Panalangin ng pagpapala

Panalangin ng pagpapala dapat itong magpatuloy sa ating bibig dahil dito maaari nating maitaguyod bilang isang bakod sa paligid natin kung saan ang mga positibong bagay ay maaaring makapasok. 

Ipinapaliwanag sa atin ng salita ng Diyos na ang mga pagpapala ng Diyos ay hindi nagdaragdag ng anumang kalungkutan at ito ang susi upang matukoy kung alin ang mga pagpapala na nagmumula sa Diyos at hindi. Sa kasong ito sa pamamagitan ng paggawa ng mga panalangin na ito ay maaari nating pasalamatan, pagpalain ang ating sarili o ibang tao at kilalanin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. 

Panalangin ng pagpapala

Ang mga pagpapala ay mga benepisyo na nais nating lahat o nais na makatanggap sa lahat ng oras sa ating buhay.

Panalangin ng pagpapala

Maraming mga beses na natatanggap natin sila at kahit na hindi natin ito napagtanto at pagkatapos ay kailangan nating hilingin o ipaglaban ang mga ito. 

1) Panalangin upang makatanggap ng lahat ng uri ng mga pagpapala

"Lord,
Hinihiling ko sa iyo na pagpalain ako,
pagpalain ang lahat na hawakan ng aking mga kamay ngayon,
Pagpalain din ang aking gawain at tulungan akong gawin ito nang tama, hindi upang magkamali.
Pagpalain ang lahat ng aking mga katrabaho;
Ama, pagpalain ang bawat isa sa aking mga saloobin at damdamin,
upang hindi mag-isip o makaramdam ng masama,
upang ang lahat sa loob ko ay pag-ibig lamang;
pagpalain ang bawat isa sa aking mga salita,
hindi upang sabihin ang mga bagay na maaari kong panghihinayang sa ibang pagkakataon.
Lord
Pagpalain bawat segundo ng aking buhay,
sa gayon maaari kong makuha ang iyong imahe at salita sa lahat ng nangangailangan nito.
Pagpalain mo ako, Panginoon, upang ako ay maging sa iyong imahe at pagkakahawig,
upang magdala ng mga positibong bagay sa lahat ng tao
na pumapalibot sa akin at upang lahat sila ay pinagpala ng iyo.
Aking panginoon,
Hinihiling ko sa iyo upang ang bawat tao sa aking puso ay mapalain ka,
ang Banal na Espiritu at ang Birhen;
Amen. "

Mga pagpapala sa pag-ibig, ang kalusugan, ang pera, ang pamilya, trabaho, negosyo, para sa isang miyembro ng pamilya, para sa mga anak at kahit na umalis sa aming bahay araw-araw, ang mga pagpapala ay kinakailangan sa lahat ng mga lugar sa ating buhay.

Maaaring interesado ka:  Panalangin para sa isang namatay na ina

Mahalagang malaman natin kung paano magtatag ng isang pamilya o personal na prinsipyo upang gawin ang panalangin na ito sa pang-araw-araw na batayan o kahit isang beses sa isang linggo. Maaari rin nating ituro ito sa ating mga anak at pamilya at sa ganitong paraan mapalakas ang pananampalataya ng pamilya pati na rin ang paggastos ng kalidad ng oras sa kanila. 

2) Panalangin ng pagpapala sa araw

Mapalad na Makapangyarihang Ama,
Salamat sa iyo sa bagong araw na ito,
dahil sa pagsilang ng araw, sa aking paggising at sa aking pagala-gala sa kanya,
May posibilidad akong maging malapit sa iyo, upang maging isang mas mahusay na server kaysa sa kahapon.
Salamat sa pamilya na inilagay mo sa akin,
para sa aking mga kaibigan na gumagabay sa akin para sa kabutihan
at ang lahat ng humahantong sa landas patungo sa iyo, na kumakatawan sa isang bagay na positibo sa aking buhay.
Maluwalhati sa iyong Banal na Espiritu, Panginoon,
bawat isa sa aking mga hakbang, upang maging halimbawa ng iyong mabuting puso
sa lahat ng mga nahanap sa landas.
Maluwalhati sa iyong Banal na Espiritu, Panginoon,
aking dila, aking labi at tinig,
upang ang mga ito ay tagapagtanggol ng iyong salita at nagpapadala nito.
Natunaw ang iyong banal na dugo sa aking mga kamay, Panginoon,
Nawa’y mapuno sila ng iyong banal na pagsunod, upang ang aking trabaho ay mapalad.
Nawa ang iyong kagalakan na tumama sa aking puso, at ito ay unibersal na kadena upang malaman na ako ang iyong tapat na lingkod,
at sa ganoong paraan maging isang instrumento ng iyong banal na kapayapaan.
Inilalagay ko sa iyong mga kamay ang lahat na ako ngayon at kung ano ako,
upang mahubog mo ako sa iyong imahe at kagustuhan,
sa paraang katulad mo, para sa iyong bayan,
at upang ang iyong pangalan ay maluwalhati sa bawat lugar na tatawid.
Hinihiling ko ito sa pangalan ng Ama, anak at Banal na Espiritu.
Amen.

Ang panalangin na ito ng pagpapala sa araw ay kahanga-hanga lamang.

Maaaring interesado ka:  Panalangin ng makatarungang Hukom

La ang pagpapala ng araw ay isang bagay na kailangan nating labanan araw-araw. Sa isip, gawin ito sa umaga upang ang buong araw ay mapalad. Ang ilang mga tao ay karaniwang nagpapagaan ng isang espesyal na kandila upang gawin ang panalangin na ito, gayunpaman maaari itong gawin sa anumang oras at lugar. 

Ang halimbawa ng dasal ng Aming Ama Na nakikita natin sa Bibliya, itinuturo sa atin na dapat nating hingin ang ating tinapay araw-araw at ang tinapay na iyon ay sumasagisag din sa lahat ng mga pagpapalang maaari nating hilingin o kahit sa mga hindi natin alam kung ano ang kailangan natin ngunit alam ng Panginoon. 

3) Panalangin ng mga pagpapala ng Diyos

"Salamat sa Diyos sa pagbibigay sa akin ng pagpapala ng pagkakaroon ng isa pang araw,
Salamat dahil ngayon nakikita ko muli kung gaano kalaki ang iyong paglikha at pag-ibig.
Ngayon, ako ay isang masayang tao,
mapalad at nagpapasalamat na magkaroon ng isang bagong pagkakataon na kumuha ng isang araw na puno ng kapayapaan,
Pag-ibig, proteksyon at pinaka-mahalaga, ang iyong gabay.
Panginoon, bigyan mo ako ng lakas upang malampasan ang bawat hadlang na dumarating sa aking daan,
gawing matapang at malakas ako tulad mo,
Gawin ang iyong pag-ibig na takpan ang buong buhay ko at lahat ng nasa paligid ko at sa aking paglalakbay.
Ama sa Langit,
Araw-araw na nagsisimula ay nagdarasal ako na makinig ka sa akin at tutugon sa iyong malaking kabutihang-loob at kabaitan.
Alam kong kailangan ka ng aking kaluluwa araw-araw, at binibigyan mo ako ng lahat ng mga biyaya.
Sa pangalan ni Jesus,
Amen. "

Ang kakayahang magtaas ng isang dasal ng pagpapala mula sa Diyos at pagpalain ang pangalan ng Diyos at hilingin sa kanya na pagpalain tayo ay dapat isa sa mga hakbang na ginagawa natin sa ating madasalin na panalangin.

Maaaring interesado ka:  Panalangin upang ang lahat ay maayos

Ang mga pagpapala ng Diyos ay unang natanggap sa espirituwal na kaharian at pagkatapos ay pisikal Iyon ang paraan na kailangan nating labanan para sa nais nating makuha at sa espirituwal lamang natin makakamit. 

4) Panalangin upang pasalamatan ang Diyos sa lahat ng mga pagpapala

Ang pasasalamat ay isang halaga na sa oras at ang pag-aalaga ng puno ng ubas ay tila nawala ngunit ang mabuting panginoon sa kanyang salita ay nagsasabi sa atin na dapat tayong magpasalamat.

Mayroong isang kwento ng isa sa mga himala ni Jesus nang gumaling siya ng sampung ketong at isa lamang ang bumalik upang magpasalamat, ang iba ay nagpunta upang masiyahan sa isang buhay na may ganap na malusog na katawan, ito ay nagtuturo sa atin kung paano tayo maaaring hindi mapagpasalamat sampu lamang ang babalik, iyon ang dapat nating maging, palaging alalahanin ang pasasalamat sa Diyos sa mga biyayang natatanggap natin mula sa kanya. 

Ang pagbubukas lamang ng ating mga mata sa isang bagong araw, paghinga at pagkakaroon ng aming pamilya, ay mga maliliit na bagay na maraming beses na nakakalimutan nating pasalamatan ang Diyos. Alamin natin na magpasalamat at magpataas ng isang panalangin ng pasasalamat araw-araw para sa lahat ng mga biyayang natanggap 

Malakas ba ang panalanging panalangin na ito?

Ang dalangin na makapangyarihan ay ang nagagawa nang may pananampalataya sapagkat ito lamang ang kinakailangang ipinag-uutos ating mga dalangin Naririnig.

Kung hinihiling natin nang may pag-aalinlangan o pagkamakasarili, hindi naniniwala na ibibigay sa atin ng Panginoon ang hinihiling natin, iyon ay isang walang laman na panalangin na hindi matutupad ang layunin nito. Kung walang pananampalataya imposible na kalugdan ang Diyos, maluwalhating turo na nasa Bibliya na dapat nating tandaan. 

Palagi kang may maraming pananampalataya habang nagdarasal ng pagpapala panalangin ng araw sa Diyos at makatanggap ng lahat ng uri ng mga pagpapala.

Higit pang mga panalangin:

trick library
Tuklasin Online
Mga tagasunod sa Online
madali itong iproseso
mini manwal
a kung paano gawin
ForumPc
TypeRelax
LavaMagazine
mali-mali