Hur man förlåter någon enligt bibeln. Har du någonsin hört uttrycket "jag förlåter, men jag glömmer inte"? Sanningen är att det, trots att det används i stor utsträckning, inte är korrekt. Att förlåta är att glömma den skada som en annan person har orsakat dig. Därför är det enda sättet att förlåta någon att helt glömma sitt fel.

El människa är ett djur med överlevnadsinstinkter som genererar en försvarssköld mot allt som orsakar dig smärta. Av denna anledning, det är så svårt för oss att förlåta den skada de gör oss. Det är dock nödvändigt att Låt oss lära oss att förlåta andras brott. Vi kan inte leva under ok av sådana destruktiva känslor som ilska, hämnd eller skuld. Att lära sig att förlåta är en svår uppgift när skadan har varit mycket stor. Det är dock det enda sättet att var i fred med dig själv. 

För varje kristen är förlåtelse en nyckelbit för att uppnå frälsningdärför är det viktigt lär dig att förlåta ärligt och fullständigt. För detta, Bibeln det visar oss vilken väg vi ska gå.

Hur man förlåter någon enligt bibeln steg för steg

Hur man förlåter någon enligt bibeln steg för steg

Hur man förlåter någon enligt bibeln steg för steg

Du förlåt med Guds hjälp. Genom att dö på korset betalade Jesus priset för alla synder. Det hjälper dig att befria dig från bitterhet och hämndbegär., öppnar vägen till förlåtelse. Att förlåta är inte en känsla som du inte kan kontrollera. Förlåta det är ett beslut du tar, som sedan påverkar dina känslor.

För att uppnå detta rekommenderar vi att du följer dessa steg. Kom ihåg att det är en svår uppgift, men med Guds hjälp är allt möjligt.

1. Ta itu med problemet

Det finns små saker vi kan ignorera, eftersom de inte är ett problem. Men det finns saker som är fel som vi inte kan ignorera. Att låtsas att det inte är något problem hjälper inteDet kommer bara att göra saker värre i längden. Du borde acceptera att det finns ett problem och besluta att lösa det med Guds hjälp.

2. Erkänn dina känslor

Det är naturligt att känna sig arg, frustrerad, ledsen, sårad när någon syndar mot dig. Att låtsas att du inte kände något, vilket är bra, är ett misstag. Berätta för Gud hur du känner. Gud förstår.

Med tiden ska smärtan försvinna. Om så inte är fallet, be Gud att hjälpa dig att inte fastna i dessa känslor. Det är viktigt lära dig att hantera känslor på ett hälsosamt sätt.

Kom till mig, alla ni som är trötta och belastade, så ska jag ge er vila. Ta mitt ok på dig och lär av mig, för jag är ödmjuk och ödmjuk i hjärtat; och du kommer att finna vila för dina själar; För mitt ok är det lätt och min börda lätt.

Matteus 11: 28-30

3. Förklara förlåtelse

Bestäm dig för att förlåta personen som skadade dig. Försök att förstå att Jesus redan har betalat priset för den personens synder, såväl som dina egna. Att förlåta är inte att säga att det den personen har gjort är rätt. Förlåtelse är att leva utan att låta konsekvenserna av synd förstöra dig.

Att stötta varandra och förlåta varandra om någon har ett klagomål mot en annan. Som Kristus förlåtit dig, så gör du också.

Kolosserna 3: 13

Berätta för Gud att du förlåter den här personen. Berätta för den personen de synder du förlåter. Bestäm dig för att släppa förbittring. Ge allt till Gud, låt honom ta hand om den andra personen. Om personen kommer för att be om din förlåtelse, berätta för dem att du förlåter dem.

4. Avstå från synd

När någon syndar mot oss är det lätt att svara också genom att synda. Om du har syndat, be Gud om förlåtelse för din inställning och be honom om hjälp för att inte göra samma sak igen i framtiden. Hitta sätt att uttrycka dina känslor på ett heligt sätt. Känslor är inte problemet, det är vad vi gör med dem som kan vara dåliga.

Var arg, men synd inte; ha inte på dig el sol om din ilska.

Efesierbrevet 4:26

Ofta, när någon skadar oss, lämnar det märken (depression, missuppfattningar om sig själv, rädsla ...). Be Gud att läka dina sår. Om du vill kommer hans sanning att återställa dig. Låt inte synden vinna.

Hur många gånger måste jag förlåta?

Hur många gånger måste jag förlåta

Hur många gånger måste jag förlåta

Jesus sa att vi måste förlåta många gånger. Vi ska inte hålla reda på hur många gånger vi förlåter. Kom ihåg att Gud har förlåtit dig för alla dina synder. Därför också Du måste förlåta andras synder, även om de inte ber om förlåtelse.

Då kom Petrus till honom och sade: "Herre, hur många gånger kommer jag att förlåta min bror för att jag syndat mot mig?" Upp till sju? Jesus sade till honom: Jag säger dig inte upp till sju, utan till och med sjuttio gånger sju.

Matteus 18: 21-22

Bara för att du förlåter betyder inte att den personen förtjänar ditt förtroende. Detta måste återhämta sig gradvis. Det betyder inte alltid att man återgår till ett förhållande som före skadan. Det finns fall där det är bäst att hålla sig borta från den personen, även om du har förlåtit dem kan du behöva göra det för din egen skull och din säkerhet.

Detta har varit det! Vi hoppas att den här artikeln hjälper dig att förstå hur man förlåter någon enligt bibeln. Om nu vill du veta hur man uppnår frälsning enligt Bibeln, Fortsätt surfa Upptäck. Online.

Hur