Vilka är typerna av bön. Det finns flera typer av bön i Bibeln. Bön behöver inte alltid vara densamma, eftersom vi kan be till Gud på många sätt. Att be är att prata med HONOM. Precis som vi har många olika samtal med våra vänner kan vi också ha många olika meningar beroende på sammanhanget.

Vi måste dock vara försiktiga och be inte felaktigt. Fel bön är en som inte är i enlighet med Guds vilja. Det finns vissa typer av bön som alltid är fel:

  • Meningar med krav: Vi kan inte kräva saker av Gud, utpressning, eftersom han inte är skyldig oss något. Vi måste be ödmjukt
  • Motsatt mening: bön som används som en besvärjelse eller förbannelse för att något dåligt ska hända.
  • Bön full av lögner: Gud vet när vi ljuger, vi kan inte lura honom. Vi måste alltid vara ärliga mot Gud

Men Bibeln visar oss olika typer av böner som vi kan göra. Ju mer vi ber, desto fler typer av bön upptäcker vi. Dessa är bara några av de typer av bön i Bibeln:

Vilka typer av bön finns i Bibeln

Meningstyper

Meningstyper

1. Beröm och tacksamhetsbön

Vi har många anledningar att prisa och tacka Gud. Det är väldigt viktigt kom ihåg allt som Gud är och har gjort för oss. Beröm är ett sätt att uttrycka tacksamhet. Genom beröm och tacksamhet finner vi glädje i Gud.

Jag vill prisa dig, Herre, av hela mitt hjärta;
Jag kommer att berätta alla dina underverk.
Jag kommer att vara glad och glädja mig över dig;
Jag kommer att sjunga till ditt namn, o högsta.

Psaltaren 9: 1-2

2. Framställning

Vi är beroende av Gud för allt. Därför, när vi behöver något, måste vi be Gud. Vi kan fråga:

  • Apoyo: så att Gud tillhandahålla det vi behöver vid rätt tidpunkt. Även i de svåraste tiderna hjälper Gud oss ​​att försörja oss själva.
  • visdom: för förstå vad som är rätt och vad som är fel och hur man agerar.
  • orientering: att veta vilken väg man ska gå. Gud kan besvara den bönen på många sätt.
  • Sueños: så att han kan hjälpa oss att uppnå dem.

Vi kan göra många andra önskemål till Gud förutom dessa. Men framför allt är det första vi måste göra att fråga att göra Guds vilja.

Var inte orolig för någonting, men låt dina önskemål bli kända inför Gud i all bön och bön, med tacksägelse.

Filipperbrevet 4:6

3. Bekännelse

Det är mycket viktigt cbekänn dina synder för Gud och be om förlåtelse. Gud förlåter alltid dem som omvänder sig. Bekännelsens bön är befriad från syndens tyngd.

Om vi ​​bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig att förlåta våra synder och rensa oss från all orättfärdighet.

1 Johannes 1: 9

4. Förbön

Be för andra människor det är en del av att vara kristen. Andra människor behöver våra böner för att: rädda, läka, befria sig själva, lösa problem, hjälpa, stödja, ha styrka ... Gud hör våra böner och hjälpa människorna vi ber för.

"Ber hela tiden med all bön och åkallan i Anden och vakar därmed med all uthållighet och åkallan för alla de heliga."

Efesierbrevet 6:18

5. Gruppbön

Bön tillsammans med andra troende är mycket kraftfullt. TILL Gud gillar att se sin kyrka förenad. Gruppbön uppstår när alla ber tillsammans för samma situation eller när en ber och de andra håller med.

När de hade bett skakade platsen där de var samlade; och alla blevo uppfyllda av den helige Ande och talade Guds ord med frimodighet.

Apostlagärningarna 4:31

6. Bön i tungomål

Att be i tungomål är ett sätt att låta den Helige Ande vägleda våra böner. Toppen när vi inte vet hur vi ska be i en situation. Den som har denna gåva bör använda den.

Ty den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud; ty ingen förstår honom, fastän han genom Anden talar hemligheter.

1 Korinthierna 14: 2

7. Begäran om hjälp

Vi kan avlasta oss själva med Gud. När vi har problem kan vi berätta hur vi känner och be om din hjälp. Ibland ett "Gud hjälpe!" Ropet på hjälp är de drabbades bön, som litar på Guds hjälp.

Titta på mig och ha nåd med mig
För att jag är ensam och sörjer.
Mitt hjärtas ångest har ökat;
Ta mig ur min ångest.

Psalm 25: 16-17

Nu vet jag vilka typer av bön finns i bibeln. Som du kan se finns det olika sätt att be beroende på omständigheterna vi befinner oss i. Från Descubrir.online  Vi hoppas att den här artikeln har hjälpt dig. Om du nu vill veta hur man ber till Gud enligt Bibeln, fortsätt surfa på vår webbplats.

Hur