Bön till de välsignade Det är en liturgi som vanligtvis alltid gör i den katolska tron. Alla troende borde känna till dessa böner för att kunna göra det när vi behöver det.

Kom ihåg att böner är en resurs som vi kan använda varje gång vi känner behov, vi bör inte göra dem utan tro utan snarare med den verkliga känslan i vårt hjärta att det vi gör är en andlig handling och som sådan bör tas på allvar . 

Bön till de välsignade

Denna bön görs, i de flesta fall för att tillbe vår Herre Jesus Kristus, och erkänna uppoffret han gjorde för mänskligheten på Golgata kors. 

Bön till det heligaste Hur man ber?

1) Böner för tillbedjan av de heligaste 

«Evige Fader, jag tackar dig för att du infinito Kärlek har räddat mig, även mot min egen vilja. Tack, min far, för ditt enorma tålamod som har väntat på mig. Tack, min Gud, för din omätliga medkänsla som hade barmhärtighet mot mig. Den enda belöningen som jag kan ge dig i utbyte för allt du har gett mig är min svaghet, min smärta och min elände.

Jag är framför dig, Kärlekens ande, att du är en oförstängbar eld och jag vill stanna kvar i din vackra närvaro, jag vill reparera mina fel, förnya mig själv i mitt intäktsvärde och ge dig min hyllning av beröm och tillbedjan.

Välsignade Jesus, jag är framför dig och jag vill plocka ut otaliga hjärtan från ditt gudomliga hjärta, tack för mig och för alla själar, för den heliga kyrkan, dina präster och religiösa. Låt, Jesus, att dessa timmar verkligen är timmar med intimitet, timmar av kärlek där jag ges för att få alla nådarna som Ditt gudomliga hjärta har reserverat för mig.

Jungfru Maria, Guds mor och min mor, jag går med dig och jag ber dig att dela med dig i dina känslor av ditt obefläckade hjärta.

Min gud! Jag tror, ​​jag älskar, jag hoppas och jag älskar dig. Jag ber om ursäkt för de som inte tror, ​​inte tillber, inte väntar och inte älskar dig.

Den allra heligaste treenigheten, Fader, Son och Helige Ande, jag älskar dig djupt och erbjuder dig vår Herre Jesu Kristi mest värdefulla kropp, blod, själ och gudomlighet, närvarande i alla världens lövhästar, i gottgörelse för alla störningar, helgelser och likgiltighet som han själv är kränkt med. Och genom de oändliga förtjänsterna av hans mest heliga hjärta och Marias obefläckade hjärta, ber jag er om att få omvända sig till fattiga syndare. "

En bön för tillbedjan till det heligaste visar en fullständig övergivelse från hjärtatDet är därför denna speciella bön är av stor betydelse, för i den kommer vi inte att be om något speciellt utan vi kommer bara att överlämna vårt hjärta till den som förtjänar det med ett bestämt och förödmjukat hjärta som lärt oss i Guds ord. 

Tillbedjan, det som görs från hjärtat och uppriktigt är ett mycket kraftfullt vapen på det andliga området. 

2) Bön till det heligaste för att be om ett mirakel

«Heligaste himmelske Fader
Vi tackar dig först
För det kärleksoffer du gjorde, genom att dö för våra synder
Det är därför jag känner igen dig som min Herre och enda Frälsare
Idag vill jag lägga min älskade far inför dig, mitt liv
Du vet vad jag går igenom och vad jag ödmjukar mig inför dig
Fader ditt ord säger att av dina sår blev vi botade
Och jag vill tillämpa det löfte så att du kan läka mig
Herre, jag ber er att vara i händerna på de specialister som har mitt fall
Att du ger honom de nödvändiga strategierna så att de kan hjälpa mig
Om det är din allra heligaste far
Ge din helande hand över mig och rensa min kropp från all smutsighet
Ta bort all sjukdom från var och en av mina celler
Och återställa min läkning
Jag ber dig, heliga far
Får du böja dig för att höra mina böner
Och ditt gudomliga ansikte hittar nåd framför mig
Jag är övertygad om att du har hört mina böner
Och naturligtvis arbetar du med att läka i mig
Din vilja göras älskade far
Amen"

Behöver du Guds närvaro i ditt liv? Då måste du be den Heligaste Bön för att be om ett mirakel.

Denna bön hjälper dig att uppnå ett mirakel. Oavsett om det är lätt eller svårt, kommer bön helt enkelt att fungera.

Be med stor tro på ditt hjärta och tro alltid på krafterna från Gud vår Herre.

3) Böner för att berömma det heligaste altarsakramentet 

«Jag får den här dagen ljuset, freden och barmhärtigheten
Av himmelens välsignade herre;
Jag får Jesus kropp och själ
För att mitt liv ska fyllas med tacksamhet, längtan, lycka,
Karisma och stabilitet innan ditt besök;
Jag håller mig djupt inne i mig
Jag bryter den heliga tro som tillåter mig
Håll flytande i krisetider;
Jag tycker om himmelens sällskap
Innan resan till detta mitt liv det
Det är lindat av det heligaste.
Jag tar detta sakrament i min själ
Och jag får det med barmhärtighet, välvillighet och kärlek.
Måtte fredens and vara med oss ​​alla
Och att mörkergardinen avgår när
Min tro gör ett utseende.
Amen.«

Tro på denna bön för att berömma det heligaste sakramentet av altaret.

Beröm är en upphöjelse som görs från hjärtat och medvetenheten om att veta att det inte finns någon som den personen. I detta fall berömmer vi Herren, kungens kung som gav sig själv för kärlek. Att han uthärde smärta och förnedring så att vi idag har verklig frihet i honom. 

Beröm är en viktig del av dagliga böner som vi inte kan ignorera eftersom vi alltid måste erkänna Herrens kraft i våra liv.

4) Bön till det heliga sakramentet före sömnen 

"Åh gudomliga Jesus! att du under natten är ensam i så många tabernakel i världen, utan att någon av dina varelser kommer att besöka och älska dig.

Jag erbjuder dig mitt fattiga hjärta och önskar att alla dina takter är lika många av kärlek och tillbedjan. Du, Herre, är alltid vaken under sakramenten, din barmhärtiga kärlek sover aldrig eller blir trött på att vakta över syndare.

Åh mest älskande Jesus, o ensamma Jesus! Gör mitt hjärta som en brinnande lampa; I välgörenhet bli inflammerad och alltid bränna i din kärlek. Titta oh! gudomlig vaktpost!

Se över den eländiga världen, för prästerna, för de invigda själarna, de förlorade, för de sjuka fattiga, vars ändlösa nätter behöver din styrka och din komfort, för den döende och för denna din ödmjuk tjänare som bättre tjänar dig vila men utan att flytta bort från dig, från ditt tabernakel ... där du bor i nattens ensamhet och tystnad.

Må Jesu heliga hjärta alltid vara välsignad, prisad, beundrad, älskad och vördad i världens alla lövhytter. Amen."

Denna bön till det välsignade sakramentet och det välsignade sakramentet före sängen är en av de mest kraftfulla av alla.

Innan du sover, är det viktigt att be lite eller be till det heliga sakramentet för att hjälpa oss att vila i fullständig lugn. Att höja en bön till det heligaste sakramentet innan du går till sängs är något vi måste göra dagligen och till och med, att införa denna praxis till barn är av stor vikt. 

I den katolska kyrkan är detta en av de viktigaste bönerna eftersom det stärker kristendomen och stärker andan.

Det är en bön av erkännande, beröm y Jesus dyrkar och hans offer för mänskligheten. Vi vet att böner alltid ger fördelar för våra liv eftersom vi stärker och fyller dig med fred genom det, det är därför det är nödvändigt att ha ett liv i gemenskap med Herren. 

Vem är den heligaste?

Det heligaste sakramentet är en troshandling som görs i den katolska kyrkan där vi erkänner och accepterar offer för Herren Jesus Kristus. Denna handling görs vanligtvis den tredje söndagen i varje månad där den utsätts så att de troende kan höja sin tillbedjan.  

Den invigade värden är en symbol på Kristi kropp som krossades för våra synder för mänsklighetens kärlek och det är nödvändigt att alla troende har denna kunskap för att överlämna sig i tillbedjan inför Herren.  

Kan jag tända ett ljus när jag ber en bön till det heligaste?

Svaret är ja, om ljus kan tändas när man ber. Detta är dock inte obligatoriskt eftersom böner kan göras när som helst och när som helst och vi kan inte alltid tända ett ljus för att be. Många troende gör vanligtvis speciella altare till sina helgon där de har ljus som tänds vid specifika tidpunkter som ett gudstjänstoffer.  

I fallet av bönerna och av varje spirituell handling är tron ​​som de görs extremt viktig eftersom det är där deras effektivitet ligger.

Herrens ord lär oss att vi inte kan höja böner med ett sinne med full tvivel eller tänka att det vi ber är för svårt, för då blir den bön en slöseri med tid som vi inte får någon nytta av. 

Jag hoppas att du njöt av bönen till det välsignade sakramentet. Var med Gud

Fler böner:

Gud