அழுத்தவும் ESC மூட

70195
7

சான் மார்கோஸ் டி லியோனிடம் பிரார்த்தனை. எல்லா பிரார்த்தனைகளும் சக்திவாய்ந்தவை, ஆனால் செயிண்ட் மார்க்குக்கான பிரார்த்தனை…

52515
6

ஒரு மனிதனை ஈர்க்கும் பிரார்த்தனை மிகவும் விமர்சிக்கப்படலாம், ஆனால் அது மிகவும் பயனுள்ளதாகவும் சக்திவாய்ந்ததாகவும் இருக்கிறது….

51082
7

சான் ராமன் நோனாடோவிடம் ஜெபம் கர்ப்பிணிப் பெண்களின் சிறந்த ஆயுதம், ஏனெனில் இது ஒன்று என்று அழைக்கப்படுகிறது ...

48271
1

ஊர்சுற்ற வாட்ஸ்அப் குழுக்கள். நீங்கள் ஒற்றை மற்றும் நீங்கள் இந்த பக்கத்தை அடைந்திருந்தால், அது மிகவும் சாத்தியம் ...

46938
4

ஒரு ஆபரேஷனுக்கான பிரார்த்தனை நீங்கள் தோன்றும் அனைத்து கவலைகளும் உச்சத்தின் கைகளில் வைக்கப்பட வேண்டும் என்றால் ...

45289
3

அவர் வரக்கூடும் என்று சான் மார்கோஸ் டி லியோனிடம் பிரார்த்தனை மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். உலகம் என்பதை நினைவில் கொள்வோம் ...

42581
8

நீதிமானுக்கு ஜெபம் என்பது நம்முடைய ஒரே நீதிபதியாகிய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு உரையாற்றப்பட்ட ஒன்றாகும் ...