ఆహారాన్ని ఆశీర్వదించమని ప్రార్థన

ఆహారాన్ని ఆశీర్వదించమని ప్రార్థన ఇది అన్ని కుటుంబాలలో నేటి వరకు చెల్లుబాటు అయ్యే సంప్రదాయం.

ఇది పిల్లల శిక్షణలో భాగం మరియు పాఠశాలల్లో కూడా బోధనగా అమలు చేయబడుతుంది.

ఈ ప్రార్థన చేయడం యొక్క ప్రాముఖ్యత కృతజ్ఞతతో ఉండటం, మనం తినవలసిన ఆహారాన్ని విలువైనదిగా మరియు అది లేనివారిని అడగడం.

ఇది పనికి వెళ్ళడానికి, ఆహారాన్ని కొనడానికి మనకు బలాన్ని ఇచ్చే దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెప్పే సంజ్ఞ, వాటిని సిద్ధం చేసే జ్ఞానం మరియు వాటిని పంచుకోవడానికి ఒక కుటుంబం ఉన్నందుకు ఆశీర్వాదం ఇస్తుంది.

టేబుల్ వద్ద కుటుంబం లేని సందర్భాల్లో, మనం ఇంకా కృతజ్ఞతతో ఉండాలి, ఎందుకంటే తినలేని వ్యక్తులు ఉన్నారు, అది వారికి లేనందున కాదు, ఆరోగ్య కారణాల వల్ల లేదా ఇతర పరిస్థితుల వల్ల వారు చేయలేని కారణంగా, ఇది మనకు కృతజ్ఞతతో మరియు దీనిని ప్రదర్శించే హావభావాలలో ఒకటి తినడానికి ముందు కొద్దిగా ప్రార్థన చేయడం. 

ఆహారాన్ని ఆశీర్వదించమని ప్రార్థన అది బలంగా ఉందా?

ఆహారాన్ని ఆశీర్వదించమని ప్రార్థన

ప్రార్థనలన్నీ తమ శక్తిని నమ్ముకున్నంత కాలం శక్తివంతమైనవి.

ఆహారాన్ని ఆశీర్వదించడం అనేది విశ్వాసం యొక్క చర్య, దీనిలో మనం కృతజ్ఞతలు చెప్పడమే కాకుండా, ఆహారం మన శరీరంలో బాగా పడటానికి, దిగుబడికి రావాలని అడుగుతుంది, తద్వారా అవి మన టేబుల్ వద్ద ఉండటాన్ని ఆపవు మరియు పోషక ప్రయోజనాలను మాకు అందిస్తాయి వాటిలో ప్రతి ఒక్కటి తీసుకురండి.

ఇది మీకు ఆసక్తి కలిగిస్తుంది:  ఒక ఆత్మశక్తిని కనుగొని ప్రేమకథను గడపడానికి ప్రార్థన చేయండి

 ప్రతిగా మనం అవసరం ఉన్నవారిని మరియు వారి టేబుల్‌పై ఆహారం లేనివారిని కూడా అడగవచ్చు, ఇది చిన్న కాటు మాత్రమే తినగలదు, పిల్లలను ఇవ్వవలసిన అవసరం లేనివారిని, ఆకలితో ఉన్నవారికి మరియు లేనివారి కోసం మేము అడుగుతాము దాన్ని సంతృప్తిపరిచే వనరులు.

విశ్వాసం ఉన్నందున ఆహారం మరియు ఆహారాన్ని ఆశీర్వదించమని ప్రార్థన బలంగా ఉంది.

మీరు చూడగలిగినట్లుగా, ఇది కేవలం ఆహారం కోసం కృతజ్ఞతలు చెప్పడం మాత్రమే కాదు, ఇది ఇతరులపై విశ్వాసం మరియు ప్రేమతో కూడిన చర్య, అక్కడ మనం మరొకరి స్థానంలో ఉండి వారి అవసరాలను అడుగుతాము.

ఒక ప్రార్థన మరొకరి అవసరాన్ని తెలుసుకున్నప్పుడు మరియు మన సమానత్వం కోసం అడిగినప్పుడు మన జీవితాల్లో దేవుని ప్రేమను ప్రదర్శిస్తున్నాము.

ఆహారాన్ని ఆశీర్వదించమని ప్రార్థన

లార్డ్ గాడ్; మీడియా కాబట్టి ఈ పట్టికలో అతిథుల మధ్య సోదర మార్పిడి ఉంది;

ఈ రోజు మీరు మాకు అందించిన ఆహారం కేవలం న్యాయంగా ఉండటానికి న్యాయవాది;

ఇంకా తిననివాడు మీ అందమైన సృష్టి ఫలాలను ప్రయత్నించనివ్వండి.

మేము నిన్ను తండ్రిగా ప్రేమిస్తున్నాము, మరియు ఈ రోజు మీరు మాకు అందించినందుకు మేము మీకు అనంతమైన కృతజ్ఞతలు.

ఆమెన్.

https://www.devocionario.com/

మనకు సరిగ్గా ఆహారం ఇవ్వగలిగినందుకు దేవుడు మనకు ఇచ్చిన అవకాశానికి కృతజ్ఞతలు చెప్పడం ద్వారా మనం ప్రార్థనను ప్రారంభించవచ్చు.

అప్పుడు మనం ఆహారం తీసుకోవటానికి ఇబ్బంది పడిన వ్యక్తిని అడగవచ్చు, తద్వారా మనం దానిని తినగలుగుతాము, మొత్తం ప్రక్రియలో సహాయం చేసిన వ్యక్తి కోసం ఈ ఆహారాలు మన టేబుల్‌కు చేరుతాయి.

లేనివారిని మేము అడుగుతాము మరియు రోజువారీ రొట్టెను ప్రతి వ్యక్తి చేతిలో జమ చేయమని అడుగుతాము మరియు చివరకు, జీవిత అద్భుతానికి మళ్ళీ కృతజ్ఞతలు.

ఇది మీకు ఆసక్తి కలిగిస్తుంది:  నిరుత్సాహాన్ని అధిగమించడానికి మరియు మీ ఆత్మలను ఎత్తడానికి ప్రార్థన నేర్చుకోండి.

ఆహారం కోసం కృతజ్ఞతలు చెప్పమని ప్రార్థన 

పవిత్ర తండ్రి; ఈ రోజు మేము మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాము

మీరు ఈ టేబుల్ వద్ద మాతో చేరండి మరియు మేము ఒక క్షణంలో రుచి చూసే రొట్టెను ఆశీర్వదించండి. దీని అర్థం ఇవి మన ఆరోగ్యానికి ఫలం మరియు ఇప్పుడు కాటు వేయడానికి కష్టపడుతున్న వారిని విడిచిపెట్టవద్దు.

ప్రభువా, మేము నిన్ను స్తుతిస్తున్నాము మరియు ఈ ఆహారాల కోసం మేము ఎంత అదృష్టవంతులం అనేదానికి మా దయ చిన్నది!

మీ ప్రేమ గురించి మాకు చెప్పండి మరియు మీ గదికి దారితీసే మార్గాన్ని వెలిగించండి.

ఆమెన్.

కృతజ్ఞత అనేది ఈ రోజు చాలా కొద్దిమంది ప్రదర్శించే ఒక ధర్మం, మేము అధిక వేగంతో వెళుతున్న ప్రపంచంలో జీవిస్తున్నాము మరియు కృతజ్ఞతలు చెప్పడానికి చాలా కొద్దిమంది ఆగిపోతాము.

దేవుని మాటలో, కొంతమంది కుష్ఠురోగుల కథను చెప్పే కథ ఉంది, వీరికి యేసు వైద్యం యొక్క అద్భుతాన్ని ఇచ్చాడు మరియు కృతజ్ఞతలు చెప్పడానికి ఒకరు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నారు.

ఇది మన జీవితంలో చాలాసార్లు జరుగుతుంది.

మేము తినడం, మనకు ఆహారం ఇవ్వడం గురించి మాత్రమే శ్రద్ధ వహిస్తాము కాని కృతజ్ఞతలు చెప్పడం లేదు మరియు ఇది మన జీవితంలో ఒక అవసరం.

ఆహారం యొక్క ప్రార్థన 

ప్రియమైన తండ్రీ, ఈ టేబుల్ వద్ద ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికీ ఈ రోజు ఆశీర్వదించండి;

ఆహారాన్ని సిద్ధం చేసిన వ్యక్తిని ఆశీర్వదించండి; వారిని ఇక్కడ ఉండటానికి అనుమతించిన వారిని ఆశీర్వదించండి; వీటిలో ప్రతి ఒక్కటి పండించినవారిని ఆశీర్వదించండి.

పవిత్ర తండ్రి! ఈ రోజు మీరు మాకు ఇచ్చిన అదృష్టం కోసం, మేము ఎంతో కృతజ్ఞతతో ఉన్నాము మరియు అనంతమైన ఆరాధనతో మరియు ఈ రోజు మీరు ఈ పట్టికలో ఉంచిన రొట్టె కోసం ప్రశంసలు.

ఆమెన్.

ఆహారం కోసం ప్రార్థన యొక్క ఉత్తమ ఉదాహరణ నజరేయుడైన అదే యేసు వారు చూసిన ఆహారం కోసం కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

ఇది మీకు ఆసక్తి కలిగిస్తుంది:  శాంటా టెరెజిన్హా నుండి వచ్చిన ఈ బలమైన ప్రార్థన మీ దయను సాధించడంలో మీకు సహాయపడుతుంది!

A కోసం ఎదురుచూస్తున్న అద్భుతాలు ఉన్నాయి ప్రార్థన మమ్మల్ని చేరుకోవడం మరియు రోజువారీ ఆహారం యొక్క అద్భుతం వాటిలో ఒకటి.

ప్రార్థన ద్వారా కృతజ్ఞతలు చెప్పడం చాలా కష్టంగా అనిపించిన ఈ క్షణాలలో, మనకు అవసరమైన ఆహారాన్ని పొందే హక్కు దేవుని విశ్వాసం మరియు దేవుని ప్రేమ.

నేను అన్ని ప్రార్థనలను ప్రార్థించాలా?

ప్రతి భోజనానికి ముందు ఒక్కసారి మాత్రమే ఆహారాన్ని ఆశీర్వదించమని మీరు ప్రార్థన చేయాలి. మీరు చేయగలిగేది ప్రతి భోజనంలో వేరే ప్రార్థన.

ఇది రోజు నుండి రోజుకు, వారానికి వారానికి లేదా నెలకు నెలకు మారుతుంది.

ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, మన ప్రభువైన దేవునిపై విశ్వాసం ఉంచడం. విశ్వాసం మరియు నమ్మకం ఏదైనా ప్రార్థనకు ఆధారం.

మరిన్ని ప్రార్థనలు:

మీకు కూడా ఆసక్తి ఉండవచ్చు:
వెయ్యి యేసులను ఎలా ప్రార్థించాలి?
సెయింట్ సైప్రియన్కు ప్రార్థన
శాన్ అలెజోకు ప్రార్థన
మనిషిని ఆకర్షించడానికి ప్రార్థన
సౌమ్య చిన్న గొర్రెపిల్ల ప్రార్థన
శాన్ మార్కోస్ డి లియోన్‌కు ప్రార్థన
సెయింట్ హెలెనాకు ప్రార్థన
నా గురించి ఆలోచించమని ప్రార్థన
పోగొట్టుకున్న వస్తువులను వెతకడానికి ప్రార్థన
పని కోసం ప్రార్థన
ఒక వ్యక్తిని శాంతింపజేయడానికి మరియు భరోసా ఇవ్వడానికి ప్రార్థన
నన్ను పిలవాలని ప్రార్థన
హోలీ క్రాస్ ప్రార్థన
డబ్బు కోసం పవిత్ర మరణానికి ప్రార్థన
సాతానుకు ప్రార్థన
అద్భుతమైన ప్రార్థన
చెడు కన్ను తొలగించమని ప్రార్థన
ఒక వ్యక్తి వచ్చేలా చేయడానికి ఆత్మకు మాత్రమే ప్రార్థన
సెయింట్ బార్బరాకు ప్రార్థన
నా మాజీ తిరిగి రావాలని ప్రార్థన
శాన్ మార్కోస్ డి లియోన్‌కు ప్రార్థన
చెల్లించిన డబ్బు పొందడానికి ప్రార్థన
మరణించినవారి కోసం ప్రార్థన
అటోచా యొక్క పవిత్ర బిడ్డకు ప్రార్థన
క్రియేటివ్ స్టాప్
IK4
ఆన్‌లైన్‌లో కనుగొనండి
ఆన్‌లైన్ అనుచరులు
సులభంగా ప్రాసెస్ చేయండి
చిన్న మాన్యువల్
ఎలా చేయాలో
ఫోరంపిసి
టైప్ రిలాక్స్
లావా మ్యాగజైన్
ఎర్రటివాడు
ట్రిక్ లైబ్రరీ
జోన్ హీరోలు