Maombi ya Jaji wa Haki

Maombi kwa Jaji wa Haki Ni ile ambayo inaelekezwa kwa Bwana Yesu Kristo mwamuzi wetu wa pekee mbele ya Mungu Baba.

Ni muhimu kujua kwamba sala lazima zifanyike kwa kuamini.

Neno la Bwana linatufundisha kwamba ikiwa tutamtafuta lazima tuamini kuwa atasikiliza kwa kutisikiliza na hii ni siri ya haya yote, kuamini.

Bila imani sala ni maneno matupu tu ambayo hayafikii sanaa yoyote na hayatimizi kusudi ambayo ilifanywa.

Kwa haya yote ni muhimu kujua ni sababu zipi kuu zinazotupelekea kuomba, watu wengi humwuliza hakimu wa haki tu kwa mazoea lakini sio kutoka moyoni halafu sala inapoteza ufanisi.

Je! Ni sala gani ya Jaji wa Haki?

Maombi ya Jaji wa Haki

Mheshimiwa Yesu Kristo Yeye ni rafiki yetu, kaka na Jaji wetu wa haki. 

Anaulizwa vitu vingi na moja ya ombi la kawaida ni ulinzi kwa sisi na familia zetu.

Wakristo wengi husali sala hii kila siku na hii lazima iwe hivyo kwani kila siku ubaya unauma na kila wakati ni vizuri kuondoka nyumbani na ulinzi wa Jaji Mwadilifu kuhusu kila mmoja wetu. 

Hii ni sala ambayo imetengenezwa kutoka moyoni kwa kuwa tunaweka mikononi mwako jambo la karibu zaidi ambalo daima ni watoto wetu na familia kwa ujumla.

Fanya sala hii kabla ya kuanza safari ya kila siku, na familia nzima wakati wa kiamsha kinywa Ni wazo nzuri sana kwa kuwa tunahimiza pia mazoezi ya umoja katika familia na tunatimiza kile neno la Die soque linasema ikiwa wawili au watatu watakubaliana na kumuuliza Baba kwa jina la Yesu atatoa maombi kutoka mbinguni. 

Maombi ya jaji wa asili wa Katoliki

Ahadi ya Kimungu na Haki ya kwamba unyoosha mkono wako kwa masikini na tajiri!

Mpenzi wa milele wa msamaha na upendo, nuru ya kiroho inayoangazia njia za giza kabisa, Neno la maisha na upendo wa kina, Mafundisho na ushuhuda unaotulisha kwa maombi.

Wewe ambaye umepata dhulumu mbaya na dharau, Kwamba kuwa Mtakatifu na safi kukubalika kwa unyenyekevu adhabu mbaya zaidi, Wewe ambaye ukiwa mfalme wa wafalme, ambaye anaishi na kutawala juu ya uovu wote na wanadamu wote, alikaribishwa bila kunung'unika au kutukana zaidi. mapigo machungu, Na ulitoa kila kitu kwa wokovu wetu, Acha maombi yetu na ombi lako lije kwako.

Mapepo na wamiliki wako walikimbia kwa nguvu ya maombi yako, Uliinua wagonjwa kutoka vitandani vyao, Uliponya vipofu kutoka upofu wao, Ulirudisha afya kwa wakoma, Uliwapatia uzima na mkate wale waliokufuata.

Ulizidisha samaki na mikate ili ukapee umati wa watu, ulifungua maji na kuyapitia, ulitoa mchana na usiku, Amani na maelewano, Wewe Hakimu wetu wa haki bila kusita unaongozana na watu wako, Bila mapungufu unapeana kila kitu, Na unatimiza ahadi yako, Wakati mja anakuja kwako, Hutamdhalilisha au kumsaliti, Haujakosea au kuumiza, Unatufundisha kwa mifano, Unaacha urithi wa milele katika Maandiko Matakatifu, Unasikiliza maombi yetu na unakuja kwa neema yetu.

Amina.

Maombi daima ni njia ya kuinua, kwa kuongezea ombi letu, sifa zetu na shukrani kwa Mungu huyo ambaye anatupa sisi na familia zetu ulinzi kila siku ya ulimwengu.

Inaweza kukuvutia:  Maombi kwa watoto

Kwa kufanya maombi hayo tunajua na tunaamini kwamba ulinzi wa Mungu hutangulia katika kila kitu tunachofanya siku hiyo.

Kanisa Katoliki lina mfano wa maombi kwa Jaji wa Haki wa asili, katika mfano huu wa maombi tunaona kwamba tunaanza kwa kutambua sifa zote za Yesu Kristo na kisha kufanya ombi na mwisho kwa kushukuru neema iliyopewa, mwisho kama tendo la imani kuamini kwamba Muujiza tayari umefanyika.

Maombi kwa jaji wa haki kwa wanaume 

Mnyama anayenishambulia, simba anayenguruma, Ubaya hushinda kando yangu, ninahisi woga na uchungu. Sina uwezo tena wa kutembea, ninaogopa ukosefu wa haki,

Wapinzani wangu wanadhihaki, Wanaamini wana nguvu, Na ingawa mwoga wangu anaonekana, Kuna Mtu Mkuu, Ambaye anakuja kunisaidia.

Jaji tu njoo, njoo haraka kwangu, Ukagezee maovu yote, Wanaume wengine wananishambulia na kuniumiza, Hukumu tu Njoo, njoo kwangu haraka.

Nilipiga kelele na ninatafuta uwepo wako katika maisha yangu, mimi ni mtu dhaifu, ninakutafuta na siwezi kukupata, Njoo, njoo mwamuzi wangu Mpendwa.

Mei uchawi na uovu, Huo uchawi na santeria, Shetani na yule mwenye dhambi, Piga kichwa chako, Ondoka mbali na upande wangu, Ondoka mara moja, Jaji tu aje kunisaidia, nakuuliza tafadhali.

Utulivu na utulivu unakuja, Wanaume tayari wanapongeza na kuabudu jina lako Tukufu, asante, nakupa Hakimu wangu wa haki, asante milele, Haleluya, Amina.

Ombi hili maalum lipo kwa sababu ya kiwango cha vurugu ambayo inajitokeza katika siku za hivi karibuni, ni ngumu sana kwenda mitaani siku yoyote ile na kutoona mazingira yanayoshtakiwa kwa nguvu mbaya.

Inaweza kukuvutia:  Omba ili kila kitu kiende vizuri

Hii ndio sababu ombi hili ni muhimu sana kwani tunamwuliza Jaji Haki kuleta amani na utulivu ndani ya moyo wa mwanadamu ili vurugu linakoma kwa njia hii.

Moyo mzuri wa Yesu Kristo tu ndio unaweza kubadilisha moyo kuwa mzuri na matakwa mazuri kuwa baraka.

Nd bora kumaliza unyanyasaji na vurugu kuliko sala iliyojaa imani nia njema, bila ubinafsi na kufanywa kutoka kwa roho.

Maombi ombeni tu kumtoa mfungwa 

Bwana mpendwa Yesu. Ulizaliwa bure.

Roho yako mwenye nguvu ni bure, hata kama mwili wako wa mwili hauonekani.

Yeye, ambaye ni uwepo wako wa kimungu, yuko ndani yako, anafuatana nawe kila wakati. Ninakuomba uwepo huo wa kiroho ndani yako na nikuombe akuachilie, hiyo uhuru unaofanana na kila mtu aliye hai kwa dhamiri.

Mimi ni mlango wazi kwamba hakuna mwanadamu anayeweza karibu nami na mlango huo unaokuongoza kwa amani, kwa upendo wa Mungu na jirani yako, kwa uzuri na furaha yako, utafunguliwa waziwazi na sasa, sasa na kwa kweli Milele.

Amina.

Hukumu hii tu jaji kamili ya kumtoa mfungwa ni hodari sana.

Kuishi wakati huu mbaya na mwanafamilia au rafiki bila shaka ni moja wapo ya uzoefu mbaya zaidi unaweza kupitia.

Kwa wale ambao wamenyimwa uhuru ni mchakato chungu ambao maombi mara nyingi ndio pekee ambayo inaweza kutoa amani na tumaini.

Jaji wa Haki Yesu Kristo anaulizwa ili maamuzi yaliyotolewa kuhusu hukumu hiyo yaangaliwe upya, ufahamu ufunguliwe na uweze kuchukua hatua kwa upande wa haki

Vivyo hivyo, ombi linaweza kupanuliwa kuomba amani kidogo na uvumilivu, kujaribu kufanya kile neno la Mungu linasema, mwombee jirani yetu.

Maombi ya jaji wa haki kwa kesi ngumu 

Kijaji wa Kimungu na wa haki wa walio hai na wafu, jua la haki la milele, lililomo ndani ya tumbo safi la Bikira Maria kwa afya ya ukoo wa mwanadamu.

Jaji tu, muumbaji wa mbingu na ardhi na alikufa msalabani kwa mapenzi yangu.

Wewe, ambaye ulifunikwa na sanda na kuwekwa kwenye kaburi ambalo ulinuka siku ya tatu, mshindi wa kifo na kutoka kuzimu. Jaji wa haki na wa Kiungu, sikia ombi langu, usikilize ombi langu, sikiliza ombi langu na uwape upendeleo.

Sauti yako ya maana ilituliza dhoruba, iliponya wagonjwa na kuamsha wafu kama Lazaro na mtoto wa mjane wa Naim.

Enzi ya sauti yako ilikimbia pepo, ikawafanya waachie miili ya walio na huyo mtu, na ikawapatia vipofu, zungumza na bubu, sikia viziwi na uwasamehe wenye dhambi, kama vile Magdalene na yule aliyepooza kutoka bwawa.

Ulijifanya usionekane na maadui zako, wale ambao walikwenda kukufunga. Ulifungulia magereza kwa Peter na ukamtoa kati yao bila kuonekana na walinzi wa Herode.

Uliokoa Dimas na kumsamehe huyo mzinzi.

Ninakuomba, Jaji wa Haki, niachilie huru kutoka kwa maadui wangu wote, inayoonekana na isiyoonekana: Shroud takatifu ambayo ulikuwa umefunikwa inanifunika, kivuli chako kitakatifu kinanificha, pazia lililofunika macho yako hupofusha wale wanaonitesa na wale wanaonitamani. uovu, kuwa na macho na usinione miguu ina na hajanifikia, mikono ina na hajanijaribu, masikio hayina na kunisikiza, ulimi huwa na sio hunituhumu na midomo yako itakuwa kimya kortini wakati watajaribu kunidhuru.

Ah, Yesu Kristo Mwadilifu na Hukumu ya Kimungu!, Nikurehemu katika kila aina ya huzuni na mateso, siti na ahadi, na unifanye nikuombe wewe na nipate kudai ufalme wa sauti yako ya nguvu na takatifu ikikuita msaada wangu, magereza kufunguliwa, minyororo. na vifungo vimevunjika, vifungo na baa vimevunjwa, visu vimefungwa na silaha yoyote ambayo ni dhidi yangu imeshonwa na imetumiwa bure. Wala farasi hawanifikilii, wala wapelelezi wananiangalia, wala hawanipata.

Damu yako inaniosha, vazi lako linanifunika, mkono wako unibariki, nguvu zako zinifiche, msalaba wako unitetee na uwe ngao yangu maishani na wakati wa kufa kwangu.

Ah, Jaji Mwadilifu, Mwana wa Baba wa Milele, ya kwamba kwa Yeye na kwa Roho Mtakatifu wewe ni Mungu mmoja wa kweli!

Ah! Neno la Kiungu lilifanya mwanadamu!

Ninakuomba unifunike kwa vazi la Utatu Mtakatifu ili uwe huru kutoka kwa hatari zote na ulitukuze Jina lako Takatifu.

Amina.

Omba sala ya Mungu na jaji wa haki kwa kesi ngumu na imani kubwa!

Inaweza kukuvutia:  Maombi ya baraka

Yesu Kristo, wakati alipokuwa duniani, alikuwa shuhuda wa moja kwa moja wa kile akili ya mwanadamu inaweza kufanya, alihisi katika mwili wake mwenyewe wakati aliamua kutoa maisha yake kwa upendo wetu.

Ndio sababu hakuna mtu bora zaidi yake anayeelewa michakato ngumu, anajua jinsi tunavyohisi, kile tunachofikiria na anatuongoza kufanya kile ambacho ni sawa kufanya hata ikiwa haijulikani sana kwa sasa.

Hakuna ombi ngumu ambayo haiwezi kutatuliwa kutoka kwa sala iliyo na imani nyingi, Mungu hutunza ahadi zake kila wakati.

Ni lini ninaweza kuomba sala?

unaweza kuomba maombi ya Hakimu Mwadilifu wakati wowote unapotaka.

Haina wakati, dakika, siku ya wiki au ratiba. Lazima uombe wakati unahitaji na wakati unayo mapenzi na imani.

Maombi zaidi:

 

Kuacha kwa ubunifu
IK4
Gundua Mtandaoni
Wafuasi mtandaoni
mchakato ni rahisi
mwongozo mdogo
a jinsi ya kufanya
ForumPc
AinaRelax
LavaMagazine
mwenye makosa
maktaba ya hila
ZoneHeroes