Panalangin sa San Roque

Panalangin sa San Roque Ito ay isang makapangyarihang sandata para sa lahat ng nangangailangan ng interbensyon ng Diyos sa ilang mga sitwasyon na maaaring lumitaw sa buhay, maging direkta o hindi tuwiran.

kapangyarihan ng mga dalangin ito ay hindi mabilang, kasama nila makakamit natin ang mga tagumpay na kung hindi ay imposibleng magapi.

Ang tanging kinakailangan para sa isang panalangin na maging epektibo ay gawin ito nang may pananampalataya, hindi natin ito hihilingin, ngunit gawin ito sa pamamagitan ng paniniwala mula sa puso, sa isang taos-puso at siguradong paraan na ibibigay ang sagot na hiniling natin nang labis.

Si San Roque bilang isang matapat na tagapag-alaga ng mga taong nangangailangan ay maiintindihan ang ating pagdurusa kung sakaling magdusa mula sa anumang karamdaman.

Gagamitin natin ang tool na ito at ipanalangin na ang mga himala na kailangan natin ng maraming ay ibigay sa atin sa perpektong oras ng Diyos na Tagapaglikha.  

Indeks ng nilalaman

Panalangin sa San Roque Sino ang San Roque?

Panalangin sa San Roque

Ang kwento ay nagsasabi na siya ay anak ng gobernador ng Montepellier at ipinanganak noong 1378. Ang kanyang buhay ay normal at noong siya ay 20, namatay ang kanyang mga magulang.

Bilang isang batang ulila, si Roque ay nakatuon sa pag-aalaga sa may sakit ng isa sa mga pinaka-nagwawasak na mga peste na nagdusa sa oras. 

Ang kwento ay tumutukoy sa katotohanan na, noong siya ay nag-aalaga sa mga pasyente na ito, marami ang tumanggap ng isang kumpleto at makahimalang pagpapagaling nang gawin siyang si San Roque na isang krus sa kanyang noo.

Hindi ito nakakagulat dahil sa sagradong mga banal na kasulatan nakikita natin na ang kagalingan ay maaaring ibigay kahit na sa anino, tulad ng nangyari sa si apostol Pedro.

Samakatuwid, ang katotohanan na ang isang tao ay maaaring magministeryo ng pagpapagaling na may tanda lamang ng krus ay isang kilos na maaari nating paniwalaan bilang isang himala na direktang nagmula sa Diyos.

Maaaring interesado ka:  Panalangin kay Saint Francis de Sales

Ipinagdiriwang ang kanyang araw tuwing Agosto 16.

Panalangin sa San Roque patron ng mga hayop (nawala)

Maawain Saint Roque,
banal, maawain at mahimalang banal,
na ibinigay mo ang iyong sarili sa katawan at kaluluwa sa aming Amang Diyos
at minahal mo ang mga hayop mula sa puso
at samakatuwid ikaw ang kanyang maluwalhating patron,
huwag iwanan ang mga ito nang walang tulong kapag kailangan nila ito
huwag hayaan silang makaramdam ng walang magawa sa harap ng kahirapan
at ibigay sa kanila ang lahat ng kailangan nila para sa kanilang kabutihan upang mabuhay.
Manalangin sa Panginoon na pabor at basbasan para sa Franchesca
at panatilihin ang lahat ng kanyang buhay sa ilalim ng iyong proteksyon at pangangalaga.
Isa pa siyang miyembro ng pamilya,
Siya ang aking kaibigan at kasamahan,
Siya ang nagbibigay sa akin ng kanyang pagmamahal nang walang pasubali,
Siya ay matapat at nagbibigay aliw sa akin at pinasasayahan ang aking mga araw
at ito ay nagbibigay sa akin ng higit sa kung ano ang natanggap.
Saint Roque, minamahal, maluwalhating lingkod ng Panginoon,
na makahimalang tinulungan ka ng isang tuta
kapag iniwan ka ng mga tao dahil sa iyong sakit,
matapat siyang dinala sa iyo araw-araw na rolyo
at sa pag-ibig ay dilaan ang iyong mga sugat upang mapawi ang iyong sakit,
at samakatuwid ikaw ay isang tagapagtanggol ng mga alagang hayop,
Ngayon lumapit ako sa iyo na buong kumpiyansa
at pag-alam na ikaw ay mabuti at mabait
Ipinagkatiwala kita sa aking alagang si Franchesca.
Kamangha-manghang San Roque, tagapagtanggol ng lahat ng mga hayop,
Ngayon ay pumupunta ako sa iyo upang tulungan ako sa aking paghihirap,
gamitin ang iyong kapangyarihan ng pamamagitan sa harap ng Diyos
upang sa kanyang awa ay maibigay niya sa akin
Ano ang hiniling ko sa aking puso para sa aking alaga:
Protektahan siya upang siya ay palaging masaya,
bantayan ang aking mahal na Franchesca
na siya ay kulang ng pagkain, walang kama, walang kumpanya, walang mga laro,
ingatan mo siya sa lahat ng kasamaan, mula sa lahat ng pinsala at masamang sitwasyon;
Huwag kailanman malungkot o huwag mag-iwan
hindi kailanman kulang sa pag-ibig, pag-aalaga at pagkakaibigan
upang hindi siya makaramdam ng takot, takot, o kalungkutan,
palaging tratuhin ng pagmamahal at paggalang
mabuhay na puno ng kagalakan at kagalingan
at magkaroon ng mahaba at masayang buhay.
Hinihiling ko sa iyo, pinagpalang Saint Roque para sa iyong kalusugan,
malayo sa mga sakit sa Franchesca,
mula sa Langit ay nagpapadala ng pagpapagaling,
na may malaking kumpiyansa at pananampalataya, iniiwan ko ito sa iyong mga kamay,
gawin siyang madaling makuha ang kanyang lakas at lakas
upang hindi na siya magdusa,
huwag mo siyang pahirapan o makaramdam ng sakit,
Pinapaginhawa ang iyong mga pagdurusa, pagalingin ang iyong mga sugat o sakit.
Pinahahalagahan ko ang iyong tulong sa mga mahihirap na oras na ito,
Alam kong hindi mo titigilan ang pagprotekta at pag-aalaga sa Franchesca
at kunin mo ang aking mga kahilingan sa Panginoon,
na lumikha ng lahat ng mga nilalang na nabubuhay sa planeta
at sa pag-ibig at kabaitan, pinapanatili niya at naroroon ang lahat ng kanyang mga nilalang.
Kaya maging ito.

Ito ang patron ng mga sakit na dinanas ng mga baka, aso, may kapansanan, epidemya at iba pang paghihirap sa mga tuntunin ng kalusugan ng mga tao at hayop.

Maaaring interesado ka:  Panalangin sa Banal na Bata ni Atocha

Ang Iglesya Katolika ay nagdisenyo ng isang panalangin o isang modelo ng panalangin na perpekto sa mga kasong ito kung saan ang mga hayop na nagdurusa at nangangailangan ng banal na himala ng pagpapagaling.

Upang gawin ang panalangin na ito ay hindi kinakailangan upang ihanda ang kapaligiran, bagaman maaari mong sindihan ang ilang mga kandila o gumawa ng isang espesyal na dambana para sa santo na ito.

Maaari kang manalangin nang mag-isa o bilang isang pamilya, kung ano ang kinakailangan at dapat panatilihin sa lahat ng oras ay ang pananampalataya.  

Panalangin ng San Roque para sa mga may sakit na aso

Banal, banal, na tumulong sa maraming mga pasyente ng salot, na si Saint Roque, na, salamat sa awa ng Diyos, gumawa ng mga himala, na pinaniniwalaan nila sa iyong kapangyarihang nagpapagaling ...

Nakikiusap ako sa iyo, na may taos-pusong kababaang-loob, tulungan akong mailigtas ang aking aso at matapat na kaibigan, si ______, mula sa sakit, na siyang nagpahina, gumawa, mataas at sensitibong santo ...

San Roque, na sobrang mahal mo ang mga aso, na ang aking aso ay nagpapagaling at muling tumatakbo bilang masayang kagaya ng dati.

Amen.

Ang mga aso ay nilikha din ng Diyos at nararapat din na ating pansin at pangangalaga.

Sa isang oras na ang aming alagang hayop ay dumadaan sa isang mahirap na oras ng kalusugan maaari naming itaas ang isang panalangin sa San Roque upang alagaan ang hayop at bigyan siya ng milagro ng pagpapagaling.

Maaari din nating hilingin sa mga hayop na may sakit sa mga lansangan upang ang mapagbigay at mapaghimala nitong santo ay nagbibigay sa kanila ng kalusugan at pangangalaga na kailangan nila. 

Kailan ako magdarasal?

Ang pinakamahusay na oras upang manalangin ay nasa pakiramdam ang kailangan gawin.

Ang salita ng Diyos ay nagsasalita sa atin tungkol sa panalangin at sinasabi sa amin na, kapag nangangailangan tayo ng tulong, ang Ama sa langit ay laging handang makinig sa ating mga dalangin. 

Maaaring interesado ka:  Panalangin sa Saint Helena

Kung gayon maaari nating maunawaan na walang tiyak na iskedyul kahit na ang ilan ay nagpapayo na gawin ito. sa umaga at sa kumpanya ng pamilyaAng katotohanan ay maaari itong gawin sa anumang oras at sa anumang lugar. 

Malalakas ba ang banal na ito?

Oo, dahil noong siya ay nabuhay siya mismo ay nagdusa ng parehong salot na tulad ng mga inalagaan niya at ilang sandali ay tumanggap ng kagalingan at nagpatuloy sa pag-aalaga ng maraming mga pasyente sa iba't ibang mga ospital.

Mula noon at hanggang ngayon naniniwala siya sa kanyang makahimalang kapangyarihan upang matulungan ang hindi gaanong pinapaboran.

Ipagdasal ang dasal sa San Roque patron ng mga nawala at may sakit na mga hayop na may malaking pananampalataya.

Higit pang mga panalangin:

 

Tuklasin Kung Paano Ito Gawin
Tuklasin ang Nucleus
Mga pamamaraan ng Espanyol at Latin
Mga karagdagan