Vad är de himmelska änglarnas språk. Änglarnas språk nämns bara en gång i Bibeln. Ändå förklarar detta avsnitt att kärlek är viktigare än att tala många kända och okända språk. Änglarnas språk representerar okända språk.

"Om jag talade mänskliga och änglaspråk, och jag inte har någon kärlek, kommer jag att bli som metall som låter, eller cymbal som klingar«. Första Korintierbrevet 1:13

Har änglar ett eget språk?Enokiska alfabetet

Vi kunde inte säga vad är de himmelska änglarnas språk, eftersom det i Bibeln endast visas fall av änglar som levererar budskap språk som människor förstod. Det finns ingen hänvisning till hur många språk änglarna talar, eller om de har ett eller flera egna språk. Bibelns fokus är förhållandet mellan människor och Gud, inte änglar.

I Bibeln talar änglar till förmedla ett budskap från Gud till vissa människor, genom att använda välbekanta språk, eller för att prisa Gud.

«Beröm honom, alla hans änglar;
Prisa honom, ni alla hans arméer.»Psalm 148:2

Vi vet inte om änglar har ett speciellt språk för att prisa Gud.

Vad menade Paulus med "änglarnas tunga"?

Paul förklarade det det viktigaste är att inte kunna många språk, det viktigaste är att ha kärlek. Folket i den korintiska kyrkan värderade högt intelligens och uppvisningar av andlighet. Det här var väldigt bra, men de har bara värde när vi älskar varandra. De kristna i Korinth visade ingen kärlek.

«Och om jag hade profetia och förstod alla mysterier och all vetenskap, och om jag hade all tro, på ett sådant sätt att jag flyttade bergen, och jag inte har någon kärlek, är jag ingenting.

Och om jag delade ut alla mina varor för att föda de fattiga, och om jag gav min kropp för att brännas, och jag inte har någon kärlek, så är det till ingen nytta för mig ». 1 Korintierbrevet 13: 2-3

I det här avsnittet symboliserar det att tala "mäns tungor" intelligens, kultur. Att tala "änglarnas språk" symboliserar andlighet, sambandet med det övernaturliga.

Vem har gåvan att tala änglarnas språk?gåvan att tala änglarnas språk

Det finns ingen hänvisning i Bibeln till att gåvan att tala i tungomål är kopplad till änglarnas språk. Därför, vi vet inte om att tala i konstiga tungomål är att tala änglarnas språk .

Vissa människor med denna gåva talar språk som andra förstår, vilket gör det klart att de inte talar änglarnas språk. Dessutom talar andra människor på språk som ingen kan, och Bibeln säger inte vilka språk de är. Det står bara att de är mysterier, att bara Gud förstår, det står inte att änglar också förstår.

«Ty den som talar i tungor talar inte till människor utan till Gud; ty ingen förstår honom, fastän han genom Anden talar mysterier ». 1 Korintierbrevet 14:2

Och nu när vi vet vad det betyder Vad är de himmelska änglarnas språk, vi kan förstå Guds budskap lite bättre. Om du är intresserad av att veta Vilka är Israels tolv stammar, fortsätt att besöka vår webbplats discover.online för att inte tappa detaljer.

Hur