இந்த கட்டுரையில் விவரங்களைப் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ரொட்டி பிரசாதம், நற்கருணைச் சடங்கின் மையச் செயல்களில் ஒன்று, முழுக்காட்டுதல் பெற்ற கத்தோலிக்கர்களின் வாழ்க்கையில் ஒரு அடிப்படை பகுதி. அவற்றில் எதையும் தவறவிடாதீர்கள்.

ரொட்டி பிரசாதம் -1

ஹோலி மாஸில் ரொட்டி பிரசாதம்

நற்கருணை என்றும் அழைக்கப்படும் புனித மாஸின் சடங்கிற்குள், ஒரு புனிதமான மந்திரி தலைமையில் ஒரு புனிதமான செயல் செய்யப்படுகிறது.

நற்கருணையில், கத்தோலிக்க திருச்சபை உறுப்பினர்கள் கிறிஸ்துவுடனான தங்கள் பக்தியைக் குறிக்கின்றனர், மேலும் விசுவாசிகளின் சபைக்குப் பிறகு, உலகளாவிய பிரார்த்தனை செய்யப்படுகிறது, நற்கருணை வழிபாட்டைத் தொடங்க, இது வெகுஜனத்தின் கரு, அங்கு போன்ற பல மதச் செயல்களைச் செய்யுங்கள் ரொட்டி பிரசாதம்.

இருப்பினும், செய்வதற்கு முன் ரொட்டி பிரசாதம், இயேசு கிறிஸ்துவின் தியாகத்தைத் தூண்டும் புனிதமான செயல்கள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன, மேலும் கடைசி விருந்தில் நற்கருணை ஸ்தாபிக்கப்படுவது நினைவுகூரப்படுகிறது.

இந்த செயல்கள் பரிசுகளை (ரொட்டி மற்றும் திராட்சை) வழங்குதல், அவற்றை பரிசுத்தப்படுத்துதல் மற்றும் பின்னர் அவற்றை புனிதப்படுத்துதல் ஆகியவற்றின் நோக்கத்தைக் கொண்டுள்ளன; இந்த வழியில், பரிசுகள் முறையே கிறிஸ்துவின் உடலாகவும் இரத்தமாகவும் மாற்றப்படுகின்றன. இது பாடல் ஆஃபர்ட்டரி, சடங்குகளைத் தொடங்குபவர் ரொட்டி பிரசாதம் மற்றும் மது.

இப்போது, ​​இந்த பிரசாதம் ஆன்மீக மதிப்பைக் கொண்டுள்ளது, ஏனென்றால் அப்பத்தை எடுத்துக்கொள்பவர்கள் தங்களுக்குள்ளே கிறிஸ்துவின் உடலை ஏற்றுக்கொள்ள அனுமதிக்கிறது. இருப்பினும், இதை மற்றொரு பகுதியில் அதிக முக்கியத்துவத்துடன் விவரிப்போம்.

இடைக்காலத்தில், கத்தோலிக்க விசுவாசிகள் தங்கள் சொந்த ரொட்டியைச் செய்தார்கள், அது ஆசாரியருக்குக் கொடுக்கப்பட வேண்டும், இதனால் பிதாவாகிய கடவுளுக்கு முன்பாக ஒரு பிரசாதமாக வழங்கப்பட்டது, பரிசுத்த ஆவியானவர் அதன் பரிசுத்தமாக்குதலுக்கு அழைப்பு விடுத்தார். இருப்பினும், இந்த பாரம்பரியம் இனி விசுவாசிகளால் செய்யப்பட்ட ரொட்டியை உள்ளடக்குவதில்லை, ஆனால் பரிசுகளை வழங்கும் சடங்கு இன்றும் அப்படியே உள்ளது.

பொதுவாக, பாவ உலகத்தை தூய்மைப்படுத்த சிலுவையில் கிறிஸ்துவின் தியாகத்தை குறிக்கும் ஒரு பரிசாக கடவுளுக்கும், ரொட்டிக்கும், திராட்சை இரசத்திற்கும் பரிசுகளை பரிசுத்த மாஸின் கட்டம் ஆகும்.

நற்கருணை ரொட்டி பிரசாதத்தின் ஆன்மீக முக்கியத்துவம்

இன் மிக முக்கியமான ஆன்மீக விழுமியங்களில் ஒன்று ரொட்டி பிரசாதம், மற்றும் மதுவும், இது மனிதனின் வேலையைக் குறிக்கிறது, இது இறைவனின் ஆசீர்வாதத்துக்காகவும், அவருடைய நாமத்தில் மகிமைப்படுத்தப்படுவதற்கும் ஒரு பிரசாதமாகும். விசுவாசிகள் கடவுள் வார்த்தையில் கட்டளையிடுவதற்குக் கீழ்ப்படிகிறார்கள், மேலும் அவர்கள் தங்கள் பலியை ஒரு பிரசாதமாக வழங்க ஒப்புக்கொள்கிறார்கள்.

முன்னதாக, இடைக்காலத்தில், விசுவாசிகள் தான் இந்த சடங்கிற்காக மேற்கூறிய உணவுகளை, அவர்களின் முயற்சியின் பலன்களிலிருந்து தயாரித்து, அவற்றை பாதிரியாரின் கைகளில் விட்டுவிட்டார்கள், இது பின்னர் கத்தோலிக்க விசுவாசிகளுக்கு அவர்களின் கோரிக்கைகளைச் செய்வதற்கான வழிமுறையாக இருக்கும். திரு.

திருச்சபைகள் தங்கள் பிரசாதத்தை இறைவனிடம் செலுத்துகிறார்கள், அதை பரிசுத்த கைகளில் வைப்பார்கள், இது அவர்களின் பிரச்சினைகளையும் தேவைகளையும் கடவுளின் கைகளில் விட்டுவிடுவதற்கான நம்பிக்கையை அடையாளப்படுத்தும் ஒரு வழியாகும்.

அதேபோல், நற்கருணை வெகுஜனத்தின்போது, ​​கத்தோலிக்க திருச்சபை இயேசுவின் சிலுவையில் பலியிடுவதைத் தூண்டுகிறது, புதிய உடன்படிக்கையின் தியாகத்தை மனதில் கொண்டு, திருச்சபை கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கட்டளைகளையும் போதனைகளையும் பிரசங்கிக்கிறது, முக்கியத்துவத்தை எடுத்துக்காட்டுகிறது வார்த்தைக்குக் கீழ்ப்படிய வேண்டும்.

பரிசுகள்: பிரசாதங்களுக்கு மேல் ஜெபம்

கர்த்தருக்குப் பிரசாதம் வழங்கப்படுவது போல, கிறிஸ்துவின் செயல்கள் எவ்வளவு பெரியவை என்பதை ஒப்பிடும்போது அவை மிகச் சிறியதாகத் தோன்றலாம். இருப்பினும், பிரசாதம் சிறியதாக இருந்தாலும் கர்த்தர் சந்தோஷப்படுவார்; முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், இவை இதயத்துடனும் பக்தியுடனும் செய்யப்படுகின்றன.

ஒரு முறை ரொட்டி பிரசாதம் மற்றும் கத்தோலிக்க திருச்சபையால் வழங்கப்படும் மற்றும் பலிபீடத்தின் மீது வழங்கப்படும் மது, இந்த பிரசாதங்கள் நற்கருணை பரிசாக மாற்றப்படும், இது பின்னர், பிரதிஷ்டை மூலம் செல்லும், இந்த வழியில் ரொட்டி மற்றும் திராட்சை இரண்டும் மாறும் கிறிஸ்துவின் உடல் மற்றும் இரத்தம்.

ஒற்றுமை மூலம், இந்த பிரசாதங்கள் பெருக்கப்படும், இதனால் உண்மையுள்ளவர்களுக்கு உணவளிக்கப்படும், கிறிஸ்துவின் முன்னிலையில் அவர்களின் உட்புறத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும்.

இந்த இடுகையை நீங்கள் சுவாரஸ்யமாகக் கண்டால், எங்கள் கட்டுரையைப் படிக்க உங்களை அழைக்கிறோம்: ஆன்மீக மன்னிப்பின் ஜெபத்தைக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்.

கத்தோலிக்க திருச்சபை இறைவனுக்கு முன்பாக பரிசுகளை வழங்கும்போது, ​​கடவுளிடமிருந்து உண்மையுள்ள வேண்டுகோள் சேகரிக்கப்பட வேண்டும் என்ற ஆசைகளும் தேவைகளும் இருக்கும் இடத்தில் ஒரு பூசாரி ஒரு ஜெபத்தை செய்கிறார்; உண்மையுள்ளவர்கள் தங்கள் தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும், அவர்களின் பிரச்சினைகள் தீர்க்கப்பட வேண்டும், அற்புதங்களை கேட்கிறார்கள், மற்றும் பல. கோவில் வழங்கிய பிரசாதங்களுக்கு ஈடாக இது.

பிரசாதம் என்பது இறைவனிடம் உள்ள பெரும் செல்வத்திற்கும் அதிகாரத்திற்கும் மாறாக, திருச்சபையின் செல்வங்களையும் தேவைகளையும் உள்ளடக்கிய பரிமாற்றத்தின் ஒரு மாதிரியாகும்.

ரொட்டி வழங்குவதற்கு முன் படிகள்

La ரொட்டி பிரசாதம் இது பல பகுதிகளையும் மிக முக்கியமான பூர்வாங்க நடவடிக்கைகளையும் கொண்டுள்ளது, அவை ஒற்றுமைக்கு முன் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன; அவை புனித நற்கருணை காலத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட நற்கருணை வழிபாட்டின் ஒரு பகுதியாகும்.

உள்ளீட்டு கண்காணிப்பு

நுழைவு செய்தி என்பது பூசாரி மற்றும் அவரது தோழர்கள் சார்பாக பாரிஷனர்களை வரவேற்கும் வெகுஜனத்தின் ஒரு பகுதியாகும்; கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் உடலையும் இரத்தத்தையும் பெறுபவர்களாக இருப்பதன் மகிழ்ச்சியும் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது.

மாஸின் இந்த பகுதி, விசுவாசிகள் பரிசுத்த மாஸ் கொண்டாட்டத்தின் பக்தி மற்றும் துணையுடன் நன்றி செலுத்துகிறார்கள், மேலும் அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் கிறிஸ்துவின் இருப்பை உணர்கிறார்கள், மேலும் சகோதரர்களாக ஒற்றுமையுடன் இருப்பதன் மூலம் கடவுளின் ஆசீர்வாதத்தைப் பெறுகிறார்கள். கோயில்.

மன்னிப்புக்கான முறையீடுகள்

இது புனித மாஸின் கட்டமாகும், அங்கு அவர்கள் செய்த பாவங்களுக்கு சபை கடவுள் மன்னிப்பு கேட்கிறது, சாத்தியமான கருத்து வேறுபாடுகளையும் பகைகளையும் கொண்டுவருகிறது, பொய், வார்த்தை மற்றும் நம் பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படியாமை மற்றும் பல. அவ்வாறே, சபை "கர்த்தர் கருணை காட்டுங்கள்" என்று பாடவோ அல்லது பாடவோ தொடர்கிறது.

அன்றைய வாசிப்புகள்

Las lecturas son una forma de hacer conocer la Palabra de Dios a los congregados, conociendo historia del pueblo de Israel, las obras de Jesús, sus mandamientos, enseñanzas, los que pensaba, el crecimiento del கிறிஸ்தவம், முதலியன.

நற்கருணை இந்த கட்டத்தில் நடைபெறும் வாசிப்புகளில், பதிலளிக்கும் சங்கீதத்திலிருந்தும், பழைய மற்றும் புதிய ஏற்பாடுகளிலிருந்தும், 4 நற்செய்திகளில் ஒன்றிலிருந்தும் வாசிப்புகள் எடுக்கப்படுகின்றன.

பிரசாதம்

புனித வெகுஜனத்தின் இந்த கட்டத்தில்தான் ரொட்டி பிரசாதம் அப்போஸ்தலர்களுடன் இயேசுவின் கடைசி சப்பருக்கான மேஜையைத் தயாரிப்பதைத் தூண்டும் திராட்சை இரசம்.

இதற்காக, உலக அட்டவணையின் ஒரு பெரிய அட்டவணை பிரதிநிதி தயாரிக்கப்படுகிறார், அங்கு முழு கிரகத்தின் அனைத்து ஆண்களும் பெண்களும் சாப்பிட அழைக்கப்படுகிறார்கள், அவர்கள் இறைவனின் விருந்தில் பங்கேற்க முடியும்.

ரொட்டி பிரசாதம்

இது பரிசுத்த மாஸில் செய்யப்படும் முதல் பிரசாதம், இது கடவுளின் அப்பம், இது கிறிஸ்தவ விசுவாசத்திற்கு உணவு மற்றும் வாழ்வாதாரத்தை வழங்குகிறது; அது நித்திய ஜீவனின் அப்பம்.

மேலும், தி ரொட்டி பிரசாதம் விசுவாசிகளுக்கு மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள கற்றுக்கொடுப்பதை நோக்கமாகக் கொண்ட ஒரு அடையாளத்தை அது இயல்பாகவே கொண்டு செல்கிறது, மிகவும் தேவைப்படுபவர்களுடன், அதனால் யாரும் தங்கள் மேஜையில் தினசரி ரொட்டி இல்லை.

மது பிரசாதம்

பின்னர் இருந்து ரொட்டி பிரசாதம் ஒயின் பிரசாதத்தைப் பின்பற்றுகிறது, இது பிரதிஷ்டைக்குப் பிறகு கிறிஸ்துவின் இரத்தமாக மாறும். அதேபோல், இது மகிழ்ச்சி மற்றும் தூய்மையான மற்றும் உண்மையான அன்பின் அடையாளமாகவும் இருக்கும்.

ரொட்டி பிரசாதம் தயாரிப்பது பற்றி மேலும் அறிய நீங்கள் ஆர்வமாக இருந்தால், அதற்கு முன் அனைத்து புனிதமான செயல்களும் இருந்தால், பின்வரும் வீடியோவைப் பார்க்க உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம்: