Kuna Mistari ya Bibilia ya upendo wa Mungu Itafurahisha kujua ikiwa tuko kwenye utaftaji huo wa upendo wa kweli.

Mwanadamu ana hitaji kubwa la kuhisi kupendwa na hii ni kitu ambacho kimebaki kizazi hadi kizazi. Haijalishi una umri gani, hitaji la kupenda na zaidi ya yote, kupendwa ni kubwa sana. Utupu huo mara nyingi hauwezi kujazwa na mtu na ndipo wakati wa kujua kuwa Mungu anatupenda huwa jambo la maana zaidi.

Mistari ya Bibilia ya upendo wa Mungu

Mungu anatuonyesha upendo wake usio na masharti kila siku kwa kutupatia fursa ya kupumua, kuwa na familia, kutoka kitandani na kufanya mambo haya yote yanayotokea kwa njia yetu ya kila siku, haya yote yanawezekana shukrani kwa upendo wa Mungu . Anatupigia simu, huvutia, kutushinda na kutamani kupenda na uwepo wake ili kamwe tusihisi hitaji la upendo mioyoni mwetu.

Ni muhimu kujua nini Mungu mwenyewe anasema juu ya upendo wake kwetu na njia pekee ambayo tunapaswa kujua ni kwa kusoma maandiko matakatifu, hizi ni aya kadhaa za bibilia juu ya mada hii.   

1. Tumaini upendo wa Mungu

Warumi 5: 8

Warumi 5: 8 "Lakini Mungu anaonyesha upendo wake kwetu, kwa kuwa tulipokuwa bado wenye dhambi, Kristo alikufa kwa ajili yetu."

Katika siku hadi siku kuna makosa mengi ambayo tunaweza kufanya lakini lazima tudumishe ujasiri kwamba Mungu anaendelea kutupenda hata wakati hatuyatii maagizo yake na tumekosea. Yeye hutupa upendo usio na masharti na alimtuma mtoto wake atu kufa msalabani wa Kalvari kama ishara kubwa ya upendo wake. 

2. Mungu anapenda watoto wako

Waefeso 2: 4-5

Waefeso 2: 4-5 "Lakini Mungu, ambaye ni mwingi wa rehema, kwa sababu ya pendo lake kubwa ambalo alitupenda sisi, ingawa tulikuwa wafu kwa dhambi, alitupa uhai pamoja na Kristo."

Hakuna kikomo ambapo tunaweza kuweka alama jinsi upendo wa Mungu unatufikia kwa watoto wake, ni mkubwa sana, ni tajiri kwa huruma na upendo kwa sisi na hiyo ni kitu ambacho tunapaswa kukumbuka kila wakati, tunayo baba mbinguni ambaye sisi penda bila masharti. 

3. Mungu ndiye taa

Yohana 16:27

Yohana 16:27 "Kwa kuwa Baba mwenyewe anakupenda, kwa sababu umenipenda, na umeamini kuwa nimemwacha Mungu."

Wakati tunamwamini Yesu Kristo na kuonyesha upendo wetu kwake, tunampenda baba, kwa sababu unaamini katika kazi yake ya thamani na tunakubali maonyesho yake ya upendo, kwa sababu huyo ndiye Yesu, ishara kubwa kabisa ya kuwa Mungu anatupenda sana na hatupaswi kuifanya. shaka kwamba.  

4. Amini neno lako

1 Yohana 3: 1

1 Yohana 3: 1 "Tazama upendo ambao Baba ametupatia, ili tuweze kuitwa watoto wa Mungu; Kwa hii; kwa hili el mundo Hatujui, kwa sababu hakumjua ”.

Yeye ambaye hajajua Mungu hajui upendo wa kweli. Anatupenda sana hivi kwamba anatuambia kuwa sisi ni watoto wake, sisi sio chochote kwa Mungu, sisi ni watoto wake, kiumbe wake mpendwa na kwa hivyo tunapaswa kujisikia wenyewe kila wakati, kuwa watoto wa Mungu wanaopendwa na waliokubaliwa. 

5. Mungu hatawaacha kamwe

Yohana 17:23

Yohana 17:23 "Mimi ndani yao, na wewe ndani yangu, ili wawe kamili kwa umoja, ili ulimwengu ujue kuwa umenituma, na kwamba umewapenda na vile vile umenipenda. "

Kuna umoja maalum kati ya mpendwa na yule anayetoa upendo na hiyo ni kitu ambacho kinaweza kuonekana katika ubinadamu kila wakati, kuna kitu maalum kati ya Mungu na mwanadamu. Yeye hukaa ndani yetu na tunabaki ndani yake, ni jambo zuri kuhisi kupendwa na Mungu.  

6. Neema ya Mungu ni nguvu

1 Timotheo 1:14

1 Timotheo 1:14 "Lakini neema ya Bwana wetu ilikuwa tele zaidi na imani na upendo ulio katika Kristo Yesu. "

Imani ni moja ya viungo maalum tunavyohitaji katika maisha yetu kuweza kuamini kuwa upendo ambao Mungu anayo kwetu ni kitu halisi. Kutilia shaka kunatufanya tufikirie kuwa hakuna mtu anayetupenda lakini Mungu ni mwaminifu na halisi na upendo wake ni mpya kila asubuhi na neema yake na upendo hutuhifadhi kila wakati.  

7. Neno la Bwana ni wokovu

Isaya 49:15

Isaya 49:15 "Je! Mwanamke atasahau alichokizaa ili kumuhurumia mtoto aliye tumboni mwake? Hata nikimsahau, sitaisahau kamwe. ”

Imekuwa ikisemwa kwamba hakuna upendo mkubwa kuliko ule wa mama kwa watoto wake. Sitaki hii kuwa kweli, lakini kuna upendo ambao unazidi kila kitu na huo ndio upendo wa Mungu, ikiwa tunaweza kuwa , zaidi Bwana Mungu anaweza kutupenda. 

8. Fuata njia yake

Salmo 36: 7

Salmo 36: 7 "Ee Mungu, rehema yako ni ya thamani gani! Ndio sababu wana wa wanadamu wanalindwa chini ya kivuli cha mabawa yako."

Kuhisi kulindwa ni sawa na kuhisi kupendwa kwa sababu yeye anayetupa usalama wakati wote anafanya kwa sababu anakupenda sana, rehema na upendo wa Mungu hufuatana nasi kila siku ya maisha yetu na lazima tujisikie salama na kupendwa kila wakati kwa yeye.

9. Sikiza maneno ya Mungu

1 Yohana 4: 19

1 Yohana 4: 19 "Tunampenda, kwa sababu yeye alitupenda sisi kwanza. "

Mara nyingi tunafikiria sisi ni wazuri sana wakati tunasema tunapenda Mungu, lakini kwa ukweli kile unachofanya ni kurudisha kidogo upendo huo ambao anatupa kila siku ya maisha yetu. Alitupenda kwanza, kwani kabla ya kuzaliwa na alikuwa ametupenda. 

10. Ukiwa na Mungu hautakosa chochote

Zaburi 86:15

Zaburi 86:15 "Lakini wewe, Bwana, Mungu mwenye rehema na mwenye neema, mwepesi wa hasira, na mkuu katika rehema na ukweli."

Wakati rehema inajidhihirisha katika maisha yetu, inafanya hivyo kwa sababu tumejaa upendo, yule asiyependa hawezi kuhisi huruma. Tunaposema kwamba Mungu anatuonyesha rehema zake, ni kwa sababu anatupenda na hiyo ni mfano mwingine wa jinsi upendo wake kwetu ulivyo. 

11. Upendo wa Mungu ni mkubwa kuliko kitu chochote

Mithali 8:17

Mithali 8:17 "Ninawapenda wale wanaonipenda, Na wale wanaonipata mapema wananipata."

Lazima tujali kurudisha upendo huo mahali mbili ndani yetu. Katika maandishi haya unaona kwamba anatutolea ahadi ya upendo, ikiwa tunampenda basi anatupenda kurudi, ingawa upendo wake ni kwa kila mtu, wakati tunampenda ni kama kuwa na uhusiano wa karibu ambapo sisi wawili tunaonyeshana upendo. 

Kuunganisha nguvu ya aya hizi 11 za bibilia za upendo wa Mungu.