Panalangin para sa negosyo

Panalangin para sa negosyo mundo Ang ispiritwal ay isang katotohanan na hindi tayo makakatakas o huwag pansinin, kaya't kapag nagsimula tayo ng isang bagong pagsisikap mabuting gumawa ng panalangin para sa negosyo Malapit na kami magsimula

Upang maging isang mapagpalang negosyo, upang ang mahusay na enerhiya ay dumadaloy sa lahat ng oras. Maaari tayong humiling ng kaunlaran at na ang lahat na pumapasok sa ating negosyo ay nakakaramdam ng kapayapaan at katahimikan.

Manalangin para sa isang negosyo ay hindi kinakailangang maging kapag nagsisimula na, maaari tayong manalangin para sa mga negosyo na mayroon nang oras sa paglalakad.

Ang mahalagang bagay ay pagpalain siya sa pangalan ng Ama, Anak at Banal na Espiritu at naniniwala na ang panalangin na ginawa namin ay may kapangyarihan.

Sa mga kaso na kung saan ang negosyo ay hindi atin ngunit ito ay mula sa isang kaibigan o kamag-anak, maaari rin nating ipanalangin na ang bayang iyon ay mapalad at maunlad nang malaki.

Panalangin para sa negosyo Ano ito? 

Ano ang dasal para sa negosyo?

Mahalaga ang pagdarasal para sa negosyo dahil sa pamamagitan nito makikita natin ang landas na dapat gawin ng negosyo, tandaan na maraming beses na nais nating gawin ang isang bagay kapag kailangan nating gumawa ng ibang bagay at ito ay kapag sa pamamagitan ng panalangin maaari nating matanggap ang address na kailangan natin upang makagawa ng magagandang desisyon at magtungo sa tamang paraan. 

Kwalipikado tayo sa espirituwal na makipag-usap sa Diyos at sa mga banal, hindi tayo makapaghintay para sa isa pang darating na pagpalain kung ano ang atin, siyempre maaari tayong umasa sa isang kaibigan o kapamilya ngunit ang espirituwal na responsibilidad ay personal, kaya dapat nating matutong magtiwala Ang ating sariling panalangin

Maaaring interesado ka:  Panalangin kay San Antonio upang makahanap ng pagmamahal

Hindi tayo maaaring humingi ng kaunlaran sa pananalapi kung hindi tayo naniniwala na makakamit ito, kaya't higit sa pag-aaral na manalangin.

Dapat tayong magkaroon ng pananalig na ang panalangin na gagawin natin ay maabot ang langit at matutupad nito ang layunin na hinihiling natin.

Maghintay ng tugon mula sa aming pangungusap maaari itong maging pinakamahirap na bagay ngunit Kung nagtitiwala tayo, tiyak na kukunin nito ang ating hinihiling na darating

Panalangin upang pagpalain ang negosyo 

Mahal na Panginoon, hinihiling ko ang iyong tulong upang simulan ang aking sariling negosyo. Ikaw ang aking pinakamalakas na kaalyado at ang aking pinakamahusay na kasosyo.

Mangyaring sumali sa akin sa bagong pakikipagsapalaran upang ako ay magtagumpay. Para sa akin, ang aking pamilya at ang mga kliyente na aking paglilingkuran. Bigyan mo ako ng iyong mga kapangyarihan ng mabuting paghuhusga.

Ang iyong karunungan at gabay para sa aking negosyo upang umunlad at gawin ang tamang bagay. Para sa aming lahat sa Iyong makalangit na pangalan.

Salamat! Amen

 Ang kalabisan, katalinuhan, direksyon upang makagawa ng mga pagpapasya, mga bagong ideya at marami pang mga kahilingan na maari nating ilagay sa harap ng Diyos na magagawa ang lahat upang mabigyan tayo ng kanyang maibiging tulong.

Walang sinuman ang higit na nakakaalam kaysa sa iyo ang mga pangangailangan na maaaring lumitaw sa iyong negosyo, makipag-usap sa Diyos at iharap ang bawat isa sa kanila.

Tandaan na ang pagdarasal ay nakikipag-usap sa Diyos, pagkatapos ay makipag-usap sa kanya at huwag kalimutan na bigyan siya ng oras upang tumugon, upang ilipat ang mga piraso sa iyong pabor.

Hindi lahat ng bagay ay mangyayari hangga't nais natin na mangyari ito, ngunit kung nagtitiwala tayo sa Panginoon, tiyak na anuman ang mangyari ay para sa ating pagpapala. 

Para sa trabaho at kasaganaan sa negosyo

Mahal na Panginoon, hinihiling ko ang iyong tulong upang simulan ang aking sariling negosyo. Ikaw ang aking pinakamalakas na kaalyado at ang aking pinakamahusay na kasosyo. Mangyaring sumali sa akin sa bagong pakikipagsapalaran upang ako ay magtagumpay.

Para sa akin, ang aking pamilya at ang mga kliyente na aking paglilingkuran. Bigyan mo ako ng iyong mga kapangyarihan ng mabuting paghuhusga.

Ang iyong karunungan at gabay para sa aking negosyo upang umunlad at gawin ang tamang bagay. Para sa aming lahat sa Iyong makalangit na pangalan.

Salamat! Amen

Maraming tao magsimula ng isang bagong negosyo at nais nilang tamasahin ang kasaganaan nang hindi napagtanto na ito ay pasulong habang tayo ay nagtatrabaho.

Maaaring interesado ka:  Panalangin sa Birhen ng Montserrat para sa mga buntis

Samakatuwid ang paghingi ng kasaganaan nang hindi nagtatrabaho ay walang kahilingan sa pagtatanong. Itinuturo sa atin ng Bibliya na ang pananampalataya na walang trabaho ay patay, kaya dapat nating hilingin sa Diyos na bigyan tayo ng maraming, ngunit upang magtrabaho din upang maabot natin ito.

Kailangan nating malaman na gawin nang tama ang mga pangungusap, hindi tayo maaaring humingi ng isang bagay na hindi natin talaga kailangan, humihingi tayo ng mahalagang bagay ngunit hindi matipid.

Halimbawa ng karunungan, kasama nito marami tayong makamit.

Panalangin kay San Jude Thaddeus para sa negosyo

St. Jude Thaddeus,
Sa sandaling ito ay hiniling namin sa iyo na mamagitan sa harap ng aming Ama sa Langit,
Para sa kaunlaran ng aming negosyo,
Pinagmulan ng trabaho para sa marami at pagkain para sa aming mga pamilya,
Takpan ang bawat sulok ng mga pagpapala,
At sa lahat ng nagtatrabaho dito,
Para sa ating gawain na pagpapalain ng Kataas-taasan,
At maging kaaya-aya sa kanyang mga mata.
St. Jude Thaddeus,
Huwag payagan ang loob ng lugar na ito,
Ang mga suhol o bunga ng ilang masamang negosyo ay tinatanggap,
Nawa ang lahat ng ating ginagawa ay maging marangal at kagalang-galang,
Maaari kaming gumana nang matapat,
Nagcha-charge ang patas at mapagmahal na paglilingkod sa aming mga kapatid,
Tulungan kaming makamit ang mga layunin na itinakda para sa aming negosyo at komersyal na pag-unlad.
Hinihiling namin sa iyo na itanim sa amin ang pag-ibig ng Diyos,
Sa lahat ng nagtatrabaho sa lugar na ito,
At sana ito ay pag-ibig ng Diyos at ating mga pamilya,
Yaong mga tumutulong sa atin upang maisagawa ang isang marangal na gawain,
Pagpalain ang aming mga saloobin, aming mga kilos at aming mga salita,
Hinihiling namin sa iyo sa pangalan ng aming Tagapagligtas, Amen.

Itinuturo sa atin ng salita ng Diyos na dapat tayong umunlad tulad ng ating kaluluwa ay nagtataguyod at hinahanap natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katarungan at lahat ng iba pa ay idaragdag, pagkatapos ay itutuon natin ang lahat ng ating lakas sa pagpapakain ng ating espiritu, sa ganitong paraan ginagarantiyahan natin na ang kasaganaan ay darating. sa daan dahil nangako ang Diyos.

Maaaring interesado ka:  Panalangin sa Banal na Kamatayan upang isipin ako

Tiwala tayo sa pagdarasal at paggawa upang ang kung ano ang hinihiling natin ay maabot tayo nang mas mabilis.

Masasabi ko ba ang 3 pangungusap?

Maaari ka bang manalangin higit pa sa isang malakas na panalangin para sa gawain ng negosyo at kasaganaan sa Diyos at San Jude Thaddeus?

Maaari kang manalangin oo.

Ang mahalagang bagay ay manalangin ka ng maraming pananampalataya sa iyong puso.

Kung mayroon kang pananampalataya at kung naniniwala ka na mapapabuti ang lahat maaari kang manalangin nang walang problema.

Tandaan na naniniwala lamang na ang lahat ay mapabuti!

Higit pang mga panalangin:

Tuklasin Kung Paano Ito Gawin
Tuklasin ang Nucleus
Mga pamamaraan ng Espanyol at Latin
Mga karagdagan