Panalangin sa Banal na Bata ni Atocha

Panalangin sa Banal na Bata ni Atocha. Yaong sa atin na matapat na naniniwala at nagsagawa sa Katolisismo ay nagawa kahit isang beses sa isang buhay panalangin sa Banal na Bata ni Atocha lalo na sa mga bansang tulad ng Venezuela, Spain, Colombia, Honduras, Pilipinas, Estados Unidos at sa Mexico na ang huli kung saan ito ay pinarangalan ng mas maraming kapangyarihan at kung saan mayroon itong ilang mga santuario kung saan ito ay pinarangalan araw-araw at tumatanggap ng libu-libong mga bisita bawat taon. 

Panalangin sa Banal na Bata ni Atocha

Ito ay isa sa mga adbokasiya ng batang si Jesus na naging napakapopular dahil sa maraming himala na kilala at maiugnay sa kanya. 

Panalangin sa Banal na Bata ni Atocha Sino ito?

Ang lungsod ng Atocha ay matatagpuan sa Spain at kilala na ang ikalabintatlong siglo ay ganap na sinalakay ng mga Muslim.

Binilanggo nila ang lahat na nagsasagawa ng paniniwala ng Kristiyanong walang pagkain o inumin bilang isang paraan ng matinding parusa para sa kanilang mga paniniwala. 

Sa oras na iyon labindalawang taong gulang na mga bata lamang ang pinahihintulutan na pakainin ang mga bilanggo at doon na ginawa ang Banal na Anak ni Atocha. 

Nagsimula ang mga bilanggo makatanggap ng pagbisita sa isang bata Araw-araw siyang lumapit sa kanila ng isang basket ng pagkain mula sa kung saan kumakain ang lahat hanggang sa siya ay mabusog.

Ang nakakagulat na bagay ay ang pagkain ay hindi naubusan at ang basket ay palaging mayroong isang bagay para sa kanila.

Ang batang lalaki ay nagsuot ng mga simpleng damit tulad ng isang peregrino ngunit nakita ang himala ng pagdami ng mga naniniwala sa pagkain na alam na ito ay ang parehong bata na si Jesus na dumating upang pakainin sila.  

Panalangin sa Banal na Anak ni Atocha upang buksan ang mga kalsada

Maawain at mabait na Infante de Atocha, lumapit ako sa harap mo upang sabihin sa iyo kung gaano ako kamahal at kailangan mo, nais kong ibaling mo ang iyong maawain na mga mata sa akin at makita ang kawalan ng pag-asa at pagdurusa na sumasakop sa akin, nagawa ko ang lahat sa aking maabot ngunit ang aking Ang mga problema ay seryoso at wala akong nakitang solusyon, Ikaw na napakahimalang hindi umalis sa akin: Masigasig kong hinihiling sa iyo na ipadala sa akin ang iyong tulong, humihiling ako ng kagyat na ginhawa at tulungan Patuloy na basahin ang Karamihan sa Banal at Banal na Bata ni Atocha, tagapagtanggol ng lahat ng kalalakihan, proteksyon ng walang magawa, banal na manggagamot ng anumang sakit.

Makapangyarihang Banal na Bata: Binabati kita, pinupuri kita sa araw na ito at inaalok ko sa iyo ang mga panalangin na ito: (tatlong Aming Ama, tatlong Hail Marys at tatlong Kaluwalhatian), bilang pag-alaala sa araw na iyong ginawa sa loob ng napaka dalisay at walang-malay na entrails ng iyong matamis at mapagmahal na Ina, mula sa banal na lungsod ng Jerusalem hanggang sa Betlehem.

Para sa pananalig na mayroon ako sa iyo, pakinggan ang aking mga dalangin, para sa tiwala na inilalagay ko sa iyo, bigyan mo ako ng mapagpakumbabang hiniling ko: (hilingin kung ano ang nais mong makamit).

Ako, na nagmamahal sa iyo higit sa lahat ng mga bagay, ay nais na purihin ka nang walang hanggan, kasama ang mga koro ng Cherubim at Seraphim, pinalamutian ng perpektong karunungan. Inaasahan ko, pinaka mahalagang Banal na Bata ni Atocha, maligayang sagot sa aking paghingi.

Alam ko na hindi ako magiging disconsolate tungkol sa iyo, at bibigyan mo rin ako ng isang mabuting kamatayan, upang masamahan kita sa Bethlehem of the Glory.

Amen.

Siya, ang tagapamagitan ng lahat ng mga hiwaga at pagiging tuso sa mahusay na mga paraan ay nagbibigay sa amin ng himala ng pagpapakita sa amin ng mga landas sa lahat ng oras upang maaari nating lakarin ang mga ito nang may lubos na pagtitiwala at katiwasayan.

Maaaring interesado ka:  Panalangin kay San Juan Diego

Ang mga ipinasa na tila mali o imposibleng tumawid, tiyak na sa tulong ng Banal na Bata ni Atocha maaari kang pumasa

Ang panalangin ay maaaring gawing bukas ang ating mga landas sa larangan ng pananalapi, sa mga pag-aaral, kasama ang pamilya o para sa mga plano o layunin na nais nating makamit.

Panalangin sa Banal na Anak ni Atocha para sa proteksyon

Ang matalinong anak na si Jesus ng Atocha, pangkalahatang tagapagtanggol ng lahat ng mga kalalakihan, pangkalahatang proteksyon ng walang magawa, banal na doktor ng anumang karamdaman.

Karamihan sa mga makapangyarihang bata, binabati kita, pinupuri kita sa araw na ito at inaalok ko sa iyo ang tatlong Aming Mga Amang, Hail Mary na may kaluwalhatian, bilang pag-alaala sa paglalakbay na iyong ginawa, napasukan sa purong entrails ng iyong pinaka kaibig-ibig na ina, mula sa banal na lungsod ng Jerusalem hanggang sa pagdating sa tanawin ng kapanganakan.

Para sa mga alaalang ginagawa ko sa araw na ito hinihiling ko sa iyo na ibigay mo sa akin kung ano ang hinihiling ko ...

Para sa kung saan ipinapakita ko ang mga merito na ito at sinamahan sila kasama ng mga koro ng mga kerubin at seraphim, na pinalamutian ng karunungan, na kung saan inaasahan ko, anak ni Atocha, maligayang pagpapadala sa hiniling ko sa iyo at inaangkin ko, at sigurado ako na hindi ako iiwan napabagbag-damdamin tungkol sa iyo, at makakamit ko ang isang mabuting kamatayan, upang makasama ka sa tanawin ng kaluwalhatian ng kapanganakan.

Amen.

(Narito ang kahilingan ay ginawa at tatlong Aming Ama, tatlong Hail Marys at Kaluwalhatian ay ipinagdarasal)

Tagapangalaga ng mga naniniwala sa kanya sa kabila ng mga pangyayari.

At nakatulong at protektado ang mga tao sino ang nakakita nito ay lilitaw sa amin sa unang pagkakataon.

Maaaring hindi na siya lumitaw sa anyo ng isang bata o makita siyang pisikal na lumalapit sa atin ngunit ang himala ay palaging gagawin kapag humihingi tayo ng pananampalataya at may katiyakan na nakikinig siya sa atin at dumarating sa ating panawag para sa tulong. 

Maaaring interesado ka:  Panalangin kay San Jude Thaddeus para sa napakahirap at desperadong mga kaso

Kamangha-manghang panalangin para sa kalusugan

Oh mahal at matamis na Banal na Bata ng Kalusugan !, aking mahal na Bata, ang aking lubos na ginhawa: Dumating ako sa iyong presensya na nasasaktan ng pagdurusa na dulot ng aking sakit, at inilipat ng pinakadakilang kumpiyansa na humingi ng iyong banal na tulong.

Alam ko na noong ikaw ay nasa mundong ito ay nalulungkot ka sa lahat ng nagdusa, lalo na sa mga nagdurusa sa sakit.

Para sa walang katapusang pag-ibig na kailangan mong ibigay, pinagaling mo sila sa kanilang mga karamdaman at kalungkutan, at ang iyong mga himala ay ang kapansin-pansing pagpapakita ng iyong kabutihan, walang hanggang pag-ibig at awa.

Samakatuwid, oh mahal na Anak ng Kalusugan !, aking mahal na Anak, ang aking lubos na kaaliwan, mapagpakumbabang hiniling ko sa iyo na bigyan ako ng kinakailangang lakas upang matiis ang sakit, ginhawa at ginhawa sa pinakamahirap na sandali at, higit sa lahat, biyaya espesyal, upang mabawi ang aking lakas, aking enerhiya, aking kalusugan, kung naaangkop sa kabutihan ng aking kaluluwa.

Sa pamamagitan nito maaari kong purihin ka, salamat at sambahin kita sa buong buhay ko.

Amen.

Gamitin ang lakas nito himalang dasal sa Santo Niño de Atocha para sa kalusugan.

Walang kahirapan kung saan ang Banal na Bata ni Atocha ay hindi maaaring magbigay ng iyong malakas na tulong.

Alalahanin na pinag-uusapan natin ang parehong Panginoong Jesucristo na namatay para sa atin sa krus ng paghihirap na iyon at pagkatapos ay muling bumangon sa ikatlong araw, ang parehong lumalabas sa mga sagradong kasulatan.

Walang karamdaman na siya mismo ay hindi nagdusa mula nang dinala niya ang ating mga sakit sa mga krusada, iyon ang pananalig na mayroon tayo kapag ginawa natin ang dasal na ito humihiling ng isang banal na himala para sa ating kalusugan.

Maaaring interesado ka:  Panalangin kay Saint Michael na Arkanghel

Malakas ba ang Santo Niño de Atocha?

Ang kwento ni Jesus mula nang dumating ako sa sinapupunan ng Birheng Maria ay mapaghimala at makapangyarihan.

Ang paniniwala na ang kapangyarihang ito ay nawala na ay isang gawa ng kawalan ng pananampalataya na madalas na lumalapit sa atin bilang isang produkto ng mga darts na ang parehong mga halaman ng halaman ay nasa isip natin upang tayo ay mag-alinlangan.

Bagaman maraming taon ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Hesukristo, naniniwala kami sa kanyang milagrosong kapangyarihan. 

Ang panawagan ng Banal na Bata ni Atocha ay isang palatandaan na malaki ang kanyang kapangyarihan at naalala pa rin niya tayo na naniniwala nang tapat sa kanya. Patuloy tayong maniwala at manalangin nang may pananampalataya at lagi siyang patuloy na tutulong sa atin at sagutin ang ating mga kahilingan nang walang hanggan na pag-ibig.

Umaasa ako na nagustuhan mo ang Banal na Bata ng Atocha panalangin.

Higit pang mga panalangin:

 

trick library
Tuklasin Online
Mga tagasunod sa Online
madali itong iproseso
mini manwal
a kung paano gawin
ForumPc
TypeRelax
LavaMagazine
mali-mali