Helande bön för att återhämta din hälsa snabbtDet kom till komplement till mäns medicin. Genom att be blir ditt behov ännu starkare för Gud, som kommer att hitta det bästa sättet att läka dig.

Detta botemedel kan till exempel hänvisa till en bättre läkare. I vissa fall kan det bero på upptäckten av en ny behandling eller medicinering. Läkning kan komma till och med genom ett mirakel.

Men för att detta ska hända är det nödvändigt att utföra den helande bönen med all din styrka och alltid vara fast i troen på att du kan komma ur detta tillstånd. Optimism är det bästa vapnet mot någon sjukdom.

Helande bön för att återhämta din hälsa snabbt

Även om läkare redan har öppnat sina ögon för de små möjligheterna att läka är ingenting omöjligt för Gud.

Med den helande bönen kan du få ditt mirakel och bli av med sjukdomen som får dig att drabbas så mycket.

Förutom Psalm 133 och ärkeängeln Raphaels bön, som vi redan har visat här, finns det andra kraftfulla böner om läkning. Se nedan.

Bön för hälsa

”Lord Father, du är den gudomliga läkaren. Du ger liv och liv till de som söker dig.

Därför vill jag idag, Herre, på ett speciellt sätt be om botande av alla slags sjukdomar, särskilt de som drabbar mig just nu.

Jag vet att du inte vill ha ont, att du inte vill ha sjukdomen som är frånvaro av hälsa, för du är det Högsta godet.

Arbeta med mig en djup andlig helande och, om du vill, också en fysisk helande.

Låt den smiddas direkt genom din kraftfulla handling av din heliga ande eller genom läkaren och läkemedel!

Öka min tro på din kraft, Herre och i kärlek infinito som du har för mig. Öka min tro, Herre, som ibland är så svag.

Jag tror på din läkande kraft, min Gud, och jag tackar dig ödmjukt för allt det arbete du gör i mitt hjärta och kropp just nu. Amen, så var det!

Sjukdom bot bot

”Herre, ge mig hälsa till min kropp och jag kan samarbeta med ett disciplinerat liv för att vara värdig din hjälp.

Herre, för att hedra dig och informera dig tack och beröm, hur mycket du berikar mig, utan att låta mig missa vad jag behöver, krönar med stor framgång alla resor som inte alltid är lätta.

När jag berömmer dig för sådan vänlighet tackar jag dig, Herre, inte bara med ord, utan framför allt med ett liv av helighet.

Du som straffar de du älskar, som fadern som straffar rebellsonen som han skatter, jag tackar dig för alla de gånger jag lidit när jag kände att din hand föll på mig, men alltid full av nåd.

Hur mycket jag har lärt och lärt av dig, min far!

Ingenting kan matcha din kärlek.

Tack sir.

Deras vägar sås med många avsägelser, men bara de som går på dem kan känna sina unika läckerheter. ”

Kraftfull helande bön

”Lord Jesus, jag tror att du är uppväxt och levande. Jag tror att du är närvarande i altaretets sakrament för att mata mig; Jag tror att du besvarar bönerna från alla som söker dig från hjärtat. Jag älskar dig och berömmer dig. Jag tackar dig, Herre, för att du älskade människor.

Ingen är glömd av dig, du är fullheten i mitt liv, för dig är vi förlåtna, med din hjälp besöker jag fred och hälsa. Förnya mig med din kraft. Välsign mina behov och ha medkänsla med mig.

Läk mig, Herre Jesus. Läka min ande, med seger över synd. Läka mina känslor, stäng såren orsakade av mina sår, hat, frustrationer eller obehag.

Läker min kropp och ger mig min fysiska hälsa.

I dag, Herre, presenterar jag för dig de sjukdomar jag lider: (säg din sjukdom högt) och jag ber dig att vara helt fri, som med dem som sökte dig när du var på vår planetjord.

Jag tror att Ordet lovar: Han bar själv våra synder i vår kropp i trädet, så att vi kan dö för synder och leva för rättvisa; av dina sår har du läkt. '(1 Pdr 2,24).

Jag litar på din kärlek till mig, och även utan resultat från mina begäranden bekräftar jag med tro: Tack, Herre Jesus, för den välsignelse som du redan strömmar över mig. ”

Bön för någons hälsa.

”Universumets herre, skapare av alla saker.

Jag kommer till din suveräna närvaro just nu för att be om hjälp från dem som lider av kroppsliga eller psykiska störningar.

Vi vet att genom sjukdom kan vi ha ögonblick av reflektion, som i hög grad gynnar oss, för oss närmare dig, genom tystnadens vägar.

Men vi vädjar till hans barmhärtighet och ber honom: sträck ut din ljusa hand till de som är sjuka, lider smärta, osäkerheter och begränsningar.

Låt tro och förtroende stärka dig. Det lindrar deras smärta och ger dem lugn och ro.

Läka deras själar för att hjälpa till att återställa sina kroppar.

Ge dem tröst, lättnad och slå på hoppljuset i deras hjärtan så att de med stöd av hopp och tro kan känna universums kärlek.

Må din fred vara med oss ​​alla.

Bön till ärkeängeln Saint Raphael för att be om läkning av sjukdomen

«S. Raphael, vars namn betyder "Guds doktor", du, som anklagades för att ha följt med unge Tobias på hans resa till Medes land, och som vid sin återkomst botade Tobias pappas blindhet.

Saint Raphael, Du som hjälpte och hjälpte Tobias far att göra sina önskemål och ambitioner förverkligade, vi ber dig och ber om din hjälp.

Var vår beskyddare inför Gud, för du är den välgörenhetsläkare som skickar hans trogna.
S. Rafael, bota mig av alla sjukdomar.

Gör mig alltid frisk, eftersom vi inte kommer att sluta leverera dig. Tack

Så var det. "

Be en vår Fader, en Hail Mary och en trosbekännelse.

Bön till vår fru av Fatima för att be om hälsa.

”Lady of Fatima, kärleksfull mamma till alla som lider av kropp och själ.

Ta hand om dina barns hälsa, lindra värk och smärta som drabbar oss och besvärar och försvagar oss.

Be din älskade Son som har botat så många sjuka människor på sin tid, att ha medkänsla med oss, vara vår styrka. Låt vårt lidande vara för honom. Må Gud ge oss hälsa för att alltid tjäna honom, att ta hand om varandra. Men framför allt och alltid, att Gud Faderns vilja görs, som tar hand om oss med oändlig kärlek och en makalös ömhet. Ta oss i handen, kära mor, och ta oss till Jesus.

Amen!

Vikten av att läka bön

När vi är sjuka, vare sig det är fysiskt, andligt eller mentalt, gränsar vi till förtvivlan. Denna ångest drabbar oss också när det finns en älskad med hälsoproblem. I dessa ögonblick ger oss lättnad att veta att vi har någon att vända sig till.

Gud överger aldrig sina barn. Därför vikten av helande bön är att det ger oss tröst. Denna bön ger lugn och hopp i dessa svåra tider.

Många gånger befinner vi oss inför Gud utan att veta hur vi ska be om vår läkning, vilket språk vi ska använda. Den helande bönen ger rätt ord som, om de talas med tro, kommer att ha stor kraft att läka oss.

Njut av att vara nedsänkt i bön om läkning för att snabbt återhämta din hälsa och lära dig mer om alla tredje typer som finns.