సాతానుకు ప్రార్థన

సాతానుకు ప్రార్థన. ఉన్న అన్ని ప్రార్థనలలో, మేము చెప్పగలను సాతానుకు ప్రార్థన ఇది చాలా మందికి వింతైనదిగా పరిగణించబడుతుంది మరియు అందువల్ల ప్రజలు ఈ ప్రార్థన పట్ల కొంత సోమరితనం అనుభూతి చెందుతారు, కాని నిజం ఏమిటంటే ప్రార్థన చెడు కాదు ఎందుకంటే అవి గుండె నుండి మరియు సాధారణమైన ఆధ్యాత్మిక చర్యలు. పరిస్థితుల కోసం నిష్క్రమణ పద్ధతి, మన స్వంత మార్గాల ద్వారా, సాధించడం అసాధ్యం. 

సాతాను చీకటితో, చీకటి శక్తులతో లేదా నేరుగా చెడుతో సంబంధం కలిగి ఉంటాడు.

ఇవన్నీ కూడా ఉన్న ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఒక భాగం మరియు మీరు తప్పించుకోలేని వాస్తవికత కనుక మాకు జ్ఞానం ఉండాలి. 

సాతానుకు ప్రార్థన. సాతాను ఎవరు?

సాతానుకు ప్రార్థన

మేము అతని కథను దేవుని వాక్యంలో పొందవచ్చు, అక్కడ అతను స్వర్గం నుండి వచ్చిన ఒక దేవదూత అని చెప్పబడింది, ప్రత్యేకంగా దేవుని సర్వశక్తిమంతుడైన మరియు సృజనాత్మక ఆరాధనను ఎదుర్కొన్నవాడు.

మొదటి నుండి అతని పేరు అయిన లుజ్బెల్ గర్వంతో నిండినట్లు మరియు స్వర్గంలో చేసిన ఆరాధనలన్నీ కూడా తన కోసమే కావాలని కోరుకోవడం ప్రారంభించిందని కథ చెబుతుంది. తరువాతి కారణంగా అతను అందమైన ప్రదర్శన యొక్క దేవదూత అని నమ్ముతారు.

ఇవన్నీ స్వర్గంలో యుద్ధానికి కారణమయ్యాయి సాతాను రాక్షసులతో తరిమివేయబడ్డాడు అతను సరైనవాడు అని భావించాడు మరియు అప్పటి నుండి అతను చీకటి ప్రపంచంతో సంబంధం కలిగి ఉన్నాడు.

సాతాను దేవుడు సృష్టించాడు, అతను ప్రతికూల భావాలతో నిండి ఉన్నాడు మరియు ఆ కారణంగా అతనికి శిక్ష లభించింది.

1) ప్రేమ కోసం సాతానును ప్రార్థించండి మరియు ఒక వ్యక్తిని ఆధిపత్యం చేయండి

"జస్ట్ అమేన్స్‌బో, అమన్సిబో, మీరు అబ్బాయిని మచ్చిక చేసుకున్నట్లే, మీరు నన్ను ప్రేమించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను (వ్యక్తి పేరు చెప్పండి)నిశ్శబ్ద సమయం లేని కుర్చీలో, మంచంలో లేదా స్త్రీతో వదిలివేయవద్దు!

లూసిఫెర్, లూసిఫెర్, మీరు నాలుగు వేల మంది ఆత్మలను నరకానికి నడిపించినట్లే, మీరు నన్ను నడిపించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను (వ్యక్తి పేరు చెప్పండి), అతను నిద్రపోతుంటే, అతన్ని నిశ్శబ్దంగా ఉంచవద్దు, అతని మంచం దాన్ని తిస్టిల్స్ తో నింపుతుంది మరియు అతని దిండు లూసిఫెర్ రాళ్ళతో నింపుతుంది, లేదు ఒంటరిగా వదిలేయండి!

అక్కడ ఉన్న పొడవైన డెవిల్ తోకతో, మీరు నన్ను కట్టాలని నేను కోరుకుంటున్నాను (వ్యక్తి పేరు చెప్పండి); నిశ్శబ్ద సమావేశాలలో అది నాకు పూర్తిగా ఐక్యమయ్యే వరకు లేదు.

అలాగే ఉండండి. "

గొప్ప విశ్వాసంతో ఒక వ్యక్తిని ఆధిపత్యం చెలాయించడానికి సాతానుకు ప్రార్థన చేయండి.

మీకు ఇది కూడా నచ్చవచ్చు:  ఒక వ్యక్తిని రమ్మని ఆత్మకు మాత్రమే ప్రార్థన

ప్రేమ చాలా ముఖ్యం ప్రజల కోసం మరియు అందుకే ఈ నిర్దిష్ట ప్రార్థనతో మనం దానిని కనుగొనడానికి అవసరమైన సహాయాన్ని పొందవచ్చు లేదా ఎలాంటి సహాయాన్ని పొందవచ్చు, తద్వారా ప్రేమ ఎప్పుడైనా మన వైపు నుండి బయలుదేరదు.

ఏడు లేదా తొమ్మిది రోజుల సుదీర్ఘ ప్రయోజనాలు చేయవచ్చు మరియు ప్రత్యేక బలిపీఠాన్ని పెంచడం లేదా నైవేద్యం ఇవ్వడం కూడా చేయవచ్చు, అయితే ఇవన్నీ గుండెపై విశ్వాసంతో చేయాలి. 

2) సహాయం కోరమని సాతానుకు ప్రార్థన

"కాంతిని మోసేవాడు, ఏంజెల్స్‌లోని తెలివైనవాడు మరియు అత్యంత అందమైనది, వారు దేవునిచే అణచివేయబడ్డారు.

ఓహ్, ప్రవాస దేవదూత, మీరు అన్యాయాన్ని అనుభవిస్తున్నారు! మరియు అది, ఓడిపోయినా, మీరు సరైన దిశానిర్దేశం లేని కోల్పోయిన ప్రజల బలాన్ని మరియు ఆశను పునరుద్ధరించారు. భగవంతుని పేరుతొ క్రూరమైన పాపాలకు పాల్పడే వారందరినీ క్షమించు, ఓ మహా దేవదూత, మేము నిన్ను కపటత్వం నుండి విముక్తి చేస్తాము.

ఓహ్, ప్రతిదీ తెలిసిన మీరు, గొప్ప ఏంజెల్ లూసిఫెర్, జీవితంలో, హోప్ ఇస్తాడు మరియు దేవుని అన్యాయాలను అర్థం చేసుకుంటాడు.

జీవితం ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న జ్ఞానం మరియు స్వేచ్ఛ నుండి మమ్మల్ని విడిపించేందుకు దౌర్జన్యానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడిన గొప్ప మానవతావాది మీరు.

గొప్ప బానిస యొక్క శిక్షను అనుభవించిన పడిపోయిన దేవదూత మీరు చేసిన మానవ బాధను మరెవరూ అర్థం చేసుకోలేరు.
చెడు నుండి మమ్మల్ని విడిపించండి, అణచివేత నుండి మమ్మల్ని విడిపించండి మరియు మానవత్వం మరియు సృష్టి పేరిట మీరు న్యాయమైన యుద్ధాన్ని ఇచ్చిన స్వేచ్ఛను మాకు ఇవ్వండి.

అతను జీవిస్తున్నవారిని మరియు చనిపోయినవారిని తీర్పు చెప్పే చేతులకుర్చీపై సాష్టాంగ పడటం లేదని, మీలాంటి నైతిక ఆలోచనల క్రింద మమ్మల్ని నడిపించండి, మీరు ఇచ్చే వెలుగును మోయగల మంచి మరియు న్యాయం చేసే పురుషులుగా మారండి.
మేము కృతజ్ఞతతో ఉన్న మానవులను మా గురించి మరచిపోకండి, మేము మీ కోసం, గొప్ప ఏంజెల్ పరోపకారి.

మీ గొప్ప జ్ఞానంతో కాంతి మరియు జ్ఞాన అవగాహన ఉన్న గొప్ప ధనవంతుల సంపదను చూపించిన మీరు, బానిసత్వం మరియు అన్యాయం యొక్క దయ వద్ద మమ్మల్ని వదిలివేయవద్దు, దేవుడు మనకు ఇచ్చిన అణచివేత గొలుసుల నుండి మనల్ని విడిపించుకోగలిగే జ్ఞానాన్ని మాకు ఇవ్వండి.

మీతో ఎప్పటికీ కృతజ్ఞతతో లైట్ లూసిఫర్ అందించిన గొప్ప వ్యక్తి. »

ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి ప్రాప్యత ఉన్నవారిని కొంత అనుకూలంగా అడగడానికి ప్రార్థనల కంటే గొప్పది ఏదీ లేదు మరియు ఈ సాతానులో ఒక ప్రయోజనం ఉంది.

మీకు ఇది కూడా నచ్చవచ్చు:  నైవేద్యం కోసం ప్రార్థన

ఈ ప్రార్థన ఇది ఎప్పుడైనా చేయవచ్చు మన చుట్టూ ఏమి జరుగుతుందో అది అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఇది పూర్తిగా ఆధ్యాత్మిక చర్య, దీనిలో మనం కోరుకుంటే, మన మనస్సును మాత్రమే ఉపయోగించుకోవచ్చు. 

3) ప్రియమైన వారిని ఆకర్షించడానికి సాతానుకు ప్రార్థన

"కైఫాస్, సాతాన్, ఫియెబ్రూస్ మరియు అందరిపై ఆధిపత్యం వహించే నరకం యొక్క యజమాని వలె, నా ఎడమ పాదం కింద ఖైదు చేయబడిన ఆ గొర్రెపిల్లని నాకు తీసుకువచ్చారు.

(కట్టవలసిన వ్యక్తి పేరు) మీ చేతిలో మరియు నా చేతిలో ఉన్న డబ్బు తప్పిపోదు, దాహం మీరు లేదా నేను అంతం చేయను, తుపాకీ మరియు కత్తి మమ్మల్ని ఎప్పటికీ బాధించవు, నా శత్రువులు నన్ను అణగదొక్కలేరు., నేను శక్తులతో పోరాడతాను అద్భుత నల్ల మేక.

(కట్టవలసిన వ్యక్తి పేరు) ఇద్దరితో నేను నిన్ను చూస్తున్నాను, ముగ్గురితో నేను నిన్ను పట్టుకుంటాను. కైఫాస్, సాతాన్, ఫిరాబ్రస్‌తో. »

ప్రియమైన వ్యక్తి మన నుండి దూరమయ్యాక, మన ప్రేమగా మారిన వ్యక్తి నుండి దూరం లేదా సమస్యలు మనలను దూరంగా ఉంచినప్పుడు, ఆ ప్రేమను ఆ క్షణంలో మనకు తిరిగి వచ్చేలా ఈ ప్రత్యేక ప్రార్థనను పెంచవచ్చు. మేము కోరుకుంటున్నాము. 

4) డబ్బు కలిగి ఉండటానికి సాతానును ప్రార్థించమని ప్రార్థన

శక్తివంతమైన మరియు గొప్ప డార్క్ ఏంజెల్, మీరు వివేకంతో నిండి ఉన్నారు మరియు మీకు కావలసినదాన్ని మీరు నేర్చుకుంటారు.

ఈ రోజు నా కోసం మధ్యవర్తిత్వం వహించి, నా జీవితాన్ని డబ్బుతో నింపమని నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను, నా ముందు వర్షాలు పడాలని కోరుకుంటున్నాను.

ఇతరుల వల్ల బాధపడటం ఏమిటో మీకు తెలుసు, కాబట్టి డబ్బు ప్రతిదీ కదిలిస్తుంది కాబట్టి నేను భావిస్తున్నాను.

ఈ గొప్ప కోరికను నాకు ఇవ్వండి మరియు మీరు నన్ను అడిగితే నేను ప్రపంచం చివరి వరకు మిమ్మల్ని అనుసరిస్తాను, నేను మీతో ఉంటాను.

నేను మీ దశలను మరియు మీ మార్గాన్ని అనుసరిస్తాను ఎందుకంటే డబ్బు మీ వైపు ఎప్పటికీ ఉండదు మరియు నేను ధనవంతుడిని అవుతాను.

నాకు చాలా క్లోజ్డ్ రోడ్లు ఉన్నాయని నాకు తెలుసు మరియు నేను వాటిని తెరవలేను కాని నేను మిమ్మల్ని శ్రేయస్సు కోసం అడుగుతున్నాను.

నా పిల్లలు మీ శక్తి కింద రాజులుగా జీవించటానికి చాలా డబ్బుతో నా ఇంటిని నింపండి.

మేమంతా మీ మార్గాన్ని అనుసరిస్తాము ఎందుకంటే అది విజయ మార్గం మరియు అది మాకు కావాలి.

మమ్మల్ని మా పక్షాన నిలబెట్టమని మేము మిమ్మల్ని వేడుకుంటున్నాము మరియు మీరు మా రాజు సాతానును స్తుతించారు

ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రస్తుత జనాభాలో డబ్బు ఆందోళన కలిగించే అతి పెద్ద కారణాలలో ఒకటి, ఎందుకంటే దాదాపు ప్రతిదీ డబ్బుతో కొనుగోలు చేయబడిందని మనం గుర్తించాలి.

మీకు ఇది కూడా నచ్చవచ్చు:  వ్యాపారం కోసం ప్రార్థన

ఈ క్షణాల్లో ఎక్కడ మేము కష్టతరమైన ఆర్థిక కాలాలను ఎదుర్కొంటున్నాము, మన చేతులకు చేరేందుకు డబ్బు కోరుతూ ఒక ప్రార్థనను పెంచడం అనేది మనకు అవసరమైన కొంత ఆర్థిక అద్భుతాన్ని చూడటానికి అవసరమైన ఆధ్యాత్మిక ప్రేరణ. 

మేము డబ్బు అడగవచ్చు, తద్వారా అది మన చేతుల్లోకి చేరుకుంటుంది, తద్వారా చర్చలు చేసేటప్పుడు స్పష్టత పొందవచ్చు లేదా అదృష్టం మన వైపు ఉంటుంది మరియు మనం ఎలాగైనా పొందవచ్చు, ఈ ప్రార్థనలన్నీ చెల్లుతాయి. 

ప్రార్థన నన్ను బాధించగలదా?

లేదు, ది ప్రార్థనలు స్వయంగా వారు మమ్మల్ని బాధించలేరు.

అయినప్పటికీ, ఇవి పూర్తి గంభీరతతో మరియు బాధ్యతతో జరగాలి అని చెప్పడం మంచిది, ఎందుకంటే మీరు అడుగుతున్నది మరొక వ్యక్తిని బాధపెడుతుంది మరియు ఈ కోణంలో మన అభ్యర్థనలతో ఎవరికైనా హాని కలిగించడానికి మేము చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

దైవిక చిత్తాన్ని అంగీకరించడానికి మరియు మోజుకనుగుణమైన లేదా స్వార్థపూరిత ప్రార్థనలు చేయకుండా మనల్ని ఎలా అడగాలో తెలుసుకోవడం గురించి మనం ఆందోళన చెందాలి. 

ఎక్కువగా ఉపయోగించుకోండి సాతానును ప్రార్థించడానికి ప్రార్థన శక్తి.

మరిన్ని ప్రార్థనలు:

 

మీరు ఈ సంబంధిత కంటెంట్‌పై కూడా ఆసక్తి కలిగి ఉండవచ్చు: