Välsignelseens bön det måste vara kontinuerligt i vår mun eftersom vi med det kan etablera oss som ett staket runt oss där de positiva sakerna är de som kan komma in. 

Guds ord förklarar för oss att Guds välsignelser inte ger någon sorg och detta är nyckeln för att avgöra vilka är de välsignelser som kommer från Gud och vilka inte. I det här fallet genom att göra dessa välsignande böner kan vi tacka, välsigna oss själva eller en annan person och erkänna Guds kraft i våra liv. 

Välsignelseens bön

Välsignelser är fördelar som vi alla vill ha eller vill få hela tiden i våra liv.

Välsignelseens bön

Många gånger tar vi emot dem ensamma och till och med utan att inse det och ibland måste vi be om eller slåss för dem. I den meningen blir välsignelsens bön ett kraftfullt vapen som vi kan använda hela tiden. 

1) Bön för att få alla slags välsignelser

"Herre,
Jag ber dig välsigna mig,
välsigna allt som mina händer berör idag,
Välsign mitt arbete också och hjälp mig att göra det på rätt sätt, inte att göra misstag.
Välsign alla mina kollegor;
Pappa, välsigna var och en av mina tankar och känslor,
för att inte tänka eller känna sig dåligt,
så att allt inom mig bara är kärlek;
välsigna var och en av mina ord,
Att inte säga saker som jag senare kan ångra.
sir,
Välsign varje sekund i mitt liv,
så att jag med det kan ta din bild och ord till alla som behöver det.
Välsig mig, Herre, så att jag kan vara i din bild och likhet,
att ge positiva saker till alla människor
som omger mig och så att de alla är välsignade av dig.
Min herre,
Jag ber dig så att varje person i mitt hjärta kan bli välsignad av dig,
den Helige Ande och Jungfruen;
Amen. ”

Välsignelser i kärlek, hälsan, pengarna, Familj, arbete, företag, för en familjemedlem, för barnen och till och med att lämna vårt hus varje dag, välsignelser är nödvändiga på alla områden i vårt liv.

Det är viktigt att vi vet hur vi skapar en familj eller en personlig princip för att göra denna bön dagligen eller till och med en gång i veckan. Vi kan också lära det till våra barn och familj och på detta sätt stärka familjens tro och spendera kvalitetstid med dem. 

2) Dagens välsignelse

Välsignad allmäktig far,
Jag tackar dig för den här nya dagen,
sedan med solens födelse, med mitt uppvaknande och med min vandring för honom,
Jag har chansen att vara närmare dig, vara en bättre server än jag var igår.
Jag tackar dig för familjen du satte mig i,
för mina vänner som guider mig för gott
och allt som leder längs vägen mot dig, som representerar något positivt i mitt liv.
Förhärliga med din Helige Ande, Herre,
var och en av mina steg för att vara ett exempel på ditt goda hjärta
till alla som hittar på vägen.
Förhärliga med din Helige Ande, Herre,
min tunga, mina läppar och min röst,
så att de är försvarare av ditt ord och sändare av det.
Smält ditt heliga blod i mina händer, Herre,
Må de fyllas med din gudomliga lydnad, så att min anställning kan bli välsignad.
Måste det vara din glädje som berör mitt hjärta, och det är en universell kedja att veta att jag är din trogna tjänare,
och på det sättet vara ett instrument för din gudomliga fred.
Jag lägger i er händer allt jag är idag och vad jag kommer att bli,
så att du formar mig till din bild och önskemål,
på ett sådant sätt att likna dig, för ditt folks skull,
och så att ditt namn kan förhärligas på varje plats som det korsar.
Jag ber detta i Faderns, sonens och den Helige Andens namn.
Amen.

Denna dagens välsignelsebön är helt enkelt underbar.

La dagens välsignelse är något vi måste kämpa dagligen. Helst gör du det på morgonen så att hela dagen blir välsignad. Vissa tänder vanligtvis ett speciellt ljus för att göra denna bön, men det kan göras när som helst och när som helst. 

Exemplet med vår Faders bön som vi ser i Bibeln lär oss att vi måste be om vårt bröd varje dag och att bröd också symboliserar alla välsignelser vi kan begära eller till och med de som vi inte vet vad vi behöver men att Herren vet. 

3) Böner om Guds välsignelser

"Tacka Gud för att jag gav mig välsignelsen av att ha en dag till,
Tack för att idag kan jag se igen hur stor din skapelse och kärlek är.
Idag är jag en lycklig person,
lyckliga och tacksamma för att få en ny möjlighet att ta en dag full av fred,
Kärlek, skydd och viktigast av allt, din guide.
Herre, ge mig styrka att övervinna alla hinder som kommer på mitt sätt,
gör mig modig och stark som du är,
Låt din kärlek täcka hela mitt liv och alla omkring mig och på väg.
Himmelske far,
Varje dag som börjar ber jag att du lyssnar på mig och svarar med din stora generositet och vänlighet.
Jag vet att min själ behöver dig varje dag, och du ger mig alla välsignelser.
I Jesu namn,
Amen. ”

Att kunna väcka välsignelse från Gud och välsigna Guds namn och be honom att välsigna oss måste vara ett av stegen vi tar i våra hängivna böner.

Guds välsignelser mottas först i den andliga världen och sedan fysiskt Det är så vi måste kämpa för det vi vill få och att bara i det andliga kan vi uppnå. 

4) Bön för att tacka Gud för alla välsignelser

Tacksamhet är ett värde som med tiden och vinets omsorg verkar försvinna men den goda herren i hans ord säger att vi borde vara tacksamma.

Det finns en berättelse om ett av Jesu mirakel när han botade tio spetälska och bara en kom tillbaka för att tacka, de andra gick helt enkelt för att njuta av ett liv med en helt hälsosam kropp, detta lär oss hur tacksamma vi kan bli det bara tio kommer att återvända, det borde vara oss, tänk alltid på Guds tack för de välsignelser vi får från honom. 

Att bara öppna ögonen för en ny dag, andas och ha vår familj är små saker som vi många gånger glömmer att tacka Gud. Låt oss lära oss att vara tacksamma och höja en tackbön dagligen för alla välsignelser vi har fått 

Är den välsignande bönen verkligen kraftfull?

Den kraftfulla bönen är den som görs med tro eftersom den är det enda obligatoriska kravet våra böner Hörs.

Om vi ​​frågar med tveksamhet eller själviskhet och inte tror att Herren kan ge oss det vi ber om, är det en tom bön som inte kommer att uppfylla dess syfte. Utan tro är det omöjligt att behaga Gud, härlig undervisning som finns i Bibeln som vi alltid måste komma ihåg. 

Du har alltid en hel del tro när du ber dagens välsignelse till Gud och får alla slags välsignelser.

Fler böner:

Gud