3 malakas na panalangin upang maibalik ang trabaho. Ang trabaho ay palaging sanhi ng pag-aalala, kahit na sa mga nawalan ng trabaho na nagustuhan nila ng sobra. Ang tanong na "ngunit ano ang ginawa kong mali?" Hindi ito tumatawid sa ating isipan at pinag-iisipan natin ang ating kakayahan. Ngunit ang katotohanan ay, madalas na ang dahilan ng paglaho ay walang kinalaman sa iyo at nangyari ito sa mga kadahilanan na lampas sa iyong kontrol. Ang scam ay mahirap at mahirap ma-assimilate, kaya nais naming bigyan ka ng kaunting lakas upang maibalik ang iyong nawalang trabaho. Tingnan ang 3 malakas na mga pangungusap na bumalik-sa-trabaho upang matulungan ka sa iyong pakikipagsapalaran upang makabalik sa iyong dating trabaho.

3 malakas na panalangin upang maibalik ang trabaho

Tingnan din ang iba pang nilalaman sa mga simpatiya, ritwal at panalangin para sa mundo paggawa:

Panalangin upang mabawi ang gawain sa pamamagitan ng pamamagitan ng maraming santo

Oh! Mahal na Ina Our Lady Aparecida Oh Holy Rita ng Cassia Oh My maluwalhati Saint Jude Thaddeus, tagapagtanggol ng mga imposibleng sanhi. Santo Expedito, ang santo ng huling minuto at si Saint Edwiges, ang santo ng nangangailangan na humalal sa Ama para sa akin (ibigay ang iyong buong pangalan) Hinihiling ko sa kanya na tulungan akong makabalik sa aking trabaho upang matawag nila ulit ako, agaran. Niluluwalhati at pinupuri kita palagi yuyuko ako sa iyo. Manalangin: 1 Ama Namin at 3 Mga Seabirds Nagtitiwala ako sa Diyos ng buong lakas at hinihiling ko sa kanya na maliwanagan ang aking landas at aking buhay, Amen.

Sabihin mo ito dasal ng 3 araw nang sunud-sunod, kung posible sa parehong oras. Pumili din ng isang tahimik at mapayapang lugar kung saan hindi ka maaabala, upang maaari mong ganap na ituon ang iyong hangarin sa isang napaka positibong paraan at sa pananampalataya at katiyakan na ang biyayang ito ay makakamit.

Panalangin upang mabawi ang trabaho sa pamamagitan ng pamamagitan ng San Antonio

«Kung nais mo ng mga himala, Pumunta sa San Antonio, Ikaw ay tatakas mula sa diyablo At sa mga tukso na infernal. Ibalik muli ang nawala Ang mabagsik na bilangguan ay pumutok, At sa kasagsagan ng bagyo Magbigay ng daan sa magulong dagat. Sa pamamagitan ng iyong pamamagitan Ang salot, ang pagkakamali, kamatayan tumakas, Ang mahina ay naging malakas at nagiging malusog na maysakit. Ibalik muli kung ano ang nawala ... (ulitin ng 3 beses) Lahat ng kasamaan ng tao Katamtaman, pag-atras, Sabihin sa amin kung sino ang nakakita dito; Kaya sabihin ng Paduan. Ibalik muli kung ano ang nawala ... (ulitin ng 3 beses) Luwalhati sa Ama, Anak at Banal na Espiritu. Tulad ng sa simula, ngayon at palaging Amen. Ibalik muli kung ano ang nawala ... (ulitin ng 3 beses) V. Manalangin para sa amin, Mapalad na Santo Anthony. A. Nawa’y maging karapat-dapat tayo sa mga pangako ni Cristo. Ibalik muli kung ano ang nawala ... (ulitin nang 3 beses) Manalangin ng aming Ama at isang Mahal na Maria.

Sabihin mo ito pang-araw-araw na panalangin o kung kinakailangan, at sindihan ang isang kandila ng pasasalamat kay Saint Anthony kapag nakamit ang biyaya. Si Saint Anthony ay ang Saint na dapat nating hilingin sa isang bagay na nawala, upang magamit mo rin ito panalangin para sa pag-ibig, layunin, pera o anumang sitwasyon na kailangang mabawi.

Panalangin upang mabawi ang trabaho sa pamamagitan ng pamamagitan ng St.

"Ang Santo Antonio ay isang puno ng Mandingo, ang Santo Onofre ay isang puno ng Mirongueiro. Oh, oh, my Cypriot saint ... Itim na tao na marunong mag-spell. Gawin ito sa katahimikan, kaunti siyang nagsasalita at baliw! ”San Cipriano, salamat. Na ang posibilidad na makuha ko (sabihin ang iyong buong pangalan) ang trabahong nais ko (sabihin ang pangalan ng iyong kumpanya) mas malaki kaysa sa ilan ang makakabasa sa mensahe na ito! Saint Cyprian, salamangkero at Kristiyano, matuwid at masama, may kaalaman at nangingibabaw sa kanyang relihiyosong sining, tumatawag ako sa iyo ng buong puso, katawan, kaluluwa at buhay upang makamit ang layunin na maibalik ang trabahong ito (sabihin ang pangalan ng kumpanya). Hinihiling ko sa lahat ng mas mataas na pwersa ng Holy Trinity, ang mga puwersa ng dagat, hangin, sunog, kalikasan at uniberso na gawin ang gawaing ito sa aking mga bisig at ganap na mabigkis sa akin (sabihin ang iyong buong pangalan). Nawa ang trabahong ito sa (sabihin ang pangalan ng kumpanya) ay magiging akin magpakailanman, sa ilalim ng BANAL na KAPANGYARIHAN ang trabahong ito ay hindi maaaring pagmamay-ari ng sinuman kundi ako (sabihin ang iyong buong pangalan) Hayaan ang opisyal na pagkuha ay walang ibang mga kandidato ang makitang kundi ako (sabihin ang iyong buong pangalan). Hangga't hindi ako tinawag ng manager ng pagkuha (sabihin ang iyong buong pangalan) upang sabihin sa iyo na ang trabaho ay sa akin, hindi sila magiging masaya at sa tuwing maririnig nila ang aking pangalan (sabihin ang iyong buong pangalan) tiyakin nila na ako ang taong makikipag-ugnay . ang trabahong Kamangha-manghang kambing na umakyat sa burol, dalhin sa akin ang trabaho (sabihin nating pangalan ng kumpanya) na kailangan ko at hinahangad. Kaya't maging, ito ay magagawa, ito ay gagawin. Naniniwala ako at magkakaroon ako ng trabahong nais ko mula sa akin (ibigay ang iyong buong pangalan) magpakailanman ”.

Ito ang panalangin ay napakalakas at dapat itong gawin habang 3 araw sa parehong oras na may malaking pananampalataya at positibo! Maglaan ng ilang minuto upang isipin ang iyong buhay sa bagong katotohanan na ito, na may buong kaligayahan na ibabalik sa iyo ang dating trabaho. Kung talagang tinutukoy mo na ang pagbalik sa iyong dating trabaho ay ang pinakamahusay na pagpipilian, suriin ang 4 na hindi nakakalokong mga ritwal upang maibalik ang iyong trabaho at lalo pang palakasin ang iyong kahilingan.