Pagpapagaling ng panalangin upang mabawi ang iyong kalusugan nang mabilis

Pagpapagaling ng panalangin upang mabawi ang iyong kalusugan nang mabilisNakarating ito upang umakma sa gamot ng kalalakihan. Sa pamamagitan ng pagdarasal, ang iyong pangangailangan ay nagiging mas malakas para sa Diyos, na makakahanap ng pinakamahusay na paraan upang pagalingin ka.

Ang lunas na ito ay maaaring dumating na tumutukoy sa isang mas mahusay na doktor, halimbawa. Sa ilang mga kaso, maaaring lumabas mula sa pagtuklas ng isang bagong paggamot o gamot. Ang pagpapagaling ay maaaring dumating kahit sa pamamagitan ng isang himala.

Gayunpaman, upang mangyari ito, kinakailangan upang maisagawa ang dalang pagpapagaling nang buong lakas at laging manatiling matatag sa pananalig na makawala ka sa kondisyong ito. Ang Optimism ay ang pinakamahusay na armas laban sa anumang sakit.

Indeks ng nilalaman

Pagpapagaling ng panalangin upang mabawi ang iyong kalusugan nang mabilis

Kahit na binuksan na ng mga doktor ang kanilang mga mata sa maliit na posibilidad ng pagpapagaling, Walang imposible para sa Diyos.

Sa pamamagitan ng pagdarasal na nakapagpapagaling maaari kang magkaroon ng iyong himala at mapupuksa ang sakit na nagpapahirap sa iyo.

Bilang karagdagan sa Awit 133 at panalangin ni Archangel Raphael, na naipakita na natin dito, mayroong iba pa malakas na panalangin ng pagpapagaling. Tingnan sa ibaba.

Panalangin para sa kalusugan

"Panginoong Ama, ikaw ay banal na doktor. Nagbibigay ka ng buhay at buhay sa mga naghahanap sa iyo.

Iyon ang dahilan kung bakit ngayon, Lord, sa isang espesyal na paraan, nais kong humiling ng lunas sa lahat ng uri ng sakit, lalo na sa mga nagdurusa sa akin sa oras na ito.

Alam kong hindi mo nais ang kasamaan, hindi mo nais ang sakit na ang kawalan ng kalusugan, dahil ikaw ang Kataas-taasang Mabuti.

Gumana sa akin ng isang malalim na espirituwal na pagpapagaling at, kung nais mo, isang pisikal na pagpapagaling din.

Hayaan itong idirekta nang direkta sa pamamagitan ng malakas na pagkilos ng Iyong Banal na Espiritu o sa pamamagitan ng doktor at mga gamot!

Dagdagan mo ang aking pananampalataya sa Iyong Kapangyarihan, Panginoon, at sa walang hanggang Pag-ibig Mo para sa akin. Dagdagan mo ang aking pananampalataya, Panginoon, na kung minsan ay napakahina.

Naniniwala ako sa iyong nakapagpapagaling na kapangyarihan, aking Diyos, at mapagpakumbabang nagpapasalamat ako sa lahat ng gawaing ginagawa mo sa aking puso at katawan ngayon. Amen, ganon din!

Sakit na Paggamot sa Sakit

"Panginoon, bigyan mo ako ng kalusugan sa aking katawan at maaari akong makipagtulungan sa isang disiplinang buhay upang maging karapat-dapat sa iyong tulong.

Panginoon, para sa pagpaparangal sa iyo at sa pag-alam sa iyo ng pasasalamat at papuri, kung gaano mo ako pinayaman, nang hindi pinapabayaan mo akong palampasin ang kailangan ko, na pinangungunahan ng mahusay na tagumpay sa lahat ng mga paglalakbay na hindi laging madali.

Kapag pinupuri kita sa gayong kabaitan, nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoon, hindi lamang sa mga salita, kundi higit sa lahat na may buhay na kabanalan.

Ikaw na nagparusa sa mga mahal mo, tulad ng ama na parusahan ang rebeldeng anak na pinahahalagahan niya, nagpapasalamat ako sa lahat ng oras na nagdusa ako nang naramdaman kong nahulog ang iyong kamay sa akin, ngunit palaging puno ng awa.

Ang dami kong natutunan at natutunan mula sa iyo, aking ama!

Walang maaaring tumugma sa iyong pagmamahal.

Salamat sir.

Ang kanilang mga landas ay nahasik ng maraming mga pagbigkas, ngunit ang mga lumalakad lamang sa kanila ang makakaramdam ng kanilang natatanging kasiyahan. "

Napakahusay na pagdarasal ng pagpapagaling

"Panginoong Jesus, sa palagay ko ikaw ay nabuhay at nabuhay. Sa palagay ko naroroon ka sa sakramento ng altar upang pakainin ako; Sa palagay ko sinasagot mo ang mga panalangin ng lahat na naghahanap sa iyo mula sa puso. Sambahin kita at purihin ka. Salamat sa iyo, Lord, sa pag-ibig sa mga tao.

Walang nakakalimutan sa iyo, ikaw ang kapunuan ng aking buhay, para sa iyo ay pinatawad kami, sa iyong tulong binibisita ko ang kapayapaan at kalusugan. Sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan i-renew ako. Pagpalain ang aking mga pangangailangan at maawa ka sa akin.

Pagalingin mo ako, Panginoong Jesus. Pagalingin ang aking espiritu, na may tagumpay sa kasalanan. Pagalingin ang aking damdamin, isara ang mga sugat na dulot ng aking mga sugat, poot, pagkadismaya o sama ng loob.

Pinapagaling ang aking katawan, binigyan ako ng aking pisikal na kalusugan.

Ngayon, Panginoon, ipinapakita ko sa iyo ang mga sakit na aking pinagdurusa: (sabihin nang malakas ang iyong sakit) at hiniling ko sa iyo na maging ganap na malaya, tulad ng mga taong hinahangad sa iyo noong ikaw ay nasa aming planeta sa lupa.

Naniniwala ako na nangangako ang Salita: Siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa ating katawan sa puno, upang tayo ay mamatay sa mga kasalanan at mabuhay upang hustisya; sa iyong mga sugat ay gumaling ka. '(1 Pdr 2,24).

Pinagkakatiwalaan ko ang iyong pagmamahal sa akin, at kahit na wala ang mga resulta ng aking mga pagsusumamo, nagpapatunay ako nang may pananampalataya: Salamat, Panginoong Jesus, sa pagpapalang ibinubuhos mo na sa akin. "

Panalangin para sa kalusugan ng isang tao.

"Panginoon ng sansinukob, tagalikha ng lahat ng mga bagay.

Pumunta ako sa iyong soberanong presensya sa oras na ito upang humingi ng tulong sa mga nagdurusa sa katawan o mental na sakit.

Alam namin na sa pamamagitan ng sakit maaari kaming magkaroon ng mga sandali ng pagmuni-muni, na lubos na pinapaboran sa amin, dalhin kami sa malapit sa Iyo, sa mga landas ng katahimikan.

Ngunit humihiling kami sa kanyang awa at hilingin sa kanya: pahabain ang iyong maliwanag na kamay sa mga may sakit, nagdurusa ng sakit, kawalan ng katiyakan at mga limitasyon.

Hayaan ang pananampalataya at pagtitiwala na lumakas sa iyong mga puso. Ito ay nagpapaginhawa sa kanilang sakit at nagbibigay sa kanila ng kapayapaan at tahimik.

Pagalingin ang kanilang mga kaluluwa upang makatulong na maibalik ang kanilang mga katawan.

Bigyan sila ng ginhawa, ginhawa at ibaling ang ilaw ng pag-asa sa kanilang mga puso upang, sa tulong ng pag-asa at pananampalataya, madarama nila ang pag-ibig sa uniberso.

Nawa ang iyong kapayapaan ay maging sa ating lahat.

Panalangin sa Archangel Saint Raphael na humiling ng paggaling ng sakit

"S. Si Raphael, na ang pangalan ay nangangahulugang "doktor ng Diyos," ikaw, na inakusahan na kasama ng batang si Tobias sa kanyang paglalakbay sa bansa ng Medes, at na sa kanyang pagbabalik ay gumaling sa pagkabulag ng ama ni Tobias.

Saint Raphael, Ikaw na tumulong at tumulong sa tatay ni Tobias na matupad ang kanyang mga nais at hangarin ay nagawa, humihiling kami sa iyo at humingi ng tulong sa iyo.

Maging tagapagtanggol kami sa harap ng Diyos, dahil ikaw ang kawanggawa na doktor na nagpapadala ng kanyang tapat.
S. Rafael, pagalingin mo ako ng anumang karamdaman.

Palaging gawing malusog ako, dahil hindi ka namin titigilan na ihatid ka. Salamat sa iyo

Eh di sige."

manalangin a Aming Ama, A Ave María at Kredo.

Maaaring interesado ka:  Panalangin para sa mga naghahanap ng kapayapaan sa loob.

Panalangin sa Aming Lady ng Fatima na humiling ng kalusugan.

"Lady of Fatima, mapagmahal na Ina ng lahat na nagdurusa sa katawan at kaluluwa.

Alagaan ang kalusugan ng iyong mga anak, mapawi ang mga sakit at kirot na nagdurusa sa amin at nagkukumpuni at nagpapahina sa amin.

Hilingin sa iyong mahal na Anak na nagpagaling sa napakaraming mga taong may sakit sa mga paraan ng kanyang oras, na mahabag sa amin, upang maging kami lakas. Hayaan ang pagdurusa natin para sa kanya. Nawa’y bigyan tayo ng Diyos ng kalusugan upang laging paglingkuran siya, upang alagaan ang bawat isa. Ngunit higit sa lahat at lagi, na ang kalooban ng Diyos na Ama ay magawa, na nag-aalaga sa amin ng walang hanggan na pag-ibig at isang hindi maihahambing na lambing. Hinawakan mo kami, mahal na Ina, at dalhin kami kay Jesus.

Amen!

Ang kahalagahan ng panalangin sa pagpapagaling

Kapag tayo ay may sakit, pisikal man, espiritwal o mental, naghahatid tayo ng kawalan ng pag-asa. Nahihirapan din ang paghihirap na ito sa amin kapag may isang mahal sa buhay na may mga problema sa kalusugan. Sa mga sandaling iyon, ang pag-alam na mayroon tayong isang tao upang bigyan tayo ng kaluwagan.

Hindi kailanman pinabayaan ng Diyos ang kanyang mga anak. Samakatuwid, ang kahalagahan ng nakapagpapagaling na panalangin ay nagbibigay ito sa amin ng ginhawa. Ang panalangin na ito ay nagdadala ng katahimikan at pag-asa sa mga mahihirap na oras na ito.

Maraming beses na nakikita natin ang ating sarili sa harap ng Diyos nang hindi alam kung paano hilingin ang ating pagpapagaling, kung anong wika ang gagamitin. Ang pagdarasal na nagpapagaling ay nagdadala ng tamang mga salita na, kung binigkas nang may pananampalataya, ay magkakaroon ng dakilang kapangyarihan upang pagalingin tayo.

Masiyahan sa paglubog sa panalangin ng pagpapagaling upang mabawi ang iyong kalusugan nang mabilis at alamin ang higit pa tungkol sa lahat ng mga Pangatlong uri na umiiral.

Tuklasin Kung Paano Ito Gawin
Tuklasin ang Nucleus
Mga pamamaraan ng Espanyol at Latin
Mga karagdagan