Panalangin sa Birhen ng Carmen

Panalangin sa Birhen mula sa Carmen, walang mahirap na sitwasyon na hindi malulutas ng isang pangungusap at sa kasong ito panalangin sa birhen ng Carmen Ito ang diskarte sa debosyonal na maraming beses na kailangan nating harapin sa araw-araw, sapagkat hindi natin alam kung anong oras ay kailangan nating mabuhay ng isang mahirap at magandang maiiwasan.

Ang panalangin ay ang makapangyarihang sandata na magagamit natin anumang oras na nais natin o kailangan natin ito.

Ang birhen na ito ay itinuturing na desperado at ito ay dahil ito ay mga himala at ang mga sagot ay maaaring magsimulang makita sa ilang minuto pagkatapos manalangin, ito ang kaso sa karamihan ng mga kaso.

Ang pag-alam na mayroon tayong isang tao sa langit na nakakaintindi sa atin at maaari ring magtaguyod para sa amin sa anumang sitwasyon ay pinupuno tayo ng kapayapaan at pagtitiwala na magiging maayos ang lahat.

Panalangin sa Virgen del Carmen Sino ang Virgen del Carmen? 

Kilala bilang Aming Lady of Carmen, ito ay isa sa mga adbokasyong ibinibigay sa Birheng Maria. Ang pangalan nito ay nagmula sa Mount Carmel sa Israel na ang kahulugan ay Hardin.

Sa ilang mga bansa siya ay itinuturing na patron ng dagat at sa iba pa, tulad ng sa Espanya, siya ay itinuturing na patron ng Espanyol Armada. Sinasabing noong taong 1251 ang birhen na ito ay nagpakita kay Saint Simon Stock na isang superior na heneral ng Order. 

Sa nasabing engkwentro ay binigyan ang lalaki ng isang scapular at ang kanyang mga gawi, ang dalawang sagisag ng kung ano ang kilala bilang ang Marian na kulto ng mga Carmelite sa buong mundo.

Maaaring interesado ka:  Panalangin kay San James ng Nisibis

Ang debosyon sa Birheng Maria ay isang kaugalian ng simbahang Katoliko na nagtatampok ng kahalagahan ng birhen sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo bilang isang anyo ng tao sa mundong ito.

Mga instrumento ng Diyos Ama upang matupad ang mga banal na hangarin hanggang sa araw na ito.

Panalangin sa Virgen del Carmen para sa mga mahirap na kaso 

Mayroon akong isang libong paghihirap: tulungan mo ako.

Mula sa mga kaaway ng kaluluwa: iligtas mo ako.

Sa aking mga pagkakamali: paliwanagan mo ako.

Sa aking mga pagdududa at kalungkutan: sabihin mo sa akin.

Sa aking mga karamdaman: palakasin mo ako.

Kapag kinamumuhian nila ako: pasayahin mo ako.

Sa mga tukso: ipagtanggol mo ako.

Sa mahihirap na oras: aliwin mo ako.

Sa iyong ina ng puso: mahalin mo ako.

Sa iyong napakalawak na kapangyarihan: protektahan mo ako.

At sa iyong mga bisig kapag nagwawakas: tanggapin mo ako.

Birhen ng Carmen, ipanalangin mo kami.

Amen.

Bilang isang ina, alam ng Birheng Maria kung ano ang paghihirap para sa isang mahal sa buhay na nasa mapanganib na sitwasyon.

Siya ay may kwalipikado at may awtoridad na tagataguyod para sa ating mga pangangailangan bago ang tagalikha ng Diyos sa lahat ng mga bagay. 

Ang mga pagdarasal na may pananampalataya mula sa kaluluwa ay epektibo, hindi natin maitatanong kung hindi tayo naniniwala na ang himala na hinihintay natin ay maibigay sa atin, kahit gaano kahirap sa atin na posible ito, alalahanin na kapag ipinagdarasal natin ito ay dahil Humihingi kami ng isang bagay na maaari lamang makamit sa isang natural na paraan. 

Panalangin ng Virgen del Carmen para sa paliwanag at proteksyon

Oh banal na Birhen ng Carmen! Ina ng ating Panginoong Jesucristo at tagapagtanggol ng lahat ng nagsusuot ng inyong sagradong sagol.

Ngayon ipinagdarasal ko sa harap ng iyong kagandahang damit na palagi mong linawin ako Sa pamamagitan ng madilim na mga landas ng buhay na ito kung saan maaari akong maligaw nang wala ang iyong kamay na tumutulong.

Patawad sa lahat ng aking mga kasalanan ay hinahangaan kita nang labis At iginagalang kita araw-araw. Huwag mo akong talikuran sa mga sandali ng kawalang-galang. Kung wala ang iyong tulong ay magiging isang baliw na tupa lamang ako.

Amen.

Ang paghingi ng ilaw at proteksyon para sa amin, para sa isang kamag-anak o para sa isang espesyal na pagkakaibigan ay walang bago.

Maaaring interesado ka:  Panalangin kay Mary Padilla ng Kaluluwa

Sa katunayan ito ay itinuturing na isa sa mga madalas na kahilingan pagkatapos ng mga himala sa kalusugan.

Ito ay normal na makaramdam ng kawalan ng katiyakan o mahina laban sa isang mundo kung saan ang pagtaas ng kasamaan at ang dahilan kung bakit ang pagdaragdag ng isang kahilingan sa panalangin sa Virgen del Carmen o anumang iba pang santo na makakatulong sa amin ay talagang mahimalang.  

Panalanging panalangin at handog 

Oh Banal na Birhen ng Carmen!

Hindi namin maaaring tumugon nang may dangal sa mga pabor at salamat na ibinigay mo sa amin sa pamamagitan ng pagbibigay sa amin ng iyong banal na Scapular.

Tanggapin ang aming simple, ngunit malalim na kahulugan, salamat at, dahil wala kaming maibigay sa iyo na karapat-dapat sa Iyo at sa iyong mga kaawaan.

Inaalok namin ang aming mga puso, kasama ang lahat ng pagmamahal nito, at lahat ng aming buhay, na nais naming gamitin sa pag-ibig at serbisyo ng iyong Anak, aming Panginoon, at sa pagpapalaganap ng iyong matamis na debosyon ...

Hinahanap na ang lahat ng aming mga kapatid sa pananampalataya, na kung saan ang Banal na Providence ay ginagawang buhay at maiuugnay, pahalagahan at pasalamatan ang iyong mahusay na regalo, suot ang Holy Scapular, at maaari nating lahat mabuhay at mamatay sa iyong pag-ibig at debosyon.

Amen.

Nagustuhan mo ba ang Birhen ng Camen panalangin ng pasasalamat at alok?

Maraming mga beses nakalimutan natin ang mga panalangin sa sandaling natanggap natin ang hinihiling natin ngunit hindi ito dapat.

Ang Bibliya ay nagsasabi ng mga kwento ng mga taong walang pasasalamat at ang iba pa.

Katulad din sa mga alok na ginagawa natin, nakalimutan natin ang lahat kapag mayroon tayo ng gusto.

Ang pagdarasal sa pasasalamat ay isang kilos na hindi napapansin sa langit. Kapag gumawa kami ng mga alok at hindi matupad ang mga ito, ipinapakita din ito sa kalangitan.

Hindi mahalaga kung gaano katagal kinakailangan upang pasalamatan o ibigay ang iyong ipinangako, ang mahalagang bagay ay gawin ito.

Virgen del Carmen panalangin upang maabot ang kanyang pagmamahal

Oh Birhen ng Carmen, si Maria Pinaka Banal!

Ikaw ang pinaka marangal na nilalang, ang pinaka-kahanga-hanga, ang purong, pinaka maganda at pinakabanal sa lahat.

Oh kung kilala ka ng lahat, aking Ina at Ina, kung mahal ka ng lahat tulad ng nararapat sa iyo!

Ngunit naaaliw ako dahil napakaraming mapagpalang kaluluwa sa Langit at sa mundo nabubuhay sa pag-ibig sa iyong kabutihan at kagandahan.

At natutuwa ako nang higit pa dahil minamahal ka lamang ng Diyos kaysa sa lahat ng mga lalaki at anghel na magkasama.

Ang pinakamamahal kong reyna, ako, malungkot na makasalanan, mahal din kita, ngunit minamahal kita nang kaunti kung ihahambing sa nararapat; Gusto ko, kung gayon, isang mas malaki at mas malambot na pag-ibig para sa iyo, at ito ay kailangan mong maabot sa akin, dahil ang pag-ibig sa iyo at pagdala ng iyong Holy Scapular ay isang tanda ng predestinasyon sa kaluwalhatian, at isang biyaya na ibinibigay lamang ng Diyos sa sa mga epektibong nais makatipid.

Kung gayon, na maabot mo ang lahat mula sa Diyos, kunin mo ako ng biyayang ito: nawa’y sumunog ang aking puso sa iyong pagmamahal, ayon sa pagmamahal na ipinakita mo sa akin; na mahal kita bilang isang tunay na anak, dahil mahal mo ako ng pinakamamahal na pag-ibig ni Ina, upang, ang pagsali sa iyo para sa pag-ibig dito sa mundo, hindi ako hihiwalay sa iyo mamaya sa kawalang-hanggan.

Amen.

Ang panalangin na ito sa Virgen del Carmen upang maabot ang kanyang pag-ibig ay napakalakas.

Maaaring interesado ka:  Panalangin kay Saint Nicholas ng Bari

Ang pagkuha ng tunay na pag-ibig ay isang pag-aalala na laging naroroon sa ating buhay, lalo na kung ang isang tiyak na edad ay naabot na o kung mananatili kang nag-iisa pagkatapos na mabuhay bilang mag-asawa sa isang tiyak na oras.

Sa parehong paraan ang pagdarasal na ito ay epektibo sa mga kasong iyon kung saan ang pagkuha ng kapareha ay kumakatawan sa isang tiyak na antas ng kahirapan o sa mga kaso kung saan napakahirap na mahulog sa pag-ibig o lupigin ang isang tao, ang mga dalangin na ito upang makuha o makamit ang kanilang pagmamahal.

Alalahanin na ang mga sandatang espiritwal ay malakas at hindi natin ito papansinin kahit na hindi natin alam kung paano ito gumagana, ito ay isang napakalakas na diskarte na magagamit natin sa oras na nais natin ito nang may pananampalataya at kumpiyansa na ang panalangin na ito ay sasagutin nang malakas.

Masasabi ko ba ang 4 pangungusap?

Maaari mong sabihin ang 4 na pangungusap na walang problema.

Ang lahat ng mga ito ay para sa kabutihan, humingi ng tulong at axulio at mali na gawin iyon nang higit sa isang beses.

Samantalahin ang kapangyarihan ng panalangin sa Birhen ng Carmen upang mabago ang iyong buhay.

Higit pang mga panalangin:

 

Tuklasin Kung Paano Ito Gawin
Tuklasin ang Nucleus
Mga pamamaraan ng Espanyol at Latin
Mga karagdagan