ปรับสมดุลความแข็งแกร่งหลักของคุณด้วยสัญชาตญาณและความเห็นอกเห็นใจ

ความหมายของไพ่ทาโรต์ "พลัง"

La ไพ่ทาโรต์ของกองทัพแสดงถึงธรรมชาติซึ่งอย่างไรก็ตามมันอาจจะอยู่ในรูปแบบดั้งเดิม แต่เป็นบ้านที่ดีที่สุดและดีที่สุดของเราด้านผู้หญิงของเราอยู่ภายในของเรา เจตจำนงและความหลงใหลในธรรมชาติของสัญชาตญาณของเราไม่จำเป็นต้องแตกสลาย แต่ได้รับการขัดเกลาและนำไปสู่การมีสติเพื่อให้การสร้างสรรค์ทุกระดับสามารถเข้ากันได้

La พลังวิญญาณหญิงมีพลังโน้มน้าวใจหรือว่ามันสามารถบำรุงและกระตุ้นความร่วมมือของผู้อื่นสงบเงียบพลังงานรบกวนโดยการประสานความแตกต่างในจิตวิญญาณของค่าความนิยมรวม

Aviso

แยกแยะความแตกต่างระหว่างอัตตาของคุณและตัวตนที่ใช้งานง่ายของคุณอย่างชัดเจน

แนะนำแนวทางการดำเนินการที่จะประสานสิ่งที่คุณต้องการกับสิ่งที่เป็นไปได้ในปัจจุบัน

จดหมายบังคับ แนะนำให้คุณฝึกฝนตัวเองอย่างมั่นใจ และแยกความสนใจตนเองจากปัญญารู้แจ้ง จงใจระบุตัวเองด้วยสัญชาตญาณของคุณแม้ว่ามันจะขัดกับความปรารถนาของอัตตาที่ดื้อรั้นของคุณ

ความต้องการและคาดหวังเหมือนกันกับคนอื่น ๆ ที่มีอำนาจในสถานการณ์นี้ ไม่ คุณสามารถท้าทายพวกเขาให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นถ้าคุณยังไม่ได้ทำมันด้วยตัวเอง. มีอิทธิพลต่อผู้อื่นโดยการตั้งค่าตัวอย่างของความซื่อสัตย์ ความนับถือตนเองของคุณจะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณประสบความสำเร็จในความพยายามของคุณ

ติดแท็กใน: