สวดมนต์เพื่อการทำงาน

สวดมนต์เพื่อการทำงาน เราสามารถบรรลุผลประโยชน์มากมาย

การสวดอ้อนวอนเป็นกลวิธีทางวิญญาณที่ช่วยให้เราค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เรามักไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรหรือจะลงมือทำอะไร 

ในประโยคนี้เราสามารถถามตัวเองเพื่อให้สภาพแวดล้อมการทำงานเป็นที่น่าพอใจขอเจ้านายหรือผู้ใต้บังคับบัญชาของเราและคำขอเพิ่มเติมบางอย่างขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่แตกต่างที่อาจเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่

สิ่งสำคัญคือการรู้ว่าสำหรับปัญหาแรงงานยังมี สวดมนต์ ที่สามารถทำได้โดยเฉพาะและโดยตรงจำไว้เสมอว่าการอธิษฐานเป็นการกระทำของศรัทธาที่ต้องทำโดยเชื่อในพลังที่มี

คำอธิษฐานเพื่อการทำงานมีพลังไหม?

สวดมนต์เพื่อการทำงาน

คำอธิษฐานใด ๆ ที่มีประสิทธิภาพ สำหรับสิ่งนี้ก็เพียงพอแล้วที่จะได้รับการอธิษฐานด้วยศรัทธา

ถ้าคุณมีศรัทธามากมายและถ้าคุณคิดว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีมันก็ใช้ได้

เชื่อในพระเจ้า มันเติบโตในพลังของมัน จากนั้นคุณจะให้ทุกอย่างถูกต้อง

อย่าเสียเวลาอีกเลยเริ่มอธิษฐานตอนนี้!

อธิษฐานเผื่อที่จะหางานทำ 

พระเยซูพระบิดาบนสวรรค์นิรันดร์:

พ่อของฉันคู่มือของฉันกำลังของฉันฉันพูดกับคุณผู้ช่วยให้รอดของฉัน ...

คุณมีลูกชายของคุณที่นี่ที่ทำบาป แต่ที่รักคุณ ...

คุณได้รับการยกย่องสำหรับความรักของคุณเพื่อความดีชั่วนิรันดร์ของคุณและความปลอดภัยที่คุณให้แก่เราพ่อ

นั่นสำหรับคุณทุกอย่างเป็นไปได้และทุกสิ่งที่คุณทำได้เพราะความสง่างามของคุณและคุณจะไม่ทิ้งฉัน และในช่วงเวลาแห่งความเจ็บปวดคุณไม่เคยละมือจากฉัน

คุณเป็นขนมปังคุณคือชีวิตคุณคือความรักและความสบายใจ แสงของคุณนำทางฉันในความมืดมิด ฉันมาหาคุณคุกเข่าพ่อที่รักของฉันฉันกลับมาอีกครั้งเพื่ออธิษฐานขอความดีนิรันดร์ของคุณสำหรับการป้องกันของคุณ

เพราะฉันรู้ว่าจากมือของคุณฉันจะไม่กลัวอะไรและไม่มีอะไรจะขาด เพราะคุณลอร์ดแห่งความดีของฉันช่วยให้จม

ฉันขอให้คุณบรรเทาความกังวลของฉันฉันขอให้ตอบคำขอของฉัน บรรเทาอาการปวดและครอบงำ

พ่อที่รักของฉันพระเยซูฟื้นคืนชีพดูที่ความต้องการของฉันและช่วยฉันในการสนับสนุนพวกเขา พ่อของานใหม่พ่อข้า

เพราะฉันรู้ว่าแผนการของคุณสมบูรณ์แบบเพราะฉันรู้สึกว่ามุม ฉันมาหาคุณเพื่อขอทำงาน ฉันต้องการงานนั้นเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของฉัน

ฉันรู้ว่าคุณในความดีอันยิ่งใหญ่ของคุณคุณจะไม่ปล่อยให้ฉันตกเพราะมือของคุณฉันจะไม่กลัวและบรรเทาฉันจะรู้สึก ฉันขอร้องคุณพ่อ

พ่อที่รับพรและสวรรค์ ฉันรู้ว่าคุณจะเปิดประตูและหน้าต่างแห่งความหวัง ฉันรู้ว่าในความเมตตาอันยิ่งใหญ่ของคุณคุณจะได้งานที่ดีสำหรับฉัน

ข้า แต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอทรงอดทนและได้รับรางวัล ทำให้เขามีงานที่ดีเจริญรุ่งเรืองและมั่นคง ขอร้องในคำขอของฉันเพื่อสร้างตัวเองทางการเงิน

ทำให้ฉันเป็นผู้ให้บริการและอวยพรครอบครัวของฉันอาหารของฉัน

ฉันขอให้คุณสำหรับงานนั้นหรือเพื่อเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง

(ส่งคำขอพิเศษของคุณอย่างเงียบ ๆ )

ช่วยฉันเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในภาระของฉันฉันขอร้องคุณลอร์ดของฉัน

ฉันเชื่อทุกสิ่งในตัวคุณพระเจ้าของฉัน

ให้ศีลคุณตลอดไปท่าน!

คำอธิษฐานเพื่อค้นหางานนี้ทรงพลังมาก!

อาจสนใจ:  สวดมนต์เพื่อดึงดูดผู้ชาย

วิกฤตแรงงานได้แพร่กระจายในหลายเมืองของโลก อย่างไรก็ตามสำหรับกรณีนี้มีประโยคเฉพาะ

ในแง่นี้สิ่งที่แนะนำให้เลือกมากที่สุดคือการถามโดยตรงและอย่างจริงใจว่าเราต้องการเห็นอะไรงานที่เราต้องการได้มาและขอให้เชื่อ

ไม่มีคำอธิษฐานที่ทำจากหัวใจที่ไม่เติมวิญญาณของเราด้วยพลังงานบวกและพลังงานเดียวกันคือสิ่งที่เรากำลังจะส่งทุกที่ที่เรามาถึง

คำอธิษฐานที่ทรงพลังสามารถทำลายโซ่ที่เป็นไปไม่ได้ที่จะเอาชนะด้วยกำลังทางร่างกายของเรา 

อธิษฐานเพื่อเป็นพรแก่งาน 

ฉันขอบคุณพระเจ้าเพราะฉันสามารถทำงานได้

อวยพรงานของฉันและของเพื่อนร่วมงานของฉัน

ขอให้เราได้พบคุณผ่านงานประจำวัน

ช่วยเราให้เป็นผู้รับใช้ที่ไม่เหน็ดเหนื่อยของผู้อื่น ช่วยเราทำให้งานของเราเป็นคำอธิษฐาน

ช่วยเราค้นหาความเป็นไปได้ในการสร้างโลกที่ดีกว่า

ท่านอาจารย์ในฐานะผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถดับความกระหายของเราเพื่อความยุติธรรมขอพระคุณให้เราปลดปล่อยตัวเองจากความไร้สาระทั้งหมดและเพื่อความอ่อนน้อมถ่อมตน

ฉันขอบคุณพระเจ้าเพราะฉันสามารถทำงานได้ อย่าปล่อยให้ครอบครัวของฉันขาดการสนับสนุนและในทุกบ้านจะมีสิ่งที่จำเป็นในการใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี

สาธุ

คำอธิษฐานที่ทำขึ้นเพื่อเป็นพรแก่ชีวิตของเราหรือคนรอบข้างมักจะเป็นคำขอที่จริงใจที่สุดที่สามารถทำได้

เมื่อเราขอคนอื่นเราก็แสดงให้เห็นถึงจิตใจที่ดีที่พระเจ้าประทานแก่เรา

นี่คือเหตุผลที่เราอธิษฐาน เพื่อเป็นพรแก่งาน มันไม่ได้เป็นคำอธิษฐานเพื่อผลประโยชน์ของเรา แต่เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนที่แบ่งปันสภาพแวดล้อมการทำงานกับเรา 

ในประโยคนี้คุณสามารถถามสถานการณ์ที่สภาพแวดล้อมการทำงานเต็มไปด้วยพลังงานที่ไม่ดีและความคิดเชิงลบ

อธิษฐานเพื่อให้ได้งานใน 3 วัน

พระเยซูพระเยซูที่ดีของฉันพระเยซูที่รักของฉันพระเจ้าของฉันผู้เลี้ยงแกะของฉันผู้ช่วยให้รอดของฉันพระเจ้าของฉันฉันรักคุณในฐานะบุตรของพระบิดานิรันดร์ฉันเชื่อใจคุณและฉันสรรเสริญคุณ ฉันไม่กลัวอะไรฉันรักคุณเพราะคุณอาบน้ำฉันด้วยความสง่างามและความโปรดปรานจากสวรรค์ทุกครั้งที่ฉันมาด้วยความเศร้าโศกต่อหน้าคุณทุกครั้งที่ฉันขอความช่วยเหลือจากคุณ

พระเยซูพระเยซูที่ดีของฉันพระเยซูที่รักของฉันคุณที่เป็นประกายแห่งแสงสว่างนิรันดร์ยื่นมือช่วยเหลือผู้มีพระคุณของฉันอีกครั้งและมาช่วยฉันในความทุกข์ยากของฉัน; คุณที่เป็นพี่ชายและเพื่อนของคนขัดสนและไม่เคยปล่อยให้เราอยู่คนเดียวเพื่อที่เราจะได้ไม่หลงทางคุณที่อยู่เคียงข้างเรามีความเมตตาต่อฉันและช่วยฉันในการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องมีเมตตาต่อฉันและช่วยฉันจากปัญหาของฉัน ในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยที่ไม่เหมือนใครระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์เขาขอร้องฉันก่อนที่พระองค์จะเข้าร่วม

พระเยซูพระเยซูที่ดีของฉันพระเยซูที่รักของฉันดูความต้องการที่ยิ่งใหญ่ที่ฉันมีตอนนี้: ในการหางานของฉันฉันพบว่าตัวเองนิ่งแม้ว่าฉันลองฉันไม่สามารถหามันและฉันต้องการมันเพราะความต้องการของฉันรุนแรงและหมดหวัง ฉันขอให้คุณช่วยฉันด้วยความรัก

พระเยซูพระเยซูที่ดีของฉันพระเยซูที่รักปลดล็อคประตูทุกบานที่ฉันพบปิดช่วยให้ฉันมีงานที่ดีหรือธุรกิจที่ทำให้ฉันมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและให้ฉันเป็นไปได้ในการปรับปรุงและก้าวไปข้างหน้าเป็นงานหรือธุรกิจที่เหมาะสม ฉันสามารถมีอาชีพและการเติบโตส่วนบุคคล

พระเยซูพระเยซูที่ดีของฉันพระเยซูที่รักของฉันคุณที่เติมจิตวิญญาณและร่างกายด้วยความสงบบรรเทาความรู้สึกไม่สบายที่ฉันรู้สึกในตัวฉันให้ฉันออกไปจากช่วงเวลาที่เลวร้ายนี้และอย่าให้ฉันจมลึกลงไปอีก

ในชั่วโมงแห่งความสิ้นหวังและการกีดกันนี้แนะนำฉันในขั้นตอนที่ฉันทำทำให้ฉันได้รับข้อเสนองานที่ดีเปิดประตูทั้งหมดให้ฉัน ให้สติปัญญาแก่ฉันเพื่อแสดงความสามารถและความเพียรและความแน่วแน่ที่จะไม่ยอมแพ้

ช่วยให้ฉันได้งานที่ดีที่ฉันสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สำเร็จและรับเงินที่จำเป็นมากในบ้านของฉันส่งพระเยซูที่ดีของฉันมาให้พรของคุณเพื่อที่ฉันจะได้รับสิ่งที่ต้องการ:

(พูดด้วยศรัทธาอันยิ่งใหญ่สิ่งที่คุณต้องการได้รับ)

พระเยซูพระเยซูที่ดีของฉันพระเยซูที่รักของฉันฉันขอขอบคุณจากก้นบึ้งของฉันเพื่อผลประโยชน์ทั้งหมดที่คุณมอบให้ฉันและสำหรับคนที่มาที่ฉันมั่นใจว่าจะไม่หายไปฉันเป็นของคุณทั้งหมดและฉันปรารถนาที่จะอยู่ในสวรรค์ตลอดไป ที่ฉันหวังว่าจะขอบคุณคุณเป็นนิตย์และไม่แยกจากคุณอีกต่อไป

ให้ศีลคุณตลอดไปท่าน!

ดังนั้นไม่ว่าจะเป็น สาธุ

คุณชอบคำอธิษฐานเพื่อให้ได้งานใน 3 วันหรือไม่?

อาจสนใจ:  สวดมนต์เพื่อแยกคนสองคน

หลายครั้งที่เราพบว่ามีงานว่างที่ไหนสักแห่งที่เราต้องการทำงาน แต่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าทำงานนั้น

ในกรณีเหล่านี้ไม่มีอะไรดีไปกว่าการอธิษฐานเพราะเธอเป็นจดหมายแนะนำตัวที่ดีที่สุดของเรา

เมื่อเข้าสู่การสัมภาษณ์งาน เราสามารถขอให้พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้สร้างสวรรค์และโลกประทานพระคุณเพื่อสร้างความประทับใจแรกพบ

ในทางกลับกันเราต้องถามเสมอว่าบางครั้งสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการสำหรับเราและในแง่นี้เราต้องตระหนักอย่างมากว่าจะทำเฉพาะสิ่งที่เป็นประสงค์ของพระเจ้า

มาพูดถึงประโยคงานอื่นกันเถอะ

เพื่อของานด่วน

พระเจ้าเป็นนายจ้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ฉันเชื่อมั่นในความอุดมสมบูรณ์อันยิ่งใหญ่ของเขาและเขาจะมอบงานที่ดีที่สุดที่เขาประสบความสำเร็จมาให้ฉัน

งานที่ฉันจะมีความสุข

ฉันจะรุ่งเรืองเพราะฉันจะมีโอกาสมากมายที่จะขึ้น งานที่มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ยอดเยี่ยม

งานที่เจ้านายของฉันกลัวพระเจ้าและจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและเป็นธรรมสำหรับพนักงานของพวกเขา

ด้วยเหตุนี้ฉันจะอยู่ในงานนั้นเป็นเวลานานและฉันจะรู้สึกมีความสุขที่ได้ทำงานที่ซึ่งพระเจ้ามีสิ่งของมากมายให้ฉันสอดคล้องกับทุกสิ่ง โลก.

ในความกตัญญูฉันจะมีความสุขเสมอแบ่งปันกับความสุขของพระเจ้าสอนเงียบ ๆ ด้วยความนอบน้อมและเป็นตัวอย่างของความมั่นคงความซื่อสัตย์ความสงบความรับผิดชอบและให้ทุกวันด้วยความปิติยินดีที่ดีที่สุดของฉัน ดังนั้นสิ่งที่ฉันทำด้วยความรักคือเพื่อประโยชน์ของหลาย ๆ คน

อาเมนขอบคุณพ่อที่คุณได้ยินฉันแล้วก็เสร็จ

การมาถึงสถานที่ที่ไม่ได้มองหาพนักงานและการสมัครงานอาจเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความกล้าหาญในระดับสูงเนื่องจากมีโอกาสที่ดีที่เราจะถูกปฏิเสธโดยไม่แสดงทักษะทั้งหมดของเรา

อาจสนใจ:  สวดมนต์เพื่อการส่งมอบโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน

La คำอธิษฐานเพื่อของาน ด่วนสามารถช่วยให้เราผ่านการทดสอบเบื้องต้นในการสมัครงานได้อย่างเป็นธรรมชาติไม่ใช่เพราะเราได้เห็นโฆษณา

ในช่วงเวลาของการของานความช่วยเหลือทางจิตวิญญาณจะถูกขอให้รู้ว่าจะไปที่ไหนเพื่อให้เป็นพระเจ้าที่กำกับขั้นตอนของเราจากช่วงเวลาที่เราออกจากบ้านและจนกว่าเราจะสามารถกลับไปที่มัน

เพื่อโทรหาฉันหางาน 

พระบิดาในสวรรค์ผู้เป็นที่รักในนามของพระเยซูฉันแสวงหาสติปัญญาของคุณและวางใจในตัวคุณสั่งให้ฉันไปหางานที่ดีที่สุดสำหรับฉัน

ตอนนี้ฉันต้องการที่จะเดินภายใต้ความเมตตาและความจริงของคุณและไม่โค้งคำนับให้กับความปรารถนาของฉันเองและความเข้าใจผิวเผิน

ช่วยให้ฉันได้งานที่ดีด้วยมือของฉันเองไม่มีอะไรหายไปจากฉันหรือของฉัน

ฉันจะไม่กังวลหรือกังวลเกี่ยวกับสิ่งใดพ่อเพราะฉันรู้สึกถึงความสงบสุขของคุณมาเหนือหัวใจและจิตใจของฉัน

คุณเป็นแหล่งน้ำที่มีชีวิตของฉันฉันมั่นใจในความรอบคอบของคุณและคุณให้ฉัน แรง เพื่อต่อต้านชีวิตของฉันในแต่ละวัน

ฉันขอขอบคุณพ่อสำหรับการให้การจ้างงานตามความมั่งคั่งของคุณและเพื่อถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

โอ้พระเจ้าขอให้พลังของคุณอยู่กับฉันวันนี้เพื่อหางานทำ นำฉันไปสู่งานนั้นที่ฉันจะรักและเห็นคุณค่าด้วยจิตวิญญาณทั้งหมดของฉัน

พาฉันไปยังสถานที่ที่มีบรรยากาศแห่งความเคารพและความร่วมมือในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีความสุข

ช่วยฉันค้นหาสมดุลทางจิตใจและจิตวิญญาณในงานใหม่ที่คุณมีไว้เพื่อฉันขอบคุณพระเจ้าที่ได้ฟังฉันและช่วยฉันวันนี้

ชีวิตไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป แต่ฉันจะพยายามจดจำว่าคุณอยู่ที่นั่นเสมอเพื่อช่วยชีวิตฉันตลอดเวลา

สาธุการแด่พระเจ้าจงสาธุการแด่นามศักดิ์สิทธิ์ของคุณ

https://www.pildorasdefe.net

ในขณะนั้นที่เราได้ออกเอกสารของเราใน บริษัท เราต้องกลับบ้านรอการโทรที่จะทำในเวลาที่สั้นที่สุดเพราะการทดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราในเรื่องนี้คือการรอโดยไม่สิ้นหวัง 

ความอดทนเป็นกุญแจสำคัญในกระบวนการรอนี้

อย่างไรก็ตามเราจะต้องไม่รอตลอดไปพวกเขาขอให้สองคนย้ายชิ้นงานตามที่เราต้องการเพื่อให้การโทรในเชิงบวกที่เรารอมาโดยเร็วที่สุด

ฉันจะพูดคำอธิษฐานทั้งหมดได้ไหม?

คุณสามารถพูด 5 ประโยคได้อย่างไม่มีปัญหา 

สิ่งสำคัญคือการมีศรัทธาในระหว่างการสวดมนต์เพื่อทำงาน ไม่มีอะไรเพิ่มเติม

คำอธิษฐานเพิ่มเติม:

 

คุณอาจสนใจ:
วิธีการอธิษฐานพันพระเยซู?
สวดมนต์ต่อ Saint Cyprian
สวดมนต์ถึงซานอาเลโจ
สวดมนต์เพื่อดึงดูดผู้ชาย
คำอธิษฐานของลูกแกะน้อยผู้อ่อนโยน
สวดมนต์ถึงซานมาร์คอสเดอลีโอน
สวดมนต์ถึงเซนต์เฮเลน่า
อธิษฐานให้คิดถึงฉัน
อธิษฐานเพื่อค้นหาสิ่งที่หายไป
สวดมนต์เพื่อการทำงาน
สวดมนต์ให้สงบและสร้างความมั่นใจให้บุคคล
อธิษฐานเพื่อโทรหาฉัน
คำอธิษฐานของไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์
สวดมนต์เพื่อความตายอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อเงิน
อธิษฐานถึงซาตาน
คำอธิษฐานของผู้ยิ่งใหญ่
อธิษฐานเพื่อลบตาชั่วร้าย
อธิษฐานต่อวิญญาณคนเดียวเพื่อให้คนมา
สวดมนต์ถึงนักบุญบาร์บาร่า
สวดอ้อนวอนขอให้แฟนเก่าของฉันกลับมา
อธิษฐานเผื่อซานมาร์คอสเดอลีโอนที่มา
คำอธิษฐานเพื่อรับเงิน
อธิษฐานเผื่อผู้เสียชีวิต
สวดมนต์ต่อพระบุตรแห่งอาโตชา
โฆษณาหยุด
IK4
ค้นพบออนไลน์
ผู้ติดตามออนไลน์
กระบวนการมันง่าย
คู่มือขนาดเล็ก
วิธีการทำ
ForumPc
ประเภทRelax
นิตยสารลาวา
เอาผิดทาง
เคล็ดลับห้องสมุด
โซนฮีโร่