Har du någonsin undrat vad som är infinito? Idag har du möjlighet att dechiffrera allt som har med det här intressanta ämnet att göra, som har haft många människor på huvudet, missa inte det.

infinito

Infinito

Det är en term som indikerar att det inte finns något slut, det finns ingen gräns, det finns evighet och många saker finns i universum upp till Guds gränser. För många infinito det är bara en idé att försöka definiera extremt långa saker. Också för att beskriva något som inte slutar; Termen har använts för att definiera allt relaterat till evigheten, det bestående, det oändliga eller vad som går bortom det mest avlägsna.

Inom olika vetenskapsområden definieras det som en hänvisning till saker eller mängder som inte har någon gräns eller slut. Det strider helt mot gränserna och i matematik strider det mot den begränsade termen, begränsad; specificeras med en Oändlighetssymbol där det finns en cirkulär linje utan punkter som skär varandra (∞).

Symbolen

När det gäller symbolen kan vi säga att den är associerad med ett faktum att den kan definieras om den har en början eller ett slut, det bestäms inte var den börjar och hur den börjar, liksom var den börjar; faktum är att det idag definieras i många discipliner och identifieras som en liggande åtta.

Inom olika områden

En av de vetenskaper som har använt termen mest är matematik, som tillsammans med datavetenskap, astronomi, fysik och olika discipliner har gett den ett mycket liknande namn. På det religiösa området jämförs han med Gud och de eviga gudomligheterna, som varken har utrymme eller tid; men låt oss se hur vissa områden definierar dem.

matematisk

Den används för att definiera vissa operationer som inte har några gränser, uppsättningsteori definierar den med värden som går från minus oändlighet till plus oändlighet. Det används också för ordinalnummer, som upprätthåller ordning i konerna; På samma sätt är antalet oändlighet detaljerad i de första numeriska ordinarie och de oändliga huvudnumren.

I historien

Oändlighetssymbolen antogs först när den engelska matematikern John Wallis inkluderade den i ett av hans vetenskapliga verk. Denna symbol kan ses som en matematisk notation i boken Arithmetic Infinitorum 1656; senare uttrycktes det i grafisk form och som vi känner det idag som lemniscate (figur med en horisontell figur 8) i en utgåva från 1894, i den schweiziska forskaren Jacob Bernoullis matematiska verk. (1655-1705).

Det finns emellertid möjligheten till en tro, där symbolen kommer från tecknen som användes i alkemiprocessen, liksom i vissa religiösa referenser från 17-talet. Där hänvisar oändlighetssymbolen till en lindad orm i form av en 8 kallas uroboros.

Andra teorier har försökt koppla oändlighetssymbolen till gudomliga och övernaturliga situationer. Så är fallet med det klimatfenomen som kallas Analema där figuren av oändlighet dyker upp på himlen utan någon förklaring; människor tillskriver det till olika utom sensoriska och övernaturliga situationer.

Den senaste teorin gäller science fiction och film, som länkar skaparna av Avenger superhjältar och visar en kraftfull oändlighetshandske, som leds av en kraftfull och ond man som heter Tanos, som försöker ta över världen: faktum är att många tror att detta ordnade jag verkligen existerar, vilket skapar en stor fiktion och falskhet i påståendena.

Datorer

Inom detta teknikområde är siffran eller oändlighetssymbolen relaterad till vissa programmeringsspråk. Dessa gör det möjligt att ge ett speciellt värde och kalla det oändlighet; värdet som sådant erhålls från resultatet, efter att ha utfört några icke-grundläggande eller orealiserbara matematiska operationer (termer som endast förstås av programmerare).

Men när du frågar en av dem förklarar de: De är alltför komplexa operationer, möjliga att lösa, men det bör endast utföras av programmeringsexperter; så att de bara utvecklas på datorer, hävdar de också att om de utfördes på enklare språk resulterade resultaten i ett fel.

Metafysik

Detta område med andlig mental koppling definierar det som "Det oändliga", det vill säga det ger det egendom och förmåga. Det medger inte begränsningar, det är absolut ovillkorligt och obestämt, så om det är avgränsat kan det inte erkänna någon begränsning.

Metafysik uttrycker att det är att förneka universums sanning att begränsa oändligheten. förneka fängelse helt och hållet. På detta sätt är negationen av en gräns själva negationen av en negation; med andra ord, förnekandet av alla gränser motsvarar verkligheten av total och absolut bekräftelse; de anser också att det som inte har några gränser kan förnekas och därför finns det som inte innehåller allt utanför det.

Detta begrepp om det oändliga uttryckt av metafysik innehåller mer eller mindre ett mycket detaljerat kriterium för de som detta begrepp representerar; för dem är det inte bara en symbol utan något som finns och också, de förnekar inte dess existens eftersom de inte har några gränser.

filosofi

Enligt Aristoteles förnekar det ändliga konceptet att det finns en oändlig total. På detta sätt när man pratar om gränser till oändligheten i de aristoteliska tankarna hänvisar den till en oändlig kropp som strider mot existensen av det ändliga; Men andra filosofiska strömmar antyder att den oändliga makten är ett tal som alltid kan läggas till ett annat nummer utan att nå en extrem gräns.

Filosofer tror att oändligheten är en skapelse av människan, och speciellt när siffror började dyka upp förstärker exponentialiten värdet av det oändliga antalet, och ju mer anledningen söks och där siffrorna kan erhållas kommer den att fortsätta växa och öka. ; för vilka det inte finns någon typ av syfte eller upplösning.

Om du gillade den här artikeln uppmanar vi dig att läsa nästa, där också aspekter av stort intresse visas  Naturliga siffror: vad är de? funktioner och mer