Panalangin para sa mga patay

Panalangin para sa mga patay. Sa loob nito maaari nating hilingin ang mga kaluluwang nasa landas ng walang hanggang pahinga upang matagpuan nila ang kapayapaan na kailangan nila sa pinakamaikling panahon.

Tiyak na marami sa atin ang nagdusa kamatayan ng isang taong sobrang lapit, hindi mahalaga kung siya ay isang kamag-anak o isang kaibigan, ang mahalaga ay wala na siya sa mundong ito, napunta siya sa kabilang buhay.

Sinasabing kung hindi ka manalangin para sa namatay, malilimutan din natin kapag kailangan nating lakarin ang daan na iyon.

Ang ilang mga tao ay karaniwang nagpapagaan ng mga kandila at gumawa ng isang espesyal na dambana upang maalala ang kanilang mahal sa buhay habang nagdarasal.

Gayunpaman, ang paniniwalang ito ay madalas na pinuna ng mga hindi nakakaintindi muli at hindi gaanong espirituwal. Ang mga taong ito ay hindi naririnig, sa paraang pinapanatili nating malinis ang ating mga puso.

Ano ang dasal para sa mga patay? 

Panalangin sa mga patay

May isang paniniwala na, sa maraming beses, ang mga taong namatay ay hindi handa na harapin ang mundong iyon, kung kaya't kailangan nating itaas ang mga panalangin para sa namatay na tao upang makahanap ng walang hanggang pahinga.

Ito ay pinaniniwalaan na sa landas na iyon, maaaring malinis ng namatay ang kanilang kaluluwa sa pamamagitan ng isang sagradong pag-iisip tulad ng isang panalangin.

Karaniwan na kaugalian na gumawa ng ilang mga panalangin pagkatapos mailibing ang namatay, subalit hindi sapat na ipagpatuloy ito pangungusap Sa loob ng mahabang panahon at kahit na ito ay nakakatulong sa pagdadalamhati at sakit para sa pisikal na paghihiwalay ng aming kapamilya o kaibigan.

Ginagawa nitong pakiramdam na kami ay konektado sa kabila ng distansya. 

Panalangin para sa isang namatay na mahal sa buhay 

Diyos, ikaw ang nag-iisang may-ari ng buhay.

Ipinagkaloob mo sa amin ang regalo ng ipinanganak na may isang layunin at sa parehong paraan kapag natupad namin ito, tinawag ka namin sa iyong kaharian ng kapayapaan, kung isinasaalang-alang mo na ang aming misyon sa mundong ito ay tapos na.

Ni bago o pagkatapos ...

Ngayon nais kong lumitaw sa harap mo nang may malalim na pagpapakumbaba at tiyak na maririnig ang aking kahilingan.

Ngayon nais kong humingi ng tawad para sa kaluluwa ni (pangalan ng namatay) na tinawag mong magpahinga sa tabi mo.

Itinaas ko ang dalangin na ito, para sa iyo sir, sapagkat kahit na sa pinakamalala na bagyo ay walang katapusan ang kapayapaan. Amang Walang Hanggan, ibigay ang pahinga sa paraiso ng iyong kaluluwa at iyong kaharian sa mga naiwan na sa mundong ito.

Ikaw ay isang Diyos ng pag-ibig at kapatawaran, patawarin ang mga pagkabigo at kasalanan ng kaluluwang ito na nasa tabi mo at bigyan siya ng buhay na walang hanggan.

Gayundin, hinihiling ko sa iyo na ama, para sa lahat ng mga nagkaroon ng pagdadalamhati sa pag-alis ng isang tao na hindi na nadidiskubre, buksan ang iyong puso at yakapin sila ng iyong pagmamahal. Bigyan sila ng karunungan, upang maunawaan nila ang nangyayari.

Bigyan sila ng kapayapaan upang maaari silang maging mahinahon sa mga mahihirap na oras. Bigyan sila ng katapangan upang malampasan ang kalungkutan.

Salamat sir, sa pakikinig sa akin ngayon sa panalangin na ito na may debosyon na itataas ko sa iyo, upang sa awa at kapayapaan, maaari kang magbigay ng kapayapaan sa mga wala nito sa oras na ito.

Gabayan ang mga hakbang ng mga taong ngayon ay nagdidiskonekta at gawin silang tangkilikin ang kagalakan ng buhay.

Salamat Ama, amen.

Nagustuhan mo ba ang dalangin para sa mga patay?

Maaaring interesado ka:  Panalangin para sa isang operasyon

Matapos ang kamatayan, may mga nasisiguro, na ang iba pang sandali ng paglilinis ay maaaring mabuhay, na hindi lahat ay nawala ngunit mayroon tayong ibang pagkakataon.

Sa salita ng Diyos makikita natin ang ilang mga sanggunian sa pagkuha ang kapatawaran sa mundong ito o sa darating; Si Jesu-Kristo mismo ang nagsabi nito sa isa sa kaniyang mahimalang pagpupulong. 

Ito ay isang katotohanan na hindi natin maiiwasan, maliban sa ating paghahasik at bukas ay may gagawin din ito para sa atin sa parehong paraan. 

Panalangin para sa medyo patay

Oh Jesus, ang tanging kaaliwan sa walang hanggang oras ng sakit, ang tanging kaaliwan sa napakalawak na kawalan ng laman na sanhi ng kamatayan sa mga mahal sa buhay!

Ikaw, Panginoon, kung kanino ang langit, ang lupa at ang mga tao ay nakakita ng pagdadalamhati sa mga malungkot na araw;

Ikaw, Panginoon, na sumigaw sa mga hinihingi ng pinaka-malambot na pagmamahal sa libingan ng isang paboritong kaibigan;

Ikaw, oh Jesus! na naawa ka sa pagdadalamhati ng isang sirang tahanan at mga puso na nagdalamhati rito nang walang kaaliwan;

Ikaw, napaka mapagmahal na Ama, nalulungkot din sa aming mga luha.

Tingnan mo sila, Panginoon, kung paano dugo ng sakit ng kaluluwa, para sa pagkawala ng isa na pinakamamahal, matapat na kaibigan, masigasig na Kristiyano.

Tingnan mo sila, Panginoon, bilang parangal na inaalok namin sa iyo para sa iyong kaluluwa, upang iyong linisin ito sa iyong mahalagang dugo at dalhin mo sa lalong madaling panahon sa langit, kung hindi mo pa nasisiyahan ito!

Tingnan mo sila, Panginoon, upang bigyan ka kami ng lakas, pasensya, kaayon ng iyong banal na kalooban sa napakalaking pagsubok na ito na pahihirapan ang kaluluwa!

Tumingin sa kanila, oh matamis, oh pinaka-relihiyosong Jesus! at para sa kanila ay ipinagkaloob sa amin na ang mga narito sa mundo ay nabuhay na nakagapos sa napakalakas na mga gapos ng pagmamahal, at ngayon ay nagdadalamhati kami sa panandaliang pagkawala ng mahal sa buhay, nakatagpo kami muli sa Iyo sa Langit, upang mabuhay nang walang hanggan na nagkakaisa sa iyong Puso.

Amen.

Nang walang pag-aalinlangan, isang maganda panalangin para sa namatay na mga mahal sa buhay.

Maaaring interesado ka:  Mga dasal para sa binyag

Ang pinakamagagandang panalangin para sa namatay ay yaong ginawa mula sa puso at kung saan maaari nating mailabas ang lahat ng ating iniingatan sa puso.

Tanong namin para sa kanyang walang hanggang pahingaSa Nahanap ko ang kapayapaan kung ano ang kailangan mo

Kaugnay nito hinihiling din natin na punan tayo ng lakas at magagawa natin pagtagumpayan ang mahirap na oras na maaari nating pagdaan.  

Mayroong ilang mga panalangin na maaaring magsilbing gabay, lalo na sa mga sandaling iyon kung saan hindi lumalabas ang mga salita dahil sa sakit at kalungkutan.

Panalangin para sa mga patay sa kanilang anibersaryo 

Oh mabuting Jesus, na sa buong buhay mo ay naawa sa sakit ng iba, tumingin nang may awa sa mga kaluluwa ng aming mga mahal sa buhay na nasa Purgatoryo.

O Hesus, na nagmamahal sa iyong mga mahal sa buhay nang may dakilang predilection, dinggin mo ang aming pagsusumamo sa iyo, at sa iyong awa ay ipagkaloob mo sa mga kinuha mo sa aming tahanan na magtamasa ng walang hanggang kapahingahan sa dibdib ng iyong walang katapusang pag-ibig.

Ipagkaloob sa kanila, Panginoon, walang hanggang pahinga at nawa’y ang iyong walang hangganang ilaw ay nagliliwanag sa kanila.

Nawa ang mga kaluluwa ng matapat ay umalis sa awa ng Diyos ay magpahinga sa kapayapaan.

Amen.

Kung nais mong manalangin sa isang miyembro ng pamilya, ito ang tamang panalangin para sa mga patay.

Ang pag-alala sa isang miyembro ng pamilya o kaibigan na namatay sa isang mahalagang petsa ay, sa karamihan ng mga kaso, hindi maiiwasan.

Ito ay dahil sila ay naging mga sandali ng pagdiriwang at hindi pagiging naramdaman ng taong iyon ang kawalan ng laman, gayunpaman may mga pagdarasal o espesyal na panalangin na gagawin sa mga petsang iyon.

Ay maaaring maging isang anibersaryo ng kaarawan, kasal o ilan isa pang mahalagang petsa

Maaaring interesado ka:  Panalangin para sa isang namatay na ina

Ang espesyal na bagay tungkol sa lahat ay hindi kalimutan ito at hilingin sa kung nasaan ka man maaaring magkaroon ng kapayapaan at tahimik at ang patuloy na palakasin ang mga naiwan sa eroplano sa lupa.

Minsan kaugalian na makipagpulong sa ibang mga miyembro ng pamilya at magtaas ng mga panalangin sa yunit ng sambahayan, alalahanin na ang salita ng Diyos ay nagsabi na kung dalawa o tatlo ay ligtas na humingi ng isang bagay para sa ngalan ni Jesus, bibigyan ng Ama na nasa langit ang kahilingan na ginawa.

Panalangin para sa namatay na mga miyembro ng pamilya (Katoliko)

Diyos, ikaw na nagbibigay ng kapatawaran ng mga kasalanan at nais ang kaligtasan ng mga tao, hinihiling namin ang iyong awa sa pabor sa lahat ng aming mga kapatid at kamag-anak na umalis sa mundong ito.

Ibigay mo sila sa iyong kaharian na walang hanggan.

Amen. "

Ito ay isang panalangin para sa maikling patay, ngunit napakaganda!

Ang pagdarasal para sa namatay ay isa sa pinakamatandang tradisyon na mayroon sa paligid ng simbahang Kristiyano mundoNaging isang doktrina upang maniwala na ang namatay ay nasa isang lugar kung saan sila ay nalinis upang makapasok sa kaharian ng langit.

Ito ay isang lugar ng pahinga na mayroon kredo Ang Diyos lalo na para sa kanila, ito ay nagpapakita ng walang katapusang pag-ibig na mayroon ang Panginoon para sa sangkatauhan.

Magkasama bilang isang pamilya Ang manalangin para sa isang namatay na miyembro ng pamilya o upang humingi ng isang Mass kung saan makakagawa tayo ng mga espesyal na panalangin at panalangin kasama ang mga kaibigan at iba pang miyembro ng pamilya ay ang kaugalian.

Nagsisilbi rin itong kaginhawahan, bilang tanda na hindi namin nakalimutan ang aming pamilya at muli tayong magkikita.

Magagawa ba ng maayos ang mga dalangin sa namatay?

Sigurado.

Ang layunin ng isang panalangin sa mga patay ay iyon. Humingi ng tulong, tulong, proteksyon at kaligayahan para sa taong wala na sa atin.

Magagawa lang ito ng maayos. Kung manalangin ka nang may pananampalataya at may maraming pag-ibig ay magdadala ito ng maraming positibong bagay, kapwa para sa namatay at para sa iyo.

Higit pang mga panalangin:

 

trick library
Tuklasin Online
Mga tagasunod sa Online
madali itong iproseso
mini manwal
a kung paano gawin
ForumPc
TypeRelax
LavaMagazine
mali-mali