Bön för erbjudanden Vid tidpunkten för att leverera våra varor före Herrens närvaro är det mycket viktigt.

Erbjudanden kan lämnas vid kyrkans altare eller förråd eller så kan vi ge dem direkt till en viss person, men vi måste alltid tänka på att Herren förtjänar en del av våra ekonomiska vinster. 

Bön för erbjudanden

 Detta är en princip som vi ser i Bibeln och som ger otaliga välsignelser i våra liv. När vi ger ett erbjudande ger vi nåd det vi får av nåd och bör göras med ett glatt hjärta eftersom detta är den givare som Herren välsignar. 

1) Bön för offer och tionde

«Himmelske Fader,
Idag tar vi våra erbjudanden med det bästa av våra inkomster och vår produktion.
Vi har avsatt en del av våra vinster, i den andel som du har lyckats med oss. 
Titta med glädje vad vi erbjuder dig den här dagen.
Vi har lovat med våra läppar att vi skulle tjäna dig, så vi frivilligt ger dig våra erbjudanden.
Vi förstår att detta är ett högtidligt ögonblick före dig, och vi behandlar med vördnad det vi levererar idag.
Gud, vi ger eran beroende på ditt namn; Det är därför vi tar med oss ​​dessa erbjudanden och kommer till dina domstolar.
Tack för att du förfina och rena våra liv, för idag förstår vi att dessa erbjudanden erbjuds i rättvisa till din storhet och din suveränitet. 
Måtte manifestationen av vår tillbedjan vara glädjande för dig.
Vi ger den härlighet som beror på ditt namn när vi tar våra erbjudanden och kommer inför din närvaro; vi älskar dig oh Lord!
Idag kommer vi att njuta av att ha bidragit med frivilliga erbjudanden, för med hela hjärtan gör vi detta.
I Jesu namn,
amen
«

Be denna bön om offer och tiondelar med stor tro.

Erbjudanden och tionde är en biblisk princip som endast görs genom uppenbarelse eftersom det ofta handlar om kritik vem som har dessa principer och tillämpar dem i deras dagliga liv.

I Bibeln ser vi att de människor som deponerar sina tiondelar är välmående människor i alla livssyn. 

Erbjudanden kan vara allt som kommer från vårt hjärta, men tionde, som tillhör Herren, utgör tio procent av våra vinster, vare sig de är monetära eller på annat sätt.

Ordet lär oss att Gud själv besträder en förtärare för oss så länge vi följer det genom att leverera tionde i tid och med ett hjärta full av glädje. 

2) Bön att erbjuda till Gud

«Herre tack för allt du har gett mig, för allt du har fått mig att växa.
Jag vet att jag ibland inte är mycket tacksam för dig, men den här gången kommer jag att vara det.
Allt jag har skördat idag har vuxit tack vare dig.
Du har gjort mig till en bättre person.
Tack för min familj, mina vänner, mina nära människor.
Tack för att du gav mig en dag i livet, 
En dag till för att berömma och älska dig, att älska dig.
Utan dig skulle det inte vara någon, tack Herre. 
Jag kan aldrig betala min skuld till dig, att betala dig för allt du har gett mig.
Amen.«

Erbjudandena, även om vi lämnar dem i lagerhuset eller ger det till någon annan, det är samma Gud som tar emot det i himlen och han kommer att ge oss belöningen enligt de rikedomar han själv har i härlighet.

Uppmaningen är att göra erbjudanden med ett glad hjärta eftersom ordet säger att han välsignar den glada givaren, därför kan vi inte ge något med ett hjärta fullt av bitterhet utan nöja med det vi ger.

3) Provbön för erbjudanden

«sir,
Idag tar vi våra erbjudanden och våra almisser till det bästa av vår inkomst och vår produktion.
Vi har avsatt en del av våra intäkter, 
samma andel som du har gett oss för att få oss att lyckas.
Titta med glädje och kärlek vad vi erbjuder dig den här dagen.
Vi har lovat med våra läppar att vi skulle tjäna dig, 
Det är därför vi frivilligt och osjälviskt ger dig våra erbjudanden.
Vi förstår att detta är ett ceremoniellt ögonblick före dig,
och vi behandlar med artighet och omsorg vad vi levererar idag.
Gud, vi ger eran beroende på ditt namn; 
Det är därför vi tar med oss ​​dessa erbjudanden och kommer till ditt tempel.
Tack för att du mjukat, renat och skyddat våra liv, 
för idag förstår vi att dessa erbjudanden erbjuds i rättvisa till din storhet och din suveränitet.
Måtte manifestationen av vår tillbedjan vara glädjande för dig.
Vi ger den härlighet som beror på ditt namn när vi tar våra erbjudanden och kommer före din närvaro, vi tillber dig Herre.
I dag kommer vi att njuta av att ha bidragit med frivilliga erbjudanden och almisser, för med hela hjärtan gör vi detta.
I Jesu namn.
amen«

I denna mening ser vi att samma Guds ord är fullt av otaliga exempel. En av dem och den starkaste vi ser honom i samma Abraham som är känd som troens far, han testades och kunde rädda sin egen son om Herren ism inte gav honom en kalv att erbjuda honom. 

Här ser vi exemplet på lydnad och på det sättet finns det många fler som vi kan lära oss viktiga läror för resten av våra liv. 

Vad är bön för erbjudanden för? 

Vi ber vid tidpunkten för att erbjuda så Herren välsigne det vi gör. Att vara samma Gud som multiplicerar vår ekonomi, att vägleda oss att ge den till den som behöver det och så att vi alltid har den önskan i våra hjärtan att ge ett erbjudande 

Det är viktigt att veta att erbjudanden inte alltid är kontant utan kan göras med vad som helst. Till exempel är det mycket vanligt att se frukter eller blommor och alla tas emot av Herren. 

Hur man ber för kristna offer?

Det här  alla bönerDet måste göras från djupet av våra hjärtan och med full medvetenhet om vad vi gör.

Många gånger, eftersom erbjudandet är något fysiskt, är vi inte medvetna om att det är en andlig handling och detta är en princip som vi inte kan glömma på något sätt eftersom det är Gud själv som tar emot våra erbjudanden och som kommer att ge oss belöningen enligt hans rikedomar i glans. 

En bön för kraftfulla offer och tionde är en som görs med tro, att tro att Gud själv lyssnar på oss och att han själv är den som ger oss svaret på det vi ber om, vare sig det är fysiskt eller andligt, vi måste alltid be från själen och direkt koppla till Gud varje kraftfull skapare och ägare av alla saker .  

Fler böner: