3 malakas na panalangin upang maibalik ang trabaho

3 malakas na panalangin upang maibalik ang trabaho. Ang trabaho ay palaging sanhi ng pag-aalala, kahit na sa mga nawalan ng trabaho na nagustuhan nila ng sobra. Ang tanong na "ngunit ano ang ginawa kong mali?" Hindi ito tumatawid sa ating isipan at pinag-iisipan natin ang ating kakayahan. Ngunit ang katotohanan ay, madalas na ang dahilan ng paglaho ay walang kinalaman sa iyo at nangyari ito sa mga kadahilanan na lampas sa iyong kontrol. Ang scam ay mahirap at mahirap ma-assimilate, kaya nais naming bigyan ka ng kaunting lakas upang maibalik ang iyong nawalang trabaho. Tingnan ang 3 malakas na mga pangungusap na bumalik-sa-trabaho upang matulungan ka sa iyong pakikipagsapalaran upang makabalik sa iyong dating trabaho.

Indeks ng nilalaman

3 malakas na panalangin upang maibalik ang trabaho

Tingnan din ang iba pang nilalaman sa mga simpatiya, ritwal at panalangin para sa mundo paggawa:

Panalangin upang mabawi ang gawain sa pamamagitan ng pamamagitan ng maraming santo

"Oh! Mahal na Ina Our Lady Aparecida Oh Santa Rita de Cascia Oh aking maluwalhating San Judas Tadeo, tagapagtanggol ng mga imposibleng dahilan. Saint Expedite, ang huling minutong santo at si Saint Edwiges, ang santo ng nangangailangan Makipag-ugnay sa Ama para sa akin (sabihin ang iyong buong pangalan) Hinihiling ko sa iyo na tulungan mo akong makabalik sa trabaho upang matawagan nila ako, apurahan. Niluluwalhati kita at lagi kitang pinupuri ako'y yuyuko sa harap mo. Manalangin: 1 Aming Ama at 3 Mga Seabirds Pinagkakatiwalaan ko ang Diyos sa aking buong lakas at hilingin sa kanya na ilawan ang aking landas at aking buhay, Amen.

Sabihin mo ito dasal ng 3 araw nang sunud-sunod, kung posible sa parehong oras. Pumili din ng isang tahimik at mapayapang lugar kung saan hindi ka maaabala, upang maaari mong ganap na ituon ang iyong hangarin sa isang napaka positibong paraan at sa pananampalataya at katiyakan na ang biyayang ito ay makakamit.

Maaaring interesado ka:  Panalangin para sa mga naghahanap ng pananampalataya.

Panalangin upang mabawi ang trabaho sa pamamagitan ng pamamagitan ng San Antonio

"Kung nais mo ng mga himala, Pumunta ka sa San Antonio, Tatakas ka mula sa diyablo At mga infernal na tukso. Ibalik muli ang nawala Ang basag ng mabagsik na bilangguan ay nasira, At sa kasagsagan ng bagyo Magbigay daan sa magulong dagat. Sa pamamagitan ng iyong pamamagitan Ang salot, ang pagkakamali, kamatayan tumatakas, Ang mahihina ay nagiging malakas At ang maysakit ay nagiging malusog. Bawiin ang nawala... (ulitin ng 3 beses) Lahat ng kasamaan ng tao Katamtaman, magretiro, Sabihin sa amin kung sino ang nakakita nito; Kaya sabi ng mga Paduan. Bawiin ang nawala... (ulitin ng 3 beses) Luwalhati sa Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Gaya noong una, ngayon at palaging Amen. Bawiin ang nawala... (ulitin ng 3 beses) V. Ipanalangin mo kami, pinagpalang San Anthony. A. Upang tayo ay maging karapatdapat sa mga pangako ni Kristo. Bawiin ang nawala... (ulitin ng 3 beses) Magdasal ng Ama Namin at a Ave María.

Sabihin mo ito pang-araw-araw na panalangin o kung kinakailangan, at sindihan ang isang kandila ng pasasalamat kay Saint Anthony kapag nakamit ang biyaya. Si Saint Anthony ay ang Saint na dapat nating hilingin sa isang bagay na nawala, upang magamit mo rin ito panalangin para sa pag-ibig, layunin, pera o anumang sitwasyon na kailangang mabawi.

Panalangin upang mabawi ang trabaho sa pamamagitan ng pamamagitan ng St.

"Ang Santo Antonio ay isang puno ng Mandingo, ang Santo Onofre ay isang puno ng mirongueiro. Oh, oh, ang aking banal na Cypriot... Itim na lalaking marunong gumawa ng magandang spell Gawin ito nang tahimik, magsalita ng kaunti at maging quimbandeiro! ” San Cyprian, salamat. Na ang pagkakataon ko (sabihin ang iyong buong pangalan) na makakuha ng trabahong gusto ko (sabihin ang pangalan ng iyong kumpanya) ay mas malaki kaysa sa bilang ng mga taong magbabasa ng mensaheng ito! Saint Cyprian, mangkukulam at Kristiyano, matuwid at masama, may kaalaman at dominante sa kanyang mga sining sa relihiyon, nananawagan ako sa iyo nang buong puso, katawan, kaluluwa at buhay upang makamit ang layunin na maibalik ang (sabihin ang pangalan ng kumpanya) na trabaho. Hinihiling ko sa lahat ng mas mataas na puwersa ng Banal na Trinidad, ang mga puwersa ng dagat, hangin, apoy, kalikasan at sansinukob na gawin ang gawaing ito sa aking mga bisig at ganap na matali sa akin (sabihin ang iyong buong pangalan). Nawa'y ang trabahong ito sa (sabihin ang pangalan ng kumpanya) ay maging akin magpakailanman, na sa ilalim ng BANAL na KAPANGYARIHAN na ito ay hindi maaaring pag-aari ng sinuman ang trabahong ito kundi (sabihin ang iyong buong pangalan) sa akin. Mangyaring hayaan ang hiring officer na walang makitang ibang kandidato maliban sa akin (sabihin ang iyong buong pangalan). Hangga't hindi ako tinatawagan ng hiring manager (sabihin ang buo mong pangalan) para sabihin sa kanila na akin ang trabaho, hindi sila matutuwa at sa tuwing maririnig nila ang pangalan ko (sabihin ang buong pangalan mo) sigurado ako' ako ang tamang taong kausap.. ang trabaho Milagrosong kambing na umakyat sa burol, dalhin mo sa akin ang trabaho (sabihin natin ang pangalan ng kumpanya) na kailangan at hinahangad ko. So be it, it will be done, it will be done. Naniniwala ako at magkakaroon ako ng trabaho na gusto ko mula sa akin (sabihin ang iyong buong pangalan) magpakailanman.

Ito ang panalangin ay napakalakas at dapat itong gawin habang 3 araw sa parehong oras na may malaking pananampalataya at positibo! Maglaan ng ilang minuto upang isipin ang iyong buhay sa bagong katotohanan na ito, na may buong kaligayahan na ibabalik sa iyo ang dating trabaho. Kung talagang tinutukoy mo na ang pagbalik sa iyong dating trabaho ay ang pinakamahusay na pagpipilian, suriin ang 4 na hindi nakakalokong mga ritwal upang maibalik ang iyong trabaho at lalo pang palakasin ang iyong kahilingan.

Maaaring interesado ka:  Panalangin ni Solomon
Tuklasin Kung Paano Ito Gawin
Tuklasin ang Nucleus
Mga pamamaraan ng Espanyol at Latin
Mga karagdagan