Bön till Satan. Av alla böner som finns kan vi säga att bön till satan Det räknas för många som en av de konstigaste som finns och det är därför människor känner en viss latskap gentemot denna bön, men sanningen är att ingen bön kan vara dålig eftersom det är enkla andliga handlingar som görs från hjärtat och som utgångsmetod för situationer som på våra egna medel skulle vara omöjliga att uppnå. 

Satan är förknippad med mörkret, med mörka krafter eller direkt med det onda.

Allt detta är också en del av den andliga världen som finns och vi måste ha kunskap eftersom det är en verklighet från vilken du inte kan fly. 

Bön till Satan. Vem är Satan?

Bön till Satan

Vi kan få hans berättelse i Guds ord där det sägs att han var en ängel från himlen, särskilt den som stod inför Guds dyrkan, all mäktig och skapare av alla saker.

Berättelsen berättar att Luzbel, som var hans namn från början, var full av stolthet och började önska att all dyrkan som gjordes i himlen också var för honom. På grund av det senare tros det att han var en ängel med vackert utseende.

Allt detta utlöste en strid i himlen där Satan visade sig vara utkastad med demonerna som ansåg att han hade rätt och sedan dess är han förknippad med mörkervärlden.

Satan är en skapelse av Gud som är fylld med negativa känslor och av den anledningen fick han sin straff.

1) Bön till Satan om kärlek och dominera en person

«Juste amancebo, amancibo, precis som du tämde pojken, jag vill att du ska älska mig (säg personens namn)Lämna det inte i en stol, i sängen eller med en kvinna som inte har en lugn tid!

Lucifer, Lucifer, precis som du körde de fyra tusen själarna till helvetet, jag vill att du ska leda mig till (säg personens namn), om han sover, låt honom inte ligga tyst, hans säng kommer att fylla den med tistlar och hans kudde kommer att fylla den med Lucifer stenar, nej lämna det i fred!

Med djävulens svans som är den längsta som finns, vill jag att du binder mig till (säg personens namn); i tysta möten har det inte förrän det är helt förenat med mig.

Så var det. "

Be bönen till Satan för att dominera en person med stor tro.

Kärlek är för viktig för människor och det är därför vi med denna specifika bön kan få den hjälp som behövs för att hitta den eller få någon form av hjälp så att kärleken inte avviker från vår sida när som helst.

Du kan göra långa syften på sju eller nio dagar och till och med lyfta ett speciellt altare eller ge ett offer, men allt detta måste göras med tro på hjärtat. 

2) Be till Satan om att be om en tjänst

«Ljusbärare, den klokaste och vackraste av änglarna, som var förtryckta av Gud.

Åh, exilens ängel, som drabbas av orättvisa! Och det, fortfarande upphört att förnya kraften och hopp om en förlorad stad som inte har rätt riktning. Förlåt alla de varelser som i Guds namn begår avskyvärda synder, åh stor ängel, vi är fria från hyckleri.

Åh, ni som vet allt, stora Angel Lucifer, som i livet ger hopp och förstår Guds orättvisor.

Ni som är den största humanisten som kämpade mot tyranni för att göra oss män fria från den kunskap och frihet som livet representerar.

Ingen annan förstår den mänskliga smärtan som du den fallna ängeln som lider straffet av den stora slaven.
Befria oss från det onda, befria oss från förtryck och ge oss friheten för vilken du har gett en rättvis strid i mänsklighetens och skapelsens namn.

Att han inte ligger på en fåtölj som bedömer de levande och de döda, led oss ​​under moralistiska idéer som dina, bli män med godhet och rättvisa som kan bära det ljus du ger.
Glöm inte oss de människor som vi är tacksamma för, vi är för dig, stor ängelfilantrop.

Du som med din stora kunskap visade rikedomarna hos den stora bäraren av ljus och visdomförståelse, lämnar oss inte under slaveri och orättvisa ger oss kunskapen för att kunna befria oss från de undertryckande kedjorna som Gud gav oss och tvingade oss att bära.

Tacksam med dig för alltid Great bringer of Light Lucifer. »

Inget bättre än bönerna för att be någon som hade tillgång till den andliga världen någon tjänst och i detta har Satan en fördel.

Den här bönen det kan göras när som helst det behövs oavsett vad som händer runt oss eftersom det är en rent andlig handling där vi, om vi vill, bara kan använda vårt sinne. 

3) Bön till Satan för att locka den älskade

«Precis som Kajafas, tar satan, Fierabrás och helvetets chef som dominerar alla (namnet på den person som ska knyta) till mig det där lammet, fängslat under min vänstra fot.

(Namnet på den person som ska binda ihop) pengarna i din hand och i min hand bör inte saknas, törsten varken du eller jag kommer att sluta, pistolen och kniven kommer aldrig att skada oss, mina fiender kommer inte att kunna plocka mig. Jag kommer att vinna kampen med makterna av den mirakulösa svarta geten.

(Namnet på den person som ska binda ihop) med två ser jag dig, med tre fångar jag dig. Med Kajafas, satan, Fierabrás. »

I de ögonblick när den älskade har flyttat bort från oss, när avstånd eller problem håller oss åtskilda från den personen som har blivit vår kärlek, kan vi höja denna speciella bön för att få den kärleken till oss i ögonblicket. Vi önskar det. 

4) Bön för att åberopa Satan för att ha pengar

Kraftfull och stor mörk ängel, full av visdom du är och du behärskar vad du vill.

Jag ber er att gå in för mig idag och fylla mitt liv med pengar, jag önskar att det regnar före mig.

Du vet vad det är att lida på grund av andra, så jag känner för att pengar flyttar allt.

Ge mig denna stora önskan och jag kommer att följa dig till världens slut om du frågar mig, jag kommer att vara med dig.

Jag kommer att följa dina steg och din väg eftersom jag vet att pengar aldrig kommer att lämnas vid din sida och jag kommer att bli rik.

Jag vet att det finns många stängda vägar för mig och jag kan inte öppna dem men jag ber er om välstånd.

Fyll mitt hem med mycket pengar så att mina barn kan leva som kungar under din makt.

Vi kommer alla att följa din väg eftersom det är vägen för framgång och det är vad vi vill ha.

Vi ber dig att låta oss vara vid din sida och aldrig vända dig för att du är vår kung berömda Satan

Pengar är en av de största orsakerna till oro i den nuvarande befolkningen världen över eftersom vi måste erkänna att nästan allt köps med pengar.

I dessa ögonblick där vi går igenom svåra ekonomiska tider, att höja en bön som ber om pengar för att nå våra händer kan vara den andliga impuls som behövs för att se något ekonomiskt mirakel som vi behöver. 

Vi kan be om pengar, så att de når våra händer, så att vi kan ha tydlighet när vi förhandlar eller så att lyckan är på vår sida och vi kan få det ändå, alla dessa böner är giltiga. 

Kan bön skada mig?

Nej, böner av sig själva kan de inte skada oss.

Det är emellertid bra att nämna att dessa bör göras med fullständigt allvar och ansvar, eftersom det du frågar efter kan skada en annan person och i denna mening bör vi vara extremt noga med att skada oss för alla med våra önskemål.

Vi måste oroa oss för att veta hur vi ska fråga och också stärka oss själva att acceptera den gudomliga vilja och inte göra förfärliga eller själviska böner. 

Få ut det mesta av kraft av bön för att åberopa Satan.

Fler böner: