Bön till helgon Michael ärkeängeln är att komma in världen full av andlig krigföring eftersom denna ärkeängel, som förekommer i bibliska berättelser, representeras som en krigare från himlen som skickas till jorden för att bekämpa våra andliga strider.

Vi kan be om din hjälp när vi behöver den, han är alltid villig att hjälpa oss att kämpa andligt de striderna som inte kan utkämpas fysiskt.

Bön till helgon Michael ärkeängeln Vem är Saint Michael ärkeängeln?

Bön till helgon Michael ärkeängeln

För att förklara vem San Miguel är, kan vi börja med att säga att hans namn har betydelsen Vem som Gud.

Är en av de viktigaste ärkeänglarna eftersom hans namn nämns i heliga skrifter bredvid ärkeängeln Rafael och Gabriel. Kapten för den himmelska milisen och de andra änglarna följer hans order.  

Från början av den kristna tron, ses St. Michael som en krigare som lyckades besegra den onda fienden Satan och alla hans demoner med sitt kraftfulla eldsvärd.

Han är en väktare och trogen beskyddare som kommer att hålla våra liv, familjer och egendom i perfekt brunn. 

Bön till helgon Michael ärkeängeln för kärlek

Gud räddar dig, ärkeängeln St Michael. Sejrande, välsignad och härligaste Guds ängel och så särskilt gynnad av Honom, idag i min smärta åkallar jag dig, jag kallar dig med tro och jag ber om din goda hjälp och skydd;

Jag ber dig att förstöra all dålig energi som kan påverka mig, täcka mig med ditt gudomliga ljus och med din otroligt effektiva och snabba kraft förbjud för mig att se mina önskningar uppfyllda.

Ärkeängel Michael vaktmästare för himmelens portar, jag erbjuder dig min ödmjuka tacksamhet för den service du alltid ger mig och varför jag vet att du kommer att hjälpa mig i mina kärleksproblem:

(säg vad du vill uppnå)

Åh, ärkeängeln Michael, himmelprins, min skyddsängel! Jag ber ödmjukt dig att lyssna på min röst och lägga in mitt hjärta den söta freden som jag längtar efter.

Jag kan inte leva i fred och min själ är full av rastlöshet.

Jag kan bara bota mina sjukdomar och fördriva mina sorgar med kärleken till:

(namn på den älskade)

Åh, ärkeängeln Michael, himmelprins, min skyddsängel, lyssna på min röst! I Faderns namn, i Sonens namn och i den Helige Andens namn.

Amen.

experten av trogen kärlek och orubblig kärlek, full av den gudomliga kärleken som vår himmelske Fader själv avslöjar med sin egen närvaro.

Ingen bättre än honom för att hjälpa oss med de hjärtproblem som väcker så många problem i våra liv. 

Antingen för att få kärlek, raka vägen, förbättra förhållandet eller för att vägleda oss att fatta bra beslut som är viktiga.

Låt oss klargöra rätt väg vi måste gå och hjälpa oss hela tiden. 

Bön av helgon Michael ärkeängeln mot fienderna

Härlig San Miguel ArcangelDu som kämpade de mest bittra striderna mot ondskans och hatens budbärare;

du som kom segrande från fiendens och ondskapens dumhet.

du som kom segrande från de onda fällorna från mörkrets prins och skyddade hela mänskligheten från sina klor, jag ber dig att ge mig ditt skydd från alla de som vill ha ondskan och förhindra att djävulens vapen kommer att utvisas mot mig.

Ta hand om de tysta fienderna, de onda och hjälpa mig att vara rättvis så att med min inställning, ingen kränker eller motsätter sig, och tvärtom, lever i fred med människor för att komma till Gud med värdighet.

Ge mig seger mot alla fiender och ondska.

amen

Historien berättar hur han gick ifrån besegra fiender tills de kastas ut ur himlen.

La Biblia Han presenterar honom som en kraftfull krigare som kan lita på att hjälpa oss att bekämpa våra andliga och fysiska strider hela tiden. 

Fiender är oroande eftersom många gånger strider eller besvär är en konstant i våra liv.

Att ha en allierad i himlen som kommer till vårt kall är av stor betydelse eftersom det är mycket bättre att slåss i det andliga än att gå in i stämningar med de fiender som irriterar oss mycket. 

Bön för skydd

O härliga Saint Michael ärkeängeln, prins och ledare för de himmelska arméerna,

Förvaringsman och försvarare av själar, kyrkans väktare, seger, skräck och skräck för de upproriska infernala andarna.

Vi ber dig ödmjukt, strävar efter att befria från alla onda de till vilka vi vänder oss med förtroende;

kan din tjänst skydda oss, kan din styrka försvara oss, och att vi genom ditt ojämförliga skydd får mer och mer i Herrens tjänst;

må din dygd sträva efter oss varje dag i vårt liv, särskilt i trance av död, så att, försvarad av din infernala drake och alla dess snaror, när vi lämnar denna värld kommer vi att presenteras av dig, fri från all skuld, inför den gudomliga majestätet.

Amen.

Om du vill ha skydd, detta är rätt Saint Michael ärkeängelbön.

En trogen tjänare som ger sitt skydd och vård till Guds barn som är här på jorden och som, som han skickades tidigare för att ge vård i rätt tid, kommer att göra det igen med oss.

Kraftfull vårdnadshavare som håller vår familj och materiella varor säkra.

höjning una oración dagligen håller vi oss med tron ​​på att någon tar hand om oss från allt ont och fara som alltid ligger latent i våra dagliga liv.

Bön för att få ett jobb

Stora San Miguel ärkeängeln, att du sitter bredvid den Högsta.

Den här dagen kommer jag framträdande och ber dig att aldrig missa arbete.

Många förutom mig är beroende av det. Jag hoppas bara räkna med din välsignelse för idag, imorgon och alltid för att få mitt jobb till fullo och med optimala resultat. Jag vet mycket väl att du befriade de förlorade själarna från skärselden.

Jag ber er att göra mitt jobb fruktbart varje dag som det har varit hittills.

Jag vill hjälpa till med anställningskällor, eftersom jag med det kommer att känna mig nöjd med mig själv när jag ser att mina anställda tycker om både arbetet och jag.

Helgon Michael ärkeängeln, be för oss och lyssna på dessa ord.

Amen.

Be den Sank Michael ärkeängelns bön att få ett jobb med mycket tro.

Hans ängelsedivision fokuserar också på hjälp av de som är mindre gynnade, varför bönen till St Michael att få ett jobb Det blir ett kraftfullt vapen som vi kan använda innan vi gör en jobbintervju för att hjälpa oss och ge oss nåd framför andra. 

Den världsomspännande katolska kristna kyrkan inbjuder oss till hängivenhet till denna ärkeängeln med tro och tror att han kan hjälpa oss att få ett jobb som är värdigt för oss, försvara oss mot alla faror, skydda oss mot allt ont och vaka över oss.

Vi kan inte väcka en bön av vilken anledning som helst om vi inte gör det med hjärtat att det mirakel vi behöver kommer från himlen att beviljas oss. 

Är denna helgon kraftfull? 

Ja, det finns inget svar mer tydligt och direkt än det.

Vi tror troget på det som Guds ord säger om böner och det är därför vi tror att om vi lyfter en bön till ärkeängeln St Michael kommer han till vårt samtal som han gjorde tidigare. 

Vi behöver bara tro på när vi ber kraftfull bön till helgon Michael ärkeängeln.

Fler böner: