สวดมนต์เพื่อธุรกิจ

สวดมนต์เพื่อธุรกิจ โลก จิตวิญญาณเป็นความจริงที่เราไม่สามารถหลีกหนีหรือเพิกเฉยได้นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเมื่อเราเริ่มต้นความพยายามใหม่จึงเป็นการดีที่จะทำ สวดมนต์เพื่อธุรกิจ เรากำลังจะเริ่ม

จะเป็นธุรกิจที่มีความสุขเพื่อให้พลังงานที่ดีไหลตลอดเวลา เราสามารถขอความมั่งคั่งและทุกคนที่เข้าสู่ธุรกิจของเรารู้สึกถึงความสงบและความเงียบสงบ

การอธิษฐานเผื่อธุรกิจไม่จำเป็นต้องเป็นเมื่อเริ่มต้นเราสามารถอธิษฐานขอธุรกิจที่มีเวลาเดินแล้ว

สิ่งสำคัญคือการอวยพรเขาในนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์และเชื่อว่าคำอธิษฐานที่เราทำมีอำนาจ

ในกรณีที่ธุรกิจไม่ใช่ของเรา แต่เป็นเพื่อนหรือญาติเราสามารถอธิษฐานขอให้ธุรกิจนั้นได้รับพรและเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก

การอธิษฐานเพื่อธุรกิจมีไว้เพื่ออะไร? 

คำอธิษฐานเพื่อธุรกิจคืออะไร?

การอธิษฐานเพื่อธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญเพราะเราสามารถค้นหาเส้นทางที่ธุรกิจต้องใช้จำไว้ว่าหลายครั้งที่เราต้องการทำสิ่งหนึ่งเมื่อเราต้องทำสิ่งที่แตกต่างกันมากและนี่คือเมื่อ ผ่านการสวดอ้อนวอนเราสามารถรับที่อยู่ที่เราต้องการ เพื่อการตัดสินใจที่ดีและไปในทางที่ถูกต้อง 

เรามีคุณสมบัติทางวิญญาณในการสื่อสารกับพระเจ้าและกับนักบุญเราไม่สามารถรอให้คนอื่นมาอวยพรสิ่งที่เป็นของเราแน่นอนเราสามารถพึ่งพาเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัว แต่ความรับผิดชอบทางจิตวิญญาณเป็นส่วนบุคคลดังนั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะไว้วางใจ คำอธิษฐานของเราเอง

อาจสนใจ:  คำอธิษฐานเพื่อรับเงิน

เราไม่สามารถขอความมั่งคั่งทางการเงินได้หากเราไม่เชื่อว่าเป็นไปได้ที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นมากกว่าการเรียนรู้ที่จะอธิษฐาน

เราต้องมีศรัทธาว่าคำอธิษฐานที่เราทำจะไปถึงสวรรค์และจะบรรลุจุดประสงค์ที่เราขอ

รอการตอบรับจากเรา สวดมนต์ มันอาจเป็นสิ่งที่ยากที่สุด แต่ หากเราเชื่อมั่นมันจะต้องใช้สิ่งที่เราขอให้มาถึงอย่างแน่นอน

สวดมนต์ให้ศีลธุรกิจ 

ท่านที่รักฉันขอความช่วยเหลือจากคุณเพื่อเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง คุณคือพันธมิตรที่แข็งแกร่งที่สุดของฉันและหุ้นส่วนที่ดีที่สุดของฉัน

โปรดเข้าร่วมกับฉันในการผจญภัยครั้งใหม่นี้เพื่อที่ฉันจะได้ประสบความสำเร็จ สำหรับฉันครอบครัวของฉันและลูกค้าที่ฉันจะให้บริการ ให้อำนาจการตัดสินที่ดีแก่ฉัน

ภูมิปัญญาและแนวทางของคุณสำหรับธุรกิจของฉันที่จะประสบความสำเร็จและทำสิ่งที่ถูกต้อง สำหรับเราทุกคนในนามสวรรค์ของคุณ

ขอบคุณ! สาธุ

 ความชุกชุมความคล่องแคล่วทิศทางในการตัดสินใจความคิดใหม่ ๆ และคำขออื่น ๆ อีกมากมายที่เราสามารถนำมาต่อพระพักตร์พระเจ้าผู้ซึ่งสามารถทำทุกอย่างเพื่อให้ความช่วยเหลือจากพระเมตตาของพระองค์แก่เรา

ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าคุณถึงความต้องการที่อาจเกิดขึ้นในธุรกิจของคุณพูดคุยกับพระเจ้าและเสนอความต้องการแต่ละอย่างให้เขา

จำไว้ว่าการอธิษฐานกำลังพูดกับพระเจ้าจากนั้นพูดคุยกับเขาและอย่าลืมให้เวลาเขาตอบสนองเพื่อเคลื่อนย้ายสิ่งที่คุณโปรดปราน

ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามที่เราต้องการให้เกิดขึ้น แต่ถ้าเราเชื่อมั่นในพระเจ้าแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีไว้เพื่อเป็นพรของเรา 

สำหรับธุรกิจการทำงานและความอุดมสมบูรณ์

ท่านที่รักฉันขอความช่วยเหลือจากคุณเพื่อเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง คุณคือพันธมิตรที่แข็งแกร่งที่สุดของฉันและหุ้นส่วนที่ดีที่สุดของฉัน โปรดเข้าร่วมกับฉันในการผจญภัยครั้งใหม่นี้เพื่อที่ฉันจะได้ประสบความสำเร็จ

สำหรับฉันครอบครัวของฉันและลูกค้าที่ฉันจะให้บริการ ให้อำนาจการตัดสินที่ดีแก่ฉัน

ภูมิปัญญาและแนวทางของคุณสำหรับธุรกิจของฉันที่จะประสบความสำเร็จและทำสิ่งที่ถูกต้อง สำหรับเราทุกคนในนามสวรรค์ของคุณ

ขอบคุณ! สาธุ

หลายคน เริ่มธุรกิจใหม่ และพวกเขาต้องการที่จะเพลิดเพลินไปกับความอุดมสมบูรณ์โดยไม่ทราบว่ามันมาถึงอย่างต่อเนื่องขณะที่เรากำลังทำงาน

อาจสนใจ:  อธิษฐานเพื่อความตายอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อความรักที่เป็นไปไม่ได้

ดังนั้นการขอความอุดมสมบูรณ์โดยไม่ต้องทำงานจึงเป็นการไร้ประโยชน์ คัมภีร์ไบเบิลสอนเราว่าความเชื่อที่ปราศจากการทำงานนั้นตายแล้วดังนั้นเราต้องขอให้พระเจ้าประทานมากมายให้เรา แต่ต้องทำงานเพื่อให้เราไปถึงที่นั่นด้วย

เราต้องเรียนรู้ที่จะสร้างประโยคให้ถูกต้องเราไม่สามารถขออะไรที่เราไม่ต้องการจริง ๆ เราขอสิ่งที่มีค่า แต่ไม่ประหยัด

เช่นภูมิปัญญาเราสามารถบรรลุผลสำเร็จมากมาย

อธิษฐานเผื่อนักบุญจูดแธดเดียสเพื่อทำธุรกิจ

เซนต์จูดแธดเดียส
ในเวลานี้เราขอร้องให้คุณวิงวอนต่อพระพักตร์พระบิดาบนสวรรค์ของเรา
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของธุรกิจของเรา
แหล่งที่มาของงานมากมายและอาหารสำหรับครอบครัวของเรา
ครอบคลุมทุกมุมของพร
และสำหรับทุกคนที่ทำงานในนั้น
เพื่องานของเราที่จะได้รับพรจากผู้สูงสุด
และเป็นที่พอใจในสายตาของเขา
เซนต์จูดแธดเดียส
ไม่อนุญาตภายในสถานที่ทำงานนี้
รับสินบนหรือผลไม้ของธุรกิจที่ไม่ดีบางอย่าง
ขอให้ทุกสิ่งที่เราทำมีเกียรติและน่านับถือ
ขอให้เราทำงานด้วยความซื่อสัตย์
เรียกร้องความยุติธรรมและรับใช้พี่น้องของเราด้วยความรัก
ช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้สำหรับธุรกิจและการพัฒนาเชิงพาณิชย์ของเรา
เราขอร้องให้คุณปลูกฝังความรักของพระเจ้าแก่เรา
สำหรับทุกคนที่ทำงานในสถานที่นี้
และอาจเป็นความรักของพระเจ้าและครอบครัวของเรา
ผู้ที่ช่วยเราให้ทำงานอันสูงส่ง
อวยพรความคิดการกระทำและคำพูดของเรา
เราขอร้องคุณในนามของพระผู้ช่วยให้รอดของเราเอเมน

พระวจนะของพระเจ้าสอนเราว่าเราต้องได้รับความเจริญรุ่งเรืองเช่นเดียวกับที่จิตวิญญาณของเราเจริญรุ่งเรืองและเราแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าและความยุติธรรมของเขาและทุกอย่างจะถูกเพิ่มเข้ามาดังนั้นเราจึงมุ่งเน้นพลังงานทั้งหมดของเราในการให้อาหารวิญญาณของเรา ระหว่างทางเพราะพระเจ้าทรงสัญญา

อาจสนใจ:  คำอธิษฐานของลูกแกะที่อ่อนโยน

ให้เราวางใจในการสวดมนต์และทำงานเพื่อให้สิ่งที่เราขอนั้นจะเข้าถึงเราได้เร็วขึ้น

ฉันพูด 3 ประโยคได้ไหม

คุณสามารถสวดมนต์ได้มากกว่าคำอธิษฐานที่ทรงพลังสำหรับงานธุรกิจและความอุดมสมบูรณ์ของพระเจ้าและ St. Jude Thaddeus?

คุณสามารถอธิษฐานได้

สิ่งสำคัญคือคุณต้องอธิษฐานด้วยความเชื่อมั่นในใจ

หากคุณมีศรัทธาและหากคุณเชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้นคุณสามารถอธิษฐานได้อย่างไม่มีปัญหา

อย่าลืมเชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้น!

คำอธิษฐานเพิ่มเติม:

คุณอาจสนใจ:
วิธีการอธิษฐานพันพระเยซู?
สวดมนต์ต่อ Saint Cyprian
สวดมนต์ถึงซานอาเลโจ
สวดมนต์เพื่อดึงดูดผู้ชาย
คำอธิษฐานของลูกแกะน้อยผู้อ่อนโยน
สวดมนต์ถึงซานมาร์คอสเดอลีโอน
สวดมนต์ถึงเซนต์เฮเลน่า
อธิษฐานให้คิดถึงฉัน
อธิษฐานเพื่อค้นหาสิ่งที่หายไป
สวดมนต์เพื่อการทำงาน
สวดมนต์ให้สงบและสร้างความมั่นใจให้บุคคล
อธิษฐานเพื่อโทรหาฉัน
คำอธิษฐานของไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์
สวดมนต์เพื่อความตายอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อเงิน
อธิษฐานถึงซาตาน
คำอธิษฐานของผู้ยิ่งใหญ่
อธิษฐานเพื่อลบตาชั่วร้าย
อธิษฐานต่อวิญญาณคนเดียวเพื่อให้คนมา
สวดมนต์ถึงนักบุญบาร์บาร่า
สวดอ้อนวอนขอให้แฟนเก่าของฉันกลับมา
อธิษฐานเผื่อซานมาร์คอสเดอลีโอนที่มา
คำอธิษฐานเพื่อรับเงิน
อธิษฐานเผื่อผู้เสียชีวิต
สวดมนต์ต่อพระบุตรแห่งอาโตชา
โฆษณาหยุด
IK4
ค้นพบออนไลน์
ผู้ติดตามออนไลน์
กระบวนการมันง่าย
คู่มือขนาดเล็ก
วิธีการทำ
ForumPc
ประเภทRelax
นิตยสารลาวา
เอาผิดทาง
เคล็ดลับห้องสมุด
โซนฮีโร่