Hur man utbildar barn enligt Bibeln. mycket föräldrar är direkt ansvariga för deras barns utbildning. Därför måste de lära dem från Herrens väg med ovillkorlig kärlek, en känsla av ansvar och visdom.

Un hälsosam och balanserad familjemiljö Det är också viktigt att hjälpa barnens utveckling i deras sociala, fysiska, emotionella, intellektuella och andliga form, i alla åldrar och livsfaser.

Hur man utbildar barn enligt Bibeln steg för steg

Hur man utbildar barn enligt Bibeln steg för steg

Hur man utbildar barn enligt Bibeln steg för steg

1. Lär dig att älska Gud och nästa

Lär dig att älska Gud, lyssna och lyd hans ord Det kommer att vara den bästa undervisningen du kan lämna för dina barn. Jesus vägleder oss också om dessa stora bud: älska Gud framför allt och din nästa som dig själv.

 

Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt sinne och av hela din styrka. Detta är huvudbudet.

Och den andra är liknande: Du kommer att älska din nästa som dig själv. Det finns inget annat kommando större än dessa.

Markus 12: 30-31

2. Lär genom exempel

Var ett bra exempel för barnDet är ingen lätt uppgift, men det är det grundläggande så att de kan ha referenser viktigt i ditt liv. Liksom aposteln Paulus måste vi vara Kristi efterliknare för att barn ska efterlikna honom genom oss.

 

Var efterlikare av mig, som jag är av Kristus.

1 Korinthierna 11: 1

4. Lär dig lydnad

La lydnad är ett grundläggande element i alla barns utbildning. Om du inte kan ingjuta lydnad kommer du inte att kunna ingjuta respekt för andradärför måste du lära honom att lyda:

 • Till föräldrarna.

  Barn, lyd dina föräldrar i Herren, för det är rätt.

  Hedra din far och din mamma, som är det första budet med löfte;

  så att det går bra för dig, och du har ett långt liv på jorden. Efesierbrevet 6: 1-3

 • Till myndigheterna.

  För Herrens skull överlämna er till varje mänsklig institution, vare sig det är till kungen eller överlägsen,

  och till landshövdingar, som skickats av honom för att straffa ondskare och berömma dem som gör gott.

  Eftersom detta är Guds vilja: att genom att göra gott, tystar man upp okunnigheten hos dåraktiga män; 1 Petrus 2: 13-15

 • Att respektera och vara ödmjuk inför alla människor.

  Ära alla. Älskar bröderna. Frukta Gud. Hedra kungen. 1 Petrus 2:17

4. Lär dig om konsekvenserna av dåliga beslut

Dina barn kommer under hela deras liv att ta otaliga felaktiga beslut och kommer säkert att påverka sig själva och andra. Därför bör du lära ut den här lektionen genom godhet, riktighet och gränser.

 

Förakta inte, min son, Herrens straff,
Trötta dig inte ur deras korrigering;
Eftersom Herren straffar dem han älskar,
Som fadern till sonen som han älskar.

Ordspråksboken 3: 11-12

5. Undervisar kristna värderingar och principer

Världen saknar goda principer, särskilt kristna värderingar som: ckaraktär, rättfärdighet, integritet och rättvisa. Lär dina barn så att livet i samhället, naturen och människor drar nytta av dess goda frukter.

 

Mina bröder, kan fikonträdet producera oliver eller vinstocken producera fikon? Så ingen källa kan ge salt och sött vatten.
Vem är klok och förstående bland er? Visa genom gott uppförande dina gärningar i klok ödmjukhet.

Jakob 3: 12-13

6. Undervisa med din närvaro

Föräldrarnas närvaro är avgörande för deras barns utbildning. Det är viktigt att vara närvarande i dina barns liv i varje skede av deras liv.

 

Instruera barnet på väg,
Och även när han är gammal kommer han inte att lämna det.

Ordspråksboken 22: 6

Hur man utbildar barn enligt Bibeln steg för steg i steg

Hur man utbildar spädbarn enligt bibeln

I detta inledande skede sker utvecklingen av barnet genom affektiva interaktioner, sensoriska stimuli och kontakt med omvärlden. Föräldrar måste lära barn med kärlekgenom att följa den himmelske Faderns exempel med oss. Var mycket omtänksam och kärleksfull, var uppmärksam på deras behov av näring, komfort och skydd.

 

Kommer kvinnan att glömma vad hon födde för att sluta tycka synd om barnet i hennes liv? Även om hon glömmer, kommer jag aldrig att glömma dig.

Jes 49:15

 

Hur man utbildar barn enligt Bibeln

Små barn behöver mycket uppmärksamhet och bra stimulans för att utveckla sina färdigheter. Detta är imitationsstadiet, för varför, också för att utvidga upptäckterna och fastställa viktiga värderingar och gränser. Barn utvecklar sin personlighet och karaktär från detta stadium. Älska och sätt gränser, säg "ja" och "nej" med samma tillgivenhet och auktoritet. Därför eHan pekar på de värdefulla principerna för kristendomen från tidig ålder.

Var en bra förebild för ditt barn. Du lär dig enkelt attityder och beteenden hos de närmaste modellerna, med praxis som ses i din miljö. Lär dina barn, från tidig ålder, att älska Guds lära genom Bibelni daglig bön och andra hälsosamma vanor.

 

Var därför Guds efterföljare som älskade barn.

Efesierbrevet 5: 1

Hur man utbildar tonåringar enligt Bibeln

Detta är den så kallade "svåra fasen" för barn. En karaktär i bildning och en personlighet verkar försöka tvinga sig själv. Det är dags att upprätthålla en öppen dialog och empati i krisstunder som kan uppstå. Inlärda principer kan bombas av ogynnsamma situationer, negativ påverkan och farliga upplevelser, så det är värt det:

 • Håll hälsosam relation.
 • Avvisa fel beteende utan rädsla för de nödvändiga konfrontationerna.
 • Guide med kärlek, respekt och visdom.
 • Uppmuntra dem att behålla en fast övertygelse om vem son.

Hur man utbildar ungdomar och vuxna enligt Bibeln

Föräldrar med barn i detta skede kan vara deras bra vänner, allierade och bra rådgivare. Den förälderns livserfarenhet kommer att vara till stor nytta att hjälpa och vägleda vuxna barn i deras personliga beslut, under hela deras liv och i den framtida familjen.

Detta har varit det! Vi hoppas att den här artikeln hjälper dig att förstå hur man utbildar barn enligt bibeln. Om du är intresserad av att veta hur var världens skapelse enligt bibeln, Fortsätt surfa Upptäck. Online.

 

Hur