Zaburi 10 za shukrani

Tunakuonyesha zaburi mbalimbali ambazo unapaswa kuzingatia unapojifunza, kujifunza na kushiriki neno la Bwana, hasa ikiwa unatafuta zaburi 10 za shukrani kwa jirani yako. Zaburi 10 za Shukrani 1. Zaburi 44:8 - Kwa Mungu tutajisifu siku zote, Na tutalisifu jina lako milele. kusoma zaidi

Zaburi 1 Yohana 4:19

“Sisi twapenda kwa kuwa yeye alitupenda sisi kwanza”, hivi ndivyo inavyoweza kusomwa neno neno moja katika andiko takatifu la Biblia 1 Yohana 4:19 . Huu ni mstari katika kitabu cha Yohana, unaotuambia kwamba upendo kwa Mungu lazima utoke ndani ya mioyo yetu kwa sababu yeye alitupenda sisi kwanza. … kusoma zaidi

Zaburi 119:1-10 Heri...

Inasema katika Zaburi 119:1-10 kwamba wabarikiwa wote watakuwa waaminifu waendao katika njia za Bwana. “Heri walio wakamilifu katika njia; Wale waendao katika sheria ya Bwana." Hii ni moja ya mistari inayopatikana katikati ya Biblia ambayo inahusu kanuni ambayo... kusoma zaidi

Zaburi 40:17 Ingawa mimi ni mnyonge na mhitaji...

Zaburi 40:17 "Ijapokuwa mimi ni mnyonge na mhitaji, Bwana atafikiria msaada wangu, nawe ndiwe mwokozi wangu, Mungu wangu, usikawie" inalenga watu wanaohisi kulemewa, wasiwasi na uchovu na hali za kila siku. Kusema "Mungu wangu, usichelewe" ni ombi la kuingilia na usaidizi ... kusoma zaidi

Zaburi 19:1 Mbingu zatangaza utukufu wa Mungu

Neno la Bwana linasema kwamba asili ni kielelezo cha juu kabisa cha ukuu katika uumbaji wa Mungu kwa waumini wake. "Mbingu zauhubiri utukufu wa Mungu, na anga laitangaza kazi ya mikono yake." Zaburi 19:1 Ni mojawapo ya zaburi za Biblia zinazorejelea asili yenyewe,... kusoma zaidi

Zaburi 8:2 tafakari na mawazo

Katika somo la kibiblia la neno la Bwana linasema katika Zaburi 8:2 kwamba watoto wadogo wana nguvu za asili zinazoweza kumwangusha adui mwenye nguvu zaidi. Zaburi 8:2 ya Biblia Msemo huu wa kibiblia ulikuwa mstari wa kwanza wa Daudi ambapo alizingatia ukuu wa kweli katika nguvu za Mungu. … kusoma zaidi

Zaburi 5:11 Tafakari ya 2021

Katika somo la kibiblia la neno la Bwana linasema katika Zaburi 5:11 kwamba waumini wote wa Bwana lazima wajisikie furaha na kukiri neno takatifu ili kufikia wokovu. “Lakini wote wakutumainiao na wafurahi; Piga kelele kwa furaha milele, kwa sababu unawatetea; Furahi ndani yako ... kusoma zaidi

Zaburi 1:6 Kwa kuwa Bwana anaijua njia ya wenye haki

Inasema katika Zaburi 1:6 Kwa kuwa Bwana anaijua njia ya wenye haki; lakini njia ya waovu itapotea. Siku hizi, nimesikia watu wengi wakisema "wale wanaofanya vibaya hufanya vizuri zaidi kuliko wale wanaofanya vizuri" au "kwanini wakifanya vibaya wanafanya vizuri zaidi ... kusoma zaidi

Zaburi 23:1 "Bwana ndiye mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu."

Katika somo la Biblia la neno la Bwana linasema katika Zaburi 23 kwamba Yehova ndiye kiumbe anayekulinda na kukupa kila kitu unachohitaji ili kuishi. “Yehova ndiye mchungaji wangu; sitapungukiwa na kitu” Zaburi 23 iliyoandikwa katika kitabu kitakatifu Biblia. Wakati kauli hii inatolewa, tunaelewa kuwa ni simulizi ya ... kusoma zaidi

Zaburi 7:10 Tafakari na Kujifunza

Kama vile kuna wale wanaosoma anga na nyota au nambari kwa nadharia fulani, leo tunaleta tafakari na somo la Zaburi 7:10 ya kibiblia. Tafakari na Masomo ya Zaburi 7:10 Kusema kwamba "ngao yangu i kwa Mungu" ni kuthibitisha uaminifu na uaminifu kwa Bwana, ni tamko kuu la imani kwamba... kusoma zaidi

Tafakari ya Zaburi 146:8

Katika somo la kibiblia la neno la Bwana linasema katika Zaburi 146:8 kwamba kwa Yehova kila kitu kinawezekana katika jina la Kristo, anaweza kuponya, kulinda na kuwapenda waaminifu wake na waadilifu. Ifuatayo ni Tafakari ndogo ya Zaburi 146:8. Zaburi 146:8 Tafakari Haya ndiyo maneno ya hekima... kusoma zaidi

Maana ya Zaburi Fupi

Hapa kuna nakala ndogo kuhusu maana ya zaburi fupi, shiriki ile unayopenda zaidi na wapendwa wako. Utapata zaburi kadhaa, soma kila moja na usimame kwa sekunde moja kufikiria juu ya maneno na maana yake. Maana ya zaburi fupi Zaburi ni sifa zinazotolewa kwa Mungu, ... kusoma zaidi

20 Zaburi na Aya za usiku mwema

Ikiwa ni ngumu kwako kulala usiku au unataka amani ya akili tu, tutakuachia zaburi hizi za usiku mwema ambazo unaweza kuzisoma kila jioni ili Mungu abariki wakati wako wa kupumzika na uweze kuupa mwili wako heshima. mahitaji. Kuna picha nyingi za thamani zinazozungumza juu ya Mungu, na vile vile nzuri ... kusoma zaidi

Zaburi fupi zinazoweza kubadilisha maisha

Mara nyingi tunajikuta katika hali ambazo ni ngumu kwa mwanadamu, tunafikiri kwamba hatuwezi kuwa na mkono wa kusaidia upande wetu. Baadhi ya zaburi fupi zinaweza kutufanya turudi kwenye njia hii na zinaweza kutusaidia maishani. Zaburi ni zipi? Zaburi huchukuliwa kuwa Vitabu vya Hekima, ambapo sifa hutolewa kwa ... kusoma zaidi

40 Zaburi Fupi katika Biblia

Zaburi ni misemo ya kibiblia ambayo itakusaidia kuishi maisha bora. Kwa hiyo, hapa chini ninakuonyesha zaburi 40 fupi katika Biblia ambazo zitakuongoza kwenye njia ya imani nzuri. Utapata maandishi hayo mafupi ya kibiblia ambayo, si kwa sababu ni mafupi, ndiyo yenye nguvu zaidi katika… kusoma zaidi

zaburi kwa nguvu katika biblia

Zaburi 8:2 Vinywani mwa watoto wachanga na wanyonyao umeiweka nguvu, Kwa ajili ya adui zako, Kuwanyamazisha adui na kulipiza kisasi. Zaburi 18:1 Nakupenda, Ee BWANA, nguvu zangu. Zaburi 18:2 BWANA ni jabali langu, na ngome yangu, na mwokozi wangu; Mungu wangu, nguvu zangu, nitamtumaini yeye; … kusoma zaidi

zaburi za matumaini katika biblia

Zaburi 9:18 Maana mhitaji hatasahauliwa milele, wala tumaini la maskini halitapotea milele. Zaburi 39:7 Na sasa, Bwana, ningojee nini? Tumaini langu liko kwako. Zaburi 62:5 Nafsi yangu inakaa kwa Mungu peke yake, Maana tumaini langu linatoka kwake. Zaburi 65:5 Utatujibu kwa haki kwa mambo makuu, Ee... kusoma zaidi

zaburi za upendo katika biblia

Zaburi 23:3 Hunifariji nafsi yangu; Ataniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Zaburi 109:21 Nawe, Bwana, Bwana wangu, unifadhili kwa ajili ya jina lako; Uniponye, ​​kwa maana fadhili zako ni njema. Zaburi 36:5 BWANA, fadhili zako zinafika mbinguni, na uaminifu wako unafika mawinguni. Zaburi 33:18 Tazama, jicho la Bwana liko kwenye... kusoma zaidi

Zaburi za sifa kwa Mungu

Zaburi 126:2 Ndipo vinywa vyetu vitajazwa kicheko, Na ndimi zetu sifa; Ndipo watasema kati ya mataifa, Bwana amewafanyia mambo makuu haya. Zaburi 22:25 Sifa zangu kwako katika kusanyiko kubwa; Nitalipa kura zangu mbele ya wanaomcha. Zaburi 34:1 Nitamhimidi Bwana kila wakati; Sifa zako zitakuwa... kusoma zaidi

Zaburi kuhusu amani katika Biblia

Zaburi 4:8 Nitajilaza kwa amani, nitalala usingizi; Kwa sababu wewe pekee, Yehova, unanifanya niishi kwa uhakika. Zaburi 34:14 Jiepushe na uovu, utende mema; Tafuta amani na uifuate. Zaburi 37:37 Mtafakari mwenye adili, umtazame mwenye haki; Kwa maana kuna mwisho mwema kwa mtu wa amani. Zaburi 55:18 atanikomboa kwa amani... kusoma zaidi

Zaburi ya Wokovu katika Biblia

Zaburi 3:8 Wokovu una Bwana; baraka yako iwe juu ya watu wako. Sela Zaburi 13:5 Lakini mimi nazitumainia fadhili zako; moyo wangu utashangilia katika wokovu wako. Zaburi 18:2 BWANA ni jabali langu, na ngome yangu, na mwokozi wangu; Mungu wangu, nguvu zangu, nitamtumaini yeye; ngao yangu, na nguvu za... kusoma zaidi

Zaburi Zinazotegemewa katika Biblia

Naye atayajibu maombi yako: Zaburi 37:4 Nawe utajifurahisha kwa Bwana, Naye atakupa haja za moyo wako. Nitalala na kupata usingizi kwa sababu wewe upo pamoja nami: Zaburi 4:8 Nitalala kwa amani, nitalala usingizi; kwa sababu wewe peke yako, Yehova, ndiwe unayenifanya niishi kwa uhakika. Mungu atakuwa mlinzi wako: Zaburi... kusoma zaidi

zaburi za ulinzi katika biblia

Zaburi za ulinzi: Ni ahadi za milele za Bwana kwa maisha ya watoto wake wote zilizoandikwa na Mfalme Daudi: Malaika wa Bwana: Zaburi 34: 7 Malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazunguka wamchao na kuwalinda. yao. Lakini hawatakuja kwako; Zaburi 91:7 Wataanguka karibu nawe. kusoma zaidi

Kuacha kwa ubunifu
IK4
Gundua Mtandaoni
Wafuasi mtandaoni
mchakato ni rahisi
mwongozo mdogo
a jinsi ya kufanya
ForumPc
AinaRelax
LavaMagazine
mwenye makosa
maktaba ya hila
ZoneHeroes