கிறிஸ்தவத்தைப் பாதுகாக்கப் பயன்படுத்தப்படும் வலுவான வாதங்கள் யாவை, அவை ஏன் முக்கியமானவை?

மிகவும் பிரபலமான கிரிஸ்துவர் வாதங்கள் மற்றும் அவற்றின் முக்கியத்துவம் கிறித்துவம் பழமையான மற்றும் மிகப்பெரிய மதங்களில் ஒன்றாகும்…

மேலும் படிக்க

கிறித்துவம் வேதத்தின் ஆவியுடன் எவ்வாறு தொடர்புடையது?

கிறிஸ்தவமும் வேதத்தின் ஆவியும் கிறிஸ்தவம் என்பது இயேசுவின் வாழ்க்கை மற்றும் போதனைகளை மையமாகக் கொண்ட ஒரு ஏகத்துவ மதமாகும்.

மேலும் படிக்க

பைபிளில் என்ன பொருத்தமான கிறிஸ்தவ போதனைகள் காணப்படுகின்றன?

## என்ன பொருத்தமான கிறிஸ்தவ போதனைகள் பைபிளில் காணப்படுகின்றன? பைபிள் மனிதகுலத்தின் அனுபவத்தை மனிதமயமாக்குகிறது. எழுதுவது…

மேலும் படிக்க

தேவாலய பிரசங்கங்கள் கிறிஸ்தவத்தை எவ்வாறு பாதிக்கின்றன?

பிரசங்கம் கிறிஸ்தவத்தை எவ்வாறு பாதிக்கிறது? பிரசங்கங்கள் கிறிஸ்தவ தேவாலயங்கள் கொண்டு வருவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு முக்கியமான கருவியாகும்…

மேலும் படிக்க

கிறிஸ்தவத்தில் என்ன அற்புதங்கள் உள்ளன, அவை ஏன் முக்கியம்?

கிறிஸ்தவத்தில் அற்புதங்கள் அற்புதங்கள் கிறிஸ்தவ போதனைகளின் அடிப்படை பகுதியாகும். பைபிளில் அவர்கள் சித்தரிக்கப்படுகிறார்கள் ...

மேலும் படிக்க

உயிர்த்தெழுதல் கிறிஸ்தவர்களுக்கு என்ன அர்த்தம்?

## உயிர்த்தெழுதல் கிறிஸ்தவர்களுக்கு என்ன அர்த்தம்? உயிர்த்தெழுதல் என்பது நம்பிக்கையின் மிக முக்கியமான நிகழ்வுகளில் ஒன்றாகும்…

மேலும் படிக்க

நம்பிக்கையைப் பற்றிய முக்கிய பைபிள் பகுதிகள் யாவை?

ஹோப் ஹோப் தொடர்பான முக்கிய பைபிள் பகுதிகள் விவிலியத்தின் முக்கிய போதனைகளில் ஒன்றாகும். இது ஒரு பகுதி…

மேலும் படிக்க

கிறிஸ்தவ நெறிமுறைகளின் முக்கிய பண்புகள் யாவை?

## கிறிஸ்தவ நெறிமுறைகளின் முக்கிய பண்புகள் கிறிஸ்தவ நெறிமுறைகள் என்பது கிறிஸ்தவ மதத்தால் கட்டளையிடப்பட்ட ஒழுக்க நடத்தைகளைக் குறிக்கிறது. …

மேலும் படிக்க

வலி மற்றும் துன்பத்தின் சூழ்நிலைகளில் கிறிஸ்தவம் எவ்வாறு உதவ முடியும்?

கிறிஸ்தவம், வலி ​​மற்றும் துன்பத்தின் சூழ்நிலைகளில் அமைதி மற்றும் ஆறுதலின் ஆதாரம், இழப்பு போன்ற கடினமான சூழ்நிலையை நாம் எதிர்கொள்ளும்போது...

மேலும் படிக்க

மற்றவர்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற பைபிளின் கட்டளை எவ்வாறு நிறைவேற்றப்படுகிறது?

மற்றவர்களுக்கு சேவை செய்வது பைபிளின் ஆணை, பைபிள் பெரும்பாலும் மற்றவர்களுக்கு சேவை செய்வதை பரிந்துரைக்கிறது, காட்டுகிறது...

மேலும் படிக்க

பரஸ்பர உதவி கிறிஸ்தவத்தில் எப்படி இருக்கும்?

கிறித்துவத்தில் பரஸ்பர உதவி: ஒரு ஆன்மீகக் கண்ணோட்டம் கிறிஸ்தவம் அமைதியை அடைய பரஸ்பர உதவியை வலியுறுத்துகிறது மற்றும்...

மேலும் படிக்க

கடவுளின் பண்புகளைப் பற்றி பைபிள் என்ன சொல்கிறது?

தெய்வீகப் பண்பு: கடவுளின் பண்புகளைப் பற்றி பைபிள் என்ன சொல்கிறது? பைபிளில் பல்வேறு விளக்கங்கள் உள்ளன...

மேலும் படிக்க

இயேசுவின் மரணத்தின் மூலம் இரட்சிப்பு எதைக் குறிக்கிறது?

இயேசுவின் மரணத்தின் மூலம் இரட்சிப்பு எதைக் குறிக்கிறது? சிலுவையில் இயேசுவின் மரணம் நமக்கு வாய்ப்பளிக்கிறது...

மேலும் படிக்க

கிறிஸ்தவத்தில் சமூக நீதி எவ்வளவு முக்கியமானது?

**கிறிஸ்துவத்தில் சமூக நீதி எவ்வளவு முக்கியமானது?** கிறிஸ்தவம் என்பது எப்போதும் நீதியை வலியுறுத்தும் மதம்...

மேலும் படிக்க

இன்று கிறிஸ்தவத்தில் என்ன சிர்சிஸ் உள்ளது?

இன்று கிறிஸ்தவத்தின் முக்கிய நெருக்கடிகள் கிறித்துவம் பழமையான மதங்களில் ஒன்றாகும் மற்றும் மிகப் பெரியது ...

மேலும் படிக்க

கிறிஸ்தவ தேவாலயத்திற்கான மேல்நிலைகள் மற்றும் நன்கொடைகள் என்ன?

கிறிஸ்தவ தேவாலயத்திற்கான மேல்நிலை செலவுகள் மற்றும் நன்கொடைகள் ஒரு கிறிஸ்தவ தேவாலயத்திற்கான மேல்நிலை செலவுகள் மற்றும் நன்கொடைகள் இவற்றைப் பொறுத்து பரவலாக மாறுபடும்…

மேலும் படிக்க

கிறித்துவம் மற்ற மதங்களிலிருந்து வேறுபடுத்தி என்ன வழங்குகிறது?

# கிறிஸ்தவம் மற்ற மதங்களில் இருந்து வேறுபடுத்தி என்ன வழங்குகிறது? கிறிஸ்தவம் வாழ்க்கையில் அதன் அடித்தளத்தை கொண்டுள்ளது,...

மேலும் படிக்க

வெவ்வேறு சமகால தார்மீக பிரச்சினைகளைப் புரிந்துகொள்ள பைபிள் எவ்வாறு நமக்கு உதவுகிறது?

வெவ்வேறு சமகால தார்மீக பிரச்சினைகளைப் புரிந்துகொள்ள பைபிள் எவ்வாறு நமக்கு உதவுகிறது? பைபிள் புரிந்து கொள்வதற்கு ஒரு விலைமதிப்பற்ற ஆதாரம்...

மேலும் படிக்க

பரிசுத்த ஆவியானவர் யார், அது கிறிஸ்தவத்துடன் எவ்வாறு தொடர்புடையது?

பரிசுத்த ஆவியானவர் யார், அது கிறிஸ்தவத்துடன் எவ்வாறு தொடர்புடையது? பரிசுத்த ஆவியானவர் மூன்றாவது உறுப்பினர்...

மேலும் படிக்க

கிறிஸ்தவர்கள் நரகத்தையும் சொர்க்கத்தையும் எப்படிப் பார்க்கிறார்கள்?

நரகமும் சொர்க்கமும் கிறிஸ்தவ கோட்பாட்டின் படி கிறிஸ்தவர்கள் நரகத்தையும் சொர்க்கத்தையும் இலக்குகளாக புரிந்துகொள்கிறார்கள்.

மேலும் படிக்க

பாடல் வரிகள் எப்படி கிறிஸ்தவத்திற்கு இட்டுச் செல்கின்றன?

கிறிஸ்தவ பாடல்கள் ஆன்மீகத்தின் ஆதாரமாக கிறிஸ்தவ பாடல்கள் நம்மை ஆன்மீகத்திற்கும் ஆழ்ந்த சிந்தனைக்கும் இட்டுச் செல்கின்றன. செய்யும் …

மேலும் படிக்க

கிறிஸ்தவத்தின் முக்கிய நம்பிக்கைகள் யாவை?

கிறிஸ்தவத்தின் முக்கிய நம்பிக்கைகள் கிறிஸ்தவம் என்பது நாசரேத்தின் இயேசுவின் வாழ்க்கை மற்றும் போதனைகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு மதமாகும்,…

மேலும் படிக்க

எந்த வயதில் ஒரு குழந்தைக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுக்க வேண்டும்?

குழந்தை ஞானஸ்நானத்திற்கான வயது ஞானஸ்நானம் என்பது கிறிஸ்தவ நம்பிக்கையின் ஒரு முக்கிய பகுதியாகும், மேலும் பலருக்கு…

மேலும் படிக்க

கிறிஸ்தவ நெறிமுறைகளின் கொள்கைகள் நவீன ஆட்சிகளுடன் எவ்வாறு தொடர்புபடுகின்றன?

கிறிஸ்தவ நெறிமுறைகளின் கொள்கைகள் நவீன ஆட்சிகளுடன் எவ்வாறு தொடர்புபடுகின்றன? கிறிஸ்தவ நெறிமுறைகள் மாற்றப்பட்டது...

மேலும் படிக்க

பைபிள் என்றால் என்ன, அது கிறிஸ்தவத்திற்கு ஏன் முக்கியமானது?

## பைபிள் என்றால் என்ன, அது கிறிஸ்தவத்திற்கு ஏன் முக்கியமானது? பைபிள் புத்தகங்களில் ஒன்று...

மேலும் படிக்க

பைபிளின் வெவ்வேறு பதிப்புகளுக்கு இடையில் ஏன் மொழிபெயர்ப்பு மாற்றங்கள் உள்ளன?

பைபிளின் வெவ்வேறு பதிப்புகளுக்கு இடையில் ஏன் மொழிபெயர்ப்பு மாற்றங்கள் உள்ளன? அதற்கு பல காரணங்கள் உள்ளன…

மேலும் படிக்க

கிறிஸ்தவம் ஒருவரின் வாழ்க்கையை எவ்வாறு பாதிக்கிறது?

கிறிஸ்தவம்: இது உங்கள் வாழ்க்கையை எவ்வாறு பாதிக்கிறது. உலக வாழ்க்கையை பாதிக்கும் முக்கிய மதங்களில் ஒன்று கிறிஸ்தவம்...

மேலும் படிக்க

கிறிஸ்தவ இறையியலுக்குப் பின்னால் உள்ள மையக் கருத்துக்கள் யாவை?

கிறிஸ்தவ இறையியலுக்குப் பின்னால் உள்ள மையக் கருத்துக்கள் கிறிஸ்தவ இறையியல் பாரம்பரியம் அதன் யூத வேர்களுக்குச் செல்கிறது. மூலம்…

மேலும் படிக்க

கிறிஸ்தவத்திற்கும் யூத மதத்திற்கும் என்ன வித்தியாசம்?

## கிறித்துவத்திற்கும் யூத மதத்திற்கும் இடையிலான வேறுபாடுகள் யூத மதம் மற்றும் கிறித்துவம் ஆகியவை பொதுவானவை, அவற்றின்...

மேலும் படிக்க

கடவுளின் ராஜ்யம் என்றால் என்ன?

கடவுளின் ராஜ்யம் என்றால் என்ன? கடவுளின் ராஜ்யம் என்பது ஒரு முக்கியமான விவிலிய கருத்தாகும், இது யோசனையை பிரதிபலிக்கிறது…

மேலும் படிக்க

சடங்குகள் என்ன, அவை எவ்வாறு நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்றன?

கத்தோலிக்க சடங்குகள் சடங்குகள் கிறிஸ்தவ நம்பிக்கையின் ஒருங்கிணைந்த பகுதியாகும். இது ஏழு புனித வழிபாட்டு சடங்குகளை உள்ளடக்கியது ...

மேலும் படிக்க

கிறிஸ்தவம், யூத மதம் மற்றும் இஸ்லாம் எவ்வாறு தொடர்புடையது?

கிறிஸ்தவம், யூத மதம் மற்றும் இஸ்லாம் எவ்வாறு தொடர்புடையது? கிறிஸ்தவம், யூதம் மற்றும் இஸ்லாம் ஆகிய மூன்று மதங்கள்...

மேலும் படிக்க

சமூகத்தின் தூண்டுதல்களை ஒரு கிறிஸ்தவர் எவ்வாறு எதிர்க்க முடியும்?

சமூகத்தின் தூண்டுதல்களை ஒரு கிறிஸ்தவர் எவ்வாறு எதிர்க்க முடியும் இன்றைய சமூகம் விருப்பங்கள், தூண்டுதல்கள் மற்றும் அழுத்தங்கள் நிறைந்தது...

மேலும் படிக்க

பைபிளின் புத்தகங்களில் காணப்படும் வெவ்வேறு முடிவுகளை நீங்கள் எவ்வாறு விளக்குகிறீர்கள்?

பைபிளின் வேதாகமத்தில் காணப்படும் வெவ்வேறு முடிவுகள் பைபிளின் வெவ்வேறு பிரிவுகள் நமக்கு பலவிதமான...

மேலும் படிக்க

அவை என்ன, ஞானஸ்நானம் மற்றும் ஒற்றுமையை எவ்வாறு கடைப்பிடிப்பது?

ஞானஸ்நானம் மற்றும் ஒற்றுமை: அவை என்ன, அவற்றை எவ்வாறு கடைப்பிடிப்பது? ஞானஸ்நானம் மற்றும் ஒற்றுமை ஆகியவை கிறிஸ்தவர்களுக்கு அடிப்படை மத சடங்குகள். …

மேலும் படிக்க

கிறிஸ்தவக் கோட்பாட்டின் ஐந்து அடிப்படைப் புள்ளிகள் யாவை?

கிறித்தவக் கோட்பாட்டின் ஐந்து அடிப்படைப் புள்ளிகள் கிறித்தவக் கோட்பாடானது, ஒன்றாக வரையறுக்கக்கூடிய தொடர்ச்சியான கொள்கைகளைக் கொண்டுள்ளது...

மேலும் படிக்க

தந்திர நூலகம்
ஆன்லைனில் கண்டறியவும்
ஆன்லைன் பின்தொடர்பவர்கள்
எளிதாக செயலாக்க
மினி கையேடு
எப்படி செய்வது
ForumPc
டைப் ரிலாக்ஸ்
லாவா இதழ்
ஒழுங்கற்றவர்