Vad är meningen med livet enligt Bibeln. Sedan människan är i den här världen har han undrat vad är meningen med dess existens. Det är förmodligen det största okända i våra liv. Vi är rationella djur och därför måste vi söka svar på denna verklighet genom lagen om orsak och verkan.

Men även om många människor vandrar genom livet utan att mycket väl veta hur man lever det eller utan ett verkligt syfte, för varje kristen, den här frågan har ett tydligt svar. Vi är bara skyldiga läs och analysera Bibeln för att lära känna den.

Vad är syftet med livet enligt Bibeln: Förklaring med passager

Livets syfte enligt Bibeln

Livets syfte enligt Bibeln

Bibeln säger det det sanna syftet med vårt liv är baserat på att vara nära Gud. Han skapade oss för att prisa Honom och ha en relation med Honom.Genom Jesus finner vi mening med livet.

i kärlek efter att ha förutbestämt oss att adoptera sina barn genom Jesus Kristus, i enlighet med hans viljans rena tillgivenhet,

till priset av hans nåds ära, med vilken han gjort oss antagna i den Älskade.

Efesierbrevet 1: 5-6

Gud är livets skapareDet är därför det är Han som ger livet mening. Gud skapade oss för hans lovsång. Han formade oss på ett speciellt sätt, för att visa sin härlighet och sin kärlek genom oss. Detta är den stora meningen med livet.

Vilddjuren kommer att hedra mig, schakalerna och strutsens höns; ty jag skall ge vatten i öknen, floder i ensamheten, åt mitt folk, min utvalde, att dricka.
Denna stad har jag skapat åt mig själv; mina lovord kommer att publiceras.

Jesaja 43: 20-21

Det enda som kan fylla tomrummet i livet är ett förhållande till Gud »... av ty alla har syndat och saknar Guds härlighet, eftersom de har rättfärdiggjorts utan kostnad av hans nåd, genom återlösningen i Kristus Jesus»Romarna 3:23-24. Hos Gud finner vi frid, tillfredsställelse och lycka. Inget annat kan ge verklig mening till livet. Guds kärlek ger mening till livet.

På grund av synden vände sig mänskligheten bort från Gud. Synden lämnar en stor tomhet i våra hjärtan, eftersom den distanserar oss från dem som ger mening åt vårt liv. Vi försöker fylla tomrummet med andra saker, som pengar, familj och framgång, men de sakerna tillfredsställer oss aldrig helt. Endast Gud ger mening åt livet.

Sedan såg jag på alla de verk som mina händer hade gjort, och det arbete som krävdes för att göra dem; och se, allt var fåfänga och andebesvär och utan nytta under solen.

Predikaren 2: 11

Jesus kom för att vi ska få en relation med Gud igen. På korset tog han straffet för synder. Nu, de som omvänder sig från sina synder och accepterar Jesus som sin Frälsare är återigen förenade med Gud. Livet är vettigt!

Hur man uppfyller syftet som Gud inte befaller

Hur man uppfyller syftet som Gud inte befaller

Hur man uppfyller syftet som Gud inte befaller

Gud är den som ger mening åt allt vi gör i livet. När vi sätter Jesus som vår "norr" om kompassen är vi inte desorienterade och Genom ditt ledarskap kan vi uppnå stora saker. De som älskar Jesus har flera stora mål, som tillför värde och mening till livet på jorden, därför måste vi:

 • Lyd Gud: Guds bud är goda och De hjälper oss att leva med ett syfte.

  Slutet på allt tal som hörs är detta: Frukta Gud och håll hans bud; för detta är hela människan.
  Predikaren 12: 13

 • Förkunna hans evangelium. På det sättet också du kommer att hjälpa andra människor att hitta meningen med livet.

  Och Jesus gick fram och talade till dem och sade: Jag har givits all makt i himlen och på jorden. Gå därför och gör alla folk till lärjungar och döpa dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn; lära dem att hålla allt jag har befallt dig; och se, jag är med er varje dag, till världens ände. Amen. Matteus 28: 18-20

 • Njuta av livet: utan Gud fullbordar inte livets nöjen oss; men, med Gud kan vi finna sann tillfredsställelse i allt det goda som Gud ger oss, även det enklaste.

  Här är då det goda som jag har sett: att det är gott att äta och dricka och att njuta av det goda av allt ditt arbete, med vilket du tröttar dig under solen, alla de dagar av ditt liv som Gud har givit dig; för det här är din del.På samma sätt är detta Guds gåva till varje människa till vilken Gud ger rikedom och gods och ger honom befogenhet att äta av dem och ta hans del och njuta av hans arbete. Predikaren 5:18-19

 • Älska andra: kärlek till andra människor ger livet mycket mer mening, när vi älskar vår nästa lever vi Guds syfte.

  Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt sinne och av hela din styrka. Detta är huvudbudet. Och den andra är liknande: Du kommer att älska din nästa som dig själv. Det finns inget annat kommando större än dessa. Markus 12:30-31

 • Multiplicera och härska över jorden: att vara en del av en familj, arbeta och ta hand om vår värld är väldigt bra saker som de antar sann mening i Jesus.

  Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne; man och kvinna skapade han dem. Och Gud välsignade dem och sade till dem: Var fruktsamma och föröka er; fyll jorden och lägg den under dig och härska över havets fiskar, över himlens fåglar och över alla djur som rör sig på jorden. 1 Moseboken 27: 28-XNUMX

När vi först söker Guds rike, förser han oss med allt annat.  När vi känner igen Guds kärlek har livet en tydlig mening. Tack vare dem tappar vi rädsla och ökar vår tillit till honom.

Precis som vi har stunder av glädje och svårigheter, kommer vi också att uppleva svåra stunder. Skillnaden ligger i vad vi tror. När vi tror på Jesus börjar vi möta problem med en annan attityd. Jesus sa att vi skulle få lidanden och svårigheter, men han har segrat världen och är därför på vår sida, vi har ingenting att frukta.

Detta har varit det! Vi hoppas att den här artikeln har hjälpt dig att förstå vad är syftet med livet enligt bibeln. Om du undrar hur kan du veta om Gud är med dig, Fortsätt surfa Upptäck. Online.

Hur