Panalangin para sa may sakit na aso | Manalangin nang may pananampalataya at tulungan ang pagalingin ang iyong kaibigan

Panalangin para sa may sakit na aso. Ang mga aso na iyon ay matalik na kaibigan, nang walang pag-aalinlangan. Nagdadala sila ng kagalakan at mabuting pagpapatawa sa mga pamilya. Ngunit sa kasamaang palad, hindi lahat ay bulaklak. Bilang mga buhay na bagay, nagkakasakit din sila, nangangailangan ng pag-aalaga at maging sanhi ng pag-aalala.

Ang isang panalangin para sa isang may sakit na aso ay magpakalma sa iyo at sa iyong pamilya sa sandaling ito ng kawalan ng pag-asa. Ang iyong aso ay isang nilalang din ng Diyos at samakatuwid ay pagpapalain siya kung hiningi mo ito nang may pananampalataya at tiwala.

Narito ang ilang mga panalangin upang matulungan ang iyong maliit na kaibigan na hindi makaramdam ng sakit at pagalingin nang mas mabilis.

Panalangin para sa may sakit na aso

"Ama sa Langit, mangyaring tulungan kami sa aming oras ng pangangailangan. Ginawa ka naming tagapangasiwa ng (pangalan ng alagang hayop). Kung ito ang iyong kagustuhan, mangyaring ibalik ang iyong kalusugan at lakas.

Nagdarasal din ako para sa ibang mga hayop na nangangailangan. Nawa’y tratuhin sila ng pangangalaga at paggalang na nararapat sa lahat ng kanilang nilikha.

Mapalad ka, Panginoong Diyos, at banal ang iyong pangalan magpakailanman. Amen

Panalangin para sa may sakit na aso

"Mahal na Panginoon, ang aking mahal na alagang hayop at ang aking kasosyo (pangalan) ay nagkasakit. Ako ay namamagitan para sa iyo, humihingi ng tulong sa amin para sa amin sa sandaling ito ng pangangailangan.

Mapagpakumbabang hiniling ko na maging mabuting at gabay para sa aking alagang hayop tulad ng nangyari sa lahat ng kanyang mga anak.

Nawa ang iyong pagpapala ay pagalingin ang aking kaibig-ibig na kasama at bibigyan ka ng maraming mas magagandang araw na maaari naming magtulungan.

Nawa’y mapalad tayo at mapagaling bilang bahagi ng iyong pag-ibig na nilikha. Amen!

Panalangin para sa pagpapagaling ng isang may sakit na hayop

"Makapangyarihang Diyos, na nagbigay sa akin ng regalo ng pagkilala sa lahat ng nilalang ng sansinukob na isang salamin ng ilaw ng Iyong pag-ibig; na ipinagkatiwala mo sa akin, mapagpakumbabang lingkod ng Iyong walang hanggan na kabutihan, ang bantay at proteksyon ng mga nilalang ng planeta; payagan mo ako, sa pamamagitan ng aking di-sakdal na mga kamay at ang aking limitadong pananaw ng tao, upang maging isang instrumento upang ang iyong banal na awa ay nahulog sa hayop na ito.

Na sa pamamagitan ng aking mahahalagang likido maaari kong balutin ka sa isang kapaligiran ng enerhiya na nagbibigay lakas, upang ang iyong pagdurusa ay bumagsak at ang iyong kalusugan ay naibalik.

Nawa ito ay gawin sa iyong kalooban, na may proteksyon ng mabuting espiritu na pumapalibot sa akin. Amen!

Panalangin ng Alagang Hayop

"Sa maawain na Diyos na Ama, na lumikha ng lahat ng mga nilalang na naninirahan sa planeta, upang sila ay mabuhay nang naaayon sa mga tao, at ang aking Tagapangalaga ng Anghel, na nagpoprotekta sa lahat ng mga hayop na nakatira kasama ako sa bahay na ito.

Mapagpakumbabang hinihiling ko sa iyo na bantayan ang mga inosenteng nilalang na ito, iwasan ang lahat ng kanilang mga karamdaman at pinapayagan silang mabuhay nang ligtas at mapayapa upang mapunan ka nila ng kagalakan at mahalin sa lahat ng aking mga araw.

Nawa’y ang iyong pangarap ay maging mapayapa at nawa’y ang iyong espiritu ay magdala sa akin sa mga sulok ng kagandahan at kapayapaan sa buhay na ating ibinabahagi. "

Panalangin para sa pagpapagaling ng isang hayop

"Si Arkanghel Ariel, na binigyan ng Diyos ng regalong pangangalaga sa lahat ng mga hayop,

Si Archangel Raphael, na nakatanggap ng banal na regalo ng pagpapagaling, hiniling ko sa iyo na maipaliwanag sa sandaling ito ang buhay ng matamis na nilalang na ito (sabihin ang pangalan ng hayop).

Nawa ang awa ng Diyos ay maibalik ang kanyang kalusugan, upang muli niyang maibigay sa akin ang saya ng kanyang presensya at ang pag-alay ng kanyang pag-ibig.

Pahintulutan mo ako, sa pamamagitan ng aking mga kamay at sa aking limitadong pag-unawa ng tao, upang maging isang instrumento para sa pag-ibig ng Diyos na balutin ka sa isang kapaligiran ng nakapagpapalakas na enerhiya, upang ang iyong pagdurusa ay mawawala at ang iyong kalusugan ay muling magbago.

Nawa ito ay gawin sa iyong kalooban, na may proteksyon ng mabubuting espiritu sa paligid ko. Amen.

Panalangin para sa may sakit na aso na nagpapagaling

"Ama sa Langit, ang aming pantao relasyon sa aming mga kaibigan ng iba pang mga species ay isang kahanga-hanga at espesyal na regalo mula sa iyo. Ngayon hinihiling ko na bigyan mo ang aming mga hayop ng kanilang espesyal na pangangalaga ng kanilang mga magulang at ang kanilang nakapagpapagaling na kapangyarihan upang maalis ang anumang pagdurusa na mayroon sila. Bigyan mo kami, iyong mga kaibigan ng tao, isang bagong pag-unawa sa aming mga responsibilidad sa iyong mga nilalang.

Nagtitiwala sila sa amin habang pinagkakatiwalaan namin ka; Ang ating mga kaluluwa at mga ito ay magkasama sa mundong ito upang makabuo ng isang pagkakaibigan, pagmamahal at pagmamahal. Dalhin ang aming taimtim na dalangin at punan ang iyong mga may sakit o nagdurusa na mga hayop na may ilaw at lakas upang mapagtagumpayan ang anumang mga kahinaan sa paggaling sa katawan. Sir, partikular na pinataas ko ang mga pangangailangan ng (sabihin ang pangalan ng alagang hayop).

Ang kanyang kabutihan ay naka-link sa lahat ng buhay na nilalang at ang kanyang biyaya ay dumadaloy sa lahat ng kanyang mga nilalang. Sa aming mga kaluluwa ang mabubuting lakas, na hawakan ang bawat isa sa atin sa pagmuni-muni ng kanilang pagmamahal.

Bigyan ang aming mga kasama ng hayop ng mahaba at malusog na espesyal na buhay. Bigyan sila ng isang mabuting ugnayan sa amin, at kung magpasya ang Panginoon na ilayo sila sa amin, makakatulong ito sa amin na maunawaan na wala na sila sa amin, ngunit lumapit lamang sa Panginoon. Ibigay ang aming panalangin para sa pamamagitan ng mabuting Saint Francis ng Assisi, na pinarangalan ka sa lahat ng nilalang. Bigyan mo siya ng lakas na bantayan ang aming mga kaibigan sa hayop hanggang sa ligtas silang kasama ng Panginoon sa kawalang-hanggan, kung saan inaasahan namin na isang araw na makakasama sila magpakailanman. Amen.

Panalangin ni Saint Francis ng Assisi para sa mga may sakit na hayop.

"Maluwalhating San Francisco, Banal ng pagiging simple, pag-ibig at kagalakan.

Sa langit na pinagmuni-muni mo ang walang-katapusang pagiging perpekto ng Diyos.

Tingnan mo kami ng mabait.

Tulungan mo kami sa aming espirituwal at pisikal na pangangailangan.

Manalangin sa aming Ama at Lumikha upang bigyan kami ng mga biyayang hinihiling namin sa iyong pamamagitan, ikaw, na palaging naging kaibigan niya.

At magaan ang aming mga puso ng lumalagong pagmamahal sa Diyos at sa aming mga kapatid, lalo na sa mga nangangailangan.

Mahal kong San Chiquinho, ilagay ang iyong mga kamay sa anghel na ito (sabihin ang pangalan ng hayop) na nangangailangan sa iyo! Alam ang iyong pagmamahal, makinig sa aming kahilingan.

Saint Francis ng Assisi, ipanalangin mo kami. Amen

Ngayon na alam mo ang dalangin para sa mga may sakit na aso, alamin din ang mga malalakas na panalangin para sa mga sakit na hayop.

Maaaring interesado ka:  Mga Panalangin para sa 2018 - Simulan ang taon na may mataas na kabanalan
trick library
Tuklasin Online
Mga tagasunod sa Online
madali itong iproseso
mini manwal
a kung paano gawin
ForumPc
TypeRelax
LavaMagazine
mali-mali