Rättsligt meddelande och användarvillkor

Dokument granskat den 25 / 03 / 2018

Om du har kommit hit är det att du bryr dig om baksidan på denna webbplats och villkoren i vilka jag väljer att interagera med dig och det är bra nyheter för mig, som ansvarar för denna webbplats.

Anledningen till den här texten är att i detalj förklara funktionerna på denna webbplats och ge dig all information relaterad till den ansvariga personen och syftet med innehållet som ingår i den.

Dina uppgifter och din integritet är av största vikt på denna webbplats och därför rekommenderar jag att du också läser Integritetspolicy policy~~POS=HEADCOMP.

Ansvarig identifierare

Det första du bör göra är att veta vem som är ansvarig för den här webbplatsen. I enlighet med lag 34/2002, av den 11 juli, om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel, informerar det dig:

• Företagets namn är: Online Servicios Telemáticos SL
• CIF / NIF B19677095
• Registrerade kontor finns i C / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - Albolote (Granada)
• Social aktivitet är: webbspecialiserad inom flera discipliner av onlinemarknadsföring.

Syftet med denna webbplats

• Tillhandahålla innehåll relaterat till aktiviteten inom onlinemarknadsföring.
• Hantera listan över prenumeranter på bloggen och måttliga kommentarer.
• Hantera innehållet och kommentarerna för de tjänster som erbjuds.
• Hantera nätverket med tillhörande filialer.
• Markera egna och tredje parts tjänster.

Användning av webben

Vid användning av web-upptäckt.online åtar sig användaren att inte utföra något beteende som kan skada upptäckten, intressen och rättigheterna för upptäckt.online eller tredje part eller som kan skada, inaktivera eller överbelasta upptäckten på webben. online eller så skulle på något sätt förhindra normal användning av webben.

Discover.online antar rimligt lämpliga säkerhetsåtgärder för att upptäcka förekomsten av virus. Användaren måste dock vara medveten om att säkerhetsåtgärderna för datorsystem på Internet inte är helt tillförlitliga och att upptäckning online därför inte kan garantera frånvaron av virus eller andra element som kan orsaka förändringar i datorsystem. (programvara och hårdvara) för användaren eller i deras elektroniska dokument och filer som finns i den.

I vilket fall som helst är det förbjudet att ANVÄNDARNA (att kunna ta bort innehållet och kommentarerna som de anser lämpliga) uppför beteenden som innebär:

• Lagra, publicera och / eller överföra data, texter, bilder, filer, länkar, programvara eller annat stötande innehåll enligt gällande lagbestämmelser, eller det enligt uppskattningen att upptäcka online för att vara olagligt, våldsamt, hotande, kränkande, förtalande, vulgärt, obscen, rasistiskt, främlingsfientligt eller ostörligt eller på annat sätt olagligt eller som kan orsaka skador av något slag, särskilt pornografiskt.

Användarplikt

Som användare får du information om att åtkomst till denna webbplats inte på något sätt innebär början av ett kommersiellt förhållande med Online Servicios Telemáticos SL på detta sätt, användaren samtycker till att använda webbplatsen, dess tjänster och innehåll utan att strida nuvarande lagstiftning, god tro och allmän ordning. Användning av webbplatsen för olagliga eller skadliga ändamål är förbjuden, eller som på något sätt kan orsaka skador eller hindra webbplatsens normala funktion.

Beträffande innehållet på denna webbplats är det förbjudet:

• Deras reproduktion, distribution eller modifiering, helt eller delvis, såvida inte deras tillåtna ägare tillåts;
• Alla kränkningar av leverantörens eller de legitima ägarnas rättigheter;
• Dess användning för kommersiella eller reklamändamål.

Dataskydd och sekretesspolicy

Online Servicios Telemáticos SL garanterar konfidentialiteten för personuppgifter som tillhandahålls av USERS och deras behandling i enlighet med gällande lagstiftning om skydd av personuppgifter, efter att ha antagit säkerhetsnivåerna för skydd av lagstadgade personuppgifter.

Online Servicios Telemáticos SL har åtagit sig att använda de data som ingår i filen "WEB-användare och SUBSCRIBERS", att respektera deras konfidentialitet och använda dem i enlighet med syftet med samma, samt att uppfylla deras skyldighet att spara och anpassa alla åtgärderna för att förhindra ändring, förlust, behandling eller obehörig tillgång, i enlighet med bestämmelserna i kungligt dekret 1720/2007 av den 21 december, som godkänner förordningarna för utveckling av organisk lag 15/1999 av den 13 december December, skydd av personuppgifter.

Den här webbplatsen använder olika system för personupplysning som anges i Integritetspolicy policy~~POS=HEADCOMP och där användningar och syften rapporteras i detalj. Denna webbplats kräver alltid förhandsgodkännande från användarna för att behandla sina personuppgifter för de angivna ändamålen.

Användaren har rätt att när som helst återkalla sitt tidigare godkännande.

ARCO-rättighetsövning

Användaren kan utöva, med avseende på de insamlade uppgifterna, de rättigheter som erkänns i organisk lag 15/1999, för åtkomst, rättelse eller återkallande av data och motstånd. För att utöva dessa rättigheter måste användaren göra en skriftlig och undertecknad begäran om att de kan skicka, tillsammans med en kopia av sitt ID eller motsvarande identitetsdokument, till postadressen till Online Servicios Telemáticos SL (det vill säga C / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - Albolote (Granada)) eller via e-post, bifogat en kopia av DNI till: info (at) discover.online. Före tio dagar kommer begäran att besvaras för att bekräfta verkställandet av den rätt som du har begärt att utöva.

kraven

Online Servicios Telemáticos SL informerar om att det finns klageformulär tillgängliga för användare och kunder.

Användaren kan göra anspråk genom att begära sitt anspråkblad eller genom att skicka ett e-postmeddelande till info (at) Discover.online som anger ditt namn och efternamn, tjänsten eller produkten som köpts och ange skälen till ditt fordran.

Du kan också rikta ditt anspråk per post till: Online Servicios Telemáticos SL, C / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - Albolote (Granada) använder, om du vill, följande anspråksformulär:

Till uppmärksamhet av: Online Servicios Telemáticos SL

C / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - Albolote (Granada)

E-post: info (at) Discover.online

• Användarnamn:
• Användaradress:
• Användarsignatur (endast om den presenteras på papper):
• Datum:
• Skäl till anspråk:

Immateriella och industriella äganderätt

Genom dessa allmänna villkor beviljas inga immateriella eller industriella äganderätt på webben Discover.online vars immateriella egendom tillhör Online Servicios Telemáticos SL, reproduktion, omvandling, distribution, offentlig kommunikation, vilket gör att allmänheten är uttryckligen förbjudet för användaren , utvinning, återanvändning, vidarebefordran eller användning av någon art, på något sätt eller förfarande, av någon av dem, utom i de fall då det är lagligt tillåtet eller godkänt av innehavaren av motsvarande rättigheter.

Användaren vet och accepterar att hela webbplatsen, som utan begränsning innehåller text, programvara, innehåll (inklusive struktur, urval, arrangemang och presentation av samma) fotografier, audiovisuellt material och recept, är skyddat av varumärken, upphovsrätt och andra legitima rättigheter som är registrerade, i enlighet med internationella fördrag till vilka Spanien är part och andra Spaniens rättigheter och lagar.

I händelse av att en användare eller en tredje part anser att det har inträffat en kränkning av deras legitima immateriella rättigheter genom införandet av ett visst innehåll på webben, måste de meddela nämnda omständighet till Online Servicios Telemáticos SL som anger:

• Personuppgifter från den berörda partens innehavare av de rättigheter som påstås ha åsidosatts, eller ange den representation som han agerar med i händelse av att kravet presenteras av en tredje part än den berörda parten.
Ange innehåll som skyddas av immateriella rättigheter och deras placering på webben, ackrediteringen av de angivna immateriella rättigheterna och en uttrycklig förklaring där den berörda parten är ansvarig för sanningen av informationen i meddelandet.

Externa länkar

Online Servicios Telemáticos SL avvisar alla ansvar med avseende på informationen som finns utanför denna webb, eftersom funktionen för länkarna som visas endast är att informera användaren om förekomsten av andra informationskällor om ett specifikt ämne. Online Servicios Telemáticos SL är undantaget från allt ansvar för att funktionen av sådana länkar fungerar korrekt, det resultat som erhållits genom nämnda länkar, verkligheten och lagligheten av innehållet eller informationen som kan nås, samt skador som kan lida användaren på grund av informationen som finns på den länkade webben.

Uteslutning av garantier och ansvar

Online Servicios Telemáticos SL ger ingen garanti och är heller inte ansvarig för skador av något slag som kan orsaka:

• Bristen på tillgänglighet, underhåll och effektiv drift av webbplatsen eller dess tjänster och innehåll;
• Förekomsten av virus, skadliga eller skadliga program i innehållet;
• Olaglig, försumlig, bedräglig eller i strid med detta juridiska meddelande;
• Bristen på laglighet, kvalitet, tillförlitlighet, användbarhet och tillgänglighet av de tjänster som tillhandahålls av tredje part och som görs tillgängliga för användare på webbplatsen.

Leverantören ansvarar inte under några omständigheter för skador som kan uppstå till följd av olaglig eller felaktig användning av denna webbplats.

Tillämplig lag och jurisdiktion

I allmänhet är förhållandena mellan att upptäcka online med användarna av deras telematiska tjänster, som finns på denna webbplats, underlagt spansk lagstiftning och jurisdiktion och till domstolarna i Granada.

Kontakt

I händelse av att någon användare har några frågor om detta juridiska meddelande eller kommentarer på webben Discover.online kan du gå till info (at) Discover.online

Discover.online förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra presentationen och konfigurationen av webben Discover.online som detta juridiska meddelande.