Bön till Santa Barbara. Lider bland de andra kvinnorna i landet Santa Barbara är värdig vår beundran eftersom hon bevittnade hatet mot den person som borde ha älskat henne. Lyft upp en bön till Santa Barbara Det kan hjälpa oss i många fall och även i de där vi har tappat hoppet. 

Hennes liv på jorden tro full av smärta och lidande, dock förblev i kampen genom att kämpa hennes egen strid och även om för hennes fiendens nederlag var nära förestående, nådde hon den krona på den gång som utlovats till de trogna heliga som De kämpar med hjärtat.

Kvinna med orubblig tro, stark, trogen och vår allierade i ögonblick av ångest.

Bön till Santa Barbara

Bön till Santa Barbará

Han bodde på jorden under tiderna av det tredje århundradet i Lilla Asien.

I sitt liv led han mycket på grund av sin religiösa tro sedan de gick mot de i hans familj. Historien säger att hans egen far var en stark fiende av kristendomen på den tiden, en religion som Barbara erkände fritt.

Det var han, hans far, Dioscoro, som låste henne i ett mycket högt torn som straff för hennes religiösa skillnader.

Under tiden som höll henne inlåst var hon trogen på sin tro, döptes och predikade hennes religion hela tiden.

Det sägs det tornet hade bara ett fönster och hon beordrade att ytterligare två skulle öppnas som en symbol för gudomlig treenighet.

När hennes far återvände försökte han henne och fick mishandling och förödmjukelse, och det var Dioscoro själv som klippte av huvudet med sitt eget svärd på toppen av ett berg. Det sägs att efter detta mord slog en stråle från himlen honom och tog hans liv.

Santa Barbara bön för pengar 

Kraftfull Santa Barbara, en kämpe, hjälper mig att vinna den här striden.

Du som inte föll i det onda frestelsen, du som hävdade med din kärlek, all motgångar, som kom ut segerande, jag ber dig att gå in för GUD, vår Herre, för att hjälpa mig att hantera det ögonblick där han testar mig.

Må han, från sin augusti-bostad, ge mig kraften nog där varan kommer att vara vinnaren.

(Gör din första pengarförfrågan)

Herre, att du gav Santa Barbara en otrolig styrka att motstå de största överträdelserna och plågorna för att vara trogen till dig, vi ber att vi, liksom henne, är starka i motgångar och ödmjuka i välstånd för att uppnå som hennes eviga salighet.

Genom Jesus Kristus, vår Herre.

(gör din andra pengarförfrågan)

Välsignade Barbara, som färgade din kyska jungfruhet med purpura i ditt blod för Herrens kärlek, försvara mig mot stormar, bränder, katastrofer och alla denna katastrof.

Rädda mig från död plötslig. Bön för mig till Herren för att hjälpa mig att uppnå välstånd i detta liv, att leva i helig vänskap och att nå slutet av mina dagar i fred i hans gudomliga nåd.

(gör din tredje pengarberättelse)

Amen.

Denna Santa Barbara-bön för pengar är väldigt stark!

Hon har lärt oss att vara beroende av Gud, att tro att hennes löften uppfylls och att leva i mycket och lite. hon som har drabbats av fattigdom Det kan hjälpa oss att lyckas.

Att be om att pengar ska komma till oss i denna kristid är nödvändigt och att be om Santa Barbara i tro är en handling av lydnad som vi måste göra dagligen.

Hay böner eller böner De kan vägleda oss att fråga på rätt sätt. Men det viktiga och den enda garantin vi måste veta att vår bön hördes är att hålla tron ​​levande.

Bön Santa Barbara välsignad för kärlek 

Himmelens krigare, välsignade Santa Barbara, följde min behag för kärlek så att ...

(säg ditt namn och ditt älskade)

Förena i kropp och själ och skydda dem så att ingen kommer i deras sätt att lycka och förenas. Välsignade Saint Barbara smörjer håret på (upprepa namnen) släcka sin törst med din infinito kärlek till dina goda önskemål kraftfull rättvisa för den omöjliga kampen till försvar för dessa eviga älskare (upprepa ditt namn och ditt älskade).

Amen.

KÄRLIGHET har varit en av orsakerna till glädje och sorg vanligast sedan början av tiden och fram till denna dag.

Santabarbaras fars kärlek förnekades hans dotter och detta ledde till att han begick en handling lika avskyvärd som halshuggning av sin egen dotter.

Ingen bättre än henne, som har hatats av vem som inte borde göra det, för att förstå vår smärta i fallet att inte återkallas i kärlek.

Denna bön kan hjälpa oss att befria oss från dåliga energier så att kärleken når oss och överraskar oss.

Bön till Saint Barbara välsignad för skydd 

Saint Barbara, välsignad jungfru, stor av enorm kraft, får Gud vara med dig och du med mig på goda väg.

Med ditt vinnande svärd befria mig från ondska, orättvisa, avund och onda ögon. Skydda mig från mina fiender med eldens kraft, förhärliga min kanons eld mun och låt den komma segrande.

Håll styrkan i min kropp och ande för den hårda kampen och striden med din kopp och vin.

Ta emot mina äpplen och prästkragar som ett erbjudande som jag alltid tänker på i mina tankar och i mitt hem, och jag ber dig, lämna mig aldrig och komma till mig när jag påstår att du försvarar min tro, mitt land, min familj och min du kämpar; och att du i slutändan alltid tar mig till ära som du.

Amen.

Detta är en vacker bön för den saliga Barbara för att skydda jultomten.

Ett verktyg som vi kan använda när vi behöver det, bön blir också vår sköld och inte bara mot faror utan också mot allt negativt som våra liv eller våra familjer vill uppnå. 

Det finns många vittnesbörd om troende troende som har mottagit svar från Santa Barbara vid tidpunkten för ångest, när vi ber om skydd för oss själva eller en familjemedlem blir det effektivt.

För fienderna 

Åh gud! bort från min sida, från mitt liv, de onda och eländiga varelser som lurar.

Jag kommer till dig, Santa Barbara för att förvirra dem, separera dem från mig så att de inte kan skada mig och jag ropar med tro och ger dig mitt liv.

Du, det sublima skyddet av män, den välsignade välgöraren av de som åberopar dig och generösa kristen som öppnar ditt bröst för goda varelser, ger mig din hjälp, jag går in och jag kommer att lämna med ditt hjärts blod för att bli av med dem .

Ta bort från mig avund och förräderi, försvara mig, jag ber er från ondska och fiender, att det onda inte rör mig och hat inte skadar mig, håll bort den dåliga grannen och den dåliga vänen, förvirra mina fiender så att de inte påverkar mig, hjälper mig att dominera den som dåligt vill ha mig så att jag kan vinna segrar i alla situationer som skadar mig.

Låt dem inte avbryta min kristna marsch och om de fortsätter är helvetet straff som betalning för deras ondska.

Befria mig heliga Barbara välsignad från allt ont, befria mig heliga Barbara välsignad från alla fiender, skydda mitt liv från alla skador så att jag kan leva i fred och lugn. För Jesus och Jungfru.

Så var det.

Utnyttja kraften i den dominerande Santa Barbara-bönen för fiender.

Vi har alla fiender och till och med i vårt eget hus. Vi ser det i Santa Barbaras historia när hennes egen far attackerade henne till döds.

Du kanske inte utsätts för en attack så direkt som detta men du behöver aldrig lita på fiender.

Bönen för dominans av fienderna som reser till Santa Barbara kan vara det enda sättet vi måste befria oss från förföljelse och fara.

Att dominera otrogen partner

Välsignade Santa Barbara du som kunde få så många människor att förena, gör en liten tjänst för mig, jag kommer att hitta kärlek, göra mitt hjärta ädelt och sant, älska, i mitt hjärta kan komma in och fylla mig med lycka, jag vill att kunna känna sann kärlek, sann känsla, Santa Barbara, du som har så mycket kraft i den, bevilja mig den favören, må min begäran komma till dig, så att jag kan få din välsignelse, jultomten älskar, av perfekta kärlekar utan lögner att du har dygd och du är så utropad av allt världen Kom till mig och ge mig möjlighet att ta emot din välsignelse, jag vill ha en annan tid från dig att skicka mina böner.

Mina böner till Gud så att han kan göra mitt liv fullt av kärlek, fullt av fred kan du göra det mirakulösa Santa Barbara, jag ber dig att ge mig kärlek, mer kärlek och mer kärlek, glädje mycket glädje, goda önskemål, goda tankar, goda gärningar, hjälp mig att segra i det, kärlek, det kommer att vara för mig som ett steg, en väg, Santa Barbara, du som kan göra allt, ge mig och ha den verkliga känslan av kärlek komma till mig, lita på din kraft och din godhet, amen.

Denna typ av bön kritiseras fortfarande mycket av vissa som tror att det är en självisk handling som görs från stolthet över att bli skadad eller övergivna. Men detta är inte sant.

Att be för att få härskning över någon eller en specifik situation är en kärlek som uppstår genom förtvivlan att behöva ett mirakel och inte kunna få det. 

En bön som görs att tro kommer alltid att få svaret du begär, oavsett vilken begäran, Den välsignade helgonbarbaras bön är kraftfull.

Fler böner: