Bön om Kristi blod. Bland alla de element som vi har i den katolska kyrkan är Kristi blod en av de mest kraftfulla och det är därför det finns bön till Kristi blod.

Det är ett element som fortfarande lever fram till idag eftersom det fortfarande ligger i de sårade händerna på den uppståndna Jesus Kristus. Vår tro håller bilden av Jesus vid liv på korset där hans blod rinner för mänsklighetens kärlek.

Oavsett vilken begäran vi har, tror vi att Kristi kraftfulla blod har tillräckligt med kraft för att ge oss det vi ber om.

Bön kan göras var som helst och allt som behövs är att ha tron ​​på att miraklet beviljas oss.

Är bönen om Kristi blod kraftfull?

Bön om Kristi blod

Alla böner till Gud är kraftfulla.

Om du ber med tro kommer du att ha allt du letar efter.

Tro och tro på kraften hos vår Herre Jesus Kristus.

Kristi blodbön för barnen 

Åh min far, jag kommer för att tigga dig och ber dig att höra min röst, jag är orolig, förbjuden så att min son flyttar sig bort från dåligt sällskap och inte faller i konsumtion av droger, alkohol, han går igen skolan, jag ber dig av hela mitt hjärta om kraften i Jesu Kristi blod, Herre, gör honom till en bra man igen.

Herre, vår himmelske Fader, rena vår sons själ, rena honom från ondska, hat, förargelse, rädsla, ångest, ensamhet, sorg och smärta ... genom ditt blod ber vi dig omvandla honom till en varelse som älskar andra , glad, lugn, snäll, utan rädsla, som överför kärlek, utan ångest, formar andan skyddar den med ditt dyrbara blod.

Barmhärtiga Gud, du som vet allt, som ser allt, ger oss visdom eftersom vi är föräldrarna vi är och vi vill bli bättre, hjälp mig att förstå med dem, vi vet hur gammal du är och det är när de är mer rastlösa och / eller upproriska.

Åh, Jesus Kristi välsignade blod utgjorde Jesus på vår son, ditt välsignade och renade blod, så att det kan ge honom styrka.

Jag ber dig från djupet av min varelse.

Amen.

Du kan be bönen om Kristi blod för barnen med ditt barn.

Barnen med de vackraste sakerna som kunde ha hänt oss. de är frukt av vår kärlek och vi tar emot dem i denna värld full av glädje med tro på att allt kommer att fungera för dem i livet.

Men det finns tillfällen då vi som föräldrar lever upplevelser som inte är trevliga och det är när blodet kan Christ Det blir vårt enda hopp.

Att be om våra barn är den modigaste kärlek vi kan göra.

Kristi bönblod för svåra fall 

O Jesus Jesu Kristi välsignade blod, oklanderligt, mänskligt och gudomligt blod, tvätta mig, rena mig, förlåt mig, fyll mig med din närvaro; Renande blod som du ger styrka, jag älskar dig i din eukaristiska närvaro på altaret, jag tror på din kraft och söthet, jag litar på dig för att bevara mig från allt ont och jag ber dig från djupet av mitt varelse: penetrera min själ och Rengör det, fyll mitt hjärta och bländ det.

Dyrligt blod utgjutit på korset och bankande i Jesu heliga hjärta, jag älskar dig och erbjuder dig i hyllning min beröm och kärlek, och jag tackar dig Herre ditt blod och ditt liv eftersom tack vare dem män har vi räddats och vi får försvar innan Allt dåligt runt oss.

Åh Jesus, som har gett mig ditt blods värdefulla gåva, och på Golgata, med mod och generös övergivande, rensade du mig från alla fläckar och hällde priset på min inlösning; O Kristus Jesus, som är mitt liv på altaret, du kommunicerar livet till mig, du är källan till alla kända nådar, och Guds stora gåva till hans barn, du är testet och löften om evig kärlek till oss.

Jag uppskattar alla möjligheter som jag har räddats och skyddats med din styrka och kraft, som håller mig i säkerheten om den absoluta förståelsen av mina svagheter, min sårbarhet och din förmåga att skydda mig från det onda som omger mig, av djävulens lurar som alltid kläder oss utöver våra styrkor och möjligheter.

Tack för att du är ett kungligt blod som befriar vårt liv från mörker och från de ondskapens instrument som ofta kommer att skada oss.

Amen.

Kristi blod grodde i det ögonblick då han gav sitt liv för mänsklighetens kärlek och i det koncentreras Guds kraft för att ge oss de mirakel vi behöver.

Det kan vara svåra förfrågningar. Sanna mirakel där bara en övernaturlig kraft kan agera och det kan vara kraften i Kristi blod.

Denna bön kan göras med familjen eller en vän, det viktiga är att veta att vi måste tro, det är det som garanterar att bönen är effektiv. 

Bön till Kristi blod för att fördriva problemen 

Problem, i de flesta fall, stämmer inuti oss och skadar dig. Vi tillbringar sömnlösa nätter bara för att tänka på den problematiska situationen vi har och det ger oss fysiska konsekvenser som är väldigt irriterande. 

Att kunna utvisa problemen utanför oss, från våra hem och även utanför våra nära släktingar är en nödvändig handling och i detta kan kraften i Kristi blod hjälpa oss.

Be med denna specifika begäran och tro att Herrens svar är på väg.

Av skydd med Kristi blod

Lord Jesus, i ditt namn och med kraften i ditt dyrbara blod förseglar vi varje person, fakta eller händelser genom vilka fienden vill skada oss.

Med Jesu blodkraft förseglar vi alla destruktiva krafter i luften, på jorden, i vatten, i eld, under jorden, i de sataniska krafterna i helvetets djup och i världen där vi kommer att röra oss idag.

Med kraften i Jesu blod bryter vi all den inre störningen och handlingen hos den onda.

Vi ber Jesus att skicka den välsignade jungfrun till våra hem och arbetsplatser tillsammans med Saint Michael, Saint Gabriel, Saint Raphael och hela hans domstol i Santos Angeles.

Med kraften i Jesu blod förseglar vi vårt hus, alla som bor i det (namnge var och en av dem), folket som Herren kommer att skicka till det, såväl som mat och de varor som han generöst skickar oss för våra försörjning.

Med kraften i Jesu blod tätar vi jorden, dörrar, fönster, föremål, väggar och golv, luften vi andas och i tro placerar vi en cirkel av hans blod runt hela vår familj.

Med Jesu blods kraft förseglar vi de platser där vi ska vara i dag, och de människor, företag eller institutioner som vi kommer att ta itu med (namnge var och en av dem).

Med kraften i Jesu blod förseglar vi vårt materiella och andliga arbete, vår hela familj och våra fordon, vägar, flyg, vägar och alla transportmedel som vi kommer att använda.

Med ditt dyrbara blod förseglar vi handlingarna, hjärnan och hjärtan hos alla invånare och ledare i vårt hemland så att din fred och ditt hjärta äntligen kommer att regera i det.

Vi tackar dig Herre för ditt blod och ditt liv, för tack vare dem har vi räddats och vi är bevarade från allt ont.

Amen.

GloriaTV

Denna bön om skydd med Kristi blod är mycket stark!

Vi kan be att Kristi kraftfulla blod täcker oss som en mantel av skydd omkring oss så att den onda inte rör oss. Varken vi eller våra barn eller någon av vår familj och vänner.

Som det hände i nytt testament som stänkte blod på husens linser som en symbol för skydd, på samma sätt genom tro som vi idag ber om att Kristi blod är besatt vid ingången till våra hem och om oss och skydda oss från allt ont.  

Bön för vardagen

Min Gud kommer till min hjälp, Herre, skynd dig att hjälpa mig.

Jag åberopar det kraftfulla skyddet av Kristi dyrbara förlossningsblod, universumets kung och kungarnas kung.

I Gud Faderns namn, i Guds sonens namn och i Guds namn den Helige Ande: med kraften i Jesus Kristus, Herrens blod, förseglar jag och skyddar, skyddar och förseglar min medvetna, omedvetna, undermedvetna, min anledning, mitt hjärta, mina känslor, mina sinnen, min fysiska varelse, min mentala varelse, mitt materiella varelse och min andliga varelse.

Min Gud kommer till min hjälp, Herre, skynd dig att hjälpa mig.

Allt jag är, allt jag har, allt jag kan, allt jag vet och allt jag älskar är förseglat och skyddat med kraften i Jesu Kristi Herrens blod. Min Gud, kom till min hjälp, Herre, skynd dig att hjälpa mig.

Jag förseglar mitt förflutna, mitt nuvarande och min framtid, jag förseglar mina planer, mål, drömmar, illusioner, allt jag gör, allt jag börjar, allt jag tänker och gör, det är väl förseglat och skyddat med kraften i Jesu Kristi blod Herren. Min Gud, kom till min hjälp, Herre, skynd dig att hjälpa mig.

Jag förseglar min person, min familj, mina ägodelar, mitt hus, mitt arbete, mitt företag, mitt släktträd, före och efter, allt är förseglat och skyddat, med Jesu Kristi Herrens blods kraft.

Min Gud kommer till min hjälp, Herre, skynd dig att hjälpa mig.

Jag gömmer mig i såret på Jesu sårade sida, jag gömmer mig i det obefläckade hjärtat av den välsignade jungfruliga Maria, så att ingenting och ingen kan påverka mig med deras ondska, deras dåliga ord och handlingar, med deras dåliga önskemål eller med deras bedrägerier, så att ingen kan skada mig i mitt känslomässiga liv, i min ekonomi, i min hälsa, med deras sjuka skickade, med deras avund, med deras onda ögon, skvaller och förtal, inte heller med magi, trollformler, trollformler eller hexes.

Min Gud kommer till min hjälp, Herre, skynd dig att hjälpa mig.

Hela mitt väsen är förseglat, allt omkring mig är förseglat, och jag ……. Jag är för alltid skyddad med det mest värdefulla blodet från vår återlösare.

Amen, amen, amen.

Be den bön Kristi blod för varje dag med stor tro.

Detta är en anpassning som hjälper oss att hålla tron ​​levande i familjen såväl som att främja varje medlems fysiska och andliga enhet.

Det kan göras på morgnarna för att presentera den nya dagen före all mäktig Guds närvaro. Du kan göra nio dagar långa meningssekvenser eller göra en spontan bön. Det viktiga är att inte sluta göra det.

Det finns tidsålder där tro verkar mycket lätt att bryta och det är i de stunder där dagliga böner börjar bära frukt. Att be om att Kristi blod är välsignad med vår dag är viktig och kraftfull. 

Att alltid tro att Kristi blodbön har makt.

Fler böner:

 

Gud