สวดมนต์เพื่อธุรกิจ โลก จิตวิญญาณเป็นความจริงที่เราไม่สามารถหลีกหนีหรือเพิกเฉยได้นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเมื่อเราเริ่มต้นความพยายามใหม่จึงเป็นการดีที่จะทำ สวดมนต์เพื่อธุรกิจ เรากำลังจะเริ่ม

จะเป็นธุรกิจที่มีความสุขเพื่อให้พลังงานที่ดีไหลตลอดเวลา เราสามารถขอความมั่งคั่งและทุกคนที่เข้าสู่ธุรกิจของเรารู้สึกถึงความสงบและความเงียบสงบ

การอธิษฐานเผื่อธุรกิจไม่จำเป็นต้องเป็นเมื่อเริ่มต้นเราสามารถอธิษฐานขอธุรกิจที่มีเวลาเดินแล้ว

สิ่งสำคัญคือการอวยพรเขาในนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์และเชื่อว่าคำอธิษฐานที่เราทำมีอำนาจ

ในกรณีที่ธุรกิจไม่ใช่ของเรา แต่เป็นเพื่อนหรือญาติเราสามารถอธิษฐานขอให้ธุรกิจนั้นได้รับพรและเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก

การอธิษฐานเพื่อธุรกิจมีไว้เพื่ออะไร? 

คำอธิษฐานเพื่อธุรกิจคืออะไร?

การอธิษฐานเพื่อธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญเพราะเราสามารถค้นหาเส้นทางที่ธุรกิจต้องใช้จำไว้ว่าหลายครั้งที่เราต้องการทำสิ่งหนึ่งเมื่อเราต้องทำสิ่งที่แตกต่างกันมากและนี่คือเมื่อ ผ่านการสวดอ้อนวอนเราสามารถรับที่อยู่ที่เราต้องการ เพื่อการตัดสินใจที่ดีและไปในทางที่ถูกต้อง 

เรามีคุณสมบัติทางวิญญาณในการสื่อสารกับพระเจ้าและกับนักบุญเราไม่สามารถรอให้คนอื่นมาอวยพรสิ่งที่เป็นของเราแน่นอนเราสามารถพึ่งพาเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัว แต่ความรับผิดชอบทางจิตวิญญาณเป็นส่วนบุคคลดังนั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะไว้วางใจ คำอธิษฐานของเราเอง

เราไม่สามารถขอความมั่งคั่งทางการเงินได้หากเราไม่เชื่อว่าเป็นไปได้ที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นมากกว่าการเรียนรู้ที่จะอธิษฐาน

เราต้องมีศรัทธาว่าคำอธิษฐานที่เราทำจะไปถึงสวรรค์และจะบรรลุจุดประสงค์ที่เราขอ

รอการตอบรับจากเรา สวดมนต์ มันอาจเป็นสิ่งที่ยากที่สุด แต่ หากเราเชื่อมั่นมันจะต้องใช้สิ่งที่เราขอให้มาถึงอย่างแน่นอน

สวดมนต์ให้ศีลธุรกิจ 

ท่านที่รักฉันขอความช่วยเหลือจากคุณเพื่อเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง คุณคือพันธมิตรที่แข็งแกร่งที่สุดของฉันและหุ้นส่วนที่ดีที่สุดของฉัน

โปรดเข้าร่วมกับฉันในการผจญภัยครั้งใหม่นี้เพื่อที่ฉันจะได้ประสบความสำเร็จ สำหรับฉันครอบครัวของฉันและลูกค้าที่ฉันจะให้บริการ ให้อำนาจการตัดสินที่ดีแก่ฉัน

ภูมิปัญญาและแนวทางของคุณสำหรับธุรกิจของฉันที่จะประสบความสำเร็จและทำสิ่งที่ถูกต้อง สำหรับเราทุกคนในนามสวรรค์ของคุณ

ขอบคุณ! สาธุ

 ความชุกชุมความคล่องแคล่วทิศทางในการตัดสินใจความคิดใหม่ ๆ และคำขออื่น ๆ อีกมากมายที่เราสามารถนำมาต่อพระพักตร์พระเจ้าผู้ซึ่งสามารถทำทุกอย่างเพื่อให้ความช่วยเหลือจากพระเมตตาของพระองค์แก่เรา

ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าคุณถึงความต้องการที่อาจเกิดขึ้นในธุรกิจของคุณพูดคุยกับพระเจ้าและเสนอความต้องการแต่ละอย่างให้เขา

จำไว้ว่าการอธิษฐานกำลังพูดกับพระเจ้าจากนั้นพูดคุยกับเขาและอย่าลืมให้เวลาเขาตอบสนองเพื่อเคลื่อนย้ายสิ่งที่คุณโปรดปราน

ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามที่เราต้องการให้เกิดขึ้น แต่ถ้าเราเชื่อมั่นในพระเจ้าแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีไว้เพื่อเป็นพรของเรา 

สำหรับธุรกิจการทำงานและความอุดมสมบูรณ์

ท่านที่รักฉันขอความช่วยเหลือจากคุณเพื่อเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง คุณคือพันธมิตรที่แข็งแกร่งที่สุดของฉันและหุ้นส่วนที่ดีที่สุดของฉัน โปรดเข้าร่วมกับฉันในการผจญภัยครั้งใหม่นี้เพื่อที่ฉันจะได้ประสบความสำเร็จ

สำหรับฉันครอบครัวของฉันและลูกค้าที่ฉันจะให้บริการ ให้อำนาจการตัดสินที่ดีแก่ฉัน

ภูมิปัญญาและแนวทางของคุณสำหรับธุรกิจของฉันที่จะประสบความสำเร็จและทำสิ่งที่ถูกต้อง สำหรับเราทุกคนในนามสวรรค์ของคุณ

ขอบคุณ! สาธุ

หลายคน เริ่มธุรกิจใหม่ และพวกเขาต้องการที่จะเพลิดเพลินไปกับความอุดมสมบูรณ์โดยไม่ทราบว่ามันมาถึงอย่างต่อเนื่องขณะที่เรากำลังทำงาน

ดังนั้นการขอความอุดมสมบูรณ์โดยไม่ต้องทำงานจึงเป็นการไร้ประโยชน์ คัมภีร์ไบเบิลสอนเราว่าความเชื่อที่ปราศจากการทำงานนั้นตายแล้วดังนั้นเราต้องขอให้พระเจ้าประทานมากมายให้เรา แต่ต้องทำงานเพื่อให้เราไปถึงที่นั่นด้วย

เราต้องเรียนรู้ที่จะสร้างประโยคให้ถูกต้องเราไม่สามารถขออะไรที่เราไม่ต้องการจริง ๆ เราขอสิ่งที่มีค่า แต่ไม่ประหยัด

เช่นภูมิปัญญาเราสามารถบรรลุผลสำเร็จมากมาย

อธิษฐานเผื่อนักบุญจูดแธดเดียสเพื่อทำธุรกิจ

นักบุญ Jude Thaddeus,
ในเวลานี้เราขอร้องให้คุณวิงวอนต่อพระพักตร์พระบิดาบนสวรรค์ของเรา
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของธุรกิจของเรา
แหล่งที่มาของงานมากมายและอาหารสำหรับครอบครัวของเรา
ครอบคลุมทุกมุมของพร
และสำหรับทุกคนที่ทำงานในนั้น
เพื่องานของเราที่จะได้รับพรจากผู้สูงสุด
และเป็นที่พอใจในสายตาของเขา
เซนต์จูดแธดเดียส
ไม่อนุญาตภายในสถานที่ทำงานนี้
รับสินบนหรือผลไม้ของธุรกิจที่ไม่ดีบางอย่าง
ขอให้ทุกสิ่งที่เราทำมีเกียรติและน่านับถือ
ขอให้เราทำงานด้วยความซื่อสัตย์
เรียกร้องความยุติธรรมและรับใช้พี่น้องของเราด้วยความรัก
ช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้สำหรับธุรกิจและการพัฒนาเชิงพาณิชย์ของเรา
เราขอร้องให้คุณปลูกฝังความรักของพระเจ้าแก่เรา
สำหรับทุกคนที่ทำงานในสถานที่นี้
และอาจเป็นความรักของพระเจ้าและครอบครัวของเรา
ผู้ที่ช่วยเราให้ทำงานอันสูงส่ง
อวยพรความคิดการกระทำและคำพูดของเรา
เราขอร้องคุณในนามของพระผู้ช่วยให้รอดของเราเอเมน

พระวจนะของพระเจ้าสอนเราว่าเราต้องได้รับความเจริญรุ่งเรืองเช่นเดียวกับที่จิตวิญญาณของเราเจริญรุ่งเรืองและเราแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าและความยุติธรรมของเขาและทุกอย่างจะถูกเพิ่มเข้ามาดังนั้นเราจึงมุ่งเน้นพลังงานทั้งหมดของเราในการให้อาหารวิญญาณของเรา ระหว่างทางเพราะพระเจ้าทรงสัญญา

ให้เราวางใจในการสวดมนต์และทำงานเพื่อให้สิ่งที่เราขอนั้นจะเข้าถึงเราได้เร็วขึ้น

ฉันพูด 3 ประโยคได้ไหม

คุณสามารถสวดมนต์ได้มากกว่าคำอธิษฐานที่ทรงพลังสำหรับงานธุรกิจและความอุดมสมบูรณ์ของพระเจ้าและ St. Jude Thaddeus?

คุณสามารถอธิษฐานได้

สิ่งสำคัญคือคุณต้องอธิษฐานด้วยความเชื่อมั่นในใจ

หากคุณมีศรัทธาและหากคุณเชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้นคุณสามารถอธิษฐานได้อย่างไม่มีปัญหา

อย่าลืมเชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้น!

คำอธิษฐานเพิ่มเติม: