Paano maging masaya sa pagiging Single. Itinuturo sa atin ng Bibliya na tamasahin ang bawat yugto ng ating buhay nang hindi nahuhumaling sa isang partikular na layunin. Si Pedro ay may asawa at si Paulo ay walang asawa, ngunit pareho silang namuhay ng adventurous at malaki ang naiambag sa paglago ng simbahan. Kahit na walang asawa, maaari kang magkaroon ng maayos at kasiya-siyang buhay.

Kung nabubuhay ka mag-isa, ang unang bagay na dapat mong malaman ay iyon ang pag-aasawa ay hindi malulutas ang lahat ng iyong mga problema. Bawat sitwasyon ay may ups and downs. Ang pagiging mag-asawa ay hindi isang fairy tale, mayroon itong mga paghihirap. At ang pamumuhay mag-isa ay hindi kasingkahulugan ng kalungkutan o kalungkutan. Ipinakikita ng Bibliya kung paano ka mabubuhay na maligayang walang asawa:

Ngunit kung mag-asawa ka, hindi ka nagkakasala; at kung mag-asawa ang dalaga, hindi siya nagkakasala; ngunit ang ganyan ay magkakaroon ng kapighatian ng laman, at nais kong iwasan ito para sa inyo.

1 Corinto 7:28

Paano maging masaya sa pagiging Single ayon sa Bibliya

Paano maging masaya ayon sa Bibliya hakbang-hakbang

Paano maging masaya ayon sa Bibliya hakbang-hakbang

1. Mabuhay para sa Diyos

Isang tao lang ang makakakumpleto sa iyo: Hesus. Walang taong tumatawid sa iyong landas ang makapupuno sa kahungkagan ng iyong puso. Si Hesus lamang ang makakagawa nito. Pumunta kay Hesus at ibigay sa kanya ang iyong buhay. Pagkatapos ay makakahanap ka ng kahulugan at layunin para sa iyong buhay. Hindi ka talaga mag-iisa, dahil si Hesus ay laging kasama mo.

Habang ikaw ay nag-iisa maaari kang mag-alay ng mas maraming oras sa mga bagay ng Diyos. Kaya naman, tamasahin ang kalayaan na hindi na kailangan pang alagaan ang isang pamilya upang matuto nang higit pa tungkol sa Salita ng Diyos at maging mas makibahagi sa simbahan.

«Kung gayon, sana ay wala kang kalungkutan. Ang nag-iisang tao ay nag-aalaga sa mga bagay ng Panginoon, kung paano masiyahan ang Panginoon; ».

1 Corinto 7:32

Tuklasin ang kagalakan ng pagpupuri sa Diyos. Maglaan ng ilang oras upang suriin ang iyong buhay at ihanay ang iyong mga saloobin at iniisip sa kalooban ng Diyos.

Magalak ka rin sa Panginoon, At ibibigay niya sa iyo ang nasa ng iyong puso.

Awit 37: 4

Ang paglalaan ng oras upang palalimin ang iyong kaugnayan sa Diyos ay isang malaking pagpapala. Huwag palampasin ang pagkakataon na mapalapit sa Diyos. Sa ganitong paraan, ang pagiging single ay makakatulong sa iyo na positibo sa iyong buhay.

2. Pahalagahan ang iyong pagkakaibigan

Ang pamumuhay na mag-isa ay hindi nangangahulugan ng pamumuhay na hiwalay sa ibang bahagi ng mundo. Ang pagkakaibigan ay nagpapasaya sa buhay at nagdadala ng mga bagong pananaw at pagkakataon. Lahat tayo ay nangangailangan ng pakikisama at pagmamahal, kaya lumabas ng bahay at gumugol ng oras sa mga kaibigan.

Ang dalawa ay mas mabuti kaysa sa isa; dahil mas maganda ang suweldo nila mula sa kanilang trabaho. Sapagkat kung sila ay bumagsak, ang isa ay magtataas ng kanyang kasama; pero oh ang solo! na kapag bumagsak ito, wala nang pangalawang magbubuhat.

Ecles 4: 9-10

Kung magsisimba ka maaari kang magkaroon ng mga Kristiyanong kaibigan na magiging isang magandang impluwensya sa iyong buhay. Ang simbahan ay isang magandang lugar din makilala ang mga taong iba sa iyo, na may iba't ibang karanasan at marami itong maituturo sa iyo. Sa ganoong paraan magagawa mo lumago at mahikayat ng iyong mga kapatid na Kristiyano.

“Hindi sa pagtigil sa pagtitipon, gaya ng kaugalian ng ilan, kundi sa pamamagitan ng pagpapayo sa amin; at higit pa, kapag nakita mong nalalapit na ang araw na iyon ».

Hebreo 10:25

3. Tumulong sa ibang tao

Sinabi ni Jesus iyon may higit na kaligayahan sa pagbibigay kaysa sa pagtanggap. Samakatuwid, ang isa pang paraan upang samantalahin ang iyong oras sa pagiging single ay ang pag-aalay nito sa pagtulong sa iba. Maaari mong pagpalain ang isang kapitbahay, isang kaibigan, isang kamag-anak, isang katrabaho o ilang asosasyon. Ang pinakamagandang opsyon ay ipalaganap ang pag-ibig ng Diyos upang maging mas masaya.

Sa lahat ng itinuro ko sa iyo na, sa paggawa sa ganitong paraan, dapat mong tulungan ang mga nangangailangan, at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus, na nagsabi: Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap.

Gawa 20:35

Ang isang malaking kaaway ng kaligayahan ay ang pagiging makasarili. Tulungan ang iba paramihin ang kaligayahan at tulungan kang mamuhay nang may determinasyon, nang hindi tumitingin lamang sa sarili mong sitwasyon. Ang Kristiyanong pag-ibig ay maaaring ibahagi sa lahat, hindi lamang sa pamilya.

Ang pamumuhay mag-isa ay hindi kailangang maging isang masama o nakakahiwalay na karanasan. Magagamit mo ang oras na ito para mapalapit sa Diyos at sa mga taong nakapaligid sa iyo.

Umaasa kami na ang artikulong ito ay makakatulong sa iyo na malaman paano maging masaya sa pagiging single. Ginagarantiya namin na, kung isasabuhay mo ang tatlong tip na ito, makakaranas ka ng estado ng kaligayahan na ibang-iba sa nakasanayan mo. Kung gusto mo na ngayong matuto ng higit pang mga paksa sa Bibliya, inirerekomenda namin na matuto ka ano ang hitsura ng arka ni Noe.