อธิษฐานเพื่อพระตรีเอกภาพ คาทอลิกเพื่อความรักกรณีที่ยากและเร่งด่วนและการปกป้องเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทรงพลังที่สุดเนื่องจากขอพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนกัน

พระวจนะของพระเจ้าแสดงให้เราเห็นพระเจ้าผู้เป็นพ่อของทุกสิ่งจากนั้นแนะนำเราให้รู้จักกับพระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันที่ทรงสร้างมนุษย์อยู่ในหมู่พวกเราและมอบชีวิตของเขาเพื่อมนุษยชาติเมื่อพระองค์เสด็จสู่สวรรค์ ซานโต้และตอนนี้เราสามารถพึ่งพาทั้งสามได้

พ่อและพระบุตรอยู่ในสวรรค์และพระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนไหวในใจเราเหมือนไฟ

คริสตจักรคาทอลิกมีหลายชุด สวดมนต์ ซึ่งถูกชี้นำโดยเฉพาะกับสามคนที่รวมกันเป็นหนึ่งคือตรีเอกานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์

พวกเขาเป็นคำอธิษฐานที่เพิ่มขึ้นในหลายกรณีที่มือของมนุษย์และไม่สามารถทำงานได้และจากนั้นเราขึ้นอยู่กับคำอธิษฐานเพราะเพียงปาฏิหาริย์ของพระเจ้าก็เพียงพอแล้ว 

อธิษฐานเพื่อพระตรีเอกภาพใครคือพระตรีเอกภาพ?

อธิษฐานเพื่อพระตรีเอกภาพ

สหภาพของพ่อ; พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประกอบขึ้นเป็นตรีเอกานุภาพ

รูปร่างหน้าตาของเขาค่อยเป็นค่อยไปและเราสามารถมองเห็นได้ตลอด Biblia.

ในตอนแรกพระเจ้าทรงปรากฏในการสร้างสวรรค์และโลกและสิ่งมีชีวิตทุกชนิด

จากนั้นในพระวรสารของ พันธสัญญาใหม่ เราเห็นว่าพระเยซูคริสต์มาถึงโดยกำเนิดจากพรหมจารีโดยงานและพระคุณของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

ที่นั่นเราเริ่มรู้จักทั้งชีวิตของพระผู้ช่วยให้รอดจากนั้นเมื่อเขาตายขึ้นและขึ้นไปบนสวรรค์เขาละสัญญาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่สิ่งนี้ไม่ปรากฏจนกว่าจะถึงเวลาหนึ่งในวันเพ็นเทคอสต์ที่บรรยายในหนังสือกิจการ อัครสาวกและยังคงติดตามเรามาจนถึงทุกวันนี้ 

ทรินิตี้ที่ทรงพลังมอบให้เราโดยการร้องขอจากหัวใจของเราผู้ที่เรามักจะทำจากวิญญาณ

ตรีเอกานุภาพพร้อมที่จะฟังเราเสมอ

อธิษฐานเผื่อพระตรีเอกภาพคาทอลิก

ฉันรักคุณ, พระวิญญาณบริสุทธิ์ paraclito, สำหรับพระเจ้าและพระเจ้าของฉันและฉันขอขอบคุณอย่างไม่สิ้นสุดกับศาลสวรรค์ทั้งหมดในนามของพระแม่มารีผู้บริสุทธิ์, ภรรยาที่รักของคุณสำหรับของขวัญและสิทธิพิเศษทั้งหมดที่คุณประดับเธอโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สมบูรณ์แบบและศักดิ์สิทธิ์ จิตกุศลที่คุณทำให้จิตใจที่บริสุทธิ์และบริสุทธิ์ที่สุดของเขาเกิดขึ้นในการทำข้อสันนิษฐานอันรุ่งโรจน์ของเขาสู่สวรรค์ และฉันขอร้องคุณในนามของภรรยาที่ไม่มีที่ติของคุณให้ความกรุณาแก่ฉันที่จะให้อภัยบาปทั้งหมดที่ฉันได้ทำไปตั้งแต่วินาทีแรกที่ฉันได้ทำบาป จนถึงปัจจุบันซึ่งข้าพเจ้าโศกเศร้าอย่างไม่สิ้นสุดด้วยจุดประสงค์ของการตายมากกว่าที่จะทำลายพระมหากรุณาธิคุณของท่านอีกครั้ง และโดยการทำบุญที่สูงมากและการปกป้องภรรยาที่มีความรักที่สุดของคุณอย่างมีประสิทธิภาพฉันขอให้คุณมอบของกำนัลอันล้ำค่าที่สุดในพระคุณและความรักอันสูงส่งของคุณให้กับฉันและเอ็นโดยมอบแสงสว่างเหล่านั้นและความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ใช่

คำอธิษฐานของพระตรีเอกภาพคาทอลิก มีผลทันที.

คำอธิษฐานอาวุธอันทรงพลังที่เป็นของพวกเราเท่านั้นที่เชื่อในพลังของพระเจ้า

เครื่องมืออันทรงพลังที่คริสตจักรคาทอลิกรู้จักวิธีใช้และทำให้เราเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างเพื่อให้เรารู้ว่าจะถามอย่างไรใช้คำอะไร 

การสวดอ้อนวอนไม่เลวพวกเขาเป็นโอกาสที่จะชินกับการสวดอ้อนวอนเรียนรู้ที่จะอธิษฐานอย่างถูกต้องนั่นคือสาเหตุที่การสวดอ้อนวอนมีอยู่เพื่อนำทางเราในกระบวนการ 

อธิษฐานเพื่อพระตรีเอกภาพเพื่อความรัก 

ในนามของพ่อและลูกชายและพระวิญญาณบริสุทธิ์เอเมน

ตรีเอกานุภาพศักดิ์สิทธิ์จุดเริ่มต้นและจุดจบของเราพลังของฉันและความช่วยเหลือของฉันและความช่วยเหลือจากสวรรค์ของฉันผู้อาศัยอยู่ในใจของฉันและมีอยู่ในจิตวิญญาณของฉันและห่อหุ้มความเป็นอยู่ทั้งหมดของฉัน

จำเริญศักดิ์สิทธิ์ทรินิตี้สมควรได้รับเกียรติเกียรติและสรรเสริญผมเชื่อในพลังของคุณพระเจ้าพ่อพระบุตรพระเจ้าพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์

ฉันเชื่อมั่นในของขวัญของคุณและฉันหวังในตัวคุณและความหวังและการกุศลที่ฉันวางไว้ในมือของคุณช่วยให้ฉันเพิ่มความเชื่อและทุกวันด้วยความรักของคุณเป็นคนที่ดีขึ้นและตื่นขึ้นมาด้วยการให้กำลังใจและความกระตือรือร้น

สาธุการแด่พระเจ้าคุณเป็นแหล่งกำเนิดของความรักและชีวิตที่เกิดขึ้นที่คุณสร้างเราตามภาพลักษณ์และอุปมาของคุณและด้วยความรักที่มีต่อเราคุณได้ส่งพระเจ้าพระบุตรมาเพื่อที่จะไถ่เราและช่วยเราให้รอดจากบาปด้วยชีวิตของเขาฉัน ...

(พูดชื่อของคุณ)

ฉันให้คุณและอุทิศทุกสิ่งที่อยู่ในความเป็นอยู่ของฉันและฉันเสียใจมากที่ขอให้คุณยกโทษให้ฉันสำหรับความผิดพลาดทั้งหมดที่ฉันทำและความผิดที่ฉันได้ทำมาจนถึงทุกวันนี้และทำให้ฉันแยกจากคุณ

ศักดิ์สิทธิ์ตรีเอกานุภาพฉันขอให้คุณมีความเมตตากับฉันและให้ความช่วยเหลือแก่ฉันเพื่อให้จิตวิญญาณของฉันเต็มไปด้วยความสงบสุขเปลี่ยนตัวเองเป็นผู้ป่วยความเข้าใจความอ่อนน้อมถ่อมตนและสวมความดีงามของคุณ

ความสุขของพระวิญญาณบริสุทธิ์แหล่งที่มาของความสะดวกสบายทั้งหมดฉันขอให้คุณเพิ่มจิตวิญญาณของฉันด้วยความอุดมสมบูรณ์ของของขวัญของคุณ

คุณคือความหวังและโล่ของฉันในการต่อสู้ของฉันคุณคือพลังของฉันในความทุกข์ยากและความวิตกกังวล

ด้วยเหตุนี้ฉันมาที่หัวเข่าของฉันก่อนที่คุณจะขอให้คุณโปรดขยายมือของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือและขอร้องฉันต่อพระพักตร์พระเจ้าพระบิดาเพื่อรับความช่วยเหลือจากเขาทันที

วิญญาณศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์ต่ออายุความแข็งแกร่งของฉันและเพิ่มความกล้าหาญของฉันเพื่อต่อสู้ต่อไปที่ฉันเผชิญโปรดเอนตัวไปทางวิงวอนของฉันและมอบสิ่งที่ฉันปรารถนาและถามคุณในวันนี้

โปรดส่องแสงในหัวใจของฉันความรักของพระเจ้าที่ส่องสว่างหัวใจของผู้ติดตามที่ซื่อสัตย์ของคุณ สำหรับความรักพลังและความเมตตาของคุณฉันขอให้คุณปลดปล่อยฉันจากความทุกข์ยากทั้งหมดและไม่มีสิ่งใดมารบกวนสันติภาพของฉันหรือทำให้ฉันต้องทนทุกข์ทรมาน

ตรีเอกานุภาพศักดิ์สิทธิ์ฉันมาด้วยความมั่นใจอย่างเต็มที่ต่อคุณและด้วยความเชื่อทั้งหมดในจิตวิญญาณของฉันเพื่อให้คุณสามารถบรรเทาความเศร้าที่ทำให้ฉันทุกข์ทรมานอย่างมากโปรดรักษาบาดแผลในใจของฉันและเทความเมตตาจากคุณลงบนตัวฉัน ฉุกเฉิน

(บอก Holy Trinity ว่าคุณต้องการอะไรเร่งด่วนและขอความช่วยเหลืออันรุ่งโรจน์ของพวกเขา)

พระเจ้าพระบิดาขอบคุณเพราะคุณฟังคำอธิษฐานของฉันเพื่อความรักของคุณ Infinitoและเพื่อความปลอดภัยที่ความรักของคุณมอบให้ฉันมันช่วยปกป้องฉันและทำให้ฉันสบายใจ

ฉันขอให้คุณช่วยฉันตรีเอกานุภาพฉันขอให้คุณขอร้องและการทำบุญของพระแม่มารีผู้ศักดิ์สิทธิ์พระมารดาของพระเยซูและแม่ของเรา

สาธุ

คุณชอบคำอธิษฐานศักดิ์สิทธิ์สำหรับความรักหรือไม่?

ความรักเป็นกลไกของคำอธิษฐานของเราเสมอไม่ว่าเราจะถูกกระตุ้นโดยการขอคนอื่นหรือขอความรักเพื่อข้ามเส้นทางของเรา

ไม่ว่าในกรณีใดสิ่งสำคัญคือการขอจากใจ จากจิตวิญญาณและด้วยศรัทธามาก.

สิ่งที่ทำให้คำอธิษฐานของเรามีพลังและได้รับคำตอบก็คือเราเชื่อว่าสิ่งที่เราขอนั้นจะได้รับ

การขอความรักเพื่อให้เรารู้ว่าจะระบุได้อย่างไรในขณะที่มันผ่านเส้นทางของเรามีความสำคัญสูงสุดเนื่องจากพระวจนะของพระเจ้าสอนว่าหัวใจหลอกลวงและสามารถทำให้เราเชื่อว่าเราพบความรักเมื่อไม่ได้ 

นี่คือเหตุผลที่การมีการนำทางของพระตรีเอกภาพเกือบจะเป็นการกระทำของชีวิตและความตาย 

คำอธิษฐานของพระตรีเอกภาพในเรื่องยากและเร่งด่วน

ตรีเอกานุภาพศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าทริเนและหนึ่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์จุดเริ่มต้นและจุดจบของเราหมอบกราบต่อหน้าท่านข้าพเจ้าขอนมัสการผู้ที่ได้รับพรและสรรเสริญเป็นพระตรีเอกภาพ! สำหรับคุณศักดิ์สิทธิ์ไตรลักษณ์เป็นเกียรติเกียรติและสรรเสริญสำหรับนิรันดร์ทั้งหมดฉันเชื่อในตัวคุณด้วยหัวใจทั้งหมดของฉันและฉันต้องการที่จะศรัทธาผู้ศรัทธาของคุณฉันมาหาคุณด้วยความมั่นใจอย่างเต็มที่ที่จะขอให้คุณเห็นฉันเสมอจากความชั่วร้าย ความทุกข์ยากและอันตรายและในความต้องการของฉันฉันขอร้องคุณ

พ่อแห่งสวรรค์พระเยซูผู้เลี้ยงที่ดีพระวิญญาณบริสุทธิ์ฉันขอร้องให้คุณวิงวอนและสมควรได้รับพระแม่มารีผู้บริสุทธิ์ให้ความช่วยเหลือคำแนะนำและการปกป้องในทุกเรื่องและความกังวลในชีวิตของฉัน

ถวายเกียรติแด่พระเจ้าพระบิดาแหล่งที่มาของความดีและภูมิปัญญานิรันดร์ชีวิตมาจากคุณความรักมาจากคุณทำให้ทุกช่วงเวลาทำงานด้วยความชอบธรรมและความรอบคอบในการเพลิดเพลินกับสินค้าและการปลอบใจที่คุณส่งมาให้ฉัน จำไว้ว่าฉันเป็นลูกของคุณและสงสารความทุกข์ของฉันความต้องการของฉันและให้ความช่วยเหลือฉันในสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้:

(ถามด้วยศรัทธาอย่างยิ่งในสิ่งที่คุณต้องการบรรลุ)

ขอบคุณพ่อเมตตาที่มาอยู่ที่นั่น

ถวายเกียรติแด่พระองค์พระผู้เป็นเจ้าพระบุตรของพระบิดาบนสวรรค์ผู้ซึ่งวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของข้าทรงพบที่ลี้ภัยสอนให้ข้าเลียนแบบชีวิตและคุณธรรมของท่านอย่างซื่อสัตย์ให้ความมั่นคงและความมั่นคงแก่ข้าเพื่อให้คำสอนของท่านสำเร็จและทำให้ข้าฝึกฝนการกุศลมากขึ้น การต่อสู้ทุกวันปลดปล่อยฉันจากพันธะที่ศัตรูมีให้ฉันย้ายฉันออกไปและปกป้องฉันจากความยากลำบากทั้งหมดที่รบกวนฉันและให้ความช่วยเหลือที่น่าอัศจรรย์แก่คุณในปัญหานี้: (ขอซ้ำด้วยความหวังยิ่งใหญ่)

ขอบคุณพระเยซูที่ดีของฉันที่อยู่เคียงข้างฉันในช่วงเวลาแห่งความสิ้นหวังและความปวดร้าว

พระเกียรติแด่คุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ความชัดเจนที่ให้ความสว่างแก่ทุกสิ่งและคุณคือความสุขความกลมกลืนและความสุขของการสร้างทำให้เชื่องแรงบันดาลใจจากสวรรค์ของคุณให้ความสงบสุขแก่ฉันช่วยฉันในการขาดและปัญหาของฉัน เพื่อให้ฉันสามารถบรรลุสิ่งที่ฉันต้องการในตอนนี้

ขอบคุณวิญญาณแห่งความรักอันศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยฉันในยามที่ทุกสิ่งมืดมนและฉันต้องการแสงสว่าง

แม่และราชินีของฉันเลดี้แห่งสวรรค์คุณที่อยู่ใกล้กับพระตรีเอกภาพสวดภาวนาให้ฉันและปัญหาในปัจจุบันของฉันและข้อบกพร่องไม่ว่าจะเป็นทนายความของฉันและครึ่งหนึ่งเพื่อให้ฉันเข้าร่วมวิงวอนทำให้ฉันได้รับปาฏิหาริย์ที่ฉันต้องการ ชีวิตของฉัน

ขอบคุณแม่ที่รักของฉันผู้บริสุทธิ์ Mary Mary ที่เข้าใจและเข้าร่วมกับความต้องการของเรา

พระเจ้าตรีเอกานุภาพพ่อลูกชายและพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานความเมตตาจากคุณมอบความเมตตาแก่ท่านและมอบทางออกอันรวดเร็วให้กับข้าพเจ้าในความเศร้าโศกและความวิตกกังวล

พระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงจำเริญและตรีเอกานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดฉันรักคุณรักคุณและให้ชีวิตฉัน

O ทรินิตี้แห่งความรักพระเจ้าแห่งความเมตตาฉันละทิ้งตัวเองไปสู่ความประสงค์อันสูงส่งของคุณเพราะเวลาของคุณนั้นสมบูรณ์แบบและมีเพียงคุณเท่านั้นที่รู้ว่าอะไรดีที่สุดสำหรับฉันสง่าราศีแด่พระบิดาพระสิริแด่พระสิริพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตรินิแดดเหมือนเดิมในตอนแรกและตลอดไปเป็นนิตย์

ดังนั้นไม่ว่าจะเป็น

 

กรณีเหล่านั้นที่ไม่มีสิ่งใดที่มนุษย์ทำได้ที่เราสามารถทำได้

กรณีที่พวกเขาให้การวินิจฉัยทางการแพทย์แก่เราซึ่งสมาชิกครอบครัวหายไปเมื่อเด็กต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าและไม่ทราบหรือไม่ต้องการขอความทุกข์ความเจ็บปวดความอ่อนแอความกระสับกระส่ายและสถานการณ์และอารมณ์บางอย่างที่ทำให้เราหมดหวังมากขึ้น พวกเขาอยู่ในมืออันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเคลื่อนไหวด้วยอำนาจ 

การสวดอ้อนวอนตรีเอกานุภาพสามารถช่วยเราได้ในไม่ช้า ท่ามกลางปัญหาที่ยากที่สุดในการแก้ไข

ทุกสิ่งเป็นการกระทำของศรัทธาและวางใจในพระเจ้าเชื่อว่าเขาสามารถควบคุมทุกสิ่งและรู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่

สั้นสำหรับการป้องกัน 

ฉันจำคุณและฉันเคารพคุณ, O พระพรบริสุทธิ์, ราชินีแห่งสวรรค์, เลดี้และอุปถัมภ์ของจักรวาล, เป็นลูกสาวของพ่อนิรันดร์, แม่ของลูกชายที่รักมากที่สุดของเธอและรักภรรยาของพระวิญญาณบริสุทธิ์; และหมอบลงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของคุณด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดฉันขอร้องคุณเพื่อการกุศลอันศักดิ์สิทธิ์ คุณเต็มไปด้วยข้อสันนิษฐานของคุณสู่สวรรค์ว่าคุณทำให้ฉันมีความสง่างามและความเมตตาที่ไม่ซ้ำกันในการวางฉันไว้ภายใต้การคุ้มครองที่ปลอดภัยที่สุดและซื่อสัตย์ที่สุดของคุณและรับฉันในจำนวนคนรับใช้ที่มีความสุขและโชคดี

ทำให้ตัวเองสง่างามโอ้แม่และสุภาพสตรีผู้ใจดีที่สุดของฉันยอมรับหัวใจที่น่าสังเวชของฉันความทรงจำของฉันความตั้งใจของฉันและพลังภายในและภายนอกอื่น ๆ และความรู้สึกของฉัน; ยอมรับตาหูหูปากมือเท้าและกฎของพวกเขาตามที่ได้รับอนุมัติจากลูกชายของคุณเพื่อที่ว่าเขาจะมีความเคลื่อนไหวที่ไม่หยุดยั้ง

และสำหรับภูมิปัญญาที่ลูกชายผู้เป็นที่รักของคุณรู้แจ้งฉันขอและขอให้คุณมาถึงฉันแสงและความชัดเจนที่จะรู้ว่าตัวเองดีความว่างเปล่าของฉันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบาปของฉันเกลียดพวกเขาและเกลียดชังพวกเขาเสมอ ของศัตรูนรกและการต่อสู้ที่ซ่อนอยู่

โดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่ที่เคร่งศาสนาฉันขอพระคุณของคุณ ... (รายชื่อ).

นี้ คำอธิษฐานที่น่าอัศจรรย์ Ala Santísima Trinidad เพื่อขอให้เรามีสุขภาพที่ดีความคุ้มครองและความเจริญรุ่งเรืองแข็งแรงมาก!

ปกป้องเรา, ดูแลเรา y แนะนำเรา ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าเท่านั้น เราสามารถขอความคุ้มครองเพื่อตัวเราเองหรือเพื่อครอบครัวและเพื่อนของเรา

โปรดจำไว้ว่าพลังงานบวกเหล่านั้นทั้งหมดไหลออกจากเราไหลซึมซับทุกสิ่งรอบตัวเรา

ไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าตรีเอกานุภาพไม่สามารถปกป้องเราได้ไม่มีสิ่งใดที่แข็งแกร่งหรือทรงพลังกว่าพระเจ้านี่คือเหตุผลที่เราเชื่อว่าพระองค์คือผู้ที่ดูแลเราและของเราไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหน

ฉันจะอธิษฐานเมื่อไหร่?

คุณสามารถอธิษฐานเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการ

คำอธิษฐานต่อพระตรีเอกภาพไม่มีวันชั่วโมงหรือช่วงเวลาที่เหมาะ

เราต้องอธิษฐานเมื่อเราต้องการที่จะอธิษฐาน เราต้องมีศรัทธาและเชื่อเสมอว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยดี

คำอธิษฐานเพิ่มเติม: