สวดมนต์ต่อพระพร มันเป็นบทสวดที่ในความเชื่อคาทอลิกมักจะทำเสมอ ผู้เชื่อทุกคนควรรู้ว่าคำอธิษฐานเหล่านี้สามารถทำได้ทุกเมื่อที่เราต้องการ

จำไว้ว่าการสวดอ้อนวอนเป็นทรัพยากรที่เราสามารถใช้ทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าต้องการเราไม่ควรทำโดยปราศจากศรัทธา แต่ด้วยความรู้สึกที่แท้จริงในใจของเราว่าสิ่งที่เรากำลังทำคือการกระทำทางวิญญาณและควรทำอย่างจริงจัง . 

สวดมนต์ต่อพระพร

ในกรณีส่วนใหญ่การสวดอ้อนวอนนี้ทำเพื่อนมัสการพระเยซูคริสต์เจ้าของเราโดยตระหนักถึงการเสียสละที่พระองค์ทรงทำเพื่อมนุษยชาติบนไม้กางเขนแห่งคัลวารี 

การอธิษฐานเพื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์

1) คำอธิษฐานเพื่อความเคารพอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุด 

«พระบิดานิรันดร์ ฉันขอบคุณเพราะพระองค์ Infinito ความรักช่วยฉันไว้แม้จะขัดกับความตั้งใจของฉันเอง ขอขอบคุณพระบิดาของฉันสำหรับความอดทนอันยิ่งใหญ่ของคุณที่รอฉันอยู่ ขอบคุณพระเจ้าของฉันสำหรับความเมตตาอันล้นพ้นที่ทรงเมตตาฉัน รางวัลเดียวที่ฉันสามารถตอบแทนคุณสำหรับสิ่งที่คุณมอบให้ฉันคือความอ่อนแอความเจ็บปวดและความทุกข์ยากของฉัน

ฉันอยู่ตรงหน้าคุณวิญญาณแห่งความรักว่าคุณเป็นไฟที่ไม่รู้จบและฉันต้องการที่จะอยู่ในสถานะที่น่ารักของคุณฉันต้องการที่จะซ่อมแซมข้อบกพร่องของฉันต่ออายุตัวเองในความร้อนแรงของการอุทิศตนของฉันและให้คุณเคารพสรรเสริญ

ความสุขของพระเยซูฉันอยู่ข้างหน้าคุณและฉันต้องการที่จะถอนใจมากมายจากหัวใจศักดิ์สิทธิ์ของคุณขอบคุณสำหรับฉันและสำหรับทุกวิญญาณสำหรับโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์นักบวชและศาสนาของคุณ ขออนุญาตโอเยซูว่าเวลาเหล่านี้เป็นชั่วโมงแห่งความสนิทสนมอย่างแท้จริงเวลาแห่งความรักที่ฉันได้รับจากความรักทั้งหมดที่หัวใจอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณสงวนไว้สำหรับฉัน

Virgin Mary, แม่ของพระเจ้าและแม่ของฉันฉันเข้าร่วมคุณและฉันขอให้คุณมีส่วนร่วมในความรู้สึกของหัวใจที่ไม่มีที่ติของคุณ

พระเจ้าของฉัน! ฉันเชื่อฉันรักฉันหวังและฉันรักคุณ ฉันขอโทษสำหรับผู้ที่ไม่เชื่ออย่าบูชาอย่ารอและไม่ได้รักคุณ

พระตรีเอกภาพ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพระองค์รักพระองค์อย่างสุดซึ้งและขอถวายพระกาย โลหิต จิตวิญญาณ และความศักดิ์สิทธิ์อันล้ำค่าขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเรา ปรากฏอยู่ในพลับพลาทั้งหมดของโลก เพื่อชดใช้ความโกรธแค้นทั้งหมด สิ่งศักดิ์สิทธิ์และความไม่แยแสซึ่งตัวเขาเองขุ่นเคือง และด้วยพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของเธอและพระหฤทัยนิรมลของพระแม่มารี ฉันขอให้คุณเปลี่ยนใจคนบาปที่น่าสงสาร "

คำอธิษฐานแห่งความเคารพต่อผู้บริสุทธิ์ที่สุด แสดงให้เห็นถึงการยอมแพ้ที่สมบูรณ์จากหัวใจนั่นคือเหตุผลที่คำอธิษฐานนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะในนั้นเราจะไม่ขอสิ่งใดเป็นพิเศษ แต่เราจะยอมมอบหัวใจของเราให้กับผู้ที่สมควรได้รับด้วยหัวใจที่สำนึกผิดและสำนึกผิดตามที่สอนในพระวจนะของพระเจ้า 

ความรักที่เกิดขึ้นจากหัวใจและจริงใจเป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพมากในด้านจิตวิญญาณ 

2) อธิษฐานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเพื่อขอปาฏิหาริย์

«พระบิดาบนสวรรค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
เราขอขอบคุณก่อนอื่น
สำหรับการเสียสละของความรักที่คุณทำโดยการตายเพื่อบาปของเรา
นั่นคือเหตุผลที่ฉันจำคุณได้ในฐานะพระเจ้าของฉันและเป็นผู้ช่วยให้รอดเท่านั้น
วันนี้ฉันต้องการที่จะนำพ่อที่รักของฉันไปข้างหน้าคุณชีวิตของฉัน
คุณรู้ว่าฉันกำลังจะผ่านอะไรและสิ่งที่ฉันถ่อมใจต่อหน้าคุณ
พ่อของคุณพูดว่าเราได้รับการรักษาจากบาดแผลของคุณ
และฉันต้องการสัญญาที่เหมาะสมเพื่อให้คุณสามารถรักษาฉัน
ลอร์ดฉันขอให้คุณเป็นคุณในมือของผู้เชี่ยวชาญที่มีกรณีของฉัน
คุณให้กลยุทธ์ที่จำเป็นแก่เขาเพื่อที่พวกเขาจะสามารถช่วยฉันได้
ถ้ามันเป็นพระบิดาของคุณจะศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
ผ่านการรักษาของคุณมือฉันและทำความสะอาดร่างกายของฉันจากความสกปรกทั้งหมด
กำจัดโรคทั้งหมดออกจากแต่ละเซลล์ของฉัน
และฟื้นฟูการรักษาของฉัน
ฉันขอให้คุณพระบิดา
ขอให้คุณก้มหูฟังคำอธิษฐานของฉัน
และใบหน้าอันสูงส่งของคุณก็พบกับความสง่างามตรงหน้าฉัน
ฉันมั่นใจว่าคุณได้ยินคำอธิษฐานของฉันแล้ว
และแน่นอนคุณกำลังรักษาฉันอยู่
คุณจะทำตามพระบิดาที่รัก
สาธุ"

คุณต้องการการปรากฏตัวของพระเจ้าในชีวิตของคุณ? จากนั้นคุณต้องสวดมนต์คำอธิษฐานศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอปาฏิหาริย์

คำอธิษฐานนี้จะช่วยให้คุณบรรลุปาฏิหาริย์ ไม่ว่าจะง่ายหรือยากการอธิษฐานก็จะได้ผล

อธิษฐานด้วยความเชื่อมั่นในหัวใจของคุณและเชื่อในพลังของพระเจ้าพระเจ้าของเรา

3) คำอธิษฐานเพื่อสรรเสริญแท่นบูชาศักดิ์สิทธิ์ที่สุด 

«วันนี้ฉันได้รับแสงสว่างความสงบและความเมตตา
จากเจ้านายแห่งสวรรค์ทั้งปวง
ฉันรับร่างกายและวิญญาณของพระเยซู
สำหรับชีวิตของฉันที่เต็มไปด้วยความกตัญญูความปรารถนาความสุข
ความสามารถพิเศษและความมั่นคงก่อนที่คุณจะเข้าชม;
ฉันเก็บลึกไว้ในตัวฉัน
ฉันเต้านมศรัทธาอันศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยให้ฉัน
อยู่ในช่วงวิกฤต
ฉันเพลิดเพลินไปกับความสุขสำราญแห่งสวรรค์
ก่อนการเดินทางครั้งนี้ชีวิตของฉันนั้น
มันถูกห่อหุ้มด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
ฉันรับศีลระลึกนี้ในจิตวิญญาณของฉัน
และฉันได้รับมันด้วยความเมตตาความกรุณาและความรัก
ขอให้ความสงบสุขของวิญญาณอยู่กับพวกเราทุกคน
และม่านแห่งความมืดก็หายไปเมื่อ
ศรัทธาของฉันปรากฏตัว
สาธุ«

มีศรัทธาในคำอธิษฐานนี้เพื่อสรรเสริญศีลระลึกที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของแท่นบูชา

การสรรเสริญเป็นความสูงส่งที่เกิดขึ้นจากใจและด้วยความตระหนักรู้ว่าไม่มีใครเหมือนคน ๆ นั้น ในกรณีนี้เรากำลังสรรเสริญพระเจ้าราชาแห่งกษัตริย์ผู้ประทานความรักให้ตัวเอง เขาทนความเจ็บปวดและความอัปยศอดสูเพื่อให้เราทุกวันนี้ได้รับอิสรภาพที่แท้จริงในตัวเขา 

การสรรเสริญเป็นส่วนสำคัญของการสวดมนต์ทุกวันที่เราไม่สามารถเพิกเฉยได้เพราะเราต้องตระหนักถึงพลังของพระเจ้าในชีวิตของเรา

4) สวดมนต์ต่อศีลศักดิ์สิทธิ์ก่อนเข้านอน 

«โอ้พระเจ้าพระเยซู! ว่าในตอนกลางคืนคุณอยู่ตามลำพังในพลับพลามากมายของโลก โดยไม่มีสิ่งมีชีวิตใด ๆ ของคุณจะไปเยี่ยมและรักคุณ

ฉันขอเสนอหัวใจที่น่าสงสารของคุณโดยหวังว่าการเต้นทั้งหมดของคุณจะมีความรักและความรักมากมาย คุณลอร์ดตื่นตัวอยู่เสมอภายใต้เผ่าพันธุ์ศักดิ์สิทธิ์ความรักเมตตาของคุณไม่เคยหลับหรือเบื่อหน่ายกับการดูคนบาป

โอ้พระเยซูที่รักมากที่สุดโอ้พระเยซูที่โดดเดี่ยว! ทำให้ใจของฉันเหมือนตะเกียงที่ลุกโชน ในการกุศลจะลุกเป็นไฟและเผาไหม้ในความรักของคุณ ดูสิ! เทพผู้พิทักษ์!

คอยดูแลโลกที่น่าสังเวชสำหรับนักบวชผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้หลงหายผู้ยากไร้ที่คืนอันไม่สิ้นสุดต้องการความแข็งแกร่งและความสะดวกสบายของคุณสำหรับผู้ตายและผู้รับใช้ที่ต่ำต้อยของคุณที่ดีกว่านี้ แต่ไม่ย้ายออกไป จากคุณจากพลับพลาของคุณ ... ที่ซึ่งคุณอาศัยอยู่ท่ามกลางความสันโดษและเงียบสงัดของคืนนี้

ขอพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูได้รับพร สรรเสริญ เทิดทูน รัก และเคารพในพลับพลาทั้งหมดของโลก อาเมน”

การสวดอ้อนวอนถึงศีลศักดิ์สิทธิ์และศีลระลึกก่อนนอนเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทรงพลังที่สุด

ก่อนนอนเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องอธิษฐาน หรือสวดอ้อนวอนต่อศีลศักดิ์สิทธิ์พิเศษเพื่อช่วยให้เราพักผ่อนอย่างสงบ การเพิ่มการสวดอ้อนวอนเป็นศีลระลึกที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดก่อนเข้านอนเป็นสิ่งที่เราควรทำทุกวันและแม้กระทั่งการฝึกฝนให้เด็กมีความสำคัญมาก 

ในคริสตจักรคาทอลิกนี่เป็นหนึ่งในคำอธิษฐานที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นการเสริมสร้างศรัทธาของศาสนาคริสต์และเสริมสร้างจิตวิญญาณ

มันเป็นคำอธิษฐานของ ได้รับการยอมรับ, สรรเสริญ y การนมัสการพระเยซู และการเสียสละเพื่อมนุษยชาติ เรารู้ว่าการสวดอ้อนวอนนำประโยชน์มาสู่ชีวิตของเราเสมอเพราะเราเสริมกำลังและเติมเต็มความสงบให้กับคุณนั่นคือเหตุผลว่าทำไมการมีชีวิตของการมีส่วนร่วมกับพระเจ้าจึงเป็นสิ่งจำเป็น 

ใครศักดิ์สิทธิ์ที่สุด?

คริสต์ศาสนิกชนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคือการกระทำของความเชื่อที่ทำในคริสตจักรคาทอลิกที่เรารับรู้และยอมรับการเสียสละของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ การกระทำนี้มักจะทำในวันอาทิตย์ที่สามของแต่ละเดือนที่มีการเปิดเผยเพื่อให้ผู้ศรัทธาสามารถยกระดับการนมัสการของพวกเขา  

โฮสต์ศักดิ์สิทธิ์เป็นสัญลักษณ์ของพระกายของพระคริสต์ที่ถูกบดขยี้เพราะบาปของเราเพราะความรักต่อมนุษยชาติและเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้เชื่อทุกคนต้องมีความรู้นี้เพื่อยอมแพ้ในการเคารพต่อพระพักตร์พระเจ้า  

ฉันจะจุดเทียนได้ไหมเมื่อฉันสวดอ้อนวอนต่อผู้บริสุทธิ์ที่สุด?

คำตอบคือใช่ถ้าเทียนสามารถจุดเมื่ออธิษฐาน อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ข้อบังคับเนื่องจากการสวดมนต์สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาและเราไม่สามารถจุดเทียนเพื่อสวดภาวนาได้เสมอ ผู้เชื่อหลายคนมักจะสร้างแท่นบูชาพิเศษให้กับธรรมิกชนของพวกเขาที่พวกเขามีเทียนที่จุดในเวลาที่เฉพาะเจาะจงเพื่อเป็นการบูชา  

ในกรณีที่ ของคำอธิษฐาน และในการกระทำทางจิตวิญญาณทุกครั้งความเชื่อที่พวกเขาทำมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะมีประสิทธิภาพอยู่

พระวจนะของพระเจ้าสอนเราว่าเราไม่สามารถสวดอ้อนวอนด้วยใจที่เต็มไปด้วยความสงสัยหรือคิดว่าสิ่งที่เราถามนั้นยากเกินไปเพราะการอธิษฐานนั้นเสียเวลาซึ่งเราจะไม่ได้รับประโยชน์ใด ๆ 

ฉันหวังว่าคุณจะสนุกกับคำอธิษฐานต่อศีลศักดิ์สิทธิ์ อยู่กับพระเจ้า

คำอธิษฐานเพิ่มเติม: