Bön så att allt går bra på jobbet eller i en rättegång är det en verklig tro handling.

Många gånger tros det att det är en desperat handling eller visar svaghet eller oförmåga att göra saker på egen hand, men detta är inte sant i sant.

Behovet av gudomligt stöd visar att vi är andliga varelser och vi vill att alla ska vara i saken som berör oss eller för att vi kommer att starta en ny verksamhet. 

Det mest tillrådliga är att göra denna bön cirka tre gånger om dagen, du kan förlänga den de dagar du vill.

Det kan vara tillräckligt med bara tre dagar eller så kan den begäran du behöver kräva några dagar till.

Sanningen är att det enda kravet för att bön ska vara effektiv är den tro som den görs med. 

Bön för att allt ska gå bra - Syfte

Bön så att allt går bra

Syftet med denna mening är ganska tydlig och kan användas i alla möjliga fall.

Många gånger startar vi ett nytt projekt där vi inte är hundra procent säkra men vi fortfarande vill prova, för i dessa fall bön Det är viktigt

Att be Gud om vägledning i de saker vi gör eller att han ska hjälpa oss att göra saker och ting är viktigt. 

Nya satsningar kan också finnas inom studierområdet, där Guds fördel alltid är fördelaktigt.

Eller så kan vi be att den högsta varelsen hjälper oss att fortsätta i en relation som plötsligt tar oönskade nyanser.

I fon kan den bönen så att allt går bra tillämpas i många fall.

Det kan göras med hela familjen och på det här sättet, när alla tillsammans ber om samma syfte, blir bön ännu kraftigare.

Kom ihåg att Guds ord säger att om två eller tre är överens och frågar Gud han kommer att bevilja de begärda.

Bön så att allt går bra på jobbet 

”Min Gud, jag ber om att när du går in i mitt arbete är din väsen närvarande, jag åkallar din närvaro för att tacka dig för den nya dagen du ger mig. Jag ber att det ska vara en dag av fred och vara full av din nåd, din barmhärtighet, din kärlek och allt händer enligt din perfekta plan.

I dag ber jag att alla mina projekt genomförs, mina idéer genomförs och till och med de minsta framstegen i mitt liv och karriär är en del av ditt härliga vittnesbörd.

Lord Jesus, välsigna mitt arbete, mina chefer, mina klienter, mina kollegor och alla människor som får detta företag att blomstra.

Vår himmelske Fader, förnya min vilja och min styrka att göra mitt jobb på bästa sätt.

Den här dagen önskar jag ett vänligt hjärta att alltid tjäna mina klienter och kollegor med vänlighet. Lord, ge mig en leende mun, ett optimistiskt sinne och ögon som värdesätter allt de ser runt dig.

Ta bort stötande ord från mig och gör mig till en bra person.

Ge mig två händer att arbeta och alltid hedra min familj, ge mig entusiasm att stå upp dag för dag med ett leende.

Herre, vägled mig i varje ögonblick att jag känner att jag tappar norr, vara min styrka och mitt mod, ge mig ett hjärta lika modigt som ditt.

Himmelske Fader Gud, gör denna dag och varje arbetsdag till det bästa av allt, ta mig från din hand.
Amen. ”

Det finns arbetsmiljöer eller nya arbetsutmaningar som utan tvekan kräver extra hjälp i bön.

Be om allt går bra på jobbet Det är en bön som det kan göras varje dag, innan du lämnar huset.

En god tradition som vi kan genomföra hemma är att be en bön om dagen innan vi lämnar alla hemma på morgnarna.

På detta sätt hjälper vi de små eller de som är svaga i tron ​​att lita mer på bönens kraft. 

Bön så att allt går bra i en rättegång

”Välsignad domare, Marias son, får min kropp inte bländas eller mitt blod tappas ut. Vart jag än går håller dina händer mig.

De som vill se mig dåligt har ögon och ser mig inte, om de har vapen så skadar de mig inte, och med orättvisa leder de mig inte.

Med manteln som täcktes Jesus nu är jag lindad, så att jag varken kan skadas eller dödas, och till fängelsets nederlag kommer jag inte att lämna in. Vid skärningspunkten mellan Fadern, Son och Helig Ande.

Amen. ”

Att stå inför en juridisk rättegång är en tid med mycket uppmärksamhet och oro där en bön för att allt ska gå bra kan vara till stor hjälp.

Att kunna kanalisera de negativa energierna och kunna anpassa de positiva i en miljö där allt som sägs och görs beaktas på extrema nivåer kan vara vår enda frälsning.

Du kan be före och under rättegångenDet är en handling som hjälper oss att hålla freden och fatta bra beslut. 

Bön så att allt går bra i en operation

Åh Jesus, du är det sanna ordet, du är livet, ljuset, du är vår väg, Jesus, min älskade Herre, som sa: "Fråga och det kommer att ges till dig, sök och du kommer att hitta, knacka och det kommer att öppnas för dig, "Maria din välsignade mors förbön, jag ringer, jag söker, jag ber dig med allt hopp att du ger mig det jag brådskande behöver: (Säg vad du vill uppnå). Be tre våra fäder, tre Hail Marys och tre härligheter. 

O Jesus, du är den levande Guds son, du är Guds trogna vittne i världenDu är Gud med oss, Jesus Herre över Herren, som sa "Vad du än ber Fadern i mitt namn kommer han att ge dig" genom förbön av Maria, din välsignade mor, tigger jag ödmjukt och av hela mitt hjärta med enorm tro till Din Fader i ditt namn att du ger mig denna tjänst som jag har så svårt att få med mina svaga medel: (Upprepa med stort hopp vad du vill få). Be tre våra fäder, tre Hail Marys och tre härligheter. 

Åh Jesus, du är Marias son, du är erövraren av ondska och dödDu är början och slutet, Jesus, kungakungen, som sa: «Himlen och jorden kommer att förgå, men mitt ord kommer inte att förgås» genom förbön av Maria, din välsignade mor, känner jag ett fullständigt förtroende för att min desperata grunden beviljas: (Säg begäran igen med enorm hängivenhet).

https://www.colombia.com

Innan man går in i operationssalen finns det alltid rädslan för att inte veta vad som kan hända, det är därför det är viktigt att göra en bön så att operationen och hela processen är bra.

Det mest rekommenderade är hålla denna bön med patienten innan han går in i operationssalen, måste du fråga positivt och vara direkt med det vi vill se.

I slutändan är det bra att tacka, på detta sätt överförs goda energier som är viktiga i alla hälsoprocesser.

Hur lång tid tar bönen att fungera?

Böner har inte bestämda tider.

Beroende på situationen kan det normalt ta några minuter eller till och med några timmar i drift.

Det viktiga är att du är säker på att du kommer att köra bra.

På detta sätt, bönen så att allt går bra på jobbet, bedömningen och operationen kommer att fungera snabbt och effektiv.

Gå med Gud.

Fler böner: