Mga dasal para sa binyag

Mga dasal para sa binyag Bilang isang batang lalaki at babae, ang maikli at magagandang kasinungalingan sa katotohanan na ang binyag ay isang espiritwal na aktibidad at kung saan ipinapahayag natin ang isang pananampalataya na pinalakas sa pamamagitan ng panalangin.

Hindi alintana ang edad ng taong mabinyagan, ang pananampalataya ay isang bagay na walang kinalaman sa edad ngunit sa tawag na nadarama mula sa puso, ang panalangin ay ginagamit upang palakasin ang tawag na ito at sa gayon ay maisakatuparan mula sa puso na may pananampalataya at katapangan. 

Sa kaso ng pagbibinyag ng sanggol ginagawa sila bilang isang gawa ng pananampalataya kung saan inilalagay ng mga magulang mula sa isang murang edad ang pag-ibig sa gawain ng Panginoon.

Mga dasal para sa binyag

Mga dasal para sa binyag

Ang mahalagang bagay sa lahat ng ito ay tapos na may pananalig at lahat ng kaalaman. Ang mga pagdarasal para sa binyag ay maaaring gawin ng mga magulang, mga diyos o anumang iba pang miyembro ng pamilya o kaibigan na nakaupo sa tawag na gawin ito.  

1) Panalangin para sa pagdadalaga ng batang babae

Minamahal na Ama sa Langit, dumarating kami sa harap mo ngayon upang ipakita ang buhay ni (pangalan ng batang babae)

Bilang pasasalamat sa regalo ng kanyang buhay sa aming pamilya, at sa pagkilala sa iyong dakilang kapangyarihan at karunungan, hinihiling namin ang iyong pagpapala sa kanyang buhay ngayon. 

Nawa’y maging isang malusog, malakas at matalinong batang babae; Nawa’y lumago siya sa iyong karunungan at gabay mo hanggang sa siya ay maging isang babae tulad ni Maria Ina ni Jesus.

Nawa’y mapili ka ng aming anak na babae upang matupad ang iyong mga layunin dito sa Lupa. Ito ay masunurin sa iyong kalooban, na nakakaalam kung paano purihin ka, paglilingkuran at mahalin ka. 

Pagkatapos ay natagpuan niya ang iyong pabor sa araw-araw ng kanyang buhay, na natanggap niya ang iyong pagpapala, karangalan at kasaganaan.

Amen!

Ang mga batang babae ay may malambot at masarap na bahagi na ginagawang natatangi sa kanila at sa gayon ang dahilan para sa mga pagbibinyag ay may isang tukoy para sa kanila. Ang mga hamon na nagsisimulang mailagay sa buhay sa murang edad ay maaaring maging matatag at kapag nagpapasya na mabinyagan sila at ang kanilang sarili kapag natututo ang kanilang mga panalangin ay iniiwan natin sa kanila ang mga makapangyarihang tool na magagamit nila sa hinaharap. 

Maaaring interesado ka:  Panalangin kay San Juan Crisostomo

2) Mga Panalangin para sa binyag ng bata

Hari ng mga Hari at Panginoon ng mga Panginoong, narito bago ang iyong maluwalhating presensya upang ipakita sa harap mo ang buhay ng aming anak (ang pangalan ng bata).

Maraming salamat sa Diyos sa pagsasaalang-alang sa amin na angkop na maging mga magulang ng magandang anak na ito. Nangangako kaming pangalagaan ka, mahalin ka at gagabay sa iyo sa mabuting landas ng buhay. Ngunit pumarito din kami ngayon upang hanapin ang iyong basbas para sa iyong buong buhay.

Nawa ay maging isang "Kaibigan ng Diyos" tulad ng iyong lingkod na si Moises. Maaaring nalaman mo sa lalong madaling panahon ang iyong layunin sa buhay, nawa ay hindi ka magsumite sa sistema ng mundo ngunit gawin ang iyong kalooban upang maging ganap na matagumpay. Nawa’y maging maamo siya upang tanggapin ang iyong mga aral at matalino upang kilalanin na ikaw, Diyos, ang lahat. Naiintindihan iyon sa panitikan at mga batas, bihasa sa mga salita, isang mahusay na makabayan at pinuno.

Pinagpapala namin siya sa gayon para sa kaluwalhatian ng iyong Pangalan na higit sa lahat ng Pangalan.

Amen!

Ang mga bata ay mayroon ding kanilang tiyak na panalangin dahil maraming beses na ang kanilang landas sa gitna ng paglaki ay maaaring maapektuhan ng ilang mga kadahilanan at iyon ang dahilan kung bakit ang panalangin ng binyag lalo na para sa mga bata ay nagiging isang gawa ng pag-ibig, pananampalataya at paghahatid. Sinasabi sa atin ng salita ng Panginoon kung ano ang ibig sabihin ng turuan ang bata sa mga daan ng Panginoon mula sa murang edad, kaya naman hinihikayat ng simbahan ang pag-ibig at ang pag-aalay ng isang debosyonal na buhay na puno ng mga sandali ng lapit sa Diyos Ama at kasama ang lahat ng kanyang mga banal 

3) Mga Panalangin para sa mga paanyaya sa pasko

Mga Panalangin para sa mga paanyaya sa pasko

Salamat sa Diyos sa pagbigay sa akin ng buhay.
Salamat sa aking mga magulang sa pagpapakita sa akin ng paraan.
Salamat sa aking Pamilya sa pagbibigay sa akin ng kanilang pagmamahal.
Salamat sa aking mga sponsor para sa pag-regulate ng kanilang pagalingin.

Inaanyayahan kita sa aking binyag sa Linggo ng Mayo 22 at 1:00 ng hapon sa Temple of Our Lady of the Poor. Pagkatapos ay hinihintay kitang kumain sa silid-pahingahan na matatagpuan sa Plan Street sa San Luis 117. Salamat.

Napakahalaga na magkaroon ng pagkakaroon ng aming pamilya at mga kaibigan. Samakatuwid, dapat tayong magkaroon ng isang panalangin upang anyayahan ka ng maligaya.

Maaaring interesado ka:  Panalangin kay Santa Muerte upang bumalik ang mahal sa buhay

Iyon ang dasal na ito para sa pag-aanyaya ng pasko. Maaari mong magamit ito nang malaya sa iyong mga paanyaya sa binyag.

4) Maikling pagdarasal

Napakagandang Diyos, kaluwalhatian at karangalan ay sa iyo, ang nag-iisang tagalikha ng buhay. 

Narito kami bago ang iyong presensya upang basbasan ang buhay ni (ang pangalan ng bata/ ninã), ang magandang anak na binigay mo sa amin para sa isang anak na lalaki.

Pinagpasyahan ka namin na sa ngayon, simulan ang iyong buhay sa iyong gabay at proteksyon. Nawa’y lumaki ang aming anak na alam na ang iyong Banal na Espiritu ang kanyang pinakamahusay na kaibigan. Nawa ang kanyang buhay ay magkaroon ng walang hanggang layunin tulad ng buhay ni Abraham; at tulad niya, maging mahinahon maghintay para sa katuparan ng mga pangako ng Diyos, na naniniwala sa iyong mga salita at turo at sa gayon ay mapalugod ang iyong puso sa aming Diyos. 

Maging aming mapalad, malusog, malakas at maunlad na anak para sa kaluwalhatian ng Diyos.

Amen!

Ang mga dalangin ay makapangyarihan kahit gaano katagal o maikli ang mga ito, kung ano ang tunay na mahalaga ay sa pananampalataya na kanilang ginawa.Sa Bibliya ay maraming halimbawa na mahahanap natin kung saan pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga maikling pangungusap na sinasagot sa isang mabilis na oras at Ito ang dapat nating pakialam. Mayroong mahabang panalangin na walang pananampalataya at maikling panalangin na malakas, lahat ito ay nakasalalay sa iyong pananalig at hindi ang oras na tumatagal.

5) Mga Panalangin para sa pagbibinyag sa krus

Mga panalangin para sa pagbibinyag sa krus
Mga panalangin para sa pagbibinyag sa krus

Kung nais mong maghanda ng mga dasal ng binyag na handa upang mai-print, mayroon kaming mga ito sa itaas sa anyo ng isang krus. Ito ay ang pinaka magandang bagay na natagpuan namin. Samantalahin!

Maaaring interesado ka:  Panalangin sa kaluluwa lamang upang makarating ang isang tao

Ano ang mga panalangin para sa binyag?

Ang mga panalangin ay tumutulong sa amin upang linisin ang kaluluwa at ang ating espiritu Ito ay na-update sa pamamagitan ng buong proseso ng pagdarasal sapagkat ito ay paggugugol ng oras at pag-aalay nito upang pagyamanin ang kaluluwa. Mula sa oras na handa tayong manalangin, nagsisimula itong magkabisa sa atin, dahil ang pagbibigay ng ating oras sa pagsunod sa Diyos ay mas mahusay kaysa sa anumang iba pang sakripisyo na maaari nating gawin. Sa kaso ng pagbibinyag lalo pa't dahil ang isang espirituwal na pangako ay ginagawa sa harap ng Diyos.

Ang mga panalangin para sa binyag ay nagsisilbi upang maihanda ang ating espiritu para sa kilos na dapat gawin. Kung ang binyag ay nasa mga bata kung gayon sa pamamagitan ng mga dalangin na ito maaari rin nating hilingin sa hinaharap, upang palaging ang Diyos ay gagabay sa kanilang mga hakbang at panatilihin silang malapit sa kanilang kulungan sa lahat ng oras. 

Malakas ba ang mga pangungusap na ito?

Lahat ng mga dasal ginawa gamit ang pananampalataya ay napakalakas at tiyak na ito ay kung bakit sila ay naging isang espiritwal na sandata na maaari nating gamitin kahit saan tayo at kahit gaano pa kalubha ang hinihiling natin.

Ang mga pagdarasal ay maaaring maging sanhi ng kahit na ang mga patay na bumangon mula sa kanilang mga libingan tulad ng nakikita natin sa salita ni Diyos sa halimbawa ni Lazaro na siya ay mayroon nang ilang araw na patay at sa isang salita lamang mabuhay. 

Higit pang mga panalangin:

Tuklasin Kung Paano Ito Gawin
Tuklasin ang Nucleus
Mga pamamaraan ng Espanyol at Latin
Mga karagdagan