สวดมนต์เพื่อการทำงาน เราสามารถบรรลุผลประโยชน์มากมาย

การสวดอ้อนวอนเป็นกลวิธีทางวิญญาณที่ช่วยให้เราค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เรามักไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรหรือจะลงมือทำอะไร 

ในประโยคนี้เราสามารถถามตัวเองเพื่อให้สภาพแวดล้อมการทำงานเป็นที่น่าพอใจขอเจ้านายหรือผู้ใต้บังคับบัญชาของเราและคำขอเพิ่มเติมบางอย่างขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่แตกต่างที่อาจเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่

สิ่งสำคัญคือการรู้ว่าสำหรับปัญหาแรงงานยังมี สวดมนต์ ที่สามารถทำได้โดยเฉพาะและโดยตรงจำไว้เสมอว่าการอธิษฐานเป็นการกระทำของศรัทธาที่ต้องทำโดยเชื่อในพลังที่มี

คำอธิษฐานเพื่อการทำงานมีพลังไหม?

สวดมนต์เพื่อการทำงาน

คำอธิษฐานใด ๆ ที่มีประสิทธิภาพ สำหรับสิ่งนี้ก็เพียงพอแล้วที่จะได้รับการอธิษฐานด้วยศรัทธา

ถ้าคุณมีศรัทธามากมายและถ้าคุณคิดว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีมันก็ใช้ได้

เชื่อในพระเจ้า มันเติบโตในพลังของมัน จากนั้นคุณจะให้ทุกอย่างถูกต้อง

อย่าเสียเวลาอีกเลยเริ่มอธิษฐานตอนนี้!

อธิษฐานเผื่อที่จะหางานทำ 

พระเยซูพระบิดาบนสวรรค์นิรันดร์:

พ่อของฉันคู่มือของฉันกำลังของฉันฉันพูดกับคุณผู้ช่วยให้รอดของฉัน ...

คุณมีลูกชายของคุณที่นี่ที่ทำบาป แต่ที่รักคุณ ...

คุณได้รับการยกย่องสำหรับความรักของคุณเพื่อความดีชั่วนิรันดร์ของคุณและความปลอดภัยที่คุณให้แก่เราพ่อ

นั่นสำหรับคุณทุกอย่างเป็นไปได้และทุกสิ่งที่คุณทำได้เพราะความสง่างามของคุณและคุณจะไม่ทิ้งฉัน และในช่วงเวลาแห่งความเจ็บปวดคุณไม่เคยละมือจากฉัน

คุณเป็นขนมปังคุณคือชีวิตคุณคือความรักและความสบายใจ แสงของคุณนำทางฉันในความมืดมิด ฉันมาหาคุณคุกเข่าพ่อที่รักของฉันฉันกลับมาอีกครั้งเพื่ออธิษฐานขอความดีนิรันดร์ของคุณสำหรับการป้องกันของคุณ

เพราะฉันรู้ว่าจากมือของคุณฉันจะไม่กลัวอะไรและไม่มีอะไรจะขาด เพราะคุณลอร์ดแห่งความดีของฉันช่วยให้จม

ฉันขอให้คุณบรรเทาความกังวลของฉันฉันขอให้ตอบคำขอของฉัน บรรเทาอาการปวดและครอบงำ

พ่อที่รักของฉันพระเยซูฟื้นคืนชีพดูที่ความต้องการของฉันและช่วยฉันในการสนับสนุนพวกเขา พ่อของานใหม่พ่อข้า

เพราะฉันรู้ว่าแผนการของคุณสมบูรณ์แบบเพราะฉันรู้สึกว่ามุม ฉันมาหาคุณเพื่อขอทำงาน ฉันต้องการงานนั้นเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของฉัน

ฉันรู้ว่าคุณในความดีอันยิ่งใหญ่ของคุณคุณจะไม่ปล่อยให้ฉันตกเพราะมือของคุณฉันจะไม่กลัวและบรรเทาฉันจะรู้สึก ฉันขอร้องคุณพ่อ

พ่อที่รับพรและสวรรค์ ฉันรู้ว่าคุณจะเปิดประตูและหน้าต่างแห่งความหวัง ฉันรู้ว่าในความเมตตาอันยิ่งใหญ่ของคุณคุณจะได้งานที่ดีสำหรับฉัน

ข้า แต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอทรงอดทนและได้รับรางวัล ทำให้เขามีงานที่ดีเจริญรุ่งเรืองและมั่นคง ขอร้องในคำขอของฉันเพื่อสร้างตัวเองทางการเงิน

ทำให้ฉันเป็นผู้ให้บริการและอวยพรครอบครัวของฉันอาหารของฉัน

ฉันขอให้คุณสำหรับงานนั้นหรือเพื่อเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง

(ส่งคำขอพิเศษของคุณอย่างเงียบ ๆ )

ช่วยฉันเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในภาระของฉันฉันขอร้องคุณลอร์ดของฉัน

ฉันเชื่อทุกสิ่งในตัวคุณพระเจ้าของฉัน

ให้ศีลคุณตลอดไปท่าน!

คำอธิษฐานเพื่อค้นหางานนี้ทรงพลังมาก!

วิกฤตแรงงานได้แพร่กระจายในหลายเมืองของโลก อย่างไรก็ตามสำหรับกรณีนี้มีประโยคเฉพาะ

ในแง่นี้สิ่งที่แนะนำให้เลือกมากที่สุดคือการถามโดยตรงและอย่างจริงใจว่าเราต้องการเห็นอะไรงานที่เราต้องการได้มาและขอให้เชื่อ

ไม่มีคำอธิษฐานที่ทำจากหัวใจที่ไม่เติมวิญญาณของเราด้วยพลังงานบวกและพลังงานเดียวกันคือสิ่งที่เรากำลังจะส่งทุกที่ที่เรามาถึง

คำอธิษฐานที่ทรงพลังสามารถทำลายโซ่ที่เป็นไปไม่ได้ที่จะเอาชนะด้วยกำลังทางร่างกายของเรา 

อธิษฐานเพื่อเป็นพรแก่งาน 

ฉันขอบคุณพระเจ้าเพราะฉันสามารถทำงานได้

อวยพรงานของฉันและของเพื่อนร่วมงานของฉัน

ขอให้เราได้พบคุณผ่านงานประจำวัน

ช่วยเราให้เป็นผู้รับใช้ที่ไม่เหน็ดเหนื่อยของผู้อื่น ช่วยเราทำให้งานของเราเป็นคำอธิษฐาน

ช่วยเราค้นหาความเป็นไปได้ในการสร้างโลกที่ดีกว่า

ท่านอาจารย์ในฐานะผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถดับความกระหายของเราเพื่อความยุติธรรมขอพระคุณให้เราปลดปล่อยตัวเองจากความไร้สาระทั้งหมดและเพื่อความอ่อนน้อมถ่อมตน

ฉันขอบคุณพระเจ้าเพราะฉันสามารถทำงานได้ อย่าปล่อยให้ครอบครัวของฉันขาดการสนับสนุนและในทุกบ้านจะมีสิ่งที่จำเป็นในการใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี

สาธุ

คำอธิษฐานที่ทำขึ้นเพื่อเป็นพรแก่ชีวิตของเราหรือคนรอบข้างมักจะเป็นคำขอที่จริงใจที่สุดที่สามารถทำได้

เมื่อเราขอคนอื่นเราก็แสดงให้เห็นถึงจิตใจที่ดีที่พระเจ้าประทานแก่เรา

นี่คือเหตุผลที่เราอธิษฐาน เพื่อเป็นพรแก่งาน มันไม่ได้เป็นคำอธิษฐานเพื่อผลประโยชน์ของเรา แต่เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนที่แบ่งปันสภาพแวดล้อมการทำงานกับเรา 

ในประโยคนี้คุณสามารถถามสถานการณ์ที่สภาพแวดล้อมการทำงานเต็มไปด้วยพลังงานที่ไม่ดีและความคิดเชิงลบ

อธิษฐานเพื่อให้ได้งานใน 3 วัน

พระเยซูพระเยซูที่ดีของฉันพระเยซูที่รักของฉันพระเจ้าของฉันผู้เลี้ยงแกะของฉันผู้ช่วยให้รอดของฉันพระเจ้าของฉันฉันรักคุณในฐานะบุตรของพระบิดานิรันดร์ฉันเชื่อใจคุณและฉันสรรเสริญคุณ ฉันไม่กลัวอะไรฉันรักคุณเพราะคุณอาบน้ำฉันด้วยความสง่างามและความโปรดปรานจากสวรรค์ทุกครั้งที่ฉันมาด้วยความเศร้าโศกต่อหน้าคุณทุกครั้งที่ฉันขอความช่วยเหลือจากคุณ

พระเยซูพระเยซูที่ดีของฉันพระเยซูที่รักของฉันคุณที่เป็นประกายแห่งแสงสว่างนิรันดร์ยื่นมือช่วยเหลือผู้มีพระคุณของฉันอีกครั้งและมาช่วยฉันในความทุกข์ยากของฉัน; คุณที่เป็นพี่ชายและเพื่อนของคนขัดสนและไม่เคยปล่อยให้เราอยู่คนเดียวเพื่อที่เราจะได้ไม่หลงทางคุณที่อยู่เคียงข้างเรามีความเมตตาต่อฉันและช่วยฉันในการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องมีเมตตาต่อฉันและช่วยฉันจากปัญหาของฉัน ในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยที่ไม่เหมือนใครระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์เขาขอร้องฉันก่อนที่พระองค์จะเข้าร่วม

พระเยซูพระเยซูที่ดีของฉันพระเยซูที่รักของฉันดูความต้องการที่ยิ่งใหญ่ที่ฉันมีตอนนี้: ในการหางานของฉันฉันพบว่าตัวเองนิ่งแม้ว่าฉันลองฉันไม่สามารถหามันและฉันต้องการมันเพราะความต้องการของฉันรุนแรงและหมดหวัง ฉันขอให้คุณช่วยฉันด้วยความรัก

พระเยซูพระเยซูที่ดีของฉันพระเยซูที่รักปลดล็อคประตูทุกบานที่ฉันพบปิดช่วยให้ฉันมีงานที่ดีหรือธุรกิจที่ทำให้ฉันมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและให้ฉันเป็นไปได้ในการปรับปรุงและก้าวไปข้างหน้าเป็นงานหรือธุรกิจที่เหมาะสม ฉันสามารถมีอาชีพและการเติบโตส่วนบุคคล

พระเยซูพระเยซูที่ดีของฉันพระเยซูที่รักของฉันคุณที่เติมจิตวิญญาณและร่างกายด้วยความสงบบรรเทาความรู้สึกไม่สบายที่ฉันรู้สึกในตัวฉันให้ฉันออกไปจากช่วงเวลาที่เลวร้ายนี้และอย่าให้ฉันจมลึกลงไปอีก

ในชั่วโมงแห่งความสิ้นหวังและการกีดกันนี้แนะนำฉันในขั้นตอนที่ฉันทำทำให้ฉันได้รับข้อเสนองานที่ดีเปิดประตูทั้งหมดให้ฉัน ให้สติปัญญาแก่ฉันเพื่อแสดงความสามารถและความเพียรและความแน่วแน่ที่จะไม่ยอมแพ้

ช่วยให้ฉันได้งานที่ดีที่ฉันสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สำเร็จและรับเงินที่จำเป็นมากในบ้านของฉันส่งพระเยซูที่ดีของฉันมาให้พรของคุณเพื่อที่ฉันจะได้รับสิ่งที่ต้องการ:

(พูดด้วยศรัทธาอันยิ่งใหญ่สิ่งที่คุณต้องการได้รับ)

พระเยซูพระเยซูที่ดีของฉันพระเยซูที่รักของฉันฉันขอขอบคุณจากก้นบึ้งของฉันเพื่อผลประโยชน์ทั้งหมดที่คุณมอบให้ฉันและสำหรับคนที่มาที่ฉันมั่นใจว่าจะไม่หายไปฉันเป็นของคุณทั้งหมดและฉันปรารถนาที่จะอยู่ในสวรรค์ตลอดไป ที่ฉันหวังว่าจะขอบคุณคุณเป็นนิตย์และไม่แยกจากคุณอีกต่อไป

ให้ศีลคุณตลอดไปท่าน!

ดังนั้นไม่ว่าจะเป็น สาธุ

คุณชอบคำอธิษฐานเพื่อให้ได้งานใน 3 วันหรือไม่?

หลายครั้งที่เราพบว่ามีงานว่างที่ไหนสักแห่งที่เราต้องการทำงาน แต่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าทำงานนั้น

ในกรณีเหล่านี้ไม่มีอะไรดีไปกว่าการอธิษฐานเพราะเธอเป็นจดหมายแนะนำตัวที่ดีที่สุดของเรา

เมื่อเข้าสู่การสัมภาษณ์งาน เราสามารถขอให้พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้สร้างสวรรค์และโลกประทานพระคุณเพื่อสร้างความประทับใจแรกพบ

ในทางกลับกันเราต้องถามเสมอว่าบางครั้งสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการสำหรับเราและในแง่นี้เราต้องตระหนักอย่างมากว่าจะทำเฉพาะสิ่งที่เป็นประสงค์ของพระเจ้า

มาพูดถึงประโยคงานอื่นกันเถอะ

เพื่อของานด่วน

พระเจ้าเป็นนายจ้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ฉันเชื่อมั่นในความอุดมสมบูรณ์อันยิ่งใหญ่ของเขาและเขาจะมอบงานที่ดีที่สุดที่เขาประสบความสำเร็จมาให้ฉัน

งานที่ฉันจะมีความสุข

ฉันจะรุ่งเรืองเพราะฉันจะมีโอกาสมากมายที่จะขึ้น งานที่มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ยอดเยี่ยม

งานที่เจ้านายของฉันกลัวพระเจ้าและจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและเป็นธรรมสำหรับพนักงานของพวกเขา

ด้วยเหตุนี้ฉันจะอยู่ในงานนั้นเป็นเวลานานและฉันจะรู้สึกมีความสุขที่ได้ทำงานที่ซึ่งพระเจ้ามีสิ่งของมากมายให้ฉันสอดคล้องกับทุกสิ่ง โลก.

ในความกตัญญูฉันจะมีความสุขเสมอแบ่งปันกับความสุขของพระเจ้าสอนเงียบ ๆ ด้วยความนอบน้อมและเป็นตัวอย่างของความมั่นคงความซื่อสัตย์ความสงบความรับผิดชอบและให้ทุกวันด้วยความปิติยินดีที่ดีที่สุดของฉัน ดังนั้นสิ่งที่ฉันทำด้วยความรักคือเพื่อประโยชน์ของหลาย ๆ คน

อาเมนขอบคุณพ่อที่คุณได้ยินฉันแล้วก็เสร็จ

การมาถึงสถานที่ที่ไม่ได้มองหาพนักงานและการสมัครงานอาจเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความกล้าหาญในระดับสูงเนื่องจากมีโอกาสที่ดีที่เราจะถูกปฏิเสธโดยไม่แสดงทักษะทั้งหมดของเรา

La คำอธิษฐานเพื่อของาน ด่วนสามารถช่วยให้เราผ่านการทดสอบเบื้องต้นในการสมัครงานได้อย่างเป็นธรรมชาติไม่ใช่เพราะเราได้เห็นโฆษณา

ในช่วงเวลาของการของานความช่วยเหลือทางจิตวิญญาณจะถูกขอให้รู้ว่าจะไปที่ไหนเพื่อให้เป็นพระเจ้าที่กำกับขั้นตอนของเราจากช่วงเวลาที่เราออกจากบ้านและจนกว่าเราจะสามารถกลับไปที่มัน

เพื่อโทรหาฉันหางาน 

พระบิดาในสวรรค์ผู้เป็นที่รักในนามของพระเยซูฉันแสวงหาสติปัญญาของคุณและวางใจในตัวคุณสั่งให้ฉันไปหางานที่ดีที่สุดสำหรับฉัน

ตอนนี้ฉันต้องการที่จะเดินภายใต้ความเมตตาและความจริงของคุณและไม่โค้งคำนับให้กับความปรารถนาของฉันเองและความเข้าใจผิวเผิน

ช่วยให้ฉันได้งานที่ดีด้วยมือของฉันเองไม่มีอะไรหายไปจากฉันหรือของฉัน

ฉันจะไม่กังวลหรือกังวลเกี่ยวกับสิ่งใดพ่อเพราะฉันรู้สึกถึงความสงบสุขของคุณมาเหนือหัวใจและจิตใจของฉัน

คุณเป็นแหล่งน้ำที่มีชีวิตของฉันฉันมั่นใจในความรอบคอบของคุณและคุณให้ฉัน แรง เพื่อต่อต้านชีวิตของฉันในแต่ละวัน

ฉันขอขอบคุณพ่อสำหรับการให้การจ้างงานตามความมั่งคั่งของคุณและเพื่อถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

โอ้พระเจ้าขอให้พลังของคุณอยู่กับฉันวันนี้เพื่อหางานทำ นำฉันไปสู่งานนั้นที่ฉันจะรักและเห็นคุณค่าด้วยจิตวิญญาณทั้งหมดของฉัน

พาฉันไปยังสถานที่ที่มีบรรยากาศแห่งความเคารพและความร่วมมือในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีความสุข

ช่วยฉันค้นหาสมดุลทางจิตใจและจิตวิญญาณในงานใหม่ที่คุณมีไว้เพื่อฉันขอบคุณพระเจ้าที่ได้ฟังฉันและช่วยฉันวันนี้

ชีวิตไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป แต่ฉันจะพยายามจดจำว่าคุณอยู่ที่นั่นเสมอเพื่อช่วยชีวิตฉันตลอดเวลา

สาธุการแด่พระเจ้าจงสาธุการแด่นามศักดิ์สิทธิ์ของคุณ

https://www.pildorasdefe.net

ในขณะนั้นที่เราได้ออกเอกสารของเราใน บริษัท เราต้องกลับบ้านรอการโทรที่จะทำในเวลาที่สั้นที่สุดเพราะการทดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราในเรื่องนี้คือการรอโดยไม่สิ้นหวัง 

ความอดทนเป็นกุญแจสำคัญในกระบวนการรอนี้

อย่างไรก็ตามเราจะต้องไม่รอตลอดไปพวกเขาขอให้สองคนย้ายชิ้นงานตามที่เราต้องการเพื่อให้การโทรในเชิงบวกที่เรารอมาโดยเร็วที่สุด

ฉันจะพูดคำอธิษฐานทั้งหมดได้ไหม?

คุณสามารถพูด 5 ประโยคได้อย่างไม่มีปัญหา 

สิ่งสำคัญคือการมีศรัทธาในระหว่างการสวดมนต์เพื่อทำงาน ไม่มีอะไรเพิ่มเติม

คำอธิษฐานเพิ่มเติม: