กด ESC เพื่อปิด

ความฝัน

บทความ 154
776
3

แม้ว่าความคิดทั่วไปคือการฝันว่าพวกเขาต้องการฆ่าคุณหมายถึงสิ่งเลวร้าย แต่ความเป็นจริงนั้นแตกต่าง….