Bön för det ödmjuka lilla lammet. Det lilla lammet var djuret som Gud använde för att rena världens synder. Detta är anledningen till det ödmjuka lammets bön Det är en troshandling baserad på de heliga skrifterna.

Denna bön görs med flera syften beroende på de behov du har. 

Det mest populära syftet är dock att temma någon eftersom lammet är en symbol för ödmjukhet.

Det representeras av den karakteristiska figuren på djuret som, liggande på magen, återspeglar sin fridfullhet.

På begäran hänvisas till denna egenskap, särskilt för att begära att detta är den person som vi ber för.

Bön för det ödmjuka lammet

Bön för det ödmjuka lammet

Även om det ödmjuka lammet representeras av ett djur, är detta en helig bild som används av troende för att rikta sina böner.

Hänvisning görs till det heliga lammet i Bibeln, särskilt i evangelium bok Enligt Saint John är det därför inget konstigt för den kristna läran.

Det verkar med en aura som är över ditt huvud det symboliserar helighet; Han har ett kors som symboliserar uppoffret som han gjorde för att rädda mänskligheten och likaså en vit flagga visas som en symbol för fred som kan ses i bakgrunden.

Det är en målning som förmedlar lugn, fred och ödmjukhet.

Bön om det ödmjuka lammet för den älskade 

Jag trycker fram dig (namnet på personen du vill temma) i Jesus, Maria och Josephs namn.

Med dessa ord trollar jag igen dig ... så att du kommer till mig som ett ödmjukt lamm och full av kärlek och uppmärksamhet gentemot mig, Guds varelse, jag kräver att du bara tänker på mig och gör det full av kärlek.

Jag ... (ditt namn) trollbär dig, min man (eller kvinna).

I dominansandens namn dominerar jag ... dina fem sinnen, din dom, din tanke och din vilja: så att du ... förblir dominerad-a, förblir ödmjuk vid mina fötter och helt bunden till mig, båda i nuet som i framtiden.

Att när jag ... ser honom ... (eller hon) ser mig. När jag ... hör det hör han ... (eller hon) mig. När jag ... tittar på honom ser han ... (eller hon) på mig. När jag ... rör vid honom rör han ... (eller hon) mig.

Och när jag ... suckade suckade han ... (eller hon).

Så dina fem sinnen, ditt sinne, känsla och hjärta, kommer att vara bundna till mig för alltid i samma tanke. Av Gud ber jag om det och av själva naturen kräver jag det. Amen.

När ett ödmjukt lamm ber till den älskade blir hans ödmjukhet makt eftersom ingen bättre än honom hjälper oss att bevara den fred vi ofta förlorar på grund av situationer som vi inte kan kontrollera.

I kärlek uppstår de flesta av dessa komplicerade situationer.

Den älskade kan stanna bete sig på ett sätt som inte är vanligt y som stjäl vår sinnesfrid. Bön är kraftfull och i dessa situationer kan vi gripa den.

De dåliga energierna flyr också från ett hem där lammet alltid finns i dagliga böner och om det är med hela familjen är det mycket bättre.

Bön ödmjukt lamm för att temma, dominera och binda 

Vinn, vinn, vinn.

Jesus Kristus är överkomaren. Precis som det här är stor sanning så vinner jag ……. hjärtat av ... ..., så ödmjukt som ett lamm kom upp på mina fötter, när Jesus Kristus gick till korset.

Sakta litet lamm att du är på altaret, besegra mina fiender som är emot mig; må mitt hjärta inkarneras i hans, som Jesus Kristus inkarnerade, och sände Saint Lazarus, död Han erövrade, eftersom jag måste besegra denna förrädiska fiende ... Med två ser jag på dig, med tre tar jag tag i dig, med Jesu Kristi blod kommer mitt hjärta att bryta dig.

Jag ser min fiende komma ögonbindel och armar värdelös.

Jesus Kristus blod frågar mig, och jag kommer inte att ge det. Jag ber dig, stora Herre, att du kommer med mig till ... ... att du måste föra det till mig, överlämnas vid mina fötter, besegrad och avskräckt: Du har styrkan att övervinna det.

Om något djävulen försök mot mig, ja a Rättvisa han lämnar, han vinner inte; om han sätter upp försvarare kommer alla att vägra. Jesus Kristus, du kommer att vara med mig som ett lamm, och när du ser på min närvaro kommer alla att svimma.

Amen.

Denna ödmjuka lilla lammbön för att tämja, dominera och binda är väldigt kraftfull!

Denna bön måste göras med totalt ansvar bort från oss onda tankar och själviska känslor.

Att be om att kunna dominera och binda en person är inte en själviskhet utan av kärlek eftersom många andra idéer från den andra personen inte är tydliga och det är här denna bön blir vårt enda och mest kraftfulla vapen. 

Dessutom gäller det bara paret utan alla andra situationer där vi behöver ta kontroll så att saker och ting inte blir ur kontroll.

Men den mest kraftfulla ingrediensen i denna eller alla andra böner är den tro som de görs med, det finns ingen bön som görs med tro som inte får svar.

Att dominera fiender 

Härligt ödmjukt litet lamm som du hittar på altaret, hjälp mig att dominera och övervinna alla fiender som är emot mig, som starkt förkroppsligar mitt hjärta i hans, som inkarnation vår älskade Jesus Kristus, som kommando till Saint Lazarus som övervann, som lust Jag övervinner min förrädiska fiende, i detta heliga ögonblick ser jag på dig, jag tar dig och binder dig, och för blodet som vår Herre Jesus Kristus har utgjutit, brast hans hjärta.

Min kära far, son och helige ande, du som är en sann Gud, låt min fiende komma till min undergiven och fortfarande, precis som din kära son gick till trädet.

Jag ser min fiende komma, med sina svaga armar och ögonbindel, och om han ber mig om ditt välsignade blod, kommer jag aldrig att ge det till honom.

Jag ber er min stora herre att komma till mig, med omvändelse och överlämnas vid mina fötter, dominerade, besegrade och tämda för att övervinna honom genom din stora styrka.

Om min fiende kommer att pröva något mot mig, dominera min herre och låt honom inte, om han vill ta mig till rättvisa, förneka honom någon försvarare han kan ha. Min mest älskade Jesus Kristus, som lamm kommer du att vara i mig, för när min fiende ser min närvaro återlämnas allt ont som önskar mig.

Amen.

Om du vill dominera fiender, detta är rätt ödmjukt lammbön.

Allt som stjäler vår fred, som oroar oss, gör oss förtvivlad eller får oss att känna osäkra är situationer där denna bön kan få oss att återfå kontroll över våra sinnen och vår inre fred. 

Att ha behärskning över situationer som kan uppstå med alla de som har förklarat sig vara våra fiender kan göra mycket skillnad i resultatet av dessa situationer.

De kan vara våra fiender eller familjemedlem. Denna kraftfulla bön hjälper oss att hålla saker i fred för oss själva och för alla.

Oavsett situation.

På samma sätt kommer alla de negativa påverkan som våra fiender kastar genom hat och förbittring hållas borta från våra omgivningar.

Rengöring av våra hem och företag från dåligt inflytande är nyckeln till att behålla kontrollen över händelser och beslut som kretsar kring våra fiender.

Bön för det ödmjuka lammet för chefen

Om du vill lugna och tämja din chef, du kan be vilken mening som helst ovan. Du måste bara byta ut ditt namn.

Våra chefer kan ibland göra våra liv lite komplicerade.

I de flesta fall är det inte ett alternativ att lämna arbete och det är vid dessa tillfällen som det rekommenderas att göra detta bön för att tämja vår chef och därmed minska arbetstrycket.

Dessa arbetssituationer känns vanligtvis hemma och i alla miljöer där vi är och det är nödvändigt att vi frigör oss från dessa dåliga vibrationer innan de orsakar någon skada för någon nära.

Tro, ansvar och framför allt goda avsikter bör vara vår motor för att göra någon bön, för först då får vi svaret vi behöver. 

Kan jag säga alla böner?

Du kan och bör be alla böner.

Det viktiga är det den ödmjuka lammbönen har bedt med stor tro och med mycket tro i sitt hjärta.

Fler böner: