikasyon

Si Santa Catalina bilang patron ng Italya at Europa ay maaaring magbigay sa amin iyon proteksyon sa amin din Hindi mahalaga kung nasaan ka sa mundo.

Ang kasamaan at masamang enerhiya Ang mga ito ay nasa kapaligiran at pinapuno ang mga tao ng mga masamang vibes na ito upang gawin ang ml, na ang dahilan kung bakit ang panalangin para sa proteksyon ay ang pinakamahalagang kahalagahan at inirerekomenda na gawin kahit kailan araw-araw.

Sa mga oras ng umaga at sa kumpanya ng pamilya ay nagiging isang ispiritwal na ritwal na aalagaan sa amin sa buong araw ng bawat araw. 

Panalangin kay Saint Catherine para sa katarungan

Oh aking Santa Catalina, kung anong imposibleng mga bagay na nakamit mo, ikaw ang pinakamatamis at pinakamamahal sa aming tagapag-alaga, humihingi ako ng iyong tulong upang maibalik mo ang lahat ng aking inaasahan ...

Humihingi ako ng napakalaking tulong upang ang Diyos sa pagitan ng aking puso at ng kanyang anak na si Jesus, at sa mga handang aliwin ako, tinawag ko kayo na handang magbukas ng iyong mga bisig upang hikayatin ako at mag-alay sa akin ng kaluwagan at solusyon kung ang lahat ay tila nawala.

Si Saint Catherine, isang makapangyarihang birhen at puspos ng pag-ibig, ngayon ay bumangon ako at hahanapin ang iyong makalangit na proteksyon, sapagkat wala ako kung wala ang iyong suporta at ng Diyos.

Ang aking matamis at kaibig-ibig na babae, ang espesyal na glow na nakalagay sa taas, gamitin ito upang magaan ang aking daan.

Aliwin ako at tulungan akong aliwin ang sakit na aking dinadala sa aking kaluluwa.

Humihiling ako sa iyong malaking puso upang marinig mo ang aking pakiusap.

Ang aking pinarangalan na dalisay at mapagpalang Saint Catherine para sa walang limitasyong kapangyarihan na ibinigay sa iyo ng Diyos, hiniling ko sa iyo na mapagpakumbabang bigyan ako ng iyong tulong at sa pamamagitan ng paghihirap na ito, na may pag-asa na inilagay ko sa iyong matamis at mapagpalang mga kamay: tulungan mo ako

(ano ang kailangan mong makuha)

Ako ay nagpapasalamat sa iyo ng walang hanggan sa pakikinig sa aking mga pakiusap, dahil sigurado ako na ang aking dalangin ay narinig mo, at kahit na napakahirap lutasin, mayroon akong katiwasayan sa sandaling nasa iyong mga kamay, walang pagsalang matutupad ito, dahil walang sinumang laging nabigo sa hilingin sa iyong mga pabor, kahit gaano imposible ang mga ito.

O mapalad na Saint Catherine, ikaw na nag-apela sa imposible, manalangin sa Diyos para sa aking pangangailangan at kalungkutan, ibabalik ko ang lahat ng aking pag-asa sa panalangin na ito, pinagkakatiwalaan ko ang iyong laging mapagmahal na proteksyon.

Pinagpapala ng aking minamahal na Catalina ang aking buhay, huwag itigil ang pag-akay sa akin sa iba't ibang paraan.

Susundan kita ng may malaking pananampalataya, pagpapakumbaba at pag-aalay.

Ganito pala. Kaya maging ito. Kaya maging ito. Ito ay magiging gayon.

Ipagdasal mo ang dasal ni Saint Catherine para sa hustisya sa mga oras ng pangangailangan.

Maaaring interesado ka:  Panalangin kay San Juan ng Avila

Mula noong siya ay bata pa, dumaan siya sa mga paghihirap dahil sa pagiging mas mababang kalagitnaan ng klase at kabilang sa isang malaking pamilya.

Alamin nang mabuti kung ano ang makakaranas ng mga paghihirap na nagiging kawalang-katarungan sa harap ng mga mata ng Diyos, ito ang dahilan kung bakit ang ating kaalyado ay nagiging isa na mapagkakatiwalaan nating tulungan tayo sa mga kaso na may kinalaman sa tama sa pag-apply ng tama sa lupa o espirituwal na hustisya. 

Panalangin kay Saint Catherine ng Alexandria para sa pag-ibig

Santa Catalina ikaw na maaaring gumawa ng maraming tao na magkasundo ...

Gumawa para sa akin ng isang maliit na pabor, maghanap ng pag-ibig, gawing marangal at totoo ang aking puso, na gumagawa ng pag-ibig, sa aking puso ay maaaring makapasok at punan ako ng kaligayahan.

Nais kong malaman ang totoong pag-ibig, totoong damdamin, Santa Catalina ikaw na may napakaraming kapangyarihan dito ...

Bigyan mo ako ng pabor na iyon, nawa'y dumating sa iyo ang aking kahilingan, upang matanggap ko ang iyong pagpapala, mahal ni Saint Catherine, ng mga perpektong pagmamahal at walang kasinungalingan, ikaw na may kabutihan at napasigaw ng lahat mundo buo

Pumunta sa akin at bigyan mo ako ng pagkakataong matanggap ang iyong pagpapala, nais kong ipadala muli ang aking mga dalangin.

Ang aking mga dalangin sa Diyos upang magawa niya ang aking buhay na puno ng pag-ibig, puno ng kapayapaan, magagawa mo itong mapaghimala Santa Catalina ...

Hinihiling ko sa iyo na bigyan mo ako ng pag-ibig, higit na pag-ibig at higit na pag-ibig, kagalakan ng maraming kagalakan, mabuting hangarin, magagandang saloobin, mabuting kilos, tulungan akong magtagumpay dito, ang pag-ibig ay magiging para sa akin tulad ng isang hakbang, isang landas ...

Saint Catherine, ikaw na magagawa ang lahat, bigyan ako at magkaroon ng tunay na pakiramdam ng pagmamahal na dumating sa akin, tiwala sa iyong kapangyarihan at iyong kabutihan.

Amen.

Kailangan mong palitan ang pangalan ng mahal na tao sa dalangin para sa Saint Catherine ng Alexandria para sa pag-ibig.

Maaaring interesado ka:  Panalangin kay San Francisco Xavier

Kilala bilang patron ng mga babaeng iyon wala silang romantikong kapareha, mga guro at mag-aaral.

Sa buhay ay nagtataglay siya ng mahusay na karunungan, lakas ng loob, lakas, tuso at katalinuhan. Mayroon itong lahat ng kailangan mo upang bigyan kami ng kinakailangang tulong sa sentimental na mga bagay.

Makakatulong ito sa atin na tumawid sa ating landas sa taong nakalaan para sa atin o, kung kinakailangan, makakatulong din ito sa amin upang mapanatili ang pagkakatugma sa mga tahanan kung saan ang pag-ibig ay nasa panganib ng kamatayan.

Kami ay lilipat patungo sa panalangin upang mawalan ng pag-asa ang isang tao ng Santa Catalina de Siena.

Upang mawalan ng pag-asa sa isang tao

Aking Mapalad na Saint Catherine,

Ikaw na kasing ganda ng ang araw, maganda as la luna, at maganda bilang mga bituin.

Na pinasok mo ang bahay ni Abraham, at durugin ang 50.000 lalaki, matapang bilang mga leon, pinapalambot ang puso ng (sabihin ang pangalan ng tao) para sa akin.

(Sabihin ang pangalan ng tao) kapag nakikita niya ako, lalabas siya para sa akin, kung natutulog siya, hindi siya makakatulog, kung kumakain siya, hindi siya kakain.

Wala siyang kapayapaan kung hindi siya darating upang makausap ako.

Siya ay iiyak para sa akin, para sa akin ay siya ay magbubuntung-hininga, habang ang Birheng Maria ay nagbuntong-hininga sa kanyang mapalad na anak.

(Sabihin ang pangalan ng tao makatatlo, paghagupit sa kaliwang paa sa lupa),

Sa ilalim ng kaliwang paa ko ay mayroon ka man sa tatlo, na may apat na salita, o sa iyong puso.

Kung matutulog ka, hindi ka matutulog, kung kumain ka, hindi ka kakain, hindi ka na umupo hangga't hindi mo ako sinamahan upang makausap at sabihin sa akin na mahal mo ako, at ibigay mo sa akin ang lahat ng mabuting mayroon ka.

Mahalin mo ako sa lahat ng mga kababaihan sa mundo, at palagi akong mukhang isang maganda at sariwang rosas.

amen

Pinagmulan

Sa palagay mo, ang dalangin na ito kay San Catherine na mawalan ng pag-asa sa isang tao ay mahimalang!

Ito panalangin Ito ay hindi isang tool para sa pagmamanipula ng mga tao laban sa kanilang kalooban, sa kabilang banda ito ay nagiging isang kilos ng pag-ibig at pananampalataya na mula sa langit ay nagpapala sa ating madalas na pagkalanta sa ating mga gawa. 

Ang taong iyon na umalis sa bahay, na nagpasya umalis sa relasyon sa bahay o pag-ibig Maaari siyang bumalik nang desperadong magkaroon ng kung ano ang iniwan niya ulit. Iyon ang pangunahing dahilan para sa espesyal na panalangin na ito. 

Malakas ba si St. Catherine ng Siena?

Sa tuwing may pananampalataya ka ay makakatulong siya sa amin sa anumang sitwasyon kung saan kailangan namin ito.

Hindi mahalaga kung gaano kahirap o imposible ang sitwasyon kung saan nahanap natin ang ating sarili, maaari nating tanungin nang may siguradong pananampalataya na ang himala ay nagmula sa paninibugho mas maaga kaysa sa inaasahan natin. 

Palaging samantalahin ang kapangyarihan ng panalangin sa Saint Catherine ng Siena!

Higit pang mga panalangin:

 

Tuklasin Kung Paano Ito Gawin
Tuklasin ang Nucleus
Mga pamamaraan ng Espanyol at Latin
Mga karagdagan