పత్రికా ESC మూసివేయడానికి

కలలు

9 వ్యాసాలు
891
4

జీవితం చాలా సమావేశాలతో నిండి ఉంది మరియు కొన్ని మంచివి, కానీ మరికొన్ని, దురదృష్టవశాత్తు, చెడు తెస్తాయి ...

773
3

క్యూ కావాలని కలలుకంటున్నది క్యూయింగ్ కావాలని కలలుకంటున్నది ఎల్లప్పుడూ అసహ్యకరమైనది మరియు ...

743
3

వారు మిమ్మల్ని చంపాలని కోరుకుంటున్నారని కలలుకంటున్నది సాధారణ ఆలోచన అయినప్పటికీ, వాస్తవికత భిన్నంగా ఉంటుంది….

732
3

విలువైన రాళ్లను కలలుకంటున్నది విలువైన రాళ్లను కలలుకంటున్నది దీనికి చాలా స్పష్టమైన సంకేతం మరియు మీకు ఉంటుంది ...

706
1

కనిపించే దానికి విరుద్ధంగా, పడిపోతున్న విమానం కావాలని కలలుకంటున్నది చెడ్డ శకునమే కాదు, దీని అర్థం ...