Bön till Saint Martin av Porres, är ett kraftfullt vapen i händerna på människor som upprätthåller en stark och sund tro. De bön San Martin de Porres Det representerar frälsning i många medicinska fall och involverar färger.

Medan han levde var det bra för dem som var inlagda på sjukhus med allvarliga hälsoproblem. 

San Martín de Porres är en mycket populär helgon i Sydamerika på grund av de många mirakel som tillskrivs honom långt innan hans beatificering. 

Bön till Saint Martin de Porres Vem är Saint Martin de Porres? 

Han föddes i Lima, Peru år 1579, är den äldsta av två bröder, hans peruanska far och hans mamma en kvinna med färghud född i Panama.

När han inte accepterades av sin faderliga familj lämnades han i förvar av fru Isabel García, som bodde i San Lázaro, i en stad bebodd av färgglada människor.

I en tidig ålder började han träna som apotekare och därifrån började han sin stora lärlingsutbildning i världen Av medicin. 

Han började sin religiösa förberedelse på den Dominikanska klostret Our Lady of the Rosary men han blev mycket avvisad på grund av mulattonen i hans hudfärg.

Bön till Saint Martin av Porres

Men Martin förblev fast i sin praxis, deltog i böner tidigt och försummade inte någon av sina aktiviteter och blev ett exempel för andra. 

Hans gåva för läkning sågs hos människor och djur, alla patienter som Martin behandlade fick läkning, i många fall omedelbart.

Detta fick honom någon berömmelse och redan de sjuka ville ta hand om av honom.

Det sägs att förutom läkarnas gåva beviljades vissa andra till honom, till exempel tungungens gåva och till och med flygande gåvan. 

Bön till San Martín de Porres för djur 

Välsignad är du, den Allsmäktige Gud, skaparen av alla levande varelser.

På den femte och sjätte dagen av skapelsen skapade du fisk i haven, fåglar i luften och djur på jorden.

Du inspirerade San Martín de Porres att betrakta alla djur som hans bröder och systrar. Vi ber dig välsigna detta djur.

Låt [djuret] leva enligt din önskan genom din kärleks kraft.

Alltid berömd för all din skönhets skönhet. Välsignad är du, den Allsmäktige Gud, i alla dina varelser!

Amen.

Be Saint Martin de Porres bön för djur med tro.

Be om våra husdjurs hälsa det är en kärlek som många tycker är slöseri med tid.

Våra husdjur och de som är i gatatillstånd, oavsett ras eller djur, har var och en av sina hjälpar i San Martín de Porres som kan ge dem hälsa så att de får ett hälsosamt liv. 

Bön till San Martín de Porres för sjuka 

https://www.youtube.com/watch?v=7QSB2adh43I

Kära San Martin de Porres.

Ljus på det ödmjuka, heliga av enorm tro, till er som Gud beviljat för att göra otänkbara underverk, idag kommer jag till er i detta behov och sorg som överväldigar mig.

Var min beskyddare och min läkare, min förbön och min lärare på kärlekens väg till Kristus.

Du som av kärlek till Gud och dina bröder var alltid outtröttlig att hjälpa de i nöd, så mycket att det är känt att Gud gav dig kraften att vara samtidigt på olika platser, lyssna på de som beundrar dina dygder, för kärlek till Kristus.

Jag litar på din kraftfulla förening med Gud, så att mitt synar förlåtts för Herren, att alla syndar som rena själar som du är, kommer att bli förlåtna och jag kommer att vara fri från ont och olyckor.

Nå mig din anda av välgörenhet och service så att jag kärleksfullt kan tjäna dig levererad till mina bröder och göra gott.

Vad jag upptäcker som dig, hur, när jag gör bra mot andra, mina mina sorgar lindras.

Måtte ditt ödmjuka exempel på att ha dig själv, alltid till sist, vara för mig ett ljus så att jag aldrig glömmer att vara ödmjuk.

Må minnet av din stora tro, som kan läka, återuppståndelse och göra så många under, vara för mig i ögonblick av tvivel, en varaktig nåd som fyller mitt hjärta med elden av ovillkorlig kärlek till Kristus.

Himmelske Fader, tack vare din trofaste tjänare Saint Martin, hjälper mig i mina problem och låt inte mitt hopp förvirras.

Lord Our Jesus Kristus, som sa "fråga och du kommer att ta emot", jag ber ödmjukt att du genom förbön av Saint Martin de Porres får höra denna grund.

Jag ber av kärlek, ge mig den nåd jag frågar om det är till min själ.

Jag ber detta genom Jesus Kristus, vår Herre.

Amen.

Denna bön av Saint Martin de Porres för sjuka är mirakulös!

Gå alltid igenom en sjukdom Det är en av de svåraste processerna som varje levande sak händerHos människor är det synonymt med döden eftersom många sjukdomar inte har något botemedel vetenskapligt. 

Men det finns ett kraftfullt vapen som är tro som fungerar genom bön.

Du kan be om läkning av alla sjukdomar hela tiden, de heliga och särskilt San Martín de Porres är villiga att hjälpa oss och ge oss läkningen av våra kroppar eller av en familjemedlem eller vän som behöver miraklet. 

När kan jag be?

Böner kan göras hela tiden oavsett plats eller skick.

Vissa människor gör vanligtvis ett familjenalter där de höjer böner på morgonen och under hela dagen, familjer som ber tillsammans föredrar att göra det under frukosten, vilket säkerställer en välsignad och skyddad dag. 

Gör meningar i novenor eller be el rosario komplett till San Martín de Porres kan vara skillnaden att se ett mirakel i vårt liv.

Men allt detta måste göras genom att tro att han kommer att vara uppmärksam på att lyssna på oss hela tiden, om inte, kommer vi att slösa tid eftersom bönen inte ens når husets tak.

Det är ett kraftfullt vapen men att veta hur man ska använda det och framför allt, alltid komma ihåg att tacka för det mirakel som han har gett oss.

Jag hoppas att du hittar den hjälp du behöver med bön från Saint Martin de Porres.

Fler böner: