Panalangin sa Santa Barbara

Panalangin sa Santa Barbara. Nagdusa sa iba pang mga kababaihan ng lupain na Santa Barbara ay karapat-dapat sa ating paghanga dahil nasaksihan niya ang pagkapoot sa taong dapat niyang minahal. Itaas ang isa panalangin sa Santa Barbara Makakatulong ito sa amin sa maraming kaso at maging sa mga nawalan ng pag-asa. 

Ang kanyang buhay sa mundo na pananalig na puno ng sakit at pagdurusa, ay nanatili sa pakikipaglaban sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa kanyang sariling labanan at bagaman para sa kanyang pagkatalo ng kaaway ay nalapit na, nakarating siya sa korona ng pagpunta na ipinangako sa mga tapat na banal na Nakikipaglaban sila sa puso.

Babae ng walang tigil na pananampalataya, malakas, matapat at kapanalig natin sa mga sandali ng paghihirap.

Panalangin sa Santa Barbara

Panalangin sa Santa Barbará

Nabuhay siya sa mundo noong mga panahon ng ikatlong siglo sa Asia Minor.

Sa kanyang buhay marami siyang pinagdudusahan dahil sa kanyang mga paniniwala sa relihiyon mula nang sumalungat sila sa kanyang pamilya. Sinasabi ng kasaysayan na ang kanyang sariling ama ay isang malakas na kaaway ng Kristiyanismo sa oras na iyon, isang relihiyon na malayang inamin ng Barbara.

Siya ay si Dioscoro, ang kanyang ama, na naka-lock sa kanya sa isang napakataas na tore bilang parusa sa kanyang pagkakaiba-iba sa relihiyon.

Sa oras na nakakulong sa kanya, siya ay tapat sa kanyang pananampalataya, nabautismuhan at ipinangangaral ang kanyang relihiyon sa lahat ng oras.

Ito ay sinabi na ang tore mayroon lamang isang bintana at nag-order siya ng dalawa pa upang buksan bilang isang simbolo ng banal na Trinidad.

Nang bumalik ang kanyang ama, sinubukan niya ito at tumanggap ng pagmamaltrato at kahiya-hiya at si Dioscoro mismo ang pumugot sa ulo niya gamit ang kanyang sariling tabak sa tuktok ng isang bundok. Sinasabing matapos ang pagpatay na ito isang sinag mula sa langit ang tumama sa kanya at binawian ng buhay.

Dasal ng Santa Barbara para sa pera 

Napakahusay na Santa Barbara, isang manlalaban, tulungan akong manalo sa labanan na ito.

Ikaw na hindi nahulog sa tukso ng kasamaan, ikaw na nagsasabing kasama ng iyong pag-ibig, lahat ng kahirapan, lumalabas na tagumpay, hinihiling ko sa iyo na mamamagitan para sa DIYOS, aming Panginoong, na tulungan ako na makayanan ang sandaling ito kung saan sinubukan niya ako.

Nawa, mula sa kanyang tirahan noong Agosto, bigyan ako ang lakas sapat na kung saan ang mabubuting magwawagi.

(Gawin ang iyong unang Kahilingan ng Pera)

Panginoon, na binigyan mo si Santa Barbara ng isang hindi kapani-paniwalang lakas upang mapaglabanan ang pinakadakilang pagkagalit at pagdurusa sa pagiging tapat sa Iyo, hinihiling namin na, tulad niya, kami ay malakas sa kahirapan at mapagpakumbaba sa kasaganaan upang makamit tulad ng kanyang walang hanggang kaligayahan.

Sa pamamagitan ni Jesucristo, ating Panginoon.

(gawin ang iyong pangalawang Kahilingan ng Pera)

Mapalad si Barbara, na tinadtad ang iyong malinis na pagka-birhen sa layunin ng iyong dugo para sa pag-ibig ng Panginoon, ipagtanggol ako mula sa mga bagyo, sunog, mga sakuna at lahat ng kalamidad sa mundong ito.

Iligtas mo ako sa kamatayan biglang Pakikialaman ako sa Panginoon na tulungan akong makamit ang kaunlaran sa buhay na ito, upang mabuhay sa banal na pagkakaibigan at maabot ang pagtatapos ng aking mga araw sa kapayapaan sa kanyang banal na biyaya.

(gawin ang iyong pangatlong pera na pakiusap)

Amen.

Ang dasal na Santa Barbara para sa pera ay napakalakas!

Maaaring interesado ka:  Panalangin kay Saint Lazaro

Itinuro niya sa amin na umasa sa Diyos, upang maniwala na ang kanyang mga pangako ay natutupad at mabubuhay nang marami at kaunti. Siya na nagdusa sa kahirapan Makakatulong ito sa atin upang maging maunlad.

Ang pagdarasal para sa pera na dumating sa amin sa oras ng kagipitan na ito ay kinakailangan at ang paghingi ng Santa Barbara sa pananampalataya ay isang gawa ng pagsunod na dapat nating gawin araw-araw.

Doon dasal o panalangin Maaari silang gabayan tayo upang magtanong sa tamang paraan. Gayunpaman, ang mahalagang bagay at ang tanging garantiya na dapat nating malaman na narinig ang ating panalangin ay upang mapanatili ang buhay ng pananampalataya.

Panalangin Santa Barbara na pinagpala para sa pag-ibig 

Ang mandirigma ng kalangitan, pinagpala ang Santa Barbara, pakinggan ang aking mga hiling sa pag-ibig upang ..

(sabihin ang iyong pangalan at ang iyong minamahal)

Magkaisa sa katawan at kaluluwa, pagprotekta sa kanila upang walang sinumang makakakuha ng kanilang kaligayahan at unyon. Pinalad ng Saint Barbara ang buhok ng (ulitin ang mga pangalan) pawiin ang kanilang uhaw sa iyong walang katapusang pag-ibig para sa kanilang mabubuting hangarin makapangyarihang hustisya ng imposibleng pakikipaglaban sa pagtatanggol sa mga walang hanggang magkasintahang ito (ulitin ang iyong pangalan at ang iyong minamahal).

Amen.

Ang pag-ibig ay isa sa mga sanhi ng kagalakan at kalungkutan pinaka-karaniwang mula sa simula ng oras at sa araw na ito.

Ang pag-ibig ng ama ni Santa Barbara ay tinanggihan sa kanyang anak na babae at ito ang humantong sa kanya upang gumawa ng isang kilos na nakasisilaw tulad ng pagpuna ng sarili niyang anak na babae.

Walang sinuman na mas mahusay kaysa sa kanya, na kinasusuklaman ng hindi dapat gawin, upang maunawaan ang aming sakit sa kaso kung hindi ka mabalewala sa pag-ibig.

Maaaring interesado ka:  Panalangin sa Birhen ng Juquila

Ang panalangin na ito ay makakatulong sa atin na mapalaya ang ating sarili mula sa masamang energies upang ang pag-ibig ay maabot sa amin at sorpresa tayo.

Ang panalangin sa Saint Barbara ay pinagpala para sa proteksyon 

Si Saint Barbara, mapalad na birhen, malaki ang kapangyarihan, nawa ang Diyos ay sumainyo, at ikaw ay kasama ko sa landas ng kabutihan.

Sa pamamagitan ng iyong panalong tabak iligtas mo ako sa kasamaan, kawalan ng katarungan, inggit at masamang mata. Sa pamamagitan ng lakas ng kidlat, protektahan ako mula sa aking mga kaaway, luwalhatiin ang apoy ng aking kanyon at hayaang lumitaw ito na matagumpay.

Sa tasa ng iyong tasa at alak panatilihin ang lakas ng aking katawan at espiritu para sa mahirap na labanan at labanan.

Tanggapin ang aking mga mansanas at daisy bilang isang handog na lagi kong iniisip sa aking mga saloobin at sa aking tahanan, at ipinamamanhik ko sa iyo, huwag mo akong iwanan at lumapit sa akin tuwing inangkin kitang ipagtanggol ang aking pananampalataya, aking lupain, pamilya at aking pakikibaka; at na sa huli ay lagi mo akong dinadala sa kaluwalhatian tulad mo.

Amen.

Ito ay isang magandang panalangin para sa Mapalad na Barbara na protektahan ang Santa.

Isang tool na magagamit natin kapag kailangan natin ito, ang panalangin ay nagiging kalasag din natin at hindi lamang laban sa mga panganib ngunit laban din sa lahat ng negatibong nais ng ating buhay o ng ating mga pamilya. 

Maraming mga patotoo ng mga tapat na mananampalataya na nakatanggap ng napapanahong tugon mula sa Santa Barbara sa oras ng pagdurusa, kapag humihingi kami ng proteksyon para sa ating sarili o isang miyembro ng pamilya ay naging epektibo ito.

Para sa mga kaaway 

Oh diyos! malayo sa aking tabi, mula sa aking buhay, ang mga masasamang tao at malungkot na nilalang na humihikab.

Lumapit ako sa iyo, Santa Barbara upang malito ang mga ito, ihiwalay sila sa akin upang hindi nila ako mapinsala at sumigaw ako ng may pananampalataya at ibigay sa iyo ang aking buhay.

Ikaw, ang kahanga-hangang tagapagtanggol ng mga kalalakihan, ang pinagpalang mapagkatiwala sa mga humihikayat sa iyo at mapagbigay na Kristiyano na nagbukas ng iyong dibdib para sa mabubuting nilalang, bigyan mo ako ng tulong, pumasok ako at iiwan ako ng dugo ng iyong puso, upang mapupuksa ang mga ito .

Alisin sa akin ang inggit at pagtataksil, ipagtanggol ako, hiniling ko sa iyo sa mga kasamaan at mga kaaway, na ang kasamaan ay hindi hawakan ako at ang galit ay hindi nakakasama sa akin, iwasan ang masamang kapitbahay at ang masamang kaibigan, malito ang aking mga kaaway upang hindi nila ako maimpluwensyahan, tulungan ako upang mangibabaw sa sinumang may gusto sa akin upang ako ay maaaring magtagumpay sa anumang sitwasyon na nakakasama sa akin.

Huwag hayaan silang makagambala sa aking martsa na Kristiyano at kung magpapatuloy sila, ang impiyerno ay parusa bilang bayad sa kanilang mga kasamaan.

Malaya akong banal na Barbara na pinagpala mula sa lahat ng kasamaan, palayain mo akong banal na Barbara na pinagpala mula sa lahat ng mga kaaway, protektahan ang aking buhay mula sa anumang pinsala upang mabuhay ako sa kapayapaan at katahimikan. Para kay Hesus at Birhen.

Kaya maging ito.

Samantalahin ang kapangyarihan ng nangingibabaw na panalangin ng Santa Barbara para sa mga kaaway.

Maaaring interesado ka:  Panalangin kay Saint Faustina Kowalska

Lahat tayo ay mayroon mga kaaway at maging sa aming sariling bahay. Nakikita natin ito sa kasaysayan ng Santa Barbara habang inaatake siya ng kanyang sariling ama hanggang kamatayan.

Maaaring hindi ka nagdurusa ng isang atake na direktang tulad nito ngunit hindi mo na kailangang umasa sa mga kaaway.

Ang dalangin para sa pangingibabaw ng mga kalaban na tumataas sa Santa Barbara ay maaaring ang tanging paraan upang mapalaya natin ang ating sarili mula sa pag-uusig at panganib.

Upang mangibabaw ang di-tapat na kasosyo

Mapalad na Santa Barbara ikaw na maaaring gumawa ng maraming tao na magkasundo, gumawa ng isang maliit na pabor para sa akin, mahahanap ko ang pag-ibig, gawin ang aking puso na marangal at totoo, gumawa ng pag-ibig, sa aking puso ay maaaring pumasok at punan ako ng kaligayahan, nais ko upang malaman ang totoong pag-ibig, totoong damdamin, Santa Barbara, ikaw na may napakaraming kapangyarihan dito, bigyan mo ako ng pabor na iyon, nawa'y dumating sa iyo ang aking kahilingan, upang matanggap ko ang iyong pagpapala, Santa nagmamahal, ng perpektong pag-ibig na walang kasinungalingan, ikaw na mayroon kang kabutihan at napasigaw ng lahat mundo Lumapit sa akin at bigyan ako ng pagkakataon na matanggap ang iyong pagpapala, nais ko ng ibang oras mula sa iyo upang magpadala ng aking mga panalangin.

Ang aking mga dalangin sa Diyos upang maipagawa niya ang aking buhay na puno ng pag-ibig, puno ng kapayapaan maaari mong gawin itong mahimalang Santa Barbara, hinihiling ko sa iyo na bigyan ako ng pagmamahal, higit na pagmamahal at higit pang pagmamahal, kagalakan nang labis na kagalakan, mabuting kagustuhan, mabuting kaisipan, mabubuting gawa, tulungan mo akong magtagumpay dito, pag-ibig, ito ay para sa akin bilang isang hakbang, isang landas, Santa Barbara, ikaw na magagawa ang lahat, bigyan ako at magkaroon ng totoong pakiramdam ng pagmamahal na dumating sa akin, tiwala sa iyong kapangyarihan at iyong kabutihan, amen.

Ang ganitong uri ng pagdarasal ay mataas pa rin na pinuna ng ilan na nag-iisip na ito ay isang makasariling kilos na ginagawa mula sa pagmamalaki na nasaktan o inabandona. Ngunit hindi ito totoo.

Ang pagdarasal upang magkaroon ng kapangyarihan sa isang tao o isang tiyak na sitwasyon ay isang gawa ng pag-ibig na nagmula sa kawalan ng pag-asa ng nangangailangan ng isang himala at hindi makuha ito. 

Ang isang dalangin na paniniwala ay palaging tatanggap ng tugon na iyong hinihiling, anuman ang hiniling, Malakas ang dalangin ni Saint Barbara.

Higit pang mga panalangin:

 

trick library
Tuklasin Online
Mga tagasunod sa Online
madali itong iproseso
mini manwal
a kung paano gawin
ForumPc
TypeRelax
LavaMagazine
mali-mali