Panalangin para sa trabaho

Panalangin para sa trabaho Makakamit natin ang maraming pakinabang.

Ang mga pagdarasal ay isang espiritwal na diskarte na tumutulong sa amin na makahanap ng mga solusyon sa mga problema kung saan madalas nating hindi alam kung ano ang gagawin o kung paano kumilos. 

Sa partikular na pangungusap na maaari nating hilingin sa ating sarili, upang ang kapaligiran ng trabaho ay kaaya-aya, hilingin sa ating mga boss o subordinates at ilang higit pang mga kahilingan depende sa iba't ibang mga pangyayari na maaaring lumitaw sa kapaligiran.

Ang mahalagang bagay ay malaman na para sa mga isyu sa paggawa ay mayroon din pangungusap na maaaring gawin nang partikular at direkta, na laging alalahanin na ang panalangin ay isang gawa ng pananampalataya na dapat gawin sa pamamagitan ng paniniwala sa kapangyarihang mayroon nito.

Panalangin para sa trabaho Malalakas ba ito?

Panalangin para sa trabaho

Ang anumang panalangin ay makapangyarihan. Para sa mga ito, sapat na upang manalangin nang may pananampalataya.

Kung mayroon kang maraming pananampalataya at kung sa tingin mo ay maayos ang lahat, gagana ito.

Manalig sa Diyos Lumalaki ito sa mga kapangyarihan nito. Pagkatapos lamang ibibigay mo ang lahat ng tama.

Huwag mag-aksaya ng anumang oras, simulan ang pagdarasal ngayon!

Panalangin upang makahanap ng trabaho 

Si Jesus, Walang-hanggang Ama sa Langit:

Aking Ama, aking Patnubay, aking lakas, sinasalita ko sa iyo ang aking Tagapagligtas ...

Mayroon kang anak mong lalaki na nagkasala, ngunit ang nagmamahal sa iyo ...

Pinupuri ka sa iyong pag-ibig, sa iyong walang hanggang kabutihan at seguridad na ibinigay mo sa amin, Ama.

Na para sa iyo, posible ang lahat at lahat ng iyong makakaya dahil ang iyong biyaya ay napakalawak at hindi mo ako pinabayaan. At sa mga oras ng pagdurusa hindi mo ako pinakawalan ng aking kamay.

Ikaw ay tinapay, ikaw ay buhay, ikaw ay pag-ibig at ginhawa. Sa kadiliman ang iyong ilaw ay gumagabay sa akin. Lumapit ako sa iyo, lumuhod, mahal kong Ama, muli akong bumalik upang manalangin para sa iyong walang hanggang kabutihan, para sa iyong proteksyon.

Dahil alam ko na mula sa iyong kamay, hindi ako aatakot ng anoman at wala akong kakulangan. Sapagkat ikaw, panginoon ko ng kabutihan, tulungan mo ang labis.

Hinihiling ko sa iyo na mapawi ang aking mga alalahanin, hiniling ko na masagot ang aking kahilingan. Pawiin ang aking sakit at labis na pagkabagot.

Ama, aking minamahal na muling binuhay na si Jesus, tumingin sa aking mga pangangailangan at tulungan akong suportahan sila. Humihiling ako sa iyo ng isang bagong trabaho, Aking Ama.

Dahil alam kong perpekto ang iyong mga plano, dahil sa pakiramdam ko ay naayos na ako. Lumapit ako sa iyo upang gawin ang aking kahilingan sa trabaho. Kailangan ko ang trabahong iyon upang suportahan ang aking pamilya.

Alam ko na sa Iyo ng napakagandang kabutihan, hindi mo ako hahayaang mahulog dahil sa iyong kamay ay hindi ako matatakot at kaluwagan na aking mararamdaman. Pakiusap ko sa iyo ama, nawa’y maibigay agad sa akin ang aking pananabik.

Mapalad at makalangit na ama. Alam kong magbubukas ka ng mga pintuan at bintana ng pag-asa. Alam ko na sa iyong napakalaking awa ay makakahanap ka ng isang disenteng trabaho para sa akin.

Tulungan mo ako, Panginoon ko, upang maging mapagpasensya at gagantimpalaan. Gawin siyang magkaroon ng isang disente, maunlad at matatag na trabaho. Intercede sa aking kahilingan na maitaguyod ang aking sarili sa pananalapi.

Gawin mo akong Tagabigay at pagpalain ang aking pamilya, ang aking pagkain.

Humihiling ako sa iyo para sa trabahong iyon o para sa pagsisimula ng aking sariling negosyo.

(Tahimik na gawin ang iyong espesyal na kahilingan)

Tulungan mo ako Lord sa aking pasanin, hiniling ko sa iyo, aking Panginoon.

Naniniwala ako lahat sa iyo, Diyos ko.

Pagpalain ka magpakailanman, Panginoon!

Ang panalangin na ito upang makahanap ng trabaho ay napakalakas!

Maaaring interesado ka:  Panalangin para sa mga handog

Ang krisis sa paggawa ay kumalat sa maraming mga lungsod sa mundo. Gayunpaman para sa partikular na kaso na ito ay may isang tiyak na pangungusap.

Sa kahulugan na ito, ang pinaka pinapayuhan na magtanong nang direkta at taimtim kung ano ang nais nating makita, kung anong gawain ang nais nating makuha at hilingin na maniwala.

Walang dasal na ginawa mula sa puso na hindi pinupunan ang ating kaluluwa ng positibong enerhiya at ang parehong enerhiya ay ang ipapadala natin saan man tayo makarating.

Ang isang makapangyarihang panalangin ay maaaring mabali ang mga tanikala na imposible upang madaig sa ating pisikal na puwersa. 

Panalangin upang pagpalain ang gawain 

Nagpapasalamat ako sa iyo, Lord, dahil makakatrabaho ako.

Pagpalain ang aking trabaho at ang aking mga kasamahan.

Bigyan kami ng biyaya upang salubungin ka sa pamamagitan ng pang-araw-araw na gawain.

Tulungan kami na maging walang pagod na mga lingkod ng iba. Tulungan kaming gawing panalangin ang aming gawain.

Tulungan kaming tuklasin sa trabaho ang posibilidad ng pagbuo ng isang mas mahusay na mundo.

Guro, bilang nag-iisa lamang na makapagpapawi ng ating pagkauhaw sa katarungan, bigyan kami ng biyaya na palayain ang ating sarili sa lahat ng walang kabuluhan at maging mapagpakumbaba.

Nagpapasalamat ako sa iyo, Lord, dahil makakatrabaho ako. Huwag hayaan ang aking pamilya na kulang ng suporta at na sa bawat tahanan ay palaging mayroong kinakailangan upang mabuhay nang may dignidad.

Amen.

Ang mga pagdarasal na ginawa para sa layuning pagpalain ang aming buhay o ang buhay ng mga nasa paligid natin ay may posibilidad na ang pinaka-taos-pusong mga kahilingan na maaaring magawa.

Kapag humiling tayo para sa iba ay ipinakita natin ang mabuting puso na ibinigay sa atin ng Diyos.

Ito ang dahilan kung bakit nagdarasal tayo upang pagpalain ang gawain Ito ay hindi isang panalangin para sa ating sariling pakinabang ngunit para sa kagalingan ng lahat ng mga nakikibahagi sa isang kapaligiran sa trabaho. 

Sa pangungusap na ito maaari kang humingi ng mga sitwasyong kung saan ang kapaligiran ng trabaho ay puno ng masamang energies at negatibong kaisipan.

Panalangin upang makakuha ng trabaho sa loob ng 3 araw

Hesus, ang aking mabuting Jesus, mahal kong Hesus, aking Panginoon, aking Pastol, aking Tagapagligtas, aking Diyos, pinasasalamatan kita bilang Anak ng Walang-hanggang Ama, pinagkakatiwalaan kita at pinupuri kita dahil sa iyong habag at kabutihan, pinupurihan kita dahil binigyan mo ako ng seguridad at kasama mo Wala akong takot, minamahal kita dahil pinapaliguan mo ako ng mga biyaya at kagandahang-langit sa tuwing sasama ako ng aking mga kalungkutan sa harap mo, sa tuwing humihingi ako ng tulong sa iyo.

Hesus, ang aking mabuting Jesus, mahal kong Hesus, Ikaw na ang glow ng Eternal Light ay nagpapalawak sa iyong mga kamay na nagpapakinabang nang higit sa akin at darating upang tulungan ako sa aking kahirapan; Ikaw na kapatid at kaibigan ng nangangailangan at huwag mo kaming pabayaan na hindi kami magkamali, Ikaw na patuloy na nasa tabi namin ay maawa ka sa akin at tulungan mo ako sa aking mga problema at pagkukulang, maawa ka sa akin at iligtas ako sa aking mga problema, at Bilang isang natatanging tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at kalalakihan, ipinakita niya ang aking mga kahilingan sa harap Niya na dumalo.

Si Jesus, ang aking mabuting Jesus, ang aking mahal na Jesus, tiningnan ang malaking pangangailangan na mayroon ako ngayon: sa aking paghahanap sa trabaho ay natagpuan ko ang aking sarili na walang kabuluhan, kahit na sinubukan kong hindi ko ito mahanap at mapilit kong kailangan ito sapagkat ang aking mga pangangailangan ay labis at desperado, para sa Humihiling ako sa iyo na bigyan ako ng iyong mapagmahal na tulong.

Si Jesus, ang aking mabuting Jesus, mahal kong Jesus, ay nagbubukas ng lahat ng mga pintuan na nahanap kong sarado, tulungan akong magkaroon ng isang magandang trabaho o negosyo na nagbibigay sa akin ng katatagan ng ekonomiya at nagbibigay sa akin ng mga posibilidad na mapabuti at sumulong, isang disente o masagana na trabaho o negosyo kung saan Maaari akong magkaroon ng propesyonal at personal na paglaki.

Si Jesus, ang aking mabuting Jesus, mahal kong Hesus, Ikaw na pinuno ang kaluluwa at katawan na may kalmado, pinapaginhawa ang kakulangan sa ginhawa na nararamdaman ko sa loob ko, hayaan mo akong makalayo sa masamang sandali na ito at huwag mo akong pasubsob nang malalim at mas malalim.

Sa oras na ito ng kawalan ng pag-asa at pag-abalang gabay sa akin sa mga hakbang na gagawin ko, gawin akong makahanap ng magandang alok sa trabaho, buksan ang lahat ng mga pintuan para sa akin at ilagay ang mga taong matapat sa aking lakad na nag-aalok ng kanilang suporta; bigyan mo ako ng karunungan upang maipakita ang aking mga kakayahan at tiyaga at katatagan na huwag sumuko.

Tulungan mo akong makakuha ng isang magandang trabaho kung saan magagawa kong matagumpay ang aking mga tungkulin at makuha ang pera na napakahirap na kailangan sa aking tahanan, ipadala sa akin ang aking mabuting Jesus na iyong mga biyaya upang makuha ko ang kailangan ko:

(sabihin na may malaking pananampalataya kung ano ang nais mong makuha)

Hesus, aking mabuting Jesus, mahal kong Hesus, nagpapasalamat ako mula sa kaibuturan ng aking pagkatao sa lahat ng mga benepisyo na ibinigay mo sa akin at para sa mga darating na sigurado akong hindi mawawala, ako ay lahat ng iyo at nais kong maging magpakailanman sa Langit , kung saan inaasahan kong magpasalamat sa iyo magpakailanman at hindi na hiwalay sa iyo.

Pagpalain ka magpakailanman, Panginoon!

Kaya maging ito. Amen

Nais mo ba ang panalangin upang makakuha ng trabaho sa loob ng 3 araw?

Maaaring interesado ka:  Panalangin sa Banal na Kamatayan upang isipin ako

Maraming mga beses natutunan namin na mayroong isang trabaho na magagamit sa isang lugar na nais naming magtrabaho ngunit na imposibleng imposibleng makapasok sa trabahong iyon.

Sa mga kasong ito walang mas mahusay kaysa sa panalangin sapagkat siya ang aming pinakamahusay na liham ng pagpapakilala.

Kapag pumapasok sa isang pakikipanayam sa trabaho maaari nating hilingin sa soberanong Diyos na lumikha ng langit at lupa na bigyan tayo ng biyaya upang makagawa ng isang magandang unang impression.

Sa kabilang banda ay dapat nating laging itanong na kung minsan ang nais natin ay hindi ang nais ng Panginoon para sa atin at sa diwa na ito ay dapat nating lubos na magkaroon ng kamalayan na gawin lamang kung ano ang kalooban ng Diyos.

Lumipat tayo sa isa pang pangungusap sa trabaho.

Upang humiling ng agarang trabaho

Ang Diyos ang pinakamalaking employer sa buong mundo.

Nagtitiwala ako sa kanyang labis na kasaganaan at bibigyan niya ako ng pinakamahusay na trabaho na nakamit niya hanggang ngayon.

Isang trabaho kung saan ako magiging masaya.

Ako ay magiging maunlad, sapagkat marami akong pagkakataong umakyat. Ang isang trabaho kung saan ang kapaligiran ng trabaho ay kahanga-hanga.

Isang trabaho kung saan natatakot ang Diyos at nagbibigay ng mainit at patas na kapaligiran para sa kanilang mga empleyado.

Para sa kadahilanang ito, magtatagal ako sa trabahong iyon at pakiramdam ko masaya ang pagtatrabaho kung saan maraming bagay ang Diyos para sa akin, na naaayon sa lahat. mundo.

Sa pasasalamat, lagi akong magiging masaya, pagbabahagi sa lahat ng kagalakan ng Panginoon, tahimik na nagtuturo nang may pagpapakumbaba at sa aking halimbawa, patuloy, katapatan, katahimikan, responsibilidad at pagbibigay araw-araw ng labis na kagalakan, ang pinakamabuti sa akin, upang ang ginagawa ko sa pag-ibig, ay para sa kapakinabangan ng maraming tao.

Amen, salamat Ama na narinig mo ako at nagawa ito

Pagdating sa isang lugar kung saan hindi sila naghahanap ng mga kawani at nag-aaplay para sa trabaho ay maaaring maging isang hakbang na nangangailangan ng isang mataas na antas ng katapangan dahil may isang magandang pagkakataon na tayo ay tatanggihan nang hindi kahit na ipinakita ang lahat ng aming mga kasanayan.

Maaaring interesado ka:  Panalangin sa kaluluwa lamang upang makarating ang isang tao

La panalangin upang humingi ng trabaho Matutulungan tayo ng kagyat na maipasa ang paunang pagsubok ng pag-apply para sa isang trabaho nang kusa at hindi dahil nakakita kami ng isang ad.

Sa panahon ng paghiling ng isang trabaho, hinihiling ang espiritwal na tulong na malaman kung saan pupunta, upang ang Diyos ay magdidirekta ng ating mga hakbang mula sa sandaling umalis tayo sa bahay at hanggang sa makabalik tayo dito.

Para tawagan ako ng trabaho 

Minamahal na Ama sa Langit, sa Pangalan ni Jesus, hinahanap ko ang Iyong karunungan at tiwala sa Iyo upang patnubayan ako upang hanapin ang gawa na pinakamabuti para sa akin.

Gusto ko mula ngayon na lumakad sa ilalim ng iyong awa at katotohanan at nang walang pagyuko sa aking sariling mga hangarin at mababaw na pag-unawa.

Tulungan mo akong makakuha ng isang magandang trabaho kung saan, sa pamamagitan ng aking sariling mga kamay, walang nawawala sa akin o alinman sa akin.

Hindi ako mag-aalala o mabalisa sa anumang bagay, Ama, dahil naramdaman ko ang iyong kapayapaan na dumarating sa aking puso at isipan.

Ikaw ang aking mapagkukunan ng nabubuhay na tubig, may tiwala ako sa iyong paglalaan at binibigay mo ako ang lakas upang labanan ang mga tagumpay at kabiguan ng aking buhay araw-araw.

Pinasasalamatan kita, Ama, sa pagbibigay ng aking pangangailangan sa trabaho ayon sa iyong kayamanan at para sa kaluwalhatian ng Aming Panginoon.

Oh Diyos ko, nawa ang iyong lakas na sumama sa akin ngayon upang makahanap ng trabaho. Dalhin mo ako sa gawaing iyon na mamahalin ko at pahalagahan sa buong kaluluwa ko.

Gabayan mo ako sa isang lugar na may isang paggalang at kooperasyon, sa isang ligtas at maligayang kapaligiran.

Tulungan mo akong malaman na ang balanse sa pag-iisip at espirituwal sa bagong trabahong mayroon ka para sa akin.Magpasalamat po sa Panginoon, sa pakikinig sa akin at pagtulong sa akin ngayon.

Hindi laging madali ang buhay, ngunit sisikapin kong alalahanin na Palagi kang nandiyan upang tulungan ako sa lahat ng oras ng aking buhay.

Purihin ang Panginoon, pagpalain ang iyong Banal na Pangalan Amen.

https://www.pildorasdefe.net

Sa sandaling ito kung saan naiwan na natin ang aming dokumentasyon sa ilang kumpanya, kailangan nating bumalik sa bahay na naghihintay sa tawag na iyon na gagawin sa pinakamaikling panahon, dahil ang pinakadakilang pagsubok sa pagsasaalang-alang na ito ay ang maghintay nang walang pag-asa. 

Ang pasensya ay susi sa proseso ng paghihintay na ito.

Gayunpaman, hindi tayo dapat maghintay magpakailanman, hinihiling nila ang Dalawa na ilipat ang mga piraso sa pabor sa atin upang ang positibong tawag na ating hinihintay ay dumating sa lalong madaling panahon.

Masasabi ko ba ang lahat ng mga panalangin?

Maaari mong sabihin ang 5 na pangungusap na walang problema. 

Ang mahalagang bagay ay ang pagkakaroon ng pananampalataya sa panahon ng panalangin para sa trabaho. Wala nang iba pa.

Higit pang mga panalangin:

 

trick library
Tuklasin Online
Mga tagasunod sa Online
madali itong iproseso
mini manwal
a kung paano gawin
ForumPc
TypeRelax
LavaMagazine
mali-mali