Maombi ya kubatizwa Kama mvulana na msichana, uwongo mfupi na mzuri katika ukweli kwamba Ubatizo ni shughuli ya kiroho na ambapo tunadai imani ambayo imeimarishwa kupitia maombi.

Haijalishi umri wa mtu kubatizwa, imani ni kitu ambacho hakihusiani na umri lakini na simu ambayo inasikika kutoka moyoni, sala hutumiwa kuimarisha simu hii na ili iweze kubeba. nje kutoka moyoni na imani na ujasiri. 

Katika kesi ya ubatizo wa watoto hufanywa kama kitendo cha imani ambapo wazazi wanasababisha upendo kutoka kwa umri mdogo kupenda kazi ya Bwana.

Maombi ya kubatizwa

Maombi ya kubatizwa

Jambo la muhimu kwa yote haya hufanywa kwa kusadikika na maarifa yote. Maombi ya kubatizwa yanaweza kufanywa na wazazi, god babu au mtu mwingine yeyote wa familia au rafiki ambaye anakaa na wito wa kuifanya.  

1) Maombi ya uboreshaji wa msichana

Mpendwa Baba wa Mbinguni, tunakuja mbele yako leo kutoa maisha ya (jina la msichana)

Kwa kushukuru zawadi ya maisha yake katika familia yetu, na kwa kutambua nguvu na hekima yako kubwa, tunatoa baraka zako kwenye maisha yake leo. 

Naomba awe msichana mzuri, hodari na mwenye akili; Akue na hekima yako na mwongozo wako mpaka atakapokuwa mwanamke kama vile Maria Mama wa Yesu.

Binti yetu achaguliwe na wewe kutimiza malengo yako hapa Duniani. Hiyo ni mtiifu kwa mapenzi yako, anayejua jinsi ya kukusifu, kukuhudumia na kukupenda. 

Basi hupata neema yako kila siku ya maisha yake, kwamba anapokea baraka zako, heshima na tele.

Amina!

Wasichana wana sehemu hiyo nyororo na maridadi ambayo inawafanya wawe wa kipekee na ndio sababu sala za ubatizo huwa na maalum kwao. Changamoto ambazo maisha huanza kuweka katika umri mdogo zinaweza kuwa kubwa na wakati unafanya uamuzi wa kuwabatiza na wao wenyewe wakati wa kusoma sala zao tunawaachia zana zenye nguvu ambazo wanaweza kutumia katika siku zijazo. 

2) Maombi ya Ubatizo wa watoto

Mfalme wa Wafalme na Bwana wa Mabwana, hapa mbele yako uwepo wa utukufu kuwasilisha mbele yako maisha ya mtoto wetu (jina la mtoto).

Asante sana Mungu kwa kutuona tunastahili kuwa wazazi wa mtoto huyu mrembo. Tunakuahidi kukutunza, kukupenda na kukuongoza kwenye njia nzuri ya maisha. Lakini pia tunakuja leo kutafuta baraka zako kwa maisha yako yote.

Na awe "Rafiki ya Mungu" kama Musa mtumishi wako alivyokuwa. Je! Hivi karibuni ujue kusudi lako maishani, usijitiishe kwa mfumo wa ulimwengu lakini fanya mapenzi yako kufanikiwa kabisa. Awe mpole kukubali mafundisho yako na mwenye busara kukiri kwamba wewe, Mungu, ni kila kitu. Kwamba anaeleweka katika fasihi na sheria, mwenye ujuzi wa maneno, mzalendo mkubwa na kiongozi.

Tunambariki kwa utukufu wa Jina lako ambalo ni juu ya Jina lote.

Amina!

Watoto pia wana sala yao maalum kwa sababu mara nyingi njia yao katikati ya ukuaji, wanaweza kuathiriwa na sababu kadhaa na ndiyo sababu sala maalum ya Ubatizo kwa watoto inakuwa kitendo cha upendo, imani na utoaji Neno la Bwana linazungumza nasi juu ya nini ni kufundisha mtoto na njia za Bwana tangu umri mdogo, ndiyo sababu kutoka kanisani upendo na utoaji wa maisha ya ibada yaliyojaa wakati wa urafiki na Mungu Baba na Watakatifu wako wote 

3) Maombi ya mialiko ya Kristo

Maombi ya mialiko ya Kristo

Namshukuru Mungu kwa kunipa uhai.
Asante kwa wazazi wangu kwa kunionyesha njia.
Asante kwa Familia yangu kwa kunipenda.
Asante kwa wadhamini wangu kwa kudhibiti tiba yao.

Ninakukaribisha kwenye Ubatizo wangu Jumapili, Mei 22 saa 1:00 jioni kwenye Hekalu la Mama yetu Masikini. Halafu ninangojea wewe kula katika sebule iliyoko kwenye Street Street huko San Luis 117. Asante.

Ni muhimu sana kuwa na uwepo wa familia na marafiki. Kwa hivyo, lazima tuwe na maombi ya kukualika kwa furaha.

Hiyo ndio sala hii ya mialiko ya Kristo ni. Unaweza kuitumia kwa uhuru katika mialiko yako ya Ubatizo.

4) Maombezi mafupi ya Krismasi

Mungu mkubwa, utukufu na heshima uwe kwako, Muumbaji wa maisha tu. 

Hapa sisi ni mbele ya uwepo wako kubariki maisha ya (jina la mtoto/ ninã), huyu mtoto mzuri ambaye umetupatia mtoto wa kiume.

Tunambariki ili kuanzia leo, aanze maisha yake kwa mwongozo na ulinzi wako. Mwana wetu akue akijua kuwa Roho wako Mtakatifu ni rafiki yake mkubwa. Maisha yako yawe na makusudi ya milele kama maisha ya Ibrahimu; na kwamba kama yeye, kuwa na subira kungojea utimizo wa neno ahadi za Mungu, anayeamini maneno na mafundisho yako na hivyo kuupendeza moyo wako Mungu wetu. 

Kuwa mtoto wetu aliyebarikiwa, mwenye afya, nguvu na aliyefanikiwa kwa utukufu wa Mungu.

Amina!

Maombi yana nguvu haijalishi ni ya muda gani au ya muda mfupi, ni nini kinachofaa na imani ambayo imetengenezwa .. Katika bibilia kuna mifano mingi ambayo tunaweza kupata ambayo tunazungumza juu ya sentensi fupi ambazo zilijibiwa kwa wakati wa haraka na Hii ndio tunapaswa kujali. Kuna maombi marefu ambayo hayana imani na sala fupi ambayo ni nguvu, yote inategemea imani uliyonayo na sio wakati unadumu.

5) Maombi ya Ubatizo wa msalaba

Maombi ya Ubatizo wa msalaba
Maombi ya Ubatizo wa msalaba

Ikiwa unataka kuweka sala kadhaa za Ubatizo tayari kuchapishwa, tunazo hapo juu katika mfumo wa msalaba. Ilikuwa kitu kizuri sana ambacho tumepata. Tumia fursa kamili!

Je! Ni sala gani za Ubatizo?

Maombi hutusaidia kutakasa roho na roho zetu Inasasishwa kupitia mchakato mzima wa maombi kwa sababu inachukua muda na inajitolea ili kutajirisha roho. Kuanzia wakati ambao tuko tayari kuomba, huanza kuchukua athari ndani yetu, kwa kuwa kutoa wakati wetu kwa utii kwa Mungu ni bora kuliko dhabihu yoyote tunayoweza kufanya. Kwa upande wa Ubatizo ni zaidi kwani kujitolea kiroho kunafanywa mbele za Mungu.

Maombi ya kubatizwa hutumika kuandaa roho yetu kwa kitendo hicho kufanywa. Ikiwa ubatizo uko kwa watoto basi kupitia maombi haya tunaweza pia kuuliza kwa siku zijazo, ili kila wakati Mungu aongoze hatua zao na ziwaweka karibu na wizi wao wakati wote. 

Je! Sentensi hizi ni zenye nguvu?

Maombi yote Imetengenezwa na Imani ina nguvu sana na hiyo ni kwa nini wao wamekuwa silaha ya kiroho ambayo tunaweza kutumia kila mahali tulipo na bila kujali ni ngumu kiasi gani tunauliza.

Maombi yanaweza kusababisha hata wafu kufufuka kutoka kwenye kaburi zao kama tunavyoona katika neno la Mungu kwa mfano wa Lazaro kwamba alikuwa na siku kadhaa za kufa na kwa neno moja tu alifufuka. 

Maombi zaidi: